Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016: VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 115 31 77 35 3
VID vitenskapelige høgskole
VID vitenskapelige høgskole 2 1 1 0 2 0
Prorektor for forskning 15 6 9 11 3 1
Fakultet for helsefag 34 28 6 31 3 0
Fakultet for sosialfag 16 8 8 8 8 0
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 48 41 7 27 19 2

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.