Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016: Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 692 98 520 159 13
Høgskolen i Sørøst-Norge
Fakultet for allmennvitenskapelige fag 89 79 10 74 13 2
Fakultet for teknologi og maritime fag 182 163 19 144 38 0
Fakultet for teknologiske fag 68 63 5 33 35 0
HSN Rektors stab 1 1 0 1 0 0
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 32 27 5 20 8 4
Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap 70 62 8 55 13 2
Fakultet for helse- og sosialfag 31 26 5 19 12 0
Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap 80 66 14 48 27 5
Fakultet for helsevitenskap 139 107 32 126 13 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.