Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016: Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 1097 180 772 320 5
Høgskolen i Oslo og Akershus
Prorektor for forskning og utvikling 2 1 1 0 2 0
Prorektor for utdanning 7 6 1 5 2 0
Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring 1 1 0 0 1 0
Avdeling for digitalisering og infrastruktur 1 1 0 1 0 0
Fakultet for helsefag (HF) 317 256 61 285 32 0
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) 178 163 15 79 99 0
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) 197 155 42 130 67 0
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 151 138 13 100 51 0
Senter for profesjonsstudier (SPS) 46 36 10 34 10 2
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning 197 160 37 138 56 3

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.