Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016: Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 166 28 130 36 0
Høgskolen i Østfold
Avdeling for ingeniørfag 7 7 0 6 1 0
Avdeling for informasjonsteknologi 37 33 4 33 4 0
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 34 26 8 19 15 0
Biblioteket 1 1 0 1 0 0
Avdeling for helse- og sosialfag 57 48 9 56 1 0
Avdeling for lærerutdanning 26 21 5 13 13 0
(Uspesifisert enhet) 2 0 2 0 2 0
Akademi for scenekunst 1 1 0 1 0 0
Fremmedspråksenter 1 1 0 1 0 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.