Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016: Norges handelshøyskole

Norges handelshøyskole                            
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 224 73 202 19 3
Norges handelshøyskole                            
Institutt for finans 10 7 3 10 0 0
Institutt for foretaksøkonomi 46 29 17 43 3 0
(Uspesifisert enhet) 3 3 0 3 0 0
Institutt for samfunnsøkonomi 62 33 29 57 4 1
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 12 5 7 9 3 0
Institutt for strategi og ledelse 73 59 14 65 7 1
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 18 15 3 15 2 1

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.