Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016: Nord universitet

Nord universitet
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 363 49 276 82 5
Nord universitet
Handelshøgskolen 57 46 11 48 8 1
Fakultet for samfunnsvitenskap 83 63 20 48 32 3
Avdeling for helsefag 31 27 4 21 10 0
Avdeling for næring, samfunn og natur 26 26 0 16 9 1
Fakultet for biovitenskap og akvakultur 59 54 5 56 3 0
Profesjonshøgskolen 77 71 6 58 19 0
Avdeling for lærerutdanning 30 27 3 29 1 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.