Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016: Universitetet i Agder

Universitetet i Agder
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 701 113 483 206 12
Universitetet i Agder
(Uspesifisert enhet) 4 3 1 2 2 0
Fellesadministrasjonen 7 7 0 4 2 1
Handelshøyskolen ved UiA 72 63 9 54 17 1
Fakultet for samfunnsvitenskap 128 107 21 77 50 1
Fakultet for kunstfag 9 8 1 6 2 1
Fakultet for humaniora og pedagogikk 121 95 26 48 65 8
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 110 88 22 97 13 0
Fakultet for teknologi og realfag 250 217 33 195 55 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.