Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 5333 1216 4493 804 36
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Fellesadministrasjonen 15 11 4 12 2 1
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 570 426 144 424 138 8
Det humanistiske fakultet 284 217 67 153 118 13
Fakultet for medisin og helsevitenskap 1085 856 229 1059 26 0
Fakultet for ingeniørvitenskap 1167 888 279 1026 135 6
Fakultet for naturvitenskap 731 489 242 718 13 0
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 781 620 161 579 200 2
Fakultet for arkitektur og design 81 59 22 56 24 1
Vitenskapsmuseet 81 60 21 63 16 2
NTNU i Ålesund 101 96 5 51 50 0
NTNU i Gjøvik 217 206 11 176 41 0
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 103 90 13 78 25 0
Fakultet for lærer- og tolkeutdanning 46 38 8 36 8 2
Fakultet for teknologi 43 38 5 38 5 0
Handelshøyskolen i Trondheim 28 23 5 24 3 1

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.