Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 2147 539 1828 296 23
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Universitetsdirektøren/Sentraladministrasjonen 4 2 2 3 1 0
Det helsevitenskapelige fakultet 849 638 211 814 35 0
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 361 235 126 347 14 0
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 367 274 93 214 140 13
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 315 254 61 290 25 0
Det kunstfaglige fakultet 4 4 0 3 0 1
Det juridiske fakultet 42 24 18 18 18 6
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS-fak) 60 49 11 32 27 1
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 86 79 7 67 19 0
Avdeling vernepleie 9 9 0 4 5 0
Tromsø museum - universitetsmuseet 40 32 8 30 8 2
Universitetsbiblioteket i Tromsø 10 8 2 6 4 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.