Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016: Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 3676 997 3286 358 32
Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet 85 68 17 32 43 10
Det psykologiske fakultet 297 253 44 264 32 1
(Uspesifisert enhet) 2 2 0 2 0 0
Det samfunnsvitenskapelige Fakultet 345 199 146 210 130 5
Sentraladministrasjon 25 14 11 25 0 0
Det medisinsk-odontologiske fakultet 1403 1062 341 1398 5 0
Universitetsbiblioteket i Bergen 9 8 1 7 2 0
Universitetsmuseet i Bergen 93 72 21 82 10 1
Det humanistiske fakultet 330 256 74 189 127 14
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1087 745 342 1077 9 1

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.