Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 6746 1891 5791 886 69
Universitetet i Oslo
Det teologiske fakultet 52 36 16 24 27 1
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2057 1423 634 1942 113 2
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 76 61 15 33 42 1
UiO:Ledelsen og støtteenheter 1 1 0 0 1 0
Det medisinske fakultet 2233 1708 525 2206 27 0
Naturhistorisk museum, Universitetet I Oslo 135 106 29 135 0 0
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 718 469 249 540 166 12
Det odontologiske fakultet 150 112 38 150 0 0
Universitetsstyret 54 35 19 38 12 4
Det humanistiske fakultet 628 423 205 353 245 30
Det juridiske fakultet 267 209 58 115 138 14
Universitetsbiblioteket 7 6 1 6 1 0
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 368 266 102 249 114 5

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.