Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016: Statlige vitenskapelige høyskoler

Statlige vitenskapelige høyskoler
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 636 185 547 80 9
Statlige vitenskapelige høyskoler
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 34 28 6 19 14 1
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 107 92 15 89 14 4
Norges handelshøyskole 218 149 69 196 19 3
Norges idrettshøgskole 248 164 84 222 26 0
Norges musikkhøgskole 29 18 11 21 7 1

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®