Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016

Sektorvis statistikk for antall publikasjoner beregnes ikke. Klikk institusjonslenkene for å lese resultater for hver enkelt institusjon.
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 0 0 0 0 0 0
Universiteter
Statlige vitenskapelige høyskoler
Statlige høyskoler
Kunsthøyskoler
Private vitenskapelige høyskoler
Private høyskoler

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®