Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høyskolen Kristiania

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høyskolen Kristiania - Markedsføring, ledelse og organisasjon
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 52,5 1,7 78,5 % 100,0 % 23,3 93,0 % 7,0 % 84,3 % 5,0 % 10,7 %
Høyskolen Kristiania - Markedsføring, ledelse og organisasjon 52,5 1,7 78,5 % 100,0 % 23,3 93,0 % 7,0 % 84,3 % 5,0 % 10,7 %
Institutt for Innovasjon 3,5 0,0 -13,1 % 6,6 % 1,6 92,3 % 7,7 % 89,7 % 10,3 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 49,1 1,7 92,9 % 93,4 % 21,7 93,1 % 6,9 % 83,9 % 4,6 % 11,5 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.