Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2016: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publikasjonspoeng.

Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 432,7 178,0 3,1 % 100,0 % 192,9 78,4 % 21,6 % 92,8 % 7,2 % 0,0 %
Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap 432,7 178,0 3,1 % 100,0 % 192,9 78,4 % 21,6 % 92,8 % 7,2 % 0,0 %
Institutt for basalfag og akvamedisin 47,5 14,5 -4,9 % 11,0 % 28,0 85,0 % 15,0 % 82,2 % 17,8 % 0,0 %
Institutt for produksjonsdyrmedisin 40,1 22,8 8,3 % 9,3 % 18,1 78,4 % 21,6 % 94,5 % 5,5 % 0,0 %
Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 60,0 31,1 8,1 % 13,9 % 23,7 74,9 % 25,1 % 93,8 % 6,2 % 0,0 %
Institutt for sport- og familiedyrmedisin 5,3 5,0 -75,9 % 1,2 % 1,8 75,4 % 24,6 % 89,0 % 11,0 % 0,0 %
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 149,4 51,9 3,6 % 34,5 % 59,9 67,8 % 32,2 % 97,2 % 2,8 % 0,0 %
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 64,7 20,4 6,5 % 15,0 % 30,9 92,8 % 7,2 % 94,6 % 5,4 % 0,0 %
Institutt for plantevitenskap 65,8 32,5 30,4 % 15,2 % 30,4 81,8 % 18,2 % 90,3 % 9,7 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.