Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høyskolen Kristiania

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høyskolen Kristiania
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 52,5 1,7 -8,4 % 100,0 % 27,0 90,3 % 9,7 % 85,2 % 5,6 % 9,3 %
Høyskolen Kristiania 52,5 1,7 -8,4 % 100,0 % 27,0 90,3 % 9,7 % 85,2 % 5,6 % 9,3 %
Høyskolen Kristiania - Markedsføring, ledelse og organisasjon 52,5 1,7 78,5 % 100,0 % 23,3 93,0 % 7,0 % 84,3 % 5,0 % 10,7 %
Høyskolen Kristiania - Kreativitet 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,7 25,0 % 75,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høyskolen Kristiania - Helse 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 3,0 83,7 % 16,3 % 88,9 % 11,1 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.