Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Sørøst-Norge

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publikasjonspoeng.

Høgskolen i Sørøst-Norge
Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 576,9 256,9 ∞ % 100,0 % 360,4 90,1 % 9,9 % 65,0 % 32,6 % 2,3 %
Høgskolen i Sørøst-Norge 576,9 256,9 ∞ % 100,0 % 360,4 90,1 % 9,9 % 65,0 % 32,6 % 2,3 %
HSN Rektors stab 1,0 1,0 0,0 % 0,2 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap 61,8 19,4 0,0 % 10,7 % 39,5 92,8 % 7,2 % 73,7 % 23,2 % 3,2 %
Fakultet for teknologiske fag 59,5 12,0 0,0 % 10,3 % 52,5 93,7 % 6,3 % 45,5 % 54,5 % 0,0 %
Fakultet for teknologi og maritime fag 118,0 19,3 0,0 % 20,5 % 75,3 94,6 % 5,4 % 67,2 % 32,8 % 0,0 %
Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap 92,2 78,2 0,0 % 16,0 % 58,3 84,8 % 15,2 % 56,4 % 37,4 % 6,1 %
Fakultet for helsevitenskap 103,7 73,4 0,0 % 18,0 % 47,5 85,6 % 14,4 % 85,1 % 14,9 % 0,0 %
Fakultet for helse- og sosialfag 18,9 11,5 0,0 % 3,3 % 15,9 88,3 % 11,7 % 55,5 % 44,5 % 0,0 %
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 44,2 31,0 0,0 % 7,7 % 26,7 83,8 % 16,2 % 65,7 % 25,5 % 8,7 %
Fakultet for allmennvitenskapelige fag 77,6 11,2 0,0 % 13,5 % 43,6 92,2 % 7,8 % 69,0 % 28,3 % 2,8 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.