Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publikasjonspoeng.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 5 046,8 1 331,7 7,0 % 100,0 % 2 624,2 79,1 % 20,9 % 78,9 % 20,1 % 0,9 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 5 046,8 1 331,7 7,0 % 100,0 % 2624,2 79,1 % 20,9 % 78,9 % 20,1 % 0,9 %
Vitenskapsmuseet 72,9 20,5 13,2 % 1,4 % 37,6 74,1 % 25,9 % 67,6 % 28,8 % 3,5 %
NTNU i Ålesund 64,7 15,8 0,0 % 1,3 % 53,3 95,6 % 4,4 % 43,9 % 56,1 % 0,0 %
NTNU i Gjøvik 172,7 46,7 0,0 % 3,4 % 124,9 96,7 % 3,3 % 80,2 % 19,8 % 0,0 %
Handelshøyskolen i Trondheim 29,7 9,9 0,0 % 0,6 % 17,9 81,4 % 18,6 % 86,0 % 8,4 % 5,6 %
Fellesadministrasjonen 13,7 7,5 228,5 % 0,3 % 5,8 87,5 % 12,5 % 62,5 % 20,2 % 17,3 %
Fakultet for teknologi 27,3 7,3 0,0 % 0,5 % 20,8 90,7 % 9,3 % 77,6 % 22,4 % 0,0 %
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 590,6 215,0 4,6 % 11,7 % 338,0 77,1 % 22,9 % 68,3 % 30,3 % 1,3 %
Fakultet for naturvitenskap 794,3 217,0 3,6 % 15,7 % 305,9 65,9 % 34,1 % 98,4 % 1,6 % 0,0 %
Fakultet for medisin og helsevitenskap 703,6 231,3 1,4 % 13,9 % 288,2 84,1 % 15,9 % 96,0 % 4,0 % 0,0 %
Fakultet for lærer- og tolkeutdanning 49,1 28,4 0,0 % 1,0 % 32,7 83,7 % 16,3 % 75,8 % 21,9 % 2,3 %
Fakultet for ingeniørvitenskap 1278,0 222,5 14,9 % 25,3 % 650,0 76,9 % 23,1 % 87,0 % 12,5 % 0,4 %
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 780,1 113,0 1,0 % 15,5 % 427,1 81,8 % 18,2 % 71,5 % 28,0 % 0,5 %
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 65,0 50,9 0,0 % 1,3 % 52,0 84,7 % 15,3 % 64,2 % 35,8 % 0,0 %
Fakultet for arkitektur og design 68,6 27,5 23,9 % 1,4 % 40,1 71,1 % 28,9 % 68,9 % 29,8 % 1,2 %
Det humanistiske fakultet 336,4 118,5 1,3 % 6,7 % 230,0 79,3 % 20,7 % 52,9 % 42,7 % 4,4 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.