Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Bergen

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publikasjonspoeng.

Universitetet i Bergen
Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 3 223,2 997,1 -13,6 % 100,0 % 1 454,3 73,1 % 26,9 % 78,9 % 19,1 % 2,0 %
Universitetet i Bergen 3 223,2 997,1 -13,6 % 100,0 % 1454,3 73,1 % 26,9 % 78,9 % 19,1 % 2,0 %
Universitetsmuseet i Bergen 75,8 21,3 18,2 % 2,4 % 38,7 81,8 % 18,2 % 84,1 % 15,1 % 0,9 %
Universitetsbiblioteket i Bergen 7,8 2,3 9,8 % 0,2 % 5,3 81,0 % 19,0 % 78,3 % 21,7 % 0,0 %
Sentraladministrasjon 34,8 8,2 2 147,9 % 1,1 % 12,5 51,8 % 48,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Det samfunnsvitenskapelige Fakultet 401,8 142,3 14,4 % 12,5 % 238,4 55,9 % 44,1 % 56,9 % 41,0 % 2,1 %
Det psykologiske fakultet 219,2 99,9 -11,7 % 6,8 % 125,9 86,6 % 13,4 % 80,8 % 18,4 % 0,8 %
Det medisinske fakultet 886,3 322,5 10,4 % 27,5 % 311,7 80,1 % 19,9 % 99,1 % 0,9 % 0,0 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1081,5 218,2 5,8 % 33,6 % 378,8 68,7 % 31,3 % 99,3 % 0,5 % 0,3 %
Det juridiske fakultet 123,0 56,8 7,0 % 3,8 % 77,7 80,7 % 19,3 % 36,4 % 51,3 % 12,2 %
Det humanistiske fakultet 392,3 125,3 -11,4 % 12,2 % 264,9 77,5 % 22,5 % 55,5 % 39,7 % 4,8 %
(Uspesifisert enhet) 0,6 0,3 -39,8 % 0,0 % 0,4 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.