Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publikasjonspoeng.

Universitetet i Oslo
Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 6 292,1 2 283,1 -10,7 % 100,0 % 2 835,9 73,2 % 26,8 % 74,2 % 23,7 % 2,1 %
Universitetet i Oslo 6 292,1 2 283,1 -10,7 % 100,0 % 2835,9 73,2 % 26,8 % 74,2 % 23,7 % 2,1 %
Universitetsstyret 82,1 60,5 -2,9 % 1,3 % 39,5 66,7 % 33,3 % 68,0 % 23,2 % 8,9 %
Universitetsbiblioteket 5,8 3,2 -3,6 % 0,1 % 3,7 86,5 % 13,5 % 93,2 % 6,8 % 0,0 %
UiO:Ledelsen og støtteenheter 0,2 0,0 0,0 % 0,0 % 0,2 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 92,3 17,9 -0,7 % 1,5 % 36,7 82,3 % 17,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Kulturhistorisk museum, Universitetet I Oslo 64,9 29,0 21,4 % 1,0 % 57,5 82,1 % 17,9 % 38,5 % 59,7 % 1,7 %
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 414,1 233,4 47,9 % 6,6 % 241,6 77,4 % 22,6 % 61,7 % 36,4 % 2,0 %
Det teologiske fakultet 61,5 12,3 -40,8 % 1,0 % 49,1 70,2 % 29,8 % 45,7 % 52,2 % 2,0 %
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 736,3 243,1 3,8 % 11,7 % 367,6 66,1 % 33,9 % 67,1 % 30,6 % 2,4 %
Det odontologiske fakultet 124,9 50,8 3,9 % 2,0 % 57,3 75,1 % 24,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Det medisinske fakultet 1569,7 603,4 10,1 % 24,9 % 521,6 80,2 % 19,8 % 97,3 % 2,7 % 0,0 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1945,5 462,8 5,6 % 30,9 % 708,2 71,6 % 28,4 % 91,1 % 8,7 % 0,2 %
Det juridiske fakultet 308,3 139,3 -0,8 % 4,9 % 222,3 77,8 % 22,2 % 42,5 % 52,2 % 5,2 %
Det humanistiske fakultet 886,6 427,5 11,2 % 14,1 % 530,4 68,5 % 31,5 % 55,4 % 39,5 % 5,1 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.