Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2015: Høgskolen i Lillehammer

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Lillehammer
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 115,3 23,2 26,4 % 100,0 % 80,4 90,6 % 9,4 % 64,9 % 31,5 % 3,6 %
Høgskolen i Lillehammer 115,3 23,2 26,4 % 100,0 % 80,4 90,6 % 9,4 % 64,9 % 31,5 % 3,6 %
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap 17,6 2,3 -6,3 % 15,3 % 15,5 96,0 % 4,0 % 79,0 % 21,0 % 0,0 %
Avdeling for samfunnsvitenskap 47,6 3,8 35,8 % 41,3 % 34,2 87,2 % 12,8 % 60,5 % 36,5 % 2,9 %
Avdeling for pedagogikk og sosialfag 44,2 15,4 24,2 % 38,3 % 26,6 92,5 % 7,5 % 61,9 % 31,0 % 7,1 %
Administrasjonen 2,4 0,9 138,1 % 2,1 % 1,3 62,5 % 37,5 % 75,0 % 25,0 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 3,4 0,7 0,0 % 2,9 % 2,8 100,0 % 0,0 % 63,6 % 36,4 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.