Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016: Private høyskoler

Private høyskoler
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 426 86 267 143 16
Private høyskoler
Ansgar Teologiske Høgskole 14 12 2 9 5 0
Dronning Mauds Minne Høgskole 48 45 3 23 22 3
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 19 17 2 14 3 2
Høyskolen Diakonova 54 49 5 34 20 0
Høyskolen for Ledelse og Teologi 6 5 1 5 0 1
Høyskolen Kristiania 66 59 7 60 3 3
Lovisenberg diakonale høgskole 30 21 9 30 0 0
NLA Høgskolen 85 47 38 21 58 6
Norges Dansehøyskole 1 1 0 1 0 0
Steinerhøyskolen 11 11 0 10 0 1
Westerdals Oslo ACT 92 73 19 60 32 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®