Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016: Private vitenskapelige høyskoler

Private vitenskapelige høyskoler
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 589 157 382 179 28
Private vitenskapelige høyskoler
Det teologiske menighetsfakultet 105 82 23 65 27 13
Handelshøyskolen BI 371 266 105 242 117 12
VID vitenskapelige høgskole 113 84 29 75 35 3

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®