Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016: Statlige høyskoler

Statlige høyskoler
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 2907 436 2136 736 35
Statlige høyskoler
Høgskolen i Bergen 372 321 51 304 68 0
Høgskolen i Hedmark 228 203 25 168 55 5
Høgskolen i Lillehammer 135 119 16 90 41 4
Høgskolen i Oslo og Akershus 1033 864 169 721 307 5
Høgskolen i Sogn og Fjordane 137 104 33 113 21 3
Høgskolen i Sørøst-Norge 658 569 89 491 155 12
Høgskolen i Østfold 164 136 28 128 36 0
Høgskolen Stord/Haugesund 82 74 8 68 14 0
Høgskulen i Volda 79 65 14 45 28 6
Samisk høgskole 19 16 3 8 11 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®