Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Antall publikasjoner 2016: Universiteter

Universiteter
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 18417 4600 15542 2693 182
Universiteter
Nord universitet 358 309 49 274 79 5
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1028 819 209 944 81 3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 4600 3545 1055 3839 731 30
Universitetet i Agder 670 561 109 457 202 11
Universitetet i Bergen 3132 2278 854 2758 342 32
Universitetet i Oslo 5966 4280 1686 5053 846 67
Universitetet i Stavanger 734 576 158 580 143 11
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 1929 1449 480 1637 269 23

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®