Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2008: Universitetet i Bergen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 501,3 -2,8 % 100,0 % 348,7 75,7 % 24,3 % 91,6 % 8,4 % 0,0 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 501,3 -2,8 % 100,0 % 348,7 75,7 % 24,3 % 91,6 % 8,4 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 5,7 428,2 % 1,1 % 3,4 66,9 % 33,1 % 98,2 % 1,8 % 0,0 %
Matematisk institutt 48,5 -15,6 % 9,7 % 30,5 70,5 % 29,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for informatikk 101,2 22,7 % 20,2 % 85,4 88,0 % 12,0 % 81,6 % 18,4 % 0,0 %
Institutt for fysikk og teknologi 72,1 16,3 % 14,4 % 41,1 62,4 % 37,6 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Kjemisk institutt 49,5 -30,3 % 9,9 % 26,9 54,1 % 45,9 % 96,3 % 3,7 % 0,0 %
Molekylærbiologisk institutt 14,4 11,8 % 2,9 % 7,7 55,7 % 44,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for geovitenskap 41,5 -17,8 % 8,3 % 28,0 73,8 % 26,2 % 89,6 % 10,4 % 0,0 %
Geofysisk institutt 10,1 -50,0 % 2,0 % 8,4 89,4 % 10,6 % 95,1 % 4,9 % 0,0 %
Institutt for biologi 103,4 4,2 % 20,6 % 79,4 81,1 % 18,9 % 93,8 % 6,2 % 0,0 %
Bjerknessenteret 35,8 14,3 % 7,1 % 25,6 75,7 % 24,3 % 90,9 % 9,1 % 0,0 %
Avdeling for petroleumsforskning 19,2 -28,1 % 3,8 % 12,3 69,6 % 30,4 % 83,8 % 16,2 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.