Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2007: Universitetet i Bergen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 515,6 -2,8 % 100,0 % 327,2 71,2 % 28,8 % 91,9 % 7,3 % 0,9 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 515,6 -2,8 % 100,0 % 327,2 71,2 % 28,8 % 91,9 % 7,3 % 0,9 %
(Uspesifisert enhet) 1,1 0,0 % 0,2 % 0,6 59,3 % 40,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Matematisk institutt 57,5 -9,1 % 11,1 % 36,1 69,5 % 30,5 % 94,5 % 5,5 % 0,0 %
Institutt for informatikk 82,4 -11,3 % 16,0 % 58,2 79,9 % 20,1 % 80,3 % 18,0 % 1,7 %
Institutt for fysikk og teknologi 61,9 -19,8 % 12,0 % 37,4 71,6 % 28,4 % 97,8 % 0,0 % 2,2 %
Kjemisk institutt 71,0 -3,0 % 13,8 % 30,2 32,3 % 67,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Senter for miljø- og ressursstudier 0,8 25,0 % 0,1 % 0,8 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Molekylærbiologisk institutt 12,9 38,5 % 2,5 % 6,9 56,1 % 43,9 % 99,6 % 0,4 % 0,0 %
Institutt for geovitenskap 50,5 49,6 % 9,8 % 31,8 64,8 % 35,2 % 90,3 % 9,7 % 0,0 %
Geofysisk institutt 20,2 77,1 % 3,9 % 11,4 75,5 % 24,5 % 67,8 % 23,4 % 8,8 %
Institutt for biologi 99,2 -9,0 % 19,2 % 74,7 81,9 % 18,1 % 96,7 % 3,3 % 0,0 %
Bjerknessenteret 31,3 -26,2 % 6,1 % 21,2 73,7 % 26,3 % 85,2 % 14,8 % 0,0 %
Avdeling for petroleumsforskning 26,7 82,6 % 5,2 % 18,2 76,5 % 23,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.