Institusjonene rapporterer antall publikasjoner og forfattere til DBH. Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2014

Statistikken for 2014 er nå komplett.

Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 15 281,2 5 230,6 2,2 % 100,0 % 11 637,0 80,2 % 19,8 % 70,4 % 27,6 % 2,0 %
Universiteter 11 973,8 3 914,4 -0,1 % 78,4 % 8809,6 78,1 % 21,9 % 73,6 % 24,6 % 1,8 %
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 666,8 239,4 -0,1 % 4,4 % 498,9 80,7 % 19,3 % 89,5 % 10,3 % 0,3 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 3026,9 789,9 -3,0 % 19,8 % 2184,3 77,5 % 22,5 % 75,8 % 22,8 % 1,4 %
Universitetet i Agder 557,0 159,8 -2,0 % 3,6 % 439,2 85,9 % 14,1 % 63,7 % 33,0 % 3,3 %
Universitetet i Bergen 1956,4 657,7 -4,5 % 12,8 % 1409,9 75,5 % 24,5 % 75,8 % 22,6 % 1,5 %
Universitetet i Nordland 161,8 57,6 24,4 % 1,1 % 151,0 87,5 % 12,5 % 60,8 % 37,9 % 1,3 %
Universitetet i Oslo 3856,9 1359,9 0,4 % 25,2 % 2763,0 76,1 % 23,9 % 72,7 % 25,1 % 2,2 %
Universitetet i Stavanger 499,3 157,4 4,4 % 3,3 % 390,9 82,4 % 17,6 % 68,1 % 30,2 % 1,7 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 1248,8 492,8 10,5 % 8,2 % 972,4 80,6 % 19,4 % 68,3 % 29,7 % 2,0 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 359,0 113,0 -13,9 % 2,3 % 319,8 77,5 % 22,5 % 76,6 % 22,1 % 1,3 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 36,9 87,1 % 12,9 % 49,5 % 47,8 % 2,7 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 50,4 15,3 7,0 % 0,3 % 40,5 80,7 % 19,3 % 81,2 % 18,8 % 0,0 %
Norges handelshøyskole 145,2 36,9 -22,9 % 1,0 % 111,5 78,9 % 21,1 % 80,5 % 18,4 % 1,1 %
Norges idrettshøgskole 163,4 60,9 -9,9 % 1,1 % 107,1 67,4 % 32,6 % 81,7 % 16,4 % 1,9 %
Norges musikkhøgskole 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 23,7 95,8 % 4,2 % 69,1 % 30,9 % 0,0 %
Statlige høyskoler 2 238,0 972,0 19,2 % 14,6 % 1969,3 89,0 % 11,0 % 57,5 % 40,2 % 2,3 %
Høgskolen i Bergen 154,8 75,1 17,7 % 1,0 % 138,0 81,6 % 18,4 % 63,6 % 36,4 % 0,1 %
Høgskolen i Buskerud og Vestfold 259,1 110,7 -0,3 % 1,7 % 240,6 93,3 % 6,7 % 63,0 % 35,3 % 1,7 %
Høgskolen i Gjøvik 115,7 26,0 29,3 % 0,8 % 112,2 94,2 % 5,8 % 64,9 % 34,6 % 0,4 %
Høgskolen i Harstad 21,0 8,5 14,5 % 0,1 % 22,2 96,6 % 3,4 % 59,4 % 40,6 % 0,0 %
Høgskolen i Hedmark 145,1 80,1 48,9 % 0,9 % 133,1 88,1 % 11,9 % 54,2 % 44,7 % 1,1 %
Høgskolen i Lillehammer 91,2 26,6 -4,2 % 0,6 % 64,5 73,9 % 26,1 % 59,7 % 34,1 % 6,2 %
Høgskolen i Narvik 62,6 18,9 -7,5 % 0,4 % 60,6 95,2 % 4,8 % 58,4 % 39,5 % 2,1 %
Høgskolen i Nesna 17,7 6,7 11,1 % 0,1 % 19,8 94,3 % 5,7 % 54,6 % 45,4 % 0,0 %
Høgskolen i Nord-Trøndelag 70,2 26,3 -21,9 % 0,5 % 74,5 94,8 % 5,2 % 34,7 % 64,0 % 1,3 %
Høgskolen i Oslo og Akershus 539,7 300,0 30,1 % 3,5 % 458,8 86,8 % 13,2 % 58,0 % 39,8 % 2,2 %
Høgskolen i Sogn og Fjordane 71,3 24,1 77,4 % 0,5 % 52,8 91,9 % 8,1 % 52,1 % 39,1 % 8,8 %
Høgskolen i Sør-Trøndelag 136,6 73,6 -9,8 % 0,9 % 127,4 90,7 % 9,3 % 57,4 % 40,6 % 2,0 %
Høgskolen i Telemark 226,5 74,3 51,1 % 1,5 % 173,4 90,8 % 9,2 % 62,3 % 31,7 % 6,0 %
Høgskolen i Volda 98,8 22,7 44,4 % 0,6 % 86,9 82,3 % 17,7 % 41,1 % 57,8 % 1,2 %
Høgskolen i Østfold 106,0 43,0 27,7 % 0,7 % 105,1 93,2 % 6,8 % 52,0 % 46,1 % 1,9 %
Høgskolen i Ålesund 45,7 12,6 40,2 % 0,3 % 46,3 93,0 % 7,0 % 48,8 % 51,2 % 0,0 %
Høgskolen Stord/Haugesund 45,1 23,9 -30,9 % 0,3 % 39,1 88,6 % 11,4 % 75,7 % 24,3 % 0,0 %
Samisk høgskole 31,0 18,9 351,2 % 0,2 % 14,0 69,1 % 30,9 % 54,9 % 27,3 % 17,8 %
Private vitenskapelige høyskoler 463,4 118,9 31,3 % 3,0 % 300,2 77,6 % 22,4 % 69,0 % 24,8 % 6,2 %
Det teologiske menighetsfakultet 116,8 15,7 13,4 % 0,8 % 83,1 83,9 % 16,1 % 66,0 % 29,2 % 4,8 %
Handelshøyskolen BI 271,9 67,7 50,6 % 1,8 % 179,8 77,8 % 22,2 % 70,0 % 23,7 % 6,3 %
Misjonshøgskolen 74,7 35,5 7,6 % 0,5 % 37,3 62,5 % 37,5 % 70,5 % 20,1 % 9,4 %
Private høyskoler 247,0 112,3 -21,7 % 1,6 % 238,2 91,9 % 8,1 % 53,8 % 43,9 % 2,3 %
Ansgar Teologiske Høgskole 16,1 10,7 -34,3 % 0,1 % 10,7 81,2 % 18,8 % 64,1 % 26,6 % 9,4 %
Diakonhjemmet høgskole 53,7 30,0 37,1 % 0,4 % 51,8 94,3 % 5,7 % 46,4 % 50,7 % 2,9 %
Dronning Mauds Minne Høgskole 38,5 26,3 -38,2 % 0,3 % 35,8 94,9 % 5,1 % 31,5 % 64,3 % 4,2 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 15,5 0,0 -26,2 % 0,1 % 19,5 94,9 % 5,1 % 97,4 % 0,0 % 2,6 %
Haraldsplass diakonale høgskole 11,4 7,0 45,4 % 0,1 % 13,0 88,5 % 11,5 % 25,2 % 74,8 % 0,0 %
Høgskolen Betanien 5,5 2,3 128,1 % 0,0 % 6,0 100,0 % 0,0 % 72,0 % 28,0 % 0,0 %
Høyskolen Campus Kristiania – Markedshøyskolen 25,8 3,3 59,5 % 0,2 % 23,8 88,1 % 11,9 % 36,8 % 58,9 % 4,2 %
Høyskolen Diakonova 4,2 3,2 -35,6 % 0,0 % 4,2 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høyskolen for Ledelse og Teologi 3,2 0,0 6,7 % 0,0 % 2,5 80,0 % 20,0 % 60,0 % 40,0 % 0,0 %
Lovisenberg diakonale høgskole 9,5 9,1 -20,0 % 0,1 % 6,2 73,5 % 26,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
NLA Høgskolen 46,4 15,1 -48,8 % 0,3 % 46,1 89,2 % 10,8 % 54,4 % 45,6 % 0,0 %
Rudolf Steinerhøyskolen 1,0 1,0 0,0 % 0,0 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Westerdals Oslo ACT 16,2 4,1 -44,5 % 0,1 % 17,7 99,3 % 0,7 % 71,0 % 29,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®