Institusjonene rapporterer antall publikasjoner og forfattere til DBH. Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2015

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publikasjonspoeng.

Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 21 971,9 7 358,2 43,8 % 100,0 % 11 632,8 78,8 % 21,2 % 74,1 % 24,2 % 1,7 %
Universiteter 17 704,7 5 678,1 47,9 % 80,6 % 8832,6 76,2 % 23,8 % 76,6 % 21,9 % 1,5 %
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 948,1 329,2 42,2 % 4,3 % 473,4 83,4 % 16,6 % 87,2 % 11,7 % 1,1 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 4380,6 1154,3 44,7 % 19,9 % 2269,5 76,8 % 23,2 % 79,6 % 19,6 % 0,8 %
Universitetet i Agder 683,0 206,5 22,6 % 3,1 % 436,5 83,7 % 16,3 % 62,4 % 35,1 % 2,5 %
Universitetet i Bergen 3058,4 999,2 56,3 % 13,9 % 1413,5 74,7 % 25,3 % 80,6 % 17,8 % 1,6 %
Universitetet i Nordland 284,0 106,5 75,5 % 1,3 % 180,6 73,7 % 26,3 % 52,5 % 43,8 % 3,7 %
Universitetet i Oslo 5826,9 1928,5 51,1 % 26,5 % 2663,8 72,5 % 27,5 % 75,1 % 22,9 % 2,0 %
Universitetet i Stavanger 739,1 219,6 48,0 % 3,4 % 429,0 80,6 % 19,4 % 72,8 % 25,6 % 1,6 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 1784,4 734,2 42,9 % 8,1 % 966,3 78,5 % 21,5 % 74,9 % 23,9 % 1,2 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 606,5 149,3 68,9 % 2,8 % 331,7 69,8 % 30,2 % 77,4 % 20,8 % 1,8 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 32,6 41,7 % 58,3 % 71,6 % 25,4 % 3,1 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 98,0 32,2 94,5 % 0,4 % 62,4 93,1 % 6,9 % 75,1 % 24,9 % 0,0 %
Norges handelshøyskole 246,2 45,0 69,6 % 1,1 % 114,7 70,2 % 29,8 % 82,6 % 13,9 % 3,5 %
Norges idrettshøgskole 262,3 72,1 60,5 % 1,2 % 105,1 65,5 % 34,5 % 77,0 % 22,0 % 1,0 %
Norges musikkhøgskole 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 16,9 61,6 % 38,4 % 63,5 % 36,5 % 0,0 %
Statlige høyskoler 2 878,0 1 292,7 28,6 % 13,1 % 1968,8 90,4 % 9,6 % 64,5 % 33,6 % 1,9 %
Høgskolen i Bergen 246,5 116,5 59,2 % 1,1 % 139,5 89,3 % 10,7 % 66,3 % 31,7 % 2,0 %
Høgskolen i Buskerud og Vestfold 353,8 149,7 36,6 % 1,6 % 217,7 90,3 % 9,7 % 65,9 % 32,4 % 1,7 %
Høgskolen i Gjøvik 217,1 49,3 87,6 % 1,0 % 154,3 92,9 % 7,1 % 58,0 % 41,1 % 1,0 %
Høgskolen i Harstad 21,9 11,2 4,3 % 0,1 % 20,0 100,0 % 0,0 % 62,6 % 37,4 % 0,0 %
Høgskolen i Hedmark 180,1 88,0 24,1 % 0,8 % 125,3 91,8 % 8,2 % 55,5 % 42,5 % 2,0 %
Høgskolen i Lillehammer 115,3 23,2 26,4 % 0,5 % 80,4 90,6 % 9,4 % 64,9 % 31,5 % 3,6 %
Høgskolen i Narvik 59,9 11,6 -4,4 % 0,3 % 38,2 93,2 % 6,8 % 94,4 % 5,6 % 0,0 %
Høgskolen i Nesna 41,8 16,4 136,5 % 0,2 % 44,8 98,8 % 1,2 % 30,5 % 69,5 % 0,0 %
Høgskolen i Nord-Trøndelag 77,3 24,7 10,2 % 0,4 % 48,0 86,9 % 13,1 % 78,3 % 17,5 % 4,2 %
Høgskolen i Oslo og Akershus 710,7 424,9 31,7 % 3,2 % 527,8 88,8 % 11,2 % 60,7 % 38,0 % 1,3 %
Høgskolen i Sogn og Fjordane 107,8 38,7 51,2 % 0,5 % 79,4 96,4 % 3,6 % 53,6 % 42,0 % 4,4 %
Høgskolen i Sør-Trøndelag 171,1 95,4 25,3 % 0,8 % 104,5 88,1 % 11,9 % 85,1 % 14,0 % 1,0 %
Høgskolen i Telemark 185,3 89,7 -18,2 % 0,8 % 111,3 89,0 % 11,0 % 82,6 % 13,0 % 4,4 %
Høgskolen i Østfold 97,7 34,9 -7,8 % 0,4 % 67,9 86,6 % 13,4 % 71,8 % 26,7 % 1,5 %
Høgskolen i Ålesund 80,1 12,0 75,4 % 0,4 % 62,4 94,0 % 6,0 % 59,0 % 41,0 % 0,0 %
Høgskolen Stord/Haugesund 67,6 36,6 49,9 % 0,3 % 43,0 94,6 % 5,4 % 89,9 % 7,8 % 2,3 %
Høgskulen i Volda 111,6 48,7 13,0 % 0,5 % 83,4 91,9 % 8,1 % 48,0 % 46,6 % 5,4 %
Samisk høgskole 32,5 21,3 5,0 % 0,1 % 21,0 72,2 % 27,8 % 71,4 % 28,6 % 0,0 %
Private vitenskapelige høyskoler 414,9 83,1 -10,5 % 1,9 % 242,8 80,8 % 19,2 % 65,7 % 31,4 % 2,9 %
Det teologiske menighetsfakultet 121,8 24,2 4,3 % 0,6 % 86,9 83,6 % 16,4 % 56,3 % 39,7 % 4,0 %
Handelshøyskolen BI 245,0 54,2 -9,9 % 1,1 % 125,9 80,7 % 19,3 % 78,0 % 19,9 % 2,1 %
Misjonshøgskolen 48,0 4,7 -35,7 % 0,2 % 30,0 73,3 % 26,7 % 41,7 % 55,0 % 3,3 %
Private høyskoler 367,9 155,1 48,9 % 1,7 % 256,9 88,4 % 11,6 % 66,4 % 30,1 % 3,5 %
Ansgar Teologiske Høgskole 13,5 5,5 -16,3 % 0,1 % 10,5 81,0 % 19,0 % 52,4 % 47,6 % 0,0 %
Diakonhjemmet høgskole 59,3 26,6 10,5 % 0,3 % 40,4 88,3 % 11,7 % 80,2 % 17,3 % 2,5 %
Dronning Mauds Minne Høgskole 63,7 45,6 65,3 % 0,3 % 41,7 85,6 % 14,4 % 44,0 % 48,8 % 7,2 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 20,8 0,0 33,9 % 0,1 % 16,5 97,0 % 3,0 % 72,7 % 18,2 % 9,1 %
Haraldsplass diakonale høgskole 14,2 10,9 24,2 % 0,1 % 6,4 88,2 % 11,8 % 88,2 % 11,8 % 0,0 %
Høgskolen Betanien 8,6 1,6 58,3 % 0,0 % 5,3 100,0 % 0,0 % 98,1 % 1,9 % 0,0 %
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 2,7 0,0 0,0 % 0,0 % 2,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høyskolen Diakonova 13,8 10,8 226,5 % 0,1 % 7,7 90,0 % 10,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høyskolen for Ledelse og Teologi 9,7 0,0 203,3 % 0,0 % 5,5 100,0 % 0,0 % 81,8 % 0,0 % 18,2 %
Høyskolen Kristiania 31,9 5,7 23,6 % 0,1 % 24,9 85,8 % 14,2 % 71,9 % 24,1 % 4,0 %
Lovisenberg diakonale høgskole 12,5 12,1 30,9 % 0,1 % 7,5 86,7 % 13,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
NLA Høgskolen 69,7 30,4 50,3 % 0,3 % 55,4 84,7 % 15,3 % 50,4 % 46,9 % 2,7 %
Steinerhøyskolen 4,1 0,0 308,5 % 0,0 % 3,6 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Westerdals Oslo ACT 43,4 6,0 168,1 % 0,2 % 29,0 93,1 % 6,9 % 68,3 % 31,7 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®