Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2016

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publikasjonspoeng.

Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 23 809,0 8 044,0 17,0 % 100,0 % 12 122,7 78,2 % 21,8 % 73,9 % 24,2 % 1,9 %
Universiteter 19 375,9 6 270,3 11,2 % 81,4 % 9444,4 76,8 % 23,2 % 76,6 % 21,7 % 1,7 %
Nord universitet 316,1 135,6 0,0 % 1,3 % 197,4 87,6 % 12,4 % 69,0 % 29,0 % 2,0 %
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1031,2 351,5 8,8 % 4,3 % 505,4 79,8 % 20,2 % 88,6 % 10,8 % 0,5 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 5046,8 1331,7 15,2 % 21,2 % 2624,2 79,1 % 20,9 % 78,9 % 20,1 % 0,9 %
Universitetet i Agder 649,1 187,3 -5,0 % 2,7 % 406,9 86,8 % 13,2 % 60,9 % 36,5 % 2,6 %
Universitetet i Bergen 3223,2 997,1 5,4 % 13,5 % 1454,3 73,1 % 26,9 % 78,9 % 19,1 % 2,0 %
Universitetet i Oslo 6292,1 2283,1 8,0 % 26,4 % 2835,9 73,2 % 26,8 % 74,2 % 23,7 % 2,1 %
Universitetet i Stavanger 805,0 246,4 8,9 % 3,4 % 436,8 79,5 % 20,5 % 73,2 % 24,9 % 1,9 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2012,4 737,8 12,8 % 8,5 % 983,4 77,9 % 22,1 % 77,2 % 20,7 % 2,1 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 624,6 203,7 3,0 % 2,6 % 312,4 73,1 % 26,9 % 80,7 % 17,1 % 2,2 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 27,3 83,2 % 16,8 % 52,9 % 43,4 % 3,7 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 101,3 29,1 3,3 % 0,4 % 53,5 91,2 % 8,8 % 81,7 % 12,9 % 5,5 %
Norges handelshøyskole 280,4 92,1 13,9 % 1,2 % 119,3 66,3 % 33,7 % 87,6 % 10,7 % 1,7 %
Norges idrettshøgskole 242,9 82,5 -7,4 % 1,0 % 90,5 69,9 % 30,1 % 81,7 % 18,3 % 0,0 %
Norges musikkhøgskole 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 21,8 66,4 % 33,6 % 70,2 % 25,2 % 4,6 %
Statlige høyskoler 2 636,3 1 256,6 57,9 % 11,1 % 1689,7 87,3 % 12,7 % 64,3 % 34,0 % 1,7 %
Høgskolen i Bergen 287,7 148,2 16,7 % 1,2 % 162,6 88,9 % 11,1 % 68,5 % 31,5 % 0,0 %
Høgskolen i Hedmark 208,3 65,5 15,7 % 0,9 % 120,4 89,3 % 10,7 % 62,3 % 33,9 % 3,8 %
Høgskolen i Lillehammer 137,8 47,0 19,6 % 0,6 % 98,3 92,1 % 7,9 % 58,9 % 38,0 % 3,1 %
Høgskolen i Oslo og Akershus 969,9 534,4 36,5 % 4,1 % 670,5 85,5 % 14,5 % 63,2 % 36,1 % 0,7 %
Høgskolen i Sogn og Fjordane 135,6 55,4 25,8 % 0,6 % 65,3 85,0 % 15,0 % 71,2 % 25,0 % 3,8 %
Høgskolen i Sørøst-Norge 576,9 256,9 0,0 % 2,4 % 360,4 90,1 % 9,9 % 65,0 % 32,6 % 2,3 %
Høgskolen i Østfold 137,2 52,8 40,4 % 0,6 % 99,8 83,0 % 17,0 % 65,8 % 34,2 % 0,0 %
Høgskolen Stord/Haugesund 66,3 38,4 -2,0 % 0,3 % 45,1 95,2 % 4,8 % 79,6 % 20,4 % 0,0 %
Høgskulen i Volda 100,3 43,7 -10,2 % 0,4 % 56,8 77,7 % 22,3 % 55,5 % 35,1 % 9,4 %
Samisk høgskole 16,4 14,3 -49,7 % 0,1 % 10,6 76,5 % 23,5 % 47,4 % 52,6 % 0,0 %
Kunsthøyskoler 0,0 0,0 0,0 % 4,0 100,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 %
Kunsthøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 4,0 100,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 %
Private vitenskapelige høyskoler 745,1 180,5 103,1 % 3,1 % 404,8 74,2 % 25,8 % 57,5 % 36,8 % 5,7 %
Det teologiske menighetsfakultet 175,6 32,4 44,1 % 0,7 % 88,9 76,6 % 23,4 % 60,0 % 27,0 % 12,9 %
Handelshøyskolen BI 437,0 76,3 78,3 % 1,8 % 231,7 73,6 % 26,4 % 55,6 % 40,4 % 4,0 %
VID vitenskapelige høgskole 132,5 71,8 0,0 % 0,6 % 84,2 73,6 % 26,4 % 59,9 % 37,4 % 2,7 %
Private høyskoler 427,1 132,8 50,9 % 1,8 % 267,4 79,4 % 20,6 % 55,9 % 38,8 % 5,2 %
Ansgar Teologiske Høgskole 13,6 2,4 0,8 % 0,1 % 11,5 82,6 % 17,4 % 69,6 % 30,4 % 0,0 %
Dronning Mauds Minne Høgskole 52,0 35,7 -18,4 % 0,2 % 39,6 93,7 % 6,3 % 44,6 % 47,8 % 7,6 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 28,0 0,0 35,0 % 0,1 % 18,0 88,9 % 11,1 % 72,2 % 16,7 % 11,1 %
Høyskolen Diakonova 41,1 35,1 198,9 % 0,2 % 31,1 95,5 % 4,5 % 50,2 % 49,8 % 0,0 %
Høyskolen for Ledelse og Teologi 12,7 1,0 30,9 % 0,1 % 5,5 81,8 % 18,2 % 81,8 % 0,0 % 18,2 %
Høyskolen Kristiania 52,5 1,7 64,6 % 0,2 % 27,0 90,3 % 9,7 % 85,2 % 5,6 % 9,3 %
Lovisenberg diakonale høgskole 27,6 20,6 121,4 % 0,1 % 9,9 72,1 % 27,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
NLA Høgskolen 101,7 13,7 45,8 % 0,4 % 72,8 56,4 % 43,6 % 25,7 % 68,1 % 6,2 %
Norges Dansehøyskole 0,8 0,8 0,0 % 0,0 % 0,8 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Steinerhøyskolen 13,6 8,7 232,0 % 0,1 % 8,8 100,0 % 0,0 % 88,6 % 0,0 % 11,4 %
Westerdals Oslo ACT 83,5 13,1 92,4 % 0,4 % 42,6 78,5 % 21,5 % 72,1 % 27,9 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®