Institusjonene rapporterer antall publikasjoner og forfattere til DBH. Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2013

Statistikken for 2013 er nå komplett.

Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 14 947,9 4 956,4 -1,6 % 100,0 % 11 141,4 79,6 % 20,4 % 70,9 % 26,9 % 2,2 %
Universiteter 11 778,7 3 687,0 -3,0 % 78,8 % 8536,4 77,5 % 22,5 % 73,2 % 24,9 % 1,9 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 3119,5 793,3 -1,9 % 20,9 % 2241,7 76,7 % 23,3 % 75,8 % 23,1 % 1,1 %
Universitetet for miljø- og biovitenskap 509,9 150,2 -15,0 % 3,4 % 364,4 75,3 % 24,7 % 87,6 % 11,7 % 0,7 %
Universitetet i Agder 568,3 145,0 23,6 % 3,8 % 459,1 88,7 % 11,3 % 57,3 % 38,9 % 3,8 %
Universitetet i Bergen 2048,2 670,8 0,6 % 13,7 % 1524,4 78,9 % 21,1 % 74,0 % 24,1 % 1,9 %
Universitetet i Nordland 130,1 45,0 -30,2 % 0,9 % 105,5 85,3 % 14,7 % 60,0 % 36,2 % 3,8 %
Universitetet i Oslo 3842,6 1320,5 -5,4 % 25,7 % 2692,3 74,8 % 25,2 % 70,4 % 27,1 % 2,5 %
Universitetet i Stavanger 478,2 123,0 -8,4 % 3,2 % 335,1 77,9 % 22,1 % 76,2 % 21,6 % 2,2 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 1081,9 439,3 -0,6 % 7,2 % 813,8 79,6 % 20,4 % 76,2 % 22,4 % 1,3 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 574,5 185,4 6,4 % 3,8 % 414,1 72,6 % 27,4 % 79,3 % 18,0 % 2,7 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 34,6 89,2 % 10,8 % 60,2 % 34,0 % 5,8 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 47,1 14,5 -36,8 % 0,3 % 37,9 87,9 % 12,1 % 69,0 % 27,0 % 4,0 %
Norges handelshøyskole 188,3 35,6 20,3 % 1,3 % 133,2 71,2 % 28,8 % 71,2 % 26,5 % 2,4 %
Norges idrettshøgskole 181,4 65,8 40,1 % 1,2 % 104,9 59,3 % 40,7 % 87,9 % 9,7 % 2,4 %
Norges veterinærhøgskole 157,7 69,4 -12,2 % 1,1 % 103,5 76,7 % 23,3 % 91,1 % 7,0 % 1,9 %
Statlige høyskoler 1 926,2 869,3 1,4 % 12,9 % 1705,6 90,1 % 9,9 % 61,0 % 36,8 % 2,2 %
Høgskolen i Bergen 131,6 78,8 -7,1 % 0,9 % 123,1 89,3 % 10,7 % 57,4 % 41,8 % 0,8 %
Høgskolen i Buskerud 86,7 50,2 -4,8 % 0,6 % 74,4 90,9 % 9,1 % 70,9 % 27,5 % 1,7 %
Høgskolen i Finnmark 48,2 27,9 0,9 % 0,3 % 42,5 81,6 % 18,4 % 45,2 % 50,1 % 4,7 %
Høgskolen i Gjøvik 89,5 20,5 1,0 % 0,6 % 94,8 96,9 % 3,1 % 60,7 % 39,3 % 0,0 %
Høgskolen i Harstad 18,3 9,5 -40,4 % 0,1 % 18,4 97,3 % 2,7 % 80,9 % 19,1 % 0,0 %
Høgskolen i Hedmark 97,5 50,6 -21,8 % 0,7 % 82,4 88,4 % 11,6 % 69,4 % 28,1 % 2,4 %
Høgskolen i Lillehammer 95,2 16,9 -23,2 % 0,6 % 73,6 89,2 % 10,8 % 53,0 % 40,1 % 6,9 %
Høgskolen i Narvik 67,7 10,3 40,7 % 0,5 % 75,7 98,8 % 1,2 % 57,0 % 43,0 % 0,0 %
Høgskolen i Nesna 15,9 5,2 -30,2 % 0,1 % 17,2 98,5 % 1,5 % 65,1 % 34,9 % 0,0 %
Høgskolen i Nord-Trøndelag 89,9 32,6 51,9 % 0,6 % 60,1 86,3 % 13,7 % 56,2 % 34,3 % 9,6 %
Høgskolen i Oslo og Akershus 414,8 239,3 9,4 % 2,8 % 364,3 88,2 % 11,8 % 56,0 % 41,8 % 2,2 %
Høgskolen i Sogn og Fjordane 40,2 15,1 -19,8 % 0,3 % 42,0 94,4 % 5,6 % 61,7 % 38,3 % 0,0 %
Høgskolen i Sør-Trøndelag 151,5 94,3 20,1 % 1,0 % 134,1 88,8 % 11,2 % 60,7 % 37,8 % 1,5 %
Høgskolen i Telemark                               149,9 47,8 20,7 % 1,0 % 115,6 88,5 % 11,5 % 79,2 % 16,6 % 4,2 %
Høgskolen i Vestfold 173,2 73,7 35,0 % 1,2 % 165,1 92,5 % 7,5 % 54,1 % 44,7 % 1,2 %
Høgskolen i Volda 68,4 24,6 -24,1 % 0,5 % 59,6 88,0 % 12,0 % 58,6 % 38,2 % 3,2 %
Høgskolen i Østfold 83,0 32,5 -25,2 % 0,6 % 74,4 90,9 % 9,1 % 64,7 % 33,3 % 2,0 %
Høgskolen i Ålesund 32,6 7,5 4,4 % 0,2 % 29,0 88,6 % 11,4 % 65,0 % 35,0 % 0,0 %
Høgskolen Stord/Haugesund 65,3 28,7 29,8 % 0,4 % 55,9 89,6 % 10,4 % 77,0 % 22,1 % 0,9 %
Samisk høgskole 6,9 3,1 -78,2 % 0,0 % 3,5 71,7 % 28,3 % 90,6 % 0,0 % 9,4 %
Private vitenskapelige høyskoler 352,9 94,0 0,1 % 2,4 % 247,2 81,4 % 18,6 % 66,6 % 28,0 % 5,4 %
Det teologiske menighetsfakultet 103,0 22,9 12,9 % 0,7 % 69,7 81,3 % 18,7 % 57,7 % 34,4 % 7,9 %
Handelshøyskolen BI 180,5 41,6 -18,5 % 1,2 % 141,9 81,9 % 18,1 % 73,9 % 24,4 % 1,6 %
Misjonshøgskolen 69,4 29,5 73,8 % 0,5 % 35,6 79,6 % 20,4 % 54,8 % 29,7 % 15,5 %
Private høyskoler 315,6 120,6 21,8 % 2,1 % 238,1 90,0 % 10,0 % 52,7 % 40,7 % 6,6 %
Ansgar Teologiske Høgskole 24,5 10,7 66,0 % 0,2 % 25,8 98,1 % 1,9 % 14,8 % 81,3 % 3,9 %
Diakonhjemmet høgskole 39,1 22,7 -11,1 % 0,3 % 36,0 84,5 % 15,5 % 57,0 % 43,0 % 0,0 %
Dronning Mauds Minne Høgskole 62,4 45,3 75,9 % 0,4 % 50,4 97,0 % 3,0 % 31,5 % 59,6 % 8,9 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 21,0 0,0 -23,6 % 0,1 % 11,0 81,8 % 18,2 % 86,4 % 0,0 % 13,6 %
Haraldsplass diakonale høgskole 7,8 6,0 -41,7 % 0,1 % 7,3 90,8 % 9,2 % 65,6 % 34,4 % 0,0 %
Høgskolen Betanien 2,4 0,6 219,1 % 0,0 % 2,4 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høyskolen Campus Kristiania – Markedshøyskolen 16,2 1,0 -19,8 % 0,1 % 14,5 90,2 % 9,8 % 83,1 % 15,5 % 1,4 %
Høyskolen Diakonova 6,5 6,5 -1,0 % 0,0 % 4,4 75,3 % 24,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høyskolen for Ledelse og Teologi 3,0 0,0 -50,0 % 0,0 % 3,0 66,7 % 33,3 % 66,7 % 33,3 % 0,0 %
Lovisenberg diakonale høgskole 11,9 10,9 -15,7 % 0,1 % 9,4 80,8 % 19,2 % 59,4 % 40,6 % 0,0 %
NLA Høgskolen 90,5 14,1 55,1 % 0,6 % 54,8 90,7 % 9,3 % 48,6 % 37,7 % 13,7 %
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 29,2 2,8 150,7 % 0,2 % 18,1 82,9 % 17,1 % 93,1 % 1,4 % 5,5 %
Rudolf Steinerhøyskolen 1,0 0,0 -83,9 % 0,0 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®