Nyhetsarkiv

Tilstandsrapport for fagskoler 2014 (05.08.15)

Departementet har offentliggjort fagskolenes tilstandsrapport for 2014. Datagrunnlaget for rapporten er fra rapportering til NSD.
[MER...]

Studentsamskipnadene (26.06.15)

Årsregnskap fra 22 studentsamskipnader for 2014 foreligger nå i DBH.
[MER...]

Tilstandsrapporten 2015 (05.05.15)

Departementet har lansert ny tilstandsrapport for høyere utdanning. Grunnlagsdata fra DBH er også tilgjengelig for nedlasting.
[MER...]

Vitenskapelig publisering i 2014 (16.04.15)

Statistikk for omfang av vitenskapelig publisering i UH-sektoren er nå oppdatert med tall for 2014.
[MER...]

Oppdaterte tall i NOKUT-portalen (16.04.15)

Institusjonenes tall for 2014 er nå tilgjengelig i NOKUT-portalen.
[MER...]

Call for submissions to ERIH PLUS (11.07.14)

We are happy to announce that ERIH PLUS is now ready to receive submissions for the inclusion of journals.
[MER...]

Tilstandsrapporten 2014 (07.05.14)

Departementet har lansert ny tilstandsrapport for høyere utdanning. Grunnlagsdata fra DBH er også tilgjengelig for nedlasting.
[MER...]

Vitenskapelig publisering i 2013 (09.04.14)

Statistikk for omfang av vitenskapelig publisering i UH-sektoren er nå oppdatert med tall for 2013.
[MER...]