Nyhetsarkiv

Data for 2015 (23.10.15)

Nye data for 2015 fra norske universiteter, høyskoler og fagskoler foreligger nå i DBH. Dataene omhandler studenter, studietilbud og doktorgrader.
[MER...]

Ny rapport med nøkkeltall (20.10.15)

Det er nå lagt ut en ny rapport med utvalgte nøkkeltall for UH-sektoren.
[MER...]

Nye økonomidata (02.10.15)

Økonomiske nøkkeltall for universiteter og statlige høgskoler for 2. tertial 2015 og saldobalanse for universitet og statlige høgskoler NOKUT og SIU for 2. tertial 2015 foreligger i DBH.
[MER...]

Regnskap og ledelseskommentarer (04.09.15)

Regnskap og ledelseskommentarer fra 21 private høyskoler for 1. halvår 2015 foreligger nå i DBH.
[MER...]

Tilstandsrapport for fagskoler 2014 (05.08.15)

Departementet har offentliggjort fagskolenes tilstandsrapport for 2014. Datagrunnlaget for rapporten er fra rapportering til NSD.
[MER...]

Studentsamskipnadene (26.06.15)

Årsregnskap fra 22 studentsamskipnader for 2014 foreligger nå i DBH.
[MER...]

Tilstandsrapporten 2015 (05.05.15)

Departementet har lansert ny tilstandsrapport for høyere utdanning. Grunnlagsdata fra DBH er også tilgjengelig for nedlasting.
[MER...]

Vitenskapelig publisering i 2014 (16.04.15)

Statistikk for omfang av vitenskapelig publisering i UH-sektoren er nå oppdatert med tall for 2014.
[MER...]