Nyhetsarkiv

Årsregnskap for private høyskoler (19.02.16)

Foreløpig årsregnskap for private høyskoler 2015 er publisert.
[MER...]

Årsregnskap for fagskoler (19.02.16)

Foreløpig årsregnskap for fagskoler 2015 er publisert.
[MER...]

Årsregnskap 2015 (12.02.16)

Årsregnskap 2015 fra Universiteter og statlige høgskoler foreligger nå i DBH.
[MER...]

Finansieringskategorier 2015 (27.01.16)

Det foreligger plassering av studieprogram i finansieringskategori for universiteter og høyskoler for 2015.
[MER...]

Nye rapporter og mulighet for uttrekk av data til Excel (22.01.16)

Rapporter for eksamens- resultater og doktorgrader er publisert. Knapp for å eksportere tall til Excel er også lagt til.
[MER...]

Ny rapport om vitenskapelig publisering (20.11.15)

Datasett for perioden 2004-2014 tilgjengelig som Excel-fil med direkte kobling til DBH.
[MER...]

Data for 2015 (23.10.15)

Nye data for 2015 fra norske universiteter, høyskoler og fagskoler foreligger nå i DBH. Dataene omhandler studenter, studietilbud og doktorgrader.
[MER...]

Ny rapport med nøkkeltall (20.10.15)

Det er nå lagt ut en ny rapport med utvalgte nøkkeltall for UH-sektoren.
[MER...]