Nyhetsarkiv

Ny rapport om studentmobilitet fra SIU (01.07.16)

Rapporten viser statistikk for internasjonal mobilitet, blant annet basert på data fra DBH.
[MER...]

NPI - Norsk publiseringsindikator (23.06.16)

Nytt nettsted gjør Norsk publiseringsindikator mer oversiktlig og tilgjengelig.
[MER...]

Regnskapsoppsett for første tertial 2016 m/ledelseskommentarer (02.06.16)

Nå finner du regnskap med ledelseskommentarer per 30. april 2016 for universiteter og statlige høgskoler, NOKUT og SIU på våre nettsider.
[MER...]

Studentsamskipnadene (20.05.16)

Årsregnskap og nøkkeltall 2015 fra studentsamskipnadene er nå tilgjengelig.
[MER...]

Tilstandsrapporten 2016 (02.05.16)

Departementet har lansert ny tilstandsrapport for høyere utdanning. Grunnlagsdata fra DBH er også tilgjengelig for nedlasting.
[MER...]

Kandidater med fullført utvekslingsopphold (18.03.16)

SIU har laget en rapport som viser omfanget av ferdige kandidater som har fullført et utvekslingsopphold i utlandet av minst tre måneders varighet. Data er hentet fra DBH.
[MER...]

Årsrapport 2015 (18.03.16)

Årsrapport 2015 for universiteter og høgskoler nå publisert.
[MER...]

Data for 2015 (19.02.16)

2015-data om studietilbud, studenter, doktorgrader, tilsatte, areal og museum for universiteter og høyskoler er nå tilgjengelig.
[MER...]