Nyhetsarkiv

Kurs i bruk av DBH (12.11.09)

Vi tilbyr nå kurs i rapportering, samt bruk og analyse av DBH-data.
[MER...]

Ny frist for registrering av nye vitskaplege publiseringskanalar på nivå 1 (26.10.09)

På bakgrunn av vedtak i Universitets- og høgskulerådets publiseringsutval vert fristen for registrering av nye vitenskapelige publiseringskanaler utsett frå 29. oktober til 31. desember 2009.
[MER...]

Orientering om leveringsfrister (19.10.09)

I forbindelse med rapporteringsfrister skal det oversendes rapporter til Kunnskapsdepartementet med oversikter over institusjoner som har levert data etter rapporteringsfristen, og hvilke rapporteringer dette gjelder.
[MER...]

Sektoranalysen 2009 (31.03.09)

Data til sektoranalysen er lagt ut. Rapporten inneholder styringsdata om UH-sektoren for 2008.
[MER...]

Orientering om leveringsfrister (12.02.09)

I forbindelse med rapporteringsfristen 15.2 skal det lages rapporter til Kunnskapsdepartementet med oversikter over institusjoner som har levert data etter rapporteringsfristen, og hvilke rapporteringer dette gjelder.
[MER...]

Nye studentrapporter (20.12.08)

DBH har lagt ut tre nye studentrapporter: søknadsdata, karaktersnitt for førsteprioritetssøkere og opptatte og nye studenter.
[MER...]

DBH med nytt utseende (20.12.08)

DBH har nå lagt sidene over i nytt system, men fremdeles vil en del tjenester være "innpakket" i gammel utforming. Oppdager du feil, eller om det er informasjon du ikke finner, er det bare å kontakte oss.
[MER...]