Nyhetsarkiv

Tilstandsrapporten 2018 (07.05.18)

Departementet har lansert ny tilstandsrapport for høyere utdanning.
[MER...]

Tilstandsrapport for fagskoler 2017 (20.02.18)

Tilstandsrapporten for fagskoler 2017 er nå publisert.
[MER...]

Regnskap, 2. tertial (03.10.17)

Økonomitall for 2. tertial 2017 for UH-institusjoner, samt NOKUT og SIU finner du på NSDs sider.
[MER...]

Halvårsregnskap 2017 (16.08.17)

Halvårsregnskap 2017 for fagskoler og private høgskoler er nå tilgjengelig.
[MER...]

Årsregnskap studentsamskipnader (15.05.17)

Se studentsamskipnadenes årsregnskap på NSDs sider.
[MER...]

Tilstandsrapporten 2017 (09.05.17)

Departementet har lansert ny tilstandsrapport for høyere utdanning.
[MER...]

Studenter fordelt på campus (07.04.17)

NSD har oversikt over registrerte studenter fordelt på ulike campus for universiteter og høgskoler.
[MER...]

2017-data (30.03.17)

Data om studenter og studietilbud for vår 2017 finnes på NSDs sider:
http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/
[MER...]