Aktuelt

Sterk økning i antall personer i forskerutdanningen (11.06.09)

Illustrasjon

Figuren viser oversikt over utviklingen i det totale antallet personer i forskerutdanningen i Norge i perioden 2004-2008. Den viser også utviklingen fordelt etter fagområde i denne perioden.
[MER...]

Karakterfordeling i 2008 (31.03.09)

Illustrasjon

Figuren viser oversikt over karakterfordeling på alle eksamener i 2008 for hele universitet- og høyskolesektoren samlet.
[MER...]