Aktuelt

Meir internasjonalisering i høgare utdanning (13.06.14)

Illustrasjon

I løpet av dei ti siste åra har talet på studentar med utanlandsk statsborgarskap som tek heile eller delar av utdanninga si i Noreg auka med 92 prosent.
[MER...]

Kvinner har oppgang i publikasjonspoeng i UH-sektoren (19.09.13)

Illustrasjon

Kvinner sitt bidrag til sektorens totale publiseringsvolum har økt med 3,9 prosent i løpet av tre år.
[MER...]

Kvinner og menn velger ulike studietilbud i fagskolen (13.09.13)

Illustrasjon

Store forskjeller i fordelingen av antallet kvinnelige og mannlige studenter mellom ulike fagfelt i fagskolesektoren.
[MER...]

Økning i EU-inntekter (02.10.12)

Illustrasjon

Tildelingene fra EU til universitet og høgskolesektoren har økt markant de siste 5 årene.
[MER...]

Hver sjette uteksaminerte kandidat fra fagskolene (13.09.12)

Illustrasjon

Det viser en sammenligning av data om universiteter, høgskoler og fagskoler fra DBH.
[MER...]

Lite offentlig tilskudd til fagskolene (19.06.12)

Illustrasjon

Et flertall av fagskoletilbudene i Norge mottar ingen offentlige tilskudd.
[MER...]

Utdanningstilbud i fagskolesektoren (28.02.12)

Illustrasjon

Nesten halvparten av utdanningstilbudene i fagskolesektoren i Norge tilbys på deltid.
[MER...]

Vekst i kanalregisteret (21.02.12)

Illustrasjon

Fortsatt vekst i Registeret over vitenskapelige publiseringskanaler
[MER...]