Aktuelt

Ny stortingsmelding om fagskoleutdanning (02.12.16)

Regjeringen har i dag lagt frem ny stortingsmelding om fagskoleutdanningen. Les mer om denne på Kunnskapsdepartementets nettsider.
[MER...]

Om Open Access som krav til vitenskapelig publisering (18.11.16)

Innen 2020 skal all vitenskapelig publisering være bygget på Open Access, med andre ord være åpent tilgjengelig.
[MER...]

Nasjonale indikatorer for UH-bibliotekene er oppdaterte med 2015-tall (15.09.16)

Klikk her for å gå til rapporten.
[MER...]

Vitenskapelig publisering i 2015 (13.04.16)

Beregning av publiseringspoeng for UH-sektoren 2015 er nå klar.
[MER...]

Rapportering av vitenskapelig publisering i UH-sektor (11.03.16)

Fra og med datagrunnlaget for publiseringsindikatoren i 2015 innføres ny formel for beregning av publiseringspoeng. I forbindelse med dette vil egen rapportering fra UH-institusjonene til NSD utgå.
[MER...]

Sammenslåinger i UH-sektoren (05.01.16)

Fra 1. januar 2016 opprettes det flere nye UH-institusjoner som resultat av sammenslåinger.
[MER...]

Ny rapport for biblioteksstatistikk (20.11.15)

Nye nasjonale indikatorer for UH-bibliotekene.
[MER...]

Nye rapporter om fordypningsfag i lærerutdanningen (09.06.15)

Illustrasjon

Det er laget seks nye rapporter som viser valgfag og videreutdanning for lærere.
[MER...]