Kurs i bruk av DBH

kurslogo

Alle kursene går over en dag fra klokken 11.00-15.00 i NSDs lokaler i Harald Hårfagres gate 29, Bergen. Deltakerne får utdelt kursbevis.

Kursavgift: Kr. 500,- per deltaker.

Du kan melde deg på ved å fylle ut dette skjemaet. Du vil motta en bekreftelse på kursplass med praktisk informasjon om kurset. Merk at påmeldingen er bindende.

Det er sendt ut invitasjon om deltakelse til institusjonene i UH-sektoren.

For tiden er det ikke planlagt noen kursdatoer.

Kurs i økonomirapportering

DBH tilbyr et endagskurs i rapportering av økonomidata til DBH. Målgruppen er i hovedsak ansatte i Universitets- og høyskolesektoren som har ansvar for selve utfyllingen og innrapportering av oppgjørspakken til DBH.

Kurset vil legge vekt på et nyutviklet kvalitetssikringssystem for innrapportering av økonomidata. Dette systemet skal blant annet gjøre det lettere for institusjonene å kontrollere og godkjenne dataene før de blir publisert i den offentlige statistikken.

Bakgrunnen for dette kurstilbudet er et samarbeid med KD for å bedre datakvaliteten ved å avdekke feil og mangler tidligere i rapporteringsprosessen, og for å gjøre økonomidata mer tilgjengelig for statistikk og analyser. Kurset vil også gjennomgå hvordan man finner frem til rapporteringskrav, dokumentasjon og data i DBH.