English version

Forslag til vedtak av nye kanaler på nivå 1

Registeret over Publiseringskanaler er et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret. NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder forslag til vedtak for kanaler på nivå 1. NSD behandler forslagene i henhold til fastsatte vurderingskriterier basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler. Det nasjonale publiseringsutvalget har delegert til arbeidsutvalget (AU) å godkjenne nye forslag til registeret. De planlagte møtene i 2017 er 2. februar, 15. juni og 27. oktober.

Følgende forslagsliste fra NSD ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 15.01.2016. Etter møtet er nye publiseringskanaler godkjent og gjort tilgjengelig for CRIStin-systemet.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
UHR faginndeling:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå UHRs faginndeling
Godkjent [forlag] [forlag] http://www.legendabooks.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Academy of Management Discoveries 2168-1007 http://amd.aom.org/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent ACM SIGPLAN Notices 1523-2867 http://dl.acm.org/citation.cfm?id=J706 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Acta radiologica open 2058-4601 http://arr.sagepub.com/ 1 Med - Radiol og bildediagn
Godkjent Ada: A Journal of Gender, New Media, and Technology 2325-0496 http://adanewmedia.org 1 Kjønnsforskning
Godkjent Advanced Pharmaceutical Bulletin 2228-5881 2251-7308 http://apb.tbzmed.ac.ir/ 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Advanced Robotics and its Social Impacts (ARSO) 2162-7568 http://www.ieee-ras.org/conferences-workshops/fully-sponsored/arso 1 Tekn - Maskinteknikk
Ikke godkjent Advances in Aging Research 2169-0502 http://www.scirp.org/journal/AAR/ 0 Med - Geriatri
Godkjent Advances in Animal Biosciences 2040-4700 2040-4719 http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ABS 1 Veterinærmedisin
Godkjent Advances in Electrical and Electronic Engineering 1336-1376 1804-3119 http://advances.utc.sk/index.php/AEEE 1 Tekn - Elektronikk og kybernetikk
Ikke godkjent Advances in Engineering Research 2352-5401 https://www.novapublishers.com/catalog/index.php?cPath=23_29&seriesp=Advances+in+Engineering+Research 0 Tekn - Tverrfaglighet
Godkjent Advances in Historical Sociolinguistics 2214-1057 https://www.benjamins.com/ 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Advances in Information Sciences and Service Sciences 1976-3700 2233-9345 http://www.aicit.org/aiss 0 Informatikk
Ikke godkjent Advances in Language and Literary Studies 2203-4714 http://www.journals.aiac.org.au/index.php/ALLS 0 Lingvistikk
Ikke godkjent Advances in Robotics & Automation 2168-9695 http://www.omicsgroup.org/journals/advances-in-robotics-automation.php 0 Informatikk
Godkjent Advances in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 2212-781X 2212-7828 http://www.iospress.nl/bookserie/advances-in-soil-mechanics-and-geotechnical-engineering/ 1 Tekn - Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent Advances in Volcanology 2364-3277 http://www.springer.com/series/11157 0 Geofag
Godkjent AERA Open 2332-8584 http://ero.sagepub.com/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Agon Nordic scientific and cultural journal 1799-1781 1799-1900 http://agon.fi/ 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Agosto Foundation [forlag] [forlag] http://www.agosto-foundation.org/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Agricultural Sciences 2156-8553 2156-8561 http://www.scirp.org/journal/as/ 0 Biologi
Godkjent Agriculture 0551-3677 1338-4376 http://www.agriculture.sk/ 1 Biologi
Godkjent Aigis 1901-6859 http://aigis.igl.ku.dk/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent AL IHKAM : Journal of Law and Social Studies 1907-591X 2442-3084 http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam 0 Rettsvitenskap
Godkjent Algebraic Geometry 2313-1691 2214-2584 http://algebraicgeometry.nl 1 Matematikk
Godkjent Algorithms 1999-4893 http://www.mdpi.com/journal/algorithms/ 1 Matematikk
Godkjent American Journal of Geoscience 1948-9846 1948-9854 http://thescipub.com/journals/ajg 1 Geofag
Godkjent Ammonia Plant Safety and Related Facilities 0360-7011 http://www.aiche.org/conferences/annual-safety-ammonia-plants-and-related-facilities-symposium/2013 1 Tekn - Kjemisk teknologi
Godkjent Angewandte Chemie 0044-8249 1521-3757 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-3757 1 Kjemi
Ikke godkjent Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse 0240-2963 2258-7519 http://afst.cedram.org/?lang=en 0 Matematikk
Ikke godkjent Annuaire International de Justice Constitutionnelle 0995-3817 http://www.gerjc.univ-cezanne.fr/index.php?id=681 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Antenna 0140-1890 http://www.royensoc.co.uk/publications/Antenna.htm 0 Biologi
Godkjent Anthropologie et Sociétés 0702-8997 1703-7921 https://www.anthropologie-societes.ant.ulaval.ca/ 1 Sosialantropologi
Ikke godkjent Antigone 1828-437X http://www.associazioneantigone.it/76-archivio/1742-quadrimestrale-di-critica-del-sistema-penale-e-penitenziario 0 Rettsvitenskap
Godkjent Antropologia 2281-4043 2420-8469 http://www.ledijournals.com/ojs.index.php/antropologia/index 1 Sosialantropologi
Godkjent Aplimat - International Journal of Applied Mathematics and Engineering 1337-6365 http://www.aplimat.com/ 1 Matematikk
Ikke godkjent Applied Finance and Accounting 2374-2410 2374-2429 http://redfame.com/journal/index.php/afa/index 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Archaeologia Polona 0066-5924 http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Archidoct Journal 2309-0103 http://www.enhsa.net/archidoct/ 1 Arkitektur og design
Ikke godkjent Archives of forensic psychology 2334-2749 http://www.archivesofforensicpsychology.com/web/ 0 Psykologi
Godkjent Archives of Mechanics 0373-2029 2083-8514 http://am.ippt.pan.pl/index.php/am 1 Tekn - Maskinteknikk
Godkjent Archivio antropologico mediterraneo 2038-3215 http://www.archivioantropologicomediterraneo.it/ 1 Sosialantropologi
Godkjent ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal 2083-6635 2084-1043 http://www.argument-journal.eu 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Arnoldsche [forlag] [forlag] http://Arnoldsche.com 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Arthropoda Selecta 0136-006X http://kmkjournals.com/journals/AS 1 Biologi
Godkjent Asian Englishes 1348-8678 2331-2548 http://www.tandfonline.com/loi/reng20 1 Engelsk
Godkjent Asian Journal of Sports Medicine 2008-000X 2008-7209 http://asjsm.com 1 Idrettsforskning
Ikke godkjent Association of Researchers in Construction Management [forlag] [forlag] http://www.arcom.ac.uk/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Austin Journal of Forensic Science & Criminology 2380-0801 http://austinpublishinggroup.com/forensicscience-criminology/ 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Australasian physical & engineering sciences in medicine 0158-9938 1879-5447 http://www.springer.com/biomed/journal/13246 1 Tekn - Bioteknologi
Godkjent Australian Health Review 0156-5788 1449-8944 http://www.publish.csiro.au/?nid=270 1 Med - Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Balkong förlag [forlag] [forlag] http://www.balkongforlag.se/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Baltic Journal of Health and Physical Activity 2080-9999 http://www.degruyter.com/view/j/bjha 1 Idrettsforskning
Godkjent Baltistica 0132-6503 2345-0045 http://www.baltistica.eu 1 Lingvistikk
Godkjent Behavioral Sciences 2076-328X http://www.mdpi.com/journal/behavsci 1 Psykologi
Godkjent BEHEMOTH - A Journal on Civilisation 1866-2447 http://ojs.ub.uni-freiburg.de/behemoth/ 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Berkeley Slavic Specialties [forlag] [forlag] http://www.berkslav.com 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Berliner Theologische Zeitschrift 0724-6137 http://www.eva-leipzig.de/index.php?cat=c145_Berliner-Theologische-Zeitschrift.html 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Biblioteca di studi di filologia moderna 2420-8361 http://www.fupress.com/comitatoscientifico/biblioteca-di-studi-di-filologia-moderna/23 1 Lingvistikk
Godkjent Biopolymers and Cell 0233-7657 1993-6842 http://www.biopolymers.org.ua/ 1 Biologi
Ikke godkjent BJPsych Open 2056-4724 http://www.rcpsych.ac.uk/usefulresources/publications/journals/bjpsychopeninfo.aspx 0 Psykologi
Godkjent Blucher Design Proceedings 2318-6968 http://www.proceedings.blucher.com.br/issue-list/designproceedings-40/list 1 Tekn - Generell
Godkjent BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL 1756-1833 http://www.bmj.com 1 Med - Generelle tidsskr
Godkjent Bollettino della Societa Paleontologica Italiana 0375-7633 http://paleoitalia.org/contribute/ 1 Geofag
Godkjent British Journal of Environment and Climate Change 2231-4784 http://sciencedomain.org/journal/10 1 Tekn - Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent Bulletin of the National History Museum of Venice 2039-4160 http://msn.visitmuve.it/en/research/scientificpublications/scientific-publications-of-the-natural-history-museum/ 0 Biologi
Ikke godkjent Byzantina Symmeikta 1791-4884 http://www.byzsym.org 0 Historie
Godkjent Case Studies in Structural Engineering 2214-3998 http://www.journals.elsevier.com/case-studies-in-structural-engineering/ 1 Tekn - Generell
Godkjent Case Studies on Transport Policy 2213-624X 2213-6258 http://www.journals.elsevier.com/case-studies-on-transport-policy/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent CEAS Reprint Series for Rare and Out of Print Publication [forlag] [forlag] http://ceas.yale.edu/about-ceas/publications 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Cell & Bioscience 2045-3701 http://cellandbioscience.biomedcentral.com 1 Biologi
Godkjent Cell Adhesion & Migration 1933-6918 1933-6926 http://www.tandfonline.com/loi/kcam20 1 Biologi
Godkjent Central and Eastern Europe 1877-8550 http://www.brill.com/publications/central-and-eastern-europe 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Challenges in Sustainability 2297-6477 http://www.librelloph.com/challengesinsustainability 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Chemical Data Collections 2405-8300 http://www.journals.elsevier.com/chemical-data-collections/ 0 Tekn - Kjemisk teknologi
Godkjent Child & Youth Services 0145-935X 1545-2298 http://www.tandfonline.com/loi/wcys20 1 Sosiologi
Godkjent Child and Family Law Quarterly 1358-8184 http://www.jordanpublishing.co.uk/practice-areas/family/publications/child-and-family-law-quarterly 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Ciencia UANL 2007-1175 http://cienciauanl.uanl.mx/ 0 Tekn - Generell
Ikke godkjent Civil engineering and architecture 2332-1091 2332-1121 http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=48 0 Tekn - Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent CLACSO Latin American Council of Social Sciences [forlag] [forlag] http://www.clacso.org.ar/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Climate 2225-1154 http://www.mdpi.com/journal/climate 1 Geofag
Godkjent Climate Services 2405-8807 http://www.journals.elsevier.com/climate-services/ 1 Geofag
Godkjent Clinical & translational immunology 2050-0068 http://www.nature.com/cti/index.html 1 Med - Biomedisin
Godkjent Clinical and Experimental Dental Research 2057-4347 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2057-4347 1 Odontologi
Utsatt Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health 1745-0179 http://www.cpementalhealth.com/home/ 0 Med - Psykiatri
Godkjent Clinics in Liver Disease 1089-3261 1557-8224 http://www.liver.theclinics.com/ 1 Med - Gastro og hepatol
Ikke godkjent Cogent Biology 2331-2025 http://cogentoa.tandfonline.com/journal/oabi20 0 Biologi
Ikke godkjent Cogent Chemistry 2331-2009 http://cogentoa.tandfonline.com/journal/oach20 0 Kjemi
Godkjent Cogent Economics & Finance 2332-2039 http://cogentoa.tandfonline.com/journal/oaef20 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Cogent Education 2331-186X http://cogentoa.tandfonline.com/journal/oaed20 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Cogent Engineering 2331-1916 http://cogentoa.tandfonline.com/journal/oaen20 1 Tekn - Tverrfaglighet
Ikke godkjent Cogent Environmental Science 2331-1843 http://cogentoa.tandfonline.com/journal/oaes20 0 Tekn - Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent Cogent Food & Agriculture 2331-1932 http://cogentoa.tandfonline.com/journal/oafa20 0 Tekn - Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent Cogent Geoscience 2331-2041 http://cogentoa.tandfonline.com/journal/oage20 0 Geofag
Godkjent Cogent Mathematics 2331-1835 http://cogentoa.tandfonline.com/journal/oama20 1 Matematikk
Ikke godkjent Cogent Medicine 2331-205X http://cogentoa.tandfonline.com/journal/oamd20 0 Med - Generelle tidsskr
Godkjent Cogent Physics 2331-1940 http://cogentoa.tandfonline.com/journal/oaph20 1 Fysikk
Godkjent Cogent Psychology 2331-1908 http://cogentoa.tandfonline.com/journal/oaps20 1 Psykologi
Godkjent Cogent Social Sciences 2331-1886 http://cogentoa.tandfonline.com/journal/oass20 1 Sosiologi
Ikke godkjent Colloids and interface science communications 2215-0382 http://www.journals.elsevier.com/colloid-and-interface-science-communications/ 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Columbia Business Law Review 0898-0721 1930-7934 http://cblr.columbia.edu/cblr-online 0 Rettsvitenskap
Godkjent Communication Papers Media Literacy & Gender Studies 2014-6752 http://www.communicationpapers.com/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Communications 2328-5966 2328-5923 http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index;jsessionid=2E89CED65AA50481AF391F299F65A5D3.tomcat1?journalid=139 0 Informatikk
Godkjent Communications in Cybernetics, Systems Science and Engineering ? Proceedings 2325-3436 2376-7057 https://www.crcpress.com/Communications-in-Cybernetics-Systems-Science-and-Engineering--Proceedings/book-series/CCSSEP 1 Tekn - Tverrfaglighet
Ikke godkjent Concrete in Australia 1440-656X https://www.concreteinstitute.com.au/National-Council-Committee/Concrete-In-Australia.aspx 0 Tekn - Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Contemporary Philosophy: a new survey 2452-350X http://www.springer.com/series/5784 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Contributions from Science Education Research 2213-3623 http://link.springer.com/bookseries/11180 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Corpus 1638-9808 1765-3126 http://corpus.revues.org 1 Lingvistikk
Godkjent CounterText 2056-4406 2056-4414 http://www.euppublishing.com/journal/count 1 Litteraturvitenskap
Utsatt Creative Education 2151-4755 2151-4771 http://www.scirp.org/journal/ce 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Criminology & Public Policy 1745-9133 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1745-9133 1 Sosiologi
Godkjent Critica 1792-2488 1791-776X http://www.philosophica.gr/critica/ 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Critical and radical social work An international journal 2049-8608 2049-8675 http://www.policypress.co.uk/journals_crsw.asp 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Critical Care and Resuscitation 1441-2772 http://www.cicm.org.au/Resources/Publications/Journal 0 Med - Generelle tidsskr
Godkjent Critical Literacy 1753-0873 http://www.criticalliteracyjournal.org/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Critical Studies in Education 1750-8487 1750-8495 http://www.tandfonline.com/loi/rcse20 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent CSR, Sustainability, Ethics & Governance 2196-7075 2196-7083 http://www.springer.com/series/11565 1 Statsvitenskap
Godkjent Culture and Civilization 1947-6280 http://www.transactionpub.com/merchant2/merchant.mvc?Screen=series-category&Store_Code=TRANSPUB&Category_Code=1615 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Current nutrition reports 2161-3311 http://link.springer.com/journal/13668 1 Med - Generelle tidsskr
Godkjent Current Protocols in Microbiology 1934-8525 http://www.currentprotocols.com/WileyCDA/CurPro3Title/isbn-0471729256.html 1 Biologi
Godkjent Current Treatment Options in Pediatrics 2198-6088 http://link.springer.com/journal/40746 1 Med - Pediatri
Ikke godkjent Czech Ethnological Journal 0862-8351 http://revue.nulk.cz/ 0 Kulturvitenskap
Godkjent Czech Polar Reports 1805-0689 1805-0697 http://www.sci.muni.cz/CPR/ 1 Kjemi
Godkjent Desidades 2318-9282 http://desidades.ufrj.br/apresentacao/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Det ved vi om 2246-3267 http://www.dafolo.dk/detvedviom 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Diabetes Therapy 1869-6961 http://www.diabetestherapy-open.com/ 1 Med - Endokrinologi
Ikke godkjent Digital Literary Studies 2376-4228 http://journals.psu.edu/dls/index 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Dionysius 0705-1085 http://www.dal.ca/faculty/arts/classics/journals/dionysius.html 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Discussiones Mathematicae. Graph Theory 1234-3099 2083-5892 http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/gt/index.php 1 Matematikk
Godkjent Diversity 1424-2818 http://www.mdpi.com/journal/diversity/ 1 Biologi
Ikke godkjent Dobras 1982-0313 2358-0003 http://www.estacaoletras.com.br/revista_dobras.php 0 Arkitektur og design
Godkjent Domínios de Lingu@gem 1980-5799 http://www.seer.ufu.br/index.php/dominiosdelinguagem 1 Lingvistikk
Godkjent Dóxa 2410-2601 http://doxa.onu.edu.ua/index_english.htm 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent EAI Endorsed Transactions on Serious Games 2034-8800 http://eai.eu/transaction/serious-games 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Ecclesial Practices 2214-4463 2214-4471 http://www.brill.com/products/journal/ecclesial-practices 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Eceee ... summer study proceedings 1653-7025 2001-7960 http://www.eceee.org/summerstudy/about 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S 1898-6196 2084-4549 http://www.degruyter.com/view/j/eces?rskey=r2bGqp&result=2 1 Tekn - Tverrfaglighet
Godkjent Economia & Lavoro 0012-978X http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedarivista&Itemid=262&id_rivista=45 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Economic History Research 1698-6989 2340-3373 http://www.journals.elsevier.com/investigaciones-de-historia-economica-economic-history-research 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Edition Topoi [forlag] [forlag] http://edition-topoi.org 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Education sciences 2063-9546 http://nevelestudomany.elte.hu/?lang=en 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent El Oído Pensante 2250-7116 http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante 1 Musikkvitenskap
Godkjent Elementa: Science of the Anthropocene 2325-1026 http://www.elementascience.org/ 1 Tekn - Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent eNeuro 2373-2822 http://eneuro.org/ 1 Med - Nevrologi
Godkjent eNeurologicalSci 2405-6502 http://www.journals.elsevier.com/eneurologicalsci/ 1 Med - Nevrologi
Ikke godkjent Engaging Science, Technology, and Society 2413-8053 http://estsjournal.org/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Environment Systems and Decisions 2194-5403 2194-5411 http://www.springer.com/environment/journal/10669 1 Utviklingsstudier
Godkjent Environmental Humanities 2201-1919 http://environmentalhumanities.org/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Environmental Processes 2198-7491 2198-7505 http://link.springer.com/journal/40710 1 Biologi
Godkjent Environments 2076-3298 http://www.mdpi.com/journal/environments/about 1 Tekn - Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent ERJ Open Research 2312-0541 http://openres.ersjournals.com/ 0 Med - Hjerte, kar og luftveier
Godkjent ESA SP 0379-6566 1609-0438 http://www.esa.int/SPECIALS/ESA_Publications/SEM3W4LTYRF_0.html 1 Fysikk
Godkjent Estonian Journal of Education 2346-562X http://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/about 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent European Cardiology 1758-3756 1758-3764 http://www.radcliffecardiology.com/journals/european-cardiology-review 1 Med - Hjerte, kar og luftveier
Godkjent European Clinical Respiratory Journal 2001-8525 http://www.ecrj.net/index.php/ecrj 1 Med - Hjerte, kar og luftveier
Godkjent European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes 2058-5225 2058-1742 http://ehjqcco.oxfordjournals.org/ 1 Med - Hjerte, kar og luftveier
Ikke godkjent European Journal of Mathematics 2199-675X 2199-6768 http://www.springer.com/mathematics/algebra/journal/40879/PSE?detailsPage=editorialBoard 0 Matematikk
Godkjent European Journal of Remote Sensing 2279-7254 http://www.aitjournal.com/ 1 Geofag
Godkjent European Journal of Sustainable Development 2239-5938 2239-6101 http://ojs.ecsdev.org/index.php/ejsd/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent European Journal of Taxonomy 2118-9773 http://www.europeanjournaloftaxonomy.eu/index.php/ejt 1 Biologi
Godkjent European Law Reporter 1028-9690 http://www.elr.lu 1 Rettsvitenskap
Godkjent Evolutionary Bioinformatics 1176-9343 http://la-press.com/journal.php?journal_id=17 1 Tekn - Generell
Ikke godkjent FAO Fisheries and Aquaculture Circulars 2070-6065 http://www.fao.org/fishery/topic/166300/en 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Fascism: Journal of Comparative Fascist Studies 2211-6249 2211-6257 http://www.brill.com/fascism 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent FLACSO Sede Guatemala [forlag] [forlag] http://www.flacso.edu.gt/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Forum navale 0280-6215 2002-0015 http://www.sjohistoriskasamfundet.se/Forum_navale.html 1 Historie
Godkjent Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 2296-4185 http://journal.frontiersin.org/journal/bioengineering-and-biotechnology 1 Tekn - Bioteknologi
Ikke godkjent Frontiers in Cell and Developmental Biology 2296-634X http://journal.frontiersin.org/journal/cell-and-developmental-biology 0 Biologi
Godkjent Frontiers in Earth Sciences 1863-4621 1863-463X http://www.springer.com/series/7066 1 Geofag
Ikke godkjent Frontiers in Molecular Neuroscience 1662-5099 http://journal.frontiersin.org/journal/molecular-neuroscience 0 Med - Nevrologi
Godkjent Frontiers of Physics 2095-0462 http://journal.hep.com.cn/fop/EN/2095-0462/home.shtml 1 Fysikk
Godkjent Gadjah Mada International Journal of Business 1411-1128 2338-7238 http://gamaijb.mmugm.ac.id/e-journal/index.php/gamaijb 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Gaia 1287-3349 2275-4776 http://ellug.u-grenoble3.fr/fr/publications/revues/gaia/ 1 Gresk og latin
Ikke godkjent Games+Learning+Society Conference Proceedings 2164-6651 2164-666X http://press.etc.cmu.edu/content/gameslearningsociety-conference-proceedings 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Gas- und Wasserfach. Wasser, Abwasser 0016-3651 http://www.dvgw.de/angebote-leistungen/publikationen/gwf/ 1 Geofag
Godkjent Gels 2310-2861 http://www.mdpi.com/journal/gels 1 Kjemi
Godkjent Genes 2073-4425 http://www.mdpi.com/journal/genes 1 Biologi
Godkjent GeoHumanities 2373-566X 2373-5678 http://www.aag.org/cs/publications/journals/gh 1 Geografi
Godkjent GEORGETOWN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 1550-5200 https://www.law.georgetown.edu/academics/law-journals/gjil/recent/index.cfm 1 Rettsvitenskap
Godkjent Geothermal Energy 2195-9706 http://www.geothermal-energy-journal.com/ 1 Tekn - Energi
Godkjent Gerlach Press [forlag] [forlag] http://www.gerlach-press.de/gulf_studies_grc.php 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent German Association for Water, Wastewater and Waste [forlag] [forlag] http://www.dwa.de 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Germanistik in Ireland 1863-2939 http://germaninireland.org/en/yearbook/ 1 Tysk og nederlandsk
Godkjent Ghana Journal of Linguistics 2026-6596 http://www.laghana.org/index.php/journal 1 Lingvistikk
Godkjent Ghanaian journal of economics 2309-8945 http://www.gjeonline.net/ 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Gjøvik University College [forlag] [forlag] http://www.hig.no 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Global Crises and the Media 1947-2587 http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=1 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Global Food Security 2211-9124 http://www.journals.elsevier.com/global-food-security/ 1 Tekn - Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent Global journal of health education and promotion 2332-1016 2332-1024 http://js.sagamorepub.com/gjhep/index 0 Med - Samfunnsmedisin
Godkjent Global Spine Journal 2192-5682 2192-5690 http://www.thieme.com/gsj 1 Med - Nevrologi
Godkjent Glänta produktion [forlag] [forlag] http://www.glanta.org 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent GPM German Association of Project Management [forlag] [forlag] http://www.gpm-ipma.de/startseite.html 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Grey Journal 1574-1796 1574-180X http://www.greynet.org/thegreyjournal.html 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Grotiana 0167-3831 1876-0759 http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/18760759 1 Rettsvitenskap
Godkjent Hand Therapy 1758-9983 1758-9991 https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/hand-therapy 1 Med - Generelle tidsskr
Godkjent Handbook of Environmental Chemistry 1867-979X 1616-864X http://www.springer.com/series/698 1 Kjemi
Godkjent Hebrew Bible Monographs 1747-9614 http://www.sheffieldphoenix.com/browse.asp?serid=24 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Helbling Verlag [forlag] [forlag] http://www.helbling.at/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Heliyon 2405-8440 http://www.heliyon.com/ 0 Tekn - Generell
Godkjent Hepatic Oncology 2045-0923 2045-0931 http://www.futuremedicine.com/loi/hep?open=2014 1 Med - Onkologi
Godkjent Hepatobiliary surgery and nutrition 2304-3881 2304-389X http://www.thehbsn.org 1 Med - Gastro og hepatol
Godkjent Hereditary Genetics: Current Research 2161-1041 http://www.omicsonline.org/hereditary-genetics.php 1 Biologi
Godkjent Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro 2328-1308 http://www.revistahipogrifo.com/ 1 Romansk
Godkjent History of Geo- and Space Sciences 2190-5010 2190-5029 http://www.hist-geo-space-sci.net 1 Geofag
Godkjent Horizons of Education 1643-9171 2391-9485 http://www.ignatianum.edu.pl/horyzonty 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Horizons of Politics 2082-5897 2353-950X https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Horti Hesperidum 2239-4141 http://www.horti-hesperidum.com/ 0 Kunsthistorie
Godkjent Huisarts en Wetenschap 0018-7070 1876-5912 http://www.henw.org/ 1 Med - Generelle tidsskr
Godkjent Iberoamerican Journal of Strategic Management 2176-0756 http://www.revistaiberoamericana.org/ojs/index.php/ibero 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent IEEE Conference on Technologies for Practical Robot Applications 2325-0526 2325-0534 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1002520 1 Tekn - Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON 2165-9559 2165-9567 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1800058 1 Tekn - Generell
Godkjent IEEE International Conference on Automation Science and Engineering 2161-8070 2161-8089 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=10067 1 Tekn - Maskinteknikk
Godkjent IEEE Pacific Visualization Symposium 2165-8765 2165-8773 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1001657 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IIPC: International Institute of Popular Culture Publication Series 1797-318X https://iipcblog.wordpress.com/publications/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent INCOSE International Symposium 2334-5837 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2334-5837/issues 1 Tekn - Tverrfaglighet
Godkjent Indian Journal of Science and Technology 0974-6846 0974-5645 http://www.indjst.org/ 1 Tekn - Generell
Godkjent Innovations in Clinical Neuroscience 2158-8333 http://innovationscns.com/ 1 Med - Nevrologi
Godkjent InTech [forlag] [forlag] http://www.intechopen.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent International Archives Of Health Sciences 2383-2568 http://www.iahs.kaums.ac.ir 0 Helse- og sosialfag
Ikke godkjent International Business Research 1913-9004 1913-9012 http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Conference on Emerging Security Information, Systems and Technologies 2162-2116 http://www.iaria.org/conferences/SECURWARE.html 1 Informatikk
Ikke godkjent International Gramsci Journal 1836-6554 http://ro.uow.edu.au/gramsci/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Journal for Ion Mobility Spectrometry 1435-6163 1865-4584 http://www.springer.com/chemistry/analytical+chemistry/journal/12127 1 Kjemi
Godkjent International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance 2211-3207 http://www.journals.elsevier.com/international-journal-for-parasitology-drugs-and-drug-resistance/ 1 Biologi
Godkjent International journal of agent technologies and systems 1943-0744 1943-0752 http://www.igi-global.com/journal/international-journal-agent-technologies-systems/1109 1 Informatikk
Ikke godkjent International Journal of Art and Art History 2374-2321 2374-233X http://ijaahnet.com/ 0 Kunsthistorie
Ikke godkjent International Journal of Communication and Research 2319-605X http://hihm.no/ 0 Medier og kommunikasjon
Godkjent International Journal of Computational Vision and Robotics 1752-9131 1752-914X http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=IJCVR 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Contemporary Management 1643-5494 http://8723.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=879119&dz=s6 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Dentistry and Oral Health 2378-7090 http://www.sciforschenonline.org/journals/dentistry/article-in-press.php 0 Odontologi
Godkjent International Journal of Early Childhood Environmental Education 2331-0464 http://www.naaee.net/publications/IJECEE 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International journal of electric and hybrid vehicles 1751-4088 1751-4096 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijehv 1 Tekn - Elektronikk og kybernetikk
Godkjent International Journal of e-Navigation and Maritime Economy 2405-5352 http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-e-navigation-and-maritime-economy/ 1 Tekn - Marin og maritim teknologi
Ikke godkjent International Journal of Engineering Business Management 1847-9790 http://www.intechopen.com/journals/international_journal_of_engineering_business_management 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Grid and High Performance Computing 1938-0259 1938-0267 http://www.igi-global.com/journal/international-journal-grid-high-performance/1105 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Health Promotion and Education 1463-5240 2164-9545 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rhpe20 1 Helse- og sosialfag
Ikke godkjent International Journal of Health Research and Innovation 2051-5057 2051-5065 http://www.scienpress.com/journal_focus.asp?Main_Id=73 0 Med - Generelle tidsskr
Ikke godkjent International Journal of Humanities and Social Science 2220-8488 2221-0989 http://www.ijhssnet.com/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent International Journal of Information and Electronics Engineering 2010-3719 http://www.ijiee.org/ 0 Tekn - Generell
Godkjent International Journal of Innovation in Education 1755-151X 1755-1528 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijiie 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Journal of Knowledge-Based Development 2040-4468 2040-4476 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijkbd 1 Sosiologi
Godkjent International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science 1849-0581 http://www.m-sphere.com.hr/ijmbs-journal 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Preventive Medicne (IJPM) 2008-7802 2008-8213 http://www.ijpvmjournal.net/ 1 Med - Samfunnsmedisin
Godkjent International Journal of Public Administration in the Digital Age 2334-4520 2334-4539 http://www.igi-global.com/journal/international-journal-public-administration-digital/70583 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Public Health and Epidemiology 2326-7291 http://internationalscholarsjournals.org/journal/ijphe 0 Helse- og sosialfag
Godkjent International Journal of Rheumatology 1687-9260 1687-9279 http://www.hindawi.com/journals/ijr/ 1 Med - Revmatologi
Godkjent International Journal of Social and Organizational Dynamics in IT 2155-6334 2155-6342 http://www.igi-global.com/journal/international-journal-social-organizational-dynamics/41030 1 Sosiologi
Ikke godkjent International Journal of Supply Chain Management 2051-3771 2050-7399 http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/index 0 Tekn - Industriell økonomi
Godkjent International journal of systems science. Operations & logistics 2330-2674 2330-2682 http://www.tandfonline.com/loi/tsyb20 1 Tekn - Tverrfaglighet
Godkjent International journal of technological learning, innovation and development 1753-1942 1753-1950 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijtlid 1 Tekn - Industriell økonomi
Ikke godkjent International Journal of Technology and Inclusive Education (IJTIE) 2047-0533 http://www.infonomics-society.org/IJTIE/ 0 Tekn - Generell
Godkjent International Sport Coaching Journal 2328-918X 2328-9198 http://journals.humankinetics.com/iscj 1 Idrettsforskning
Godkjent International Workshop on Emerging Trends in Software Metrics 2327-0950 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1801585 1 Tekn - Nett og nettverksfunksjonalitet
Godkjent Internet Interventions 2214-7829 http://www.elsevier.com/journals/internet-interventions/2214-7829 1 Med - Samfunnsmedisin
Godkjent Internet Policy Review 2197-6775 http://policyreview.info/ 1 Statsvitenskap
Godkjent Interpretation 2324-8858 2324-8866 http://www.aapg.org/publications/journals/interpretation 1 Geofag
Godkjent Iranian Journal of Biotechnology 1728-3043 2322-2921 http://ijbiotech.com/ 1 Tekn - Bioteknologi
Godkjent Iranian journal of psychiatry 2008-2215 http://ijps.tums.ac.ir/index.php/ijps 1 Med - Psykiatri
Godkjent ISCRAM Conference proceedings 2411-3387 http://idl.iscram.org/ 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent Isogloss 2385-4138 http://revistes.uab.cat/isogloss/index 0 Romansk
Godkjent Italian Journal of Applied Statistics 1125-1964 http://sa-ijas.stat.unipd.it/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Italian Sociological Review 2239-8589 http://www.italiansociologicalreview.org/ 1 Sosiologi
Godkjent Iustel [forlag] [forlag] http://www.iustel.com/default.asp 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Jahrbuch Musik und Gender 1867-3600 http://www.fmg.hmtm-hannover.de/de/forschung/publikationen/ 1 Musikkvitenskap
Ikke godkjent JMIR Mental health 2368-7959 http://mental.jmir.org/ 0 Psykologi
Godkjent Journal for the Study of Beliefs and Worldviews 1438-955X http://www.r-s-g.info 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Journal for the Study of Radicalism 1930-1189 1930-1197 http://msupress.org/journals/jsr/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Addiction Research & Therapy 2155-6105 http://www.omicsonline.org/addiction-research-therapy.php 0 Med - Samfunnsmedisin
Godkjent Journal of Adult Theological Education 1740-7141 1743-1654 http://www.maneyonline.com/ate 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Journal of Advances in Modeling Earth Systems 1942-2466 http://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/agu/journal/10.1002/(ISSN)1942-2466/ 1 Geofag
Ikke godkjent Journal of Aging Science 2329-8847 http://www.esciencecentral.org/journals/aging-science.php 0 Med - Geriatri
Ikke godkjent Journal of Agricultural Chemistry and Environment 2325-7458 2325-744X http://www.scirp.org/journal/jacen/ 0 Tekn - Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Journal of Algebra Combinatorics Discrete Structures and Applications 2148-838X http://eds.yildiz.edu.tr/jacodesmath/Index 1 Matematikk
Godkjent Journal of american academy of audiology 1050-0545 2157-3107 http://www.audiology.org/publications/about-journal-american-academy-audiology 1 Med - Øre-nese-hals
Ikke godkjent Journal of American Studies 1226-3753 http://www.asak.or.kr/eng/main.asp 0 Engelsk
Godkjent Journal of Antitrust Enforcement 2050-0688 2050-0696 http://antitrust.oxfordjournals.org/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Journal of Applied Water Engineering and Research 2324-9676 http://www.tandfonline.com/loi/tjaw20?mobileUi=0 1 Tekn - Generell
Godkjent Journal of Asia Business Studies 1558-7894 1559-2243 http://www.emeraldinsight.com/journal/jabs 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Cancer Policy 2213-5383 http://www.journals.elsevier.com/journal-of-cancer-policy 1 Med - Onkologi
Ikke godkjent Journal of Chinese Landscape Architecture 1000-6664 http://en.cnki.com.cn/Journal_en/C-C038-ZGYL-2013-01.htm 0 Arkitektur og design
Ikke godkjent Journal of Civil Engineering and Architecture Research 2333-911X 2333-9128 http://www.ethanpublishing.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=101 0 Tekn - Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Journal of early modern Christianity 2196-6656 http://www.degruyter.com/view/j/jemc?rskey=ksr3hP&result=1 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Journal of Early Modern Studies 2279-7149 http://www.fupress.net/index.php/bsfm-jems 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Journal of encapsulation and adsorption sciences 2161-4873 http://www.scirp.org/journal/IndexByTitle.aspx 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Journal of Energy Storage 2352-152X http://www.journals.elsevier.com/journal-of-energy-storage 1 Tekn - Energi
Godkjent Journal of Engineering Science and Technology Review 1791-9320 1791-2377 http://www.jestr.org/ 1 Tekn - Generell
Godkjent Journal of Environmental Science and Management 0119-1144 http://journals.uplb.edu.ph/index.php/JESAM/index 1 Tekn - Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Journal of Ethnic Foods 2352-6181 http://www.journals.elsevier.com/journal-of-ethnic-foods/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Journal of Experimental Criminology 1573-3750 1572-8315 http://link.springer.com/journal/11292 1 Rettsvitenskap
Godkjent Journal of Experimental Political Science 2052-2630 2052-2649 http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=XPS 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Journal of Faculty Development 2153-1900 2153-1919 http://newforums.com/title-list/author-guidelines/the-journal-of-faculty-development/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Family Medicine and Community Health 2379-0547 http://www.jscimedcentral.com/FamilyMedicine/editors.php 1 Med - Samfunnsmedisin
Godkjent Journal of Family Theory & Review 1756-2570 1756-2589 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1756-2589 1 Sosiologi
Godkjent Journal of Glacial Archaeology 2050-3393 2050-3407 http://equinoxpub.com/JGA 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Journal of Healthcare Engineering 2040-2295 2040-2309 http://www.multi-science.co.uk/jhe.htm 1 Med - Generelle tidsskr
Godkjent Journal of Hindu-Christian Studies 2164-6260 2164-6279 http://www.hcstudies.org/jrnl.html 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Journal of Historical Sociolinguistics 2199-2908 http://www.degruyter.com/view/j/jhsl 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Journal of imaging 2313-433X http://www.mdpi.com/journal/jimaging 0 Tekn - Generell
Ikke godkjent Journal of Innovation in Digital Ecosystems 2352-6645 http://www.journals.elsevier.com/journal-of-innovation-in-digital-ecosystems 0 Informatikk
Godkjent Journal of Innovation Management 2183-0606 http://www.open-jim.org 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Intelligence Studies in Business 2001-015X https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/index 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Interior Design 1071-7641 1939-1668 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1939-1668 1 Arkitektur og design
Ikke godkjent Journal of International Finance and Economics 1555-6336 2378-864X http://www.iabe.org/domains/iabeX/journalinfo.aspx?JournalID=JIFE 0 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Journal of International Humanitarian Action 2364-3404 http://www.jhumanitarianaction.com/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Journal of machine learning research workshop and conference proceedings 1938-7288 http://jmlr.org/proceedings/ 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Journal of Marine Science and Engineering 2077-1312 http://www.mdpi.com/journal/jmse 1 Tekn - Marin og maritim teknologi
Godkjent Journal of Medical Devices 1932-6181 1932-619X http://medicaldevices.asmedigitalcollection.asme.org/journal.aspx 1 Helse- og sosialfag
Godkjent Journal of MORMON HISTORY 0094-7342 http://mormonhistoryassociation.org/journals/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Journal of Nepal Health Research Council 1727-5482 1999-6217 http://www.jnhrc.com.np 1 Med - Generelle tidsskr
Ikke godkjent Journal of Nursing & Care 2167-1168 http://www.omicsgroup.org/journals/nursing-care.php 0 Sykepleie
Godkjent Journal of Nutrition and Intermediary Metabolism 2352-3859 http://www.jnimonline.com/ 1 Med - Biomedisin
Godkjent Journal of Organizational Effectiveness 2051-6614 2051-6622 http://www.emeraldgrouppublishing.com/joepp.htm 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Journal of Osteoporosis and Physical Activity 2329-9509 http://www.esciencecentral.org/journals/osteoporosis-and-physical-activity.php 0 Med - Samfunnsmedisin
Godkjent Journal of Pathology Informatics 2229-5089 2153-3539 http://www.jpathinformatics.org/aboutus.asp 1 Med - Biomedisin
Godkjent Journal of patient safety 1549-8417 1549-8425 http://journals.lww.com/journalpatientsafety/pages/default.aspx 1 Helse- og sosialfag
Godkjent Journal of Psychopathology 2284-0249 http://www.pacinieditore.it/giornale-italiano-di-psicopatologia/ 1 Med - Psykiatri
Godkjent Journal of Public Mental Health 1746-5729 2042-8731 http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jpmh 1 Med - Samfunnsmedisin
Godkjent Journal of Religion and Violence 2159-6808 http://www.academicpublishing.org/JRV.php 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Journal of Religion, Media and Digital Culture 2165-9214 http://www.jrmdc.com/journal 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Journal of Renewable Materials 2164-6325 2164-6341 http://www.scrivenerpublishing.com/journals.php?id=2 1 Biologi
Godkjent Journal of Resistance Studies 2001-9947 http://resistance-journal.org/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Second Language Pronunciation 2215-1931 2215-194X https://www.benjamins.com/ 0 Lingvistikk
Godkjent Journal of Simulation 1747-7778 1747-7786 http://www.palgrave-journals.com/jos/index.html 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Journal of Social Ontology 2196-9655 2196-9663 http://www.degruyter.com/view/j/jso 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Journal of software engineering 1819-4311 2152-0941 http://academicjournalsinc.com/current.php?jid=1819-4311 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Journal of Spiritual Formation & Soul Care 1939-7909 2328-1030 http://journals.biola.edu/sfj/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Journal of Sports Analytics 2215-020X 2215-0218 http://www.iospress.nl/journal/journal-of-sports-analytics/ 0 Idrettsforskning
Godkjent Journal of the American Society of Hypertension : JASH 1933-1711 1878-7436 http://www.ashjournal.com 1 Med - Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Journal of the Bible and its Reception 2329-440X 2329-4434 http://www.degruyter.com/view/j/jbr 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Journal of the International Association of Providers of AIDS Care 2325-9574 2325-9582 http://jia.sagepub.com/ 1 Med - Generelle tidsskr
Godkjent Journal of the Jesus Movement in Its Jewish Setting 2374-7862 2374-7870 http://www.jjmjs.org 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Journal of the World Federation of Orthodontists 2212-4438 http://www.journals.elsevier.com/journal-of-the-world-federation-of-orthodontists/ 1 Odontologi
Ikke godkjent Journal of Theological Interpretation 1936-0843 https://www.eisenbrauns.com/ECOM/_4IT0H1440.HTM 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Journal of Theories and Research in Education 1970-2221 http://rpd.unibo.it/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of threat assessment and management 2169-4842 2169-4850 http://www.apa.org/pubs/journals/tam/ 1 Psykologi
Godkjent Journal of tourism - studies and research in tourism 1844-2994 1844-3265 http://revistadeturism.ro/rdt 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Tourism and Cultural Heritage 1695-7121 http://www.pasosonline.org/en/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of World Literature 2405-6480 http://www.brill.com/products/journal/journal-world-literature 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Journal on Technology & Persons with Disabilities 2330-4219 http://www.csun.edu/cod/journal 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent JPRAS Open 2352-5878 http://www.journals.elsevier.com/jpras-open/ 1 Med - Kirurgiske fag
Godkjent Kamchatka. Revista de análisis cultural 2340-1869 http://ojs.uv.es/index.php/kamchatka 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Karnac Books [forlag] http://www.karnacbooks.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Kerber Verlag [forlag] https://www.kerberverlag.com/en/contemporary_art/cyrill_lachauer/ricochet_9/product-3276.html 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Klassisk Forum 0801-3179 http://www.klassiskforbund.org/artikler-i-kf 1 Gresk og latin
Godkjent Kriterion - Journal of Philosophy 1019-8288 http://www.kriterion-journal-of-philosophy.org/ 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Kunsthåndverk 0333-1059 http://www.kunsthandverk.no/about/ 0 Kunsthistorie
Ikke godkjent Landscape architecture and art 2255-8632 2255-8640 http://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/editorialboard.html 0 Arkitektur og design
Godkjent Language Testing in Asia 2229-0443 http://www.languagetestingasia.com/ 1 Lingvistikk
Godkjent Latin American Journal of Management for Sustainable Development 2052-0336 2052-0344 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=lajmsd 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent LEARNing Landscapes 1913-5688 http://www.learninglandscapes.ca/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Liberal Culture Library [forlag] [forlag] http://liberalculture.org/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent LIR.skrifter [forlag] [forlag] http://lir.gu.se/forskning/publikationer/LIR.skrifter 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Literacy Information and Computer Education Journal 2040-2589 http://www.infonomics-society.org/LICEJ/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Literacy Studies 2214-000X http://www.springer.com/series/7206 1 Lingvistikk
Godkjent Logos (La Serena. Impresa) 0716-7520 0719-3262 http://revistas.userena.cl/index.php/logos/index/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Lov & Data 0800-7853 1503-8289 https://lovdata.no/pro/tidsskrift/lovogdata/info 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent LUMAT: Research and Practice in Math, Science and Technology Education 2323-7104 2323-7112 http://www.luma.fi/lumat-en/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Lupus Science and Medicine 2053-8790 http://lupus.bmj.com/ 1 Med - Generelle tidsskr
Ikke godkjent Magpie Goose Publishing [forlag] [forlag] http://www.magpiegoose.com.au/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Magyar Nyelv 0025-0228 1588-1210 http://www.c3.hu/~magyarnyelv 1 Lingvistikk
Godkjent Management 1854-4223 1854-4231 http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231.htm 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Manning Publications Co. [forlag] [forlag] http://www.manning.com 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Marlowe Studies 2159-8231 2159-824X http://www.marlowestudies.org/ 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Materials Research Express 2053-1591 http://iopscience.iop.org/2053-1591/ 1 Tekn - Materialteknologi
Godkjent Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences 2308-5916 http://mcm-tech.kpnu.edu.ua/ 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Matronas Profesion 1578-0740 http://www.edicionesmayo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=18 1 Med - Obstetrikk og gynekologi
Godkjent Measuring Operations Performance 2363-9970 http://www.springer.com/series/13500 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Mechanics 1392-1207 2029-6983 http://www.vpa.ktu.lt/index.php/Mech/index 1 Tekn - Tverrfaglighet
Godkjent Medianali 1846-436X 1849-0719 http://hrcak.srce.hr/medianali?lang=en 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Medicine 2.0 1923-2195 http://www.medicine20.com 1 Med - Generelle tidsskr
Godkjent Medieval Institute Publications [forlag] [forlag] https://wmich.edu/medievalpublications 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Mémoires publiés par les membres de l?Institut français d?archéologie orientale (MIFAO) 0257-411X http://www.ifao.egnet.net/publications/catalogue/MIFAO/ 0 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory 2457-8827 http://metacriticjournal.com/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Metals 2075-4701 http://www.mdpi.com/journal/metals 1 Tekn - Kjemisk teknologi
Godkjent Microbial Genomics 2057-5858 http://mgen.microbiologyresearch.org/content/journal/mgen 1 Biologi
Godkjent MicroRNA 2211-5366 2211-5374 http://www.benthamsciencepublisher.org/journal/index.php?journalID=mirna 1 Biologi
Ikke godkjent Mobile Culture Studies. The Journal 2413-9181 http://unipub.uni-graz.at/mcsj 0 Sosialantropologi
Godkjent Modeling, Simulation and Applications 2037-5255 2037-5263 http://www.springer.com/series/8377 1 Matematikk
Ikke godkjent Modern Languages Open 2052-5397 http://www.modernlanguagesopen.org/ 0 Lingvistikk
Godkjent Modernisme i nordisk lyrikk 1894-4671 http://www.alvheimeide.net/ 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Molecular Cytogenetics 1755-8166 http://www.molecularcytogenetics.org/home 1 Biologi
Godkjent Molin & Sorgenfrei Akademiska [forlag] http://www.molinsorgenfrei.se/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Monde arabe, Maghreb Machrek 1762-3162 http://eska-publishing.com/index.php?id_category=1323&controller=category&id_lang=1 0 Statsvitenskap
Ikke godkjent Mondes du tourisme 2109-5671 http://www.mondesdutourisme.com 0 Geografi
Godkjent Moral Philosophy and Politics 2194-5616 2194-5624 http://www.degruyter.com/view/j/mopp 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Moscow State Pedagogical University [forlag] [forlag] http://en.xn--c1arjr.xn--p1ai/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Multicultural Education Review 2005-615X 2377-0031 http://www.tandfonline.com/toc/rmer20/current 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Multilingual Education 2191-5059 http://www.multilingual-education.com/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Multimodal Communication 2230-6579 2230-6587 http://www.degruyter.com/view/j/mc 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Musicworks: Journal of the Australian Council of Orff Schulwerk 1320-078X http://search.informit.com.au/browseJournalTitle;res=IELHSS;issn=1320-078X 1 Musikkvitenskap
Godkjent Musurgia. Analyse et Pratique musicales 1257-7537 2271-1856 http://musurgia.free.fr 1 Musikkvitenskap
Godkjent Nabokov Online Journal 1911-8422 http://www.nabokovonline.com 1 Engelsk
Godkjent Narrative Culture 2169-0235 2169-0251 http://www.wsupress.wayne.edu/journals/detail/narrative-culture 1 Sosialantropologi
Godkjent Narrative Works. Issues, Investigations & Interventions 1925-0622 http://w3.stu.ca/stu/sites/cirn/narrative_works.aspx 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent NATO Science and Technology Organization [forlag] [forlag] http://www.sto.nato.int/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Naveiñ reet: Nordic journal of law and social research 2246-7483 http://jlsr.tors.ku.dk 0 Rettsvitenskap
Godkjent Neotropical Biodiversity 2376-6808 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tneo20 1 Biologi
Ikke godkjent Neurology: Genetics 2376-7839 http://ng.neurology.org/ 0 Med - Nevrologi
Godkjent Neuromethods 0893-2336 1940-6045 http://www.springer.com/series/7657 1 Med - Nevrologi
Godkjent Neuroscience of Consciousness 2057-2107 http://nc.oxfordjournals.org/ 1 Psykologi
Godkjent New Carbon Materials 1872-5805 http://www.journals.elsevier.com/new-carbon-materials 1 Tekn - Kjemisk teknologi
Godkjent New Literary Observer [forlag] http://eng.nlobooks.ru/books 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent New Middle Eastern Studies 2051-0861 http://www.brismes.ac.uk/nmes/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Nonprofit Policy Forum 2154-3348 http://www.degruyter.com/view/j/npf 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Nordic Association of Agricultural Scientists [forlag] [forlag] http://njf.nu/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2002-0317 http://www.nordstep.net 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Nordic Studies in Pragmatism 1799-3954 http://www.nordprag.org/nsp/ 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Nordic Tax Journal 2246-1809 http://www.degruyter.com/view/j/ntaxj 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Nordisk samtidspoesi 2387-452X http://www.oplandskebokforlag.no/index.php?do=cat&category_id=22 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk 2387-5739 http://pedagogikkogkritikk.no 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Norsk Lovkommentar 2387-3361 http://www.rettsdata.no/norsk-lovkommentar/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Northern Studies 2000-0391 http://www.jns.org.umu.se 1 Sosialantropologi
Godkjent Northern Studies Monographs 2000-0405 http://www.jns.org.umu.se 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Northwestern University Press [forlag] http://www.nupress.northwestern.edu/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Novatica 0211-2124 2444-6629 http://www.ati.es/novatica/ 0 Informatikk
Godkjent Obere Extremitat 1862-6599 1862-6602 http://www.springer.com/medicine/orthopedics/journal/11678 1 Odontologi
Godkjent Oecologia Montana 1210-3209 http://www.vuvb.uniza.sk/ojs2/index.php/OM/index 1 Geografi
Godkjent Oncoscience 2331-4737 http://www.impactjournals.com/oncoscience/index.php 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Open Economics and Management Journal 2352-6300 http://benthamopen.com/EMJ/home/ 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Open Forum Infectious Diseases 2328-8957 http://ofid.oxfordjournals.org/ 1 Med - Biomedisin
Godkjent Open Journal of Nursing 2162-5336 2162-5344 http://www.scirp.org/journal/ojn/ 1 Sykepleie
Ikke godkjent Open Journal of Veterinary Medicine 2165-3356 2165-3364 http://www.scirp.org/journal/ojvm/ 0 Veterinærmedisin
Ikke godkjent Open Library of Humanities 2056-6700 https://olh.openlibhums.org/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Oxford Studies in the Enlightenment [forlag] [forlag] http://www.voltaire.ox.ac.uk/www_vf/ose/es_default.ssi 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Pacific Science Review 1229-5450 http://www.journals.elsevier.com/pacific-science-review/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Pano [forlag] [forlag] http://www.tvz-verlag.ch/pano/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Parekvolai 2241-0228 http://ejournals.lib.auth.gr/parekbolai/index 0 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent PARSE Journal 2002-0953 http://www.parsejournal.com 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Pecunia: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 1699-9495 2340-4272 http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/Pecvnia/index 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports 1818-9172 2308-7269 http://www.sportpedagogy.org.ua/ 1 Idrettsforskning
Godkjent Perfect Beat 1038-2909 1836-0343 http://www.equinoxpub.com/journals/index.php/PB 1 Musikkvitenskap
Godkjent Performance Enhancement & Health 2211-2669 http://www.journals.elsevier.com/performance-enhancement-and-health/ 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Perichoresis. The Theological Journal of Emanuel University 1224-984X 2284-7308 http://www.degruyter.com/view/j/perc 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Periodico di Mineralogia 0369-8963 2239-1002 http://periodicodimineralogia.it/index.php/mineralogia 1 Kjemi
Godkjent Personalized Medicine 1741-0541 1744-828X http://www.futuremedicine.com/loi/pme 1 Med - Generelle tidsskr
Godkjent Petroleum Exploration and Development 1000-0747 1876-3804 http://www.cpedm.com/syktykf/ch/index.aspx 1 Tekn - Anvendt geologi og petroleumsfag
Utsatt Pharos Journal of Theology 1018-9556 http://www.pharosjot.com 0 Ikke klassifisert
Godkjent Philosophical Analysis 2198-2066 2198-2074 http://www.degruyter.com/view/serial/207862 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Physical Education of Students 2075-5279 2223-2125 http://www.sportedu.org.ua/ 1 Idrettsforskning
Godkjent Physical Review Applied 2331-7019 http://journals.aps.org/prapplied 1 Fysikk
Godkjent Physics Education Research Conference Proceedings 1539-9028 2377-2379 http://www.compadre.org/per/perc/Proceedings.cfm 1 Idrettsforskning
Ikke godkjent Planum : The Journal of Urbanism 1723-0993 http://www.planum.net 0 Arkitektur og design
Godkjent Plastic and reconstructive surgery. Global open 2169-7574 http://journals.lww.com/prsgo/pages/default.aspx 1 Med - Kirurgiske fag
Ikke godkjent Policy Quarterly 2324-1098 2324-1101 http://igps.victoria.ac.nz/publications/publications/list/10 0 Statsvitenskap
Godkjent Poljarnyj Vestnik 1500-7502 1890-9671 http://septentrio.uit.no/index.php/vestnik 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Pragmatics & Language Learning 1943-6947 http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/6033 1 Lingvistikk
Godkjent Pro Ecclesia: A Journal of Catholic and Evangelical Theology 1063-8512 https://rowman.com/page/ProEcclesia 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Pro Universitaria [forlag] [forlag] http://www.prouniversitaria.ro/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Problems of Management in the 21st Century 2029-6932 http://www.scientiasocialis.lt/pmc/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Procedia Earth and Planetary Science 1878-5220 http://www.journals.elsevier.com/procedia-earth-and-planetary-science 0 Geofag
Ikke godkjent Procedia Environmental Sciences 1878-0296 http://www.journals.elsevier.com/procedia-environmental-sciences/ 0 Tekn - Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Procedia Manufacturing 2351-9789 http://www.journals.elsevier.com/procedia-manufacturing/ 1 Tekn - Tverrfaglighet
Godkjent Proceedings - International Conference on Quality Software 1550-6002 2332-662X http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1000602 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Proceedings International Radar Symposium 2155-5745 2155-5753 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1001326 1 Tekn - Tverrfaglighet
Godkjent Proceedings of IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI, ISVLSI 2159-3469 2159-3477 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1000807 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Proceedings of International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition, ICFHR 2167-6445 2167-6453 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1000298 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent Proceedings of the ... Electrotechical and Computer Science Conference ERK 1581-4572 http://www.ieee.si/erk/ 0 Informatikk
Godkjent Proceedings of the ... International Design Conference 1847-9073 http://www.designconference.org/tradition 1 Arkitektur og design
Ikke godkjent Proceedings of the ... International Symposium On Turbulence, Heat and Mass Transfer 2377-2816 http://www.dl.begellhouse.com/references/1bb331655c289a0a.html 0 Tekn - Tverrfaglighet
Godkjent Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 0065-7638 2153-7925 https://www.pdcnet.org/acpaproc 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Proceedings of the European Conference on Social Media 2055-7213 2055-7221 http://academic-conferences.org/ecsm/ecsm2015/ecsm15-home.htm 0 Tekn - Generell
Godkjent Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Forensic Engineering 2043-9903 2043-9911 http://www.icevirtuallibrary.com/toc/jfoen/current 1 Tekn - Generell
Ikke godkjent Proceedings of the International Conference on Auditory Display 2168-5126 https://smartech.gatech.edu/handle/1853/49750 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Proceedings of the International Conference on Digital Audio Effects 2413-6700 2413-6689 http://www.dafx.de 1 Informatikk
Godkjent Proceedings of the International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS 1548-8403 1558-2914 http://dl.acm.org/event.cfm?id=RE146&tab=pubs 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Psychiatry Investigation 1738-3684 1976-3026 http://www.psychiatryinvestigation.org/index_pc.asp 1 Med - Psykiatri
Godkjent Psychiatry Journal 2314-4327 2314-4335 http://www.hindawi.com/journals/psyj/ 1 Med - Psykiatri
Godkjent Quaestio Rossica 2311-911X 2313-6871 http://journals.urfu.ru/index.php/QR 1 Slavisk-baltisk
Ikke godkjent Radiography Open 2387-3345 https://journals.hioa.no/index.php/radopen/index 0 Med - Radiol og bildediagn
Ikke godkjent Receptors & clinical investigation 2330-0566 http://www.smartscitech.com/index.php/rci 0 Biologi
Ikke godkjent Recycling 2313-4321 http://www.mdpi.com/journal/recycling 0 Tekn - Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Religion, Education and Values 2235-4638 2235-6169 http://www.peterlang.com/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Religion, Theology, and Natural Science 2198-4581 2197-1110 http://www.v-r.de/de/religion_theologie_und_naturwissenschaft_religion_theology_and_natural_science_rthn/sd-1/668 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Religious Education Journal of Australia 0815-3094 http://www.aare.org.au 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Remote Sensing in Ecology and Conservation 2056-3485 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2056-3485 1 Biologi
Ikke godkjent Report from the Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) [forlag] [forlag] http://vkm.no 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Research for Church, Church of Sweden 1652-8581 http://www.svenskakyrkan.se/forskning 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Research in Global Strategic Management 1064-4857 http://www.emeraldinsight.com/series/rgm 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Resilience: A Journal of the Environmental Humanities 2330-8117 http://www.resiliencejournal.org/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS REGIONAIS E URBANOS 1981-3953 http://www.revistaaber.org.br/rberu/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Revista de Estudos da Linguagem 0104-0588 2237-2083 http://periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin 1 Lingvistikk
Godkjent Revista de Psicodidactica 1136-1034 2254-4372 http://www.redalyc.org/revista.oa?id=175 1 Psykologi
Godkjent Revista Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia 0120-0011 2357-3848 http://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/index 1 Med - Generelle tidsskr
Godkjent Revista Iberoamericana de Ingeniería Mecánica 1137-2729 2255-3509 http://www.uned.es/ribim/ 1 Tekn - Maskinteknikk
Godkjent Revue d'Etudes Tibétaines 1768-2959 http://www.digitalhimalaya.com/collections/journals/ret/index.php?selection=0 1 Sosialantropologi
Godkjent Rivista Italiana di Studi Catalani 2279-8781 http://www.ediorso.it/rivista-italiana-di-studi-catalani.html 1 Kulturvitenskap
Godkjent RMN Newsletter 2324-0636 1799-4497 http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/index.htm 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Rock Music Studies 1940-1159 1940-1167 http://www.tandfonline.com/loi/rrms20 1 Musikkvitenskap
Ikke godkjent Romanian Journal of Building Services 2393-5154 http://www.rjbs.ro/ 0 Tekn - Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent Romanian Journal of Pure and Applied Mathematics 0035-3965 http://imar.ro/journals/Revue_Mathematique/home_page.html 0 Matematikk
Godkjent Rowman & Littlefield International [forlag] [forlag] http://www.rowmaninternational.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent RUUKKU Studies in Artistic Research 2341-9687 http://ruukku-journal.fi/en/web/ruukku 1 Teatervitenskap og drama
Godkjent SBL Press [forlag] [forlag] http://www.sbl-site.org/publications/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Scandinavian International Conference on Fluid Power (SICFP) 2342-2726 http://www.tut.fi/en/sicfp/index.htm 0 Tekn - Energi
Ikke godkjent Scandinavian Journal for Leadership & Theology 1894-7875 http://sjlt-journal.com/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Schriften des Archäologischen Landesmuseums. Erga?nzungsreihe 2364-4680 http://www.wachholtz-verlag.de/buecher/wissenschaft/archaologie/schriften-des-archaeologischen-landesmuseums-ergaenzungsreihe.html 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Science Advances 2375-2548 http://advances.sciencemag.org/ 0 Tekn - Tverrfaglighet
Godkjent Scientia Iranica. International Journal of Science and Technology 1026-3098 2345-3605 http://scientiairanica.com/en 1 Tekn - Generell
Godkjent Scientific Drilling 1816-8957 1816-3459 http://www.scientific-drilling.net/ 1 Geofag
Godkjent Sexuality and Early Development in Aquatic Organisms 2195-2736 2195-2744 http://www.int-res.com/journals/sedao/sedao-home/ 1 Biologi
Godkjent She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation 2405-8726 http://www.journals.elsevier.com/she-ji-the-journal-of-design-economics-and-innovation/ 1 Arkitektur og design
Ikke godkjent SINTEF Academic Press [forlag] [forlag] http://www.sintefbok.no/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent SINTEF Insight 2464-2371 http://www.sintefbok.no/Drilldown.aspx?sectionId=65&categoryId=39 0 Tekn - Generell
Ikke godkjent SINTEF Proceedings 2387-4295 http://www.sintefbok.no/Drilldown.aspx?sectionId=65&categoryId=38 0 Tekn - Anvendt geologi og petroleumsfag
Ikke godkjent Skepsis 1890-1107 http://skepsis.no/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Slavia: Journal for Slavonic Philology 0037-6736 http://www.slu.cas.cz/4-slav-char.html 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Slov?ne. International Journal of Slavic Studies 2304-0785 2305-6754 http://slovene.ru/ 1 Slavisk-baltisk
Godkjent Social Medicine 1557-7112 http://www.socialmedicine.info/index.php/socialmedicine 1 Med - Samfunnsmedisin
Godkjent Social Network Analysis and Mining 1869-5450 1869-5469 http://www.springer.com/computer/database+management+&+information+retrieval/journal/13278 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Social Studies 1214-813X 1803-6104 http://socstudia.fss.muni.cz/ 1 Sosiologi
Godkjent Socio-Economic Problems and the State 2223-3822 http://sepd.tntu.edu.ua/index.php/en 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Software Quality Professional 1522-0540 http://asq.org/pub/sqp/ 0 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent SOIL 2199-3971 http://www.soil-journal.net/ 1 Geofag
Godkjent Soundboard Scholar 2380-2235 2380-2243 http://www.guitarfoundation.org/?page=SBScholarly 1 Musikkvitenskap
Godkjent Soziales Recht. Wissenschafltliche Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht 2193-5157 http://www.bund-verlag.de/zeitschriften/soziales-recht/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Spanish Journal of Applied Linguistics 0213-2028 2254-6774 https://www.benjamins.com/catalog/resla 1 Lingvistikk
Godkjent Spectroscopic Properties of Inorganic and Organometallic Compounds 0584-8555 1465-1939 http://pubs.rsc.org/bookshop/collections/series?issn=0584-8555 1 Kjemi
Godkjent Språk i Norden 2246-1701 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive 1 Nordisk
Godkjent Starohrvatska prosvjeta 0351-4536 1849-1464 http://www.mhas-split.hr/english/publications/Starohrvatskaprosvjeta/tabid/152/language/hr-HR/Default.aspx 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Stockholm Studies in Child Law and Children?s Rights 2405-8343 http://www.brill.com/products/series/stockholm-studies-child-law-and-childrens-rights 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Stockholms universitets förlag [forlag] 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Strategic Trade Review 2406-5269 http://www.esu.ulg.ac.be/str 0 Statsvitenskap
Godkjent Strategy Science 2333-2050 2333-2077 http://pubsonline.informs.org/journal/stsc 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Studi Slavistici 1824-761X 1824-7601 http://www.fupress.net/index.php/ss 1 Lingvistikk
Godkjent Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization 1431-8814 http://www.springer.com/series/1564 1 Matematikk
Ikke godkjent Studies in educational Education Leadership 2342-1592 https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/46776/978-951-39-6286-9_ENIRDELM.pdf?sequence=1 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Studies in Environmental Humanities 2211-5846 http://www.brill.com/products/series/studies-environmental-humanities 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Studies in Political Economy 0707-8552 1918-7033 http://spe.library.utoronto.ca/index.php/spe 1 Statsvitenskap
Godkjent Studies in Religion and the Arts 1877-3192 http://www.brill.com/publications/studies-religion-and-arts 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Studies of Scandinavian languages, Umeå university 0282-7182 http://www.sprak.umu.se 0 Nordisk
Ikke godkjent Studies on the Religious Historyof the North 1 2002-1984 http://www.idesam.umu.se/forskning/forskningsprojekt/rehn/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Supplements to Method & Theory in the Study of Religion 2214-3270 http://www.brill.com/publications/supplements-method-theory-study-religion 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning 1103-4629 http://centrumforidrottsforskning.se/paper/svensk-idrottsforskning-nr-12015/ 1 Idrettsforskning
Ikke godkjent Synax? 1108-1007 http://www.synaxi.gr 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Syria studies 2056-3175 http://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/index 1 Statsvitenskap
Godkjent The American Society for Engineering Education [forlag] [forlag] http://www.asee.org/conferences-and-events/conferences/annual-conference/2015 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent The Changing Face of Music and Art Education 2228-0715 2228-0723 https://cfmaejournal.wordpress.com/editorial/ 1 Musikkvitenskap
Godkjent The Chicago Journal of International Law 1529-0816 https://cjil.uchicago.edu/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent The Court Historian 1462-9712 2056-3450 http://www.maneyonline.com/loi/cou 1 Historie
Godkjent The Depositional Record 2055-4877 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2055-4877 1 Geofag
Ikke godkjent The European Research Journal 2149-3189 http://www.eurj.org/ 0 Med - Generelle tidsskr
Godkjent The Health Care Manager 1525-5794 1550-512X http://journals.lww.com/healthcaremanagerjournal/pages/default.aspx 1 Med - Samfunnsmedisin
Godkjent The Independent Review: a journal of political economy 1086-1653 http://www.independent.org/publications/tir/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent The international Asian research journal 2310-337X http://tiarj.com 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent The International Journal of Motorsport Management 2381-3938 http://scholar.wssu.edu/ijmm/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent The International Journal of the Image 2154-8560 2154-8579 http://ontheimage.com/journal 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent The Journal of Analytic Theology 2330-2380 http://journalofanalytictheology.com/jat/index.php/jat/index 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent The journal of europe - middle east social science studies 2149-6439 http://www.jemsos.com 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent The Orthopaedic Journal of Sports Medicine 2325-9671 http://ojs.sagepub.com 1 Med - Kirurgiske fag
Godkjent The Plant Genome 1940-3372 https://dl.sciencesocieties.org/publications/tpg 1 Biologi
Godkjent The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences 2377-8253 http://www.rsfjournal.org/ 1 Statsvitenskap
Godkjent The University of Utah Press [forlag] [forlag] http://www.uofupress.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent The Uppsala University yearbook on Eurasian studies 2059-0989 http://www.wildy.com/isbn/9780854900237/the-uppsala-yearbook-of-east-european-law-2006-hardback-wildy-simmonds-and-hill-publishing 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent The USENIX Journal of Education in System Administration 2379-4798 https://www.usenix.org/jesa 0 Tekn - Generell
Godkjent The Victorian 2309-091X http://journals.sfu.ca/vict/index.php/vict/index 1 Historie
Godkjent Theatre, Dance and Performance Training 1944-3927 1944-3919 http://www.tandf.co.uk/journals/rtdp 1 Teatervitenskap og drama
Ikke godkjent Tobacco Regulatory Science 2333-9748 http://www.tobreg.org/ 0 Sosiologi
Godkjent Transactions 1100-0333 http://srii.org/Page/Transactions 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Transactions of the American Mathematical Society - Series B 2330-0000 http://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/btran 2 Matematikk
Ikke godkjent Translational Biomedicine 2172-0479 http://www.transbiomedicine.com/ 0 Med - Biomedisin
Godkjent Trends in Neuroscience and Education 2211-9493 http://www.journals.elsevier.com/trends-in-neuroscience-and-education 1 Med - Nevrologi
Godkjent Understanding Innovation 2197-5752 http://www.springer.com/series/8802 1 Tekn - Industriell økonomi
Godkjent Undervisning og læring 2246-3259 http://dafolo.dk/undervisning 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Ungsinn. Journal of Effective Interventions for Children and Adolescents 2464-2142 http://www.ungsinn.no 0 Psykologi
Ikke godkjent Universe 2218-1997 http://www.mdpi.com/journal/universe 0 Fysikk
Ikke godkjent University of Veracruz [forlag] [forlag] http://www.uv.mx/editorial/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Upphandlingsrättslig Tidskrift 2001-9904 http://www.urt.cc/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Value Inquiry Book Series 0929-8436 1879-6230 http://www.brill.com/products/series/value-inquiry-book-series 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Vascular Health and Risk Management 1176-6344 1178-2048 http://www.dovepress.com/vascular-health-and-risk-management-journal 1 Med - Hjerte, kar og luftveier
Ikke godkjent Venture Publishing INC [forlag] [forlag] http://www.venturepublish.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Veterinary medicine and science 2053-1095 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2053-1095/homepage/ProductInformation.html 0 Veterinærmedisin
Godkjent Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 1895-4588 2299-0054 http://www.termedia.pl/Journal/Videosurgery_and_Other_Miniinvasive_Techniques-42 1 Med - Generelle tidsskr
Ikke godkjent Vinnova Rapport 1650-3104 http://www.vinnova.se/sv/ 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Virus Evolution 2057-1577 http://ve.oxfordjournals.org/ 0 Biologi
Godkjent Volume! - La revue des musiques populaires 1634-5495 1950-568X http://volume.revues.org 1 Musikkvitenskap
Godkjent Water Science and Engineering 1674-2370 2405-8106 http://www.waterjournal.cn:8080/water/EN/volumn/home.shtml 1 Geofag
Godkjent WMU Studies in Maritime Affairs 2196-8772 2196-8780 http://www.springer.com/series/11556 1 Rettsvitenskap
Godkjent World Heart Journal 1556-4002 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=1691 1 Med - Hjerte, kar og luftveier
Godkjent World Journal of Gastrointestinal Surgery 1948-9366 http://www.wjgnet.com/1948-9366/index.htm 1 Med - Gastro og hepatol
Godkjent World Journal of Respirology 2218-6255 http://www.wjgnet.com/2218-6255/ 1 Med - Hjerte, kar og luftveier
Godkjent WTM Verlag [forlag] [forlag] http://www.wtm-verlag.de/rogerson-a-editor-the-mathematics-education-for-the-future-project-proceedings-of-the-13th-international-conference-mathematics-education-in-a-connected-world/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Wulfenia 1561-882X http://www.multidisciplinarywulfenia.org/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics 2213-6819 2213-6827 http://www.springer.com/series/11559 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Zeitschrift für Grundschulforschung (ZfG) 1865-3553 http://www.klinkhardt.de/verlagsprogramm/zeitschriften/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Zhendong yu Chongji/Journal of Vibration and Shock 1000-3835 http://ores.su/en/journals/zhendong-yu-chongjijournal-of-vibration-and-shock/ 1 Fysikk
Ikke godkjent Aalto University publication series ART + DESIGN + ARCHITECTURE 1799-4861 http://lib.aalto.fi/en/research/publication_series/ 0 Arkitektur og design
Godkjent AANA journal 2162-5239 http://www.aana.com/newsandjournal/Pages/aanajournalonline.aspx 1 Sykepleie
[Min side] [Kontakt NSD]