English version

Forslag til vedtak av nye kanaler på nivå 1

Registeret over Publiseringskanaler er et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret. NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder forslag til vedtak for kanaler på nivå 1. NSD behandler forslagene i henhold til fastsatte vurderingskriterier basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler. Det nasjonale publiseringsutvalget har delegert til arbeidsutvalget (AU) å godkjenne nye forslag til registeret. De planlagte møtene i 2017 er 2. februar, 15. juni og 27. oktober.

Følgende forslagsliste fra NSD ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 08.11.2013. Etter møtet er nye publiseringskanaler godkjent og gjort tilgjengelig for CRIStin-systemet.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
UHR faginndeling:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå UHRs faginndeling
Godkjent # ISOJ Journal 2328-0700 https://online.journalism.utexas.edu/ebook.php 1 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent Abbeville Press [forlag] http://www.abbeville.com/index.asp 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Academy of Accounting and Financial Studies Journal 1096-3685 http://www.alliedacademies.org/Public/Journals/JournalDetails.aspx?jid=21 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Academy of Banking Studies Journal 1939-2230 http://www.alliedacademies.org/Public/Journals/JournalDetails.aspx?jid=3 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Academy of Marketing Studies Journal 1095-6298 http://www.alliedacademies.org/Public/Journals/JournalDetails.aspx?jid=12 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Accounting & Taxation 1944-592X http://www.theibfr.com/at.htm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems 1936-7406 http://trets.cse.sc.edu/index.html 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Acta Universitatis Danubius 2065-0175 http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/index 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Acta Universitatis Sapientiae Philologica 2067-5151 http://www.acta.sapientia.ro/acta-philo/philologica-main.htm 0 Lingvistikk
Godkjent Advanced steel construction 1816-112X http://www.hkisc.org/ijasc/index.htm 1 Tekn - Bygg- og konstruksjonssystemer
Godkjent Advances in Civil Engineering Materials 2165-3984 http://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/ACEM/acem_about.html 1 Tekn - Bygg- og konstruksjonssystemer
Ikke godkjent Advances in Historical Studies 2327-0438 http://www.scirp.org/journal/ahs 0 Historie
Godkjent Advances in Manufacturing 2095-3127 http://link.springer.com/journal/40436 1 Tekn - Materialvitenskap og -teknologi
Godkjent Advances in Mechanical Engineering 1687-8132 http://www.hindawi.com/journals/ame/ 1 Tekn - Materialvitenskap og -teknologi
Godkjent African Journal of Economic and Sustainable Development 2046-4770 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ajesd 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent African Review of Economics and Finance 2042-1478 http://www.ajol.info/index.php/aref/index 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Air University Press [forlag] http://aupress.maxwell.af.mil/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Aisthesis 2035-8466 http://www.fupress.net/index.php/aisthesis 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent AJOB Neuroscience 2150-7740 http://www.tandfonline.com/loi/uabn20#.UjxB_qxBlhk 1 Med - Nevrologi
Godkjent AJOB Primary Research 2150-7716 http://www.bioethics.net/ 1 Med - Biomedisin
Ikke godkjent Akademische Verlagsgemeinschaft München [forlag] http://www.avm-verlag.de/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Al-Fikr Al-Shurti 1681-5297 http://www.shjpolice.gov.ae/en/polFkr.aspx 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Al-Rafidain Engineering Journal 1813-0526 http://www.alrafidain.engineering-coll-mosul.com/ 0 Tekn - Bygg- og konstruksjonssystemer
Ikke godkjent Amazonica 1984-6215 http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica/index 0 Sosialantropologi
Ikke godkjent American Book Publishing Record 0002-7707 http://www.greyhouse.com/bowk_abprm.htm 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent American Educational Research Association. Annual Meeting Program 0163-9676 http://www.aera.net/ 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent American Institute of Architects. Forward 2153-7526 http://network.aia.org/NationalAssociatesCommittee/Home/ 0 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent American Journal of Applied Psychology 2328-5664 http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/archive.aspx?journalid=203&issueid=-1 0 Psykologi
Godkjent American Journal of Business 1935-5181 http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ajb 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent American journal of translational research 1943-8141 http://ajtr.org/ 1 Med - Generelle tidsskr
Godkjent Anatomy Research International 2090-2743 http://www.hindawi.com/journals/ari/ 1 Biologi
Godkjent Animal Biotelemetry 2050-3385 http://www.animalbiotelemetry.com 1 Biologi
Godkjent Annales de Toxicologie Analytique 0768-598X http://www.ata-journal.org/ 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Annals of Anthropological Practice 2153-957X http://practicinganthropology.org/publications/annals/ 1 Sosialantropologi
Godkjent Annals of Forest Research 1844-8135 http://www.editurasilvica.ro/afr/index.php?l=pp 1 Geofag
Godkjent Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 1877-0657 http://www.elsevier.com/journals/annals-of-physical-and-rehabilitation-medicine/1877-0657 1 Sykepleie
Godkjent Annual Conference of the International Group for Lean Construction 2309-0979 http://iglc.net/ 1 Tekn - Bygg- og konstruksjonssystemer
Godkjent Annual Review of Animal Biosciences 2165-8102 http://www.annualreviews.org/journal/animal 1 Biologi
Godkjent Anthropology and Humanism 1559-9167 http://www.anthrosource.net/Issues.aspx?issn=1559-9167 1 Sosialantropologi
Godkjent Anuario Antropologico 0102-4302 http://www.dan.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=28 1 Sosialantropologi
Godkjent Applied Econometrics and International Development 1578-4487 http://www.usc.es/economet/aeid.htm 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Applied Physics Research 1916-9639 http://ccsenet.org/journal/index.php/apr/ 0 Fysikk
Ikke godkjent Appropriate technology 0305-0920 http://www.researchinformation.co.uk/apte.php 0 Utviklingsstudier
Godkjent apunts: Educación Física y Deportes 1577-4015 http://www.revista-apunts.com/en/ 1 Idrettsforskning
Godkjent Arts 2076-0752 http://www.mdpi.com/journal/arts 1 Kunsthistorie
Ikke godkjent Asian Journal of Management Research 2229-3795 http://www.ipublishing.co.in/ajmr.html 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Asia-Pacific Journal of Rural Development 1018-5291 http://cirdap.org/?page_id=134 1 Asiatiske og afrikanske studier
Ikke godkjent Ask Forlag [forlag] http://www.askforlag.no/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Australasian Pentecostal Studies 1440-1991 http://webjournals.ac.edu.au/journals/aps/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Australian Intellectual Property Journal 1038-1635 http://www.thomsonreuters.com.au/australian-intellectual-property-journal-online/productdetail/97148 1 Rettsvitenskap
Godkjent Australian Journal of Business & Management Research 1839-0846 http://www.ajbmr.com/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Australian Journal of Labour Law 1030-7222 http://www.law.unimelb.edu.au/celrl/publications/australian-journal-of-labour-law/australian-journal-of-labour-law/flushcache/1/showdraft/1 1 Rettsvitenskap
Godkjent Bioengineered 2165-5979 https://www.landesbioscience.com/journals/bioe/about/ 1 Biologi
Godkjent BMC Psychology 2050-7283 http://www.biomedcentral.com/bmcpsychol/content 1 Psykologi
Ikke godkjent Bokförlaget h:ström - Text & Kultur [forlag] http://hstrom.se/index.php/bokforlaget 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Brain Stimulation 1935-861X http://www.journals.elsevier.com/brain-stimulation/ 1 Med - Nevrologi
Ikke godkjent Breastfeeding Review 0729-2759 https://www.breastfeeding.asn.au/bfreview 0 Helse- og sosialfag
Godkjent Building Pathology and Rehabilitiation 2194-9832 http://link.springer.com/bookseries/10019 1 Tekn - Bygg- og konstruksjonssystemer
Ikke godkjent Bulletin (Association of Concerned Africa Scholars) 2330-0310 http://concernedafricascholars.org/bulletin/ 0 Historie
Ikke godkjent Business and Economics Journal 2151-6219 http://astonjournals.com/bej.html 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Business Studies Journal 1944-656X http://www.alliedacademies.org/Public/Journals/JournalDetails.aspx?jid=26 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Cadernos de Educação 0104-1371 http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/index 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Canid News 1478-2677 http://www.canids.org/canidnews/ 1 Biologi
Godkjent Central European Business Review 1805-4854 http://cebr.vse.cz/cebr/index 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Change Management: An International Journal 2327-798X http://ontheorganization.com/publications/journal 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Chilufim: Zeitschrift für Jüdische Kulturgeschichte 1817-9223 http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=413 1 Kulturvitenskap
Godkjent China: An International Journal 0219-7472 http://www.eai.nus.edu.sg/CIJ.htm 1 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent Cibertextualidades 1646-4435 http://cibertextualidades.ufp.edu.pt 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Cité du design [forlag] http://www.citedudesign.com 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Clinical Advances in Periodontics 2163-0097 http://www.perio.org/cap/index.html 0 Odontologi
Ikke godkjent CMI Brief 0809-6732 http://www.cmi.no 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Collectanea Christiana Orientalia 1697-2104 http://www.uco.es/investiga/grupos/hum380/collectanea/node/4 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Collection Méridiennes [forlag] http://w3.framespa.univ-tlse2.fr/boutique/spip/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Communications - Scientific Letters of the University of Zilina 1335-4205 http://www.utc.sk/komunikacie/menu/komunik.asp?v=s 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Comparative Islamic Studies 1740-7125 https://www.equinoxpub.com/journals/index.php/CIS 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Comunicar 1134-3478 http://www.revistacomunicar.com/index.php?&idioma=en 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Conservation Science in Cultural Heritage 1973-9494 http://conservation-science.unibo.it/index 1 Kunsthistorie
Ikke godkjent Contemporary French and Francophone Studies 1740-9292 http://www.sites.uconn.edu/ 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Contexts 1536-5042 http://ctx.sagepub.com/ 1 Sosiologi
Ikke godkjent Counselling Psychology Review 1757-2142 http://dcop.bps.org.uk/publications/cpr.cfm 0 Psykologi
Godkjent Creative and Knowledge Society 1338-4465 http://versita.com/cks/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Cuaderno Internacional de Estudios Humanísticos y Literatura 1521-8007 http://www1.uprh.edu/ciehl/index.htm 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Current Trends in Neurology 0972-8252 http://www.researchtrends.net/tia/title.asp?id=47 1 Med - Nevrologi
Godkjent Czech and Slovak Social Work 1213-6204 http://www.socialniprace.cz/eng/index.php 1 Sosiologi
Godkjent Dacoromania 1582-4438 http://www.ear.ro/3brevist/rv11/rv11.htm 1 Lingvistikk
Godkjent Dams and Reservoirs 1368-1494 http://www.icevirtuallibrary.com/content/serial/dare 1 Tekn - Geo- og petroleumsteknologi
Godkjent Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture 1947-5403 http://dj.dancecult.net/ 1 Musikkvitenskap
Ikke godkjent Dansk audiologopædi 0105-7200 http://www.alf.dk/Tidskriftet-DA.4.aspx 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Decision Making in Manufacturing and Services 1896-8325 http://www.dmms.agh.edu.pl/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Dementia and geriatric cognitive disorders extra 1664-5464 http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalHome&ProduktNr=224226 1 Med - Geriatri
Godkjent Dermatology Research and Practice 1687-6105 http://www.hindawi.com/journals/drp/ 1 Med - Dermatol og venerol
Ikke godkjent Dilbilim Arastirmalari Dergisi 1300-8552 http://www.dilbilimarastirmalari.com 0 Lingvistikk
Godkjent Discourse and Interaction 1802-9930 http://www.ped.muni.cz/weng/about_us/discourse_and_interaction 1 Engelsk
Godkjent Diversity and equality in health and care 2049-5471 http://www.radcliffehealth.com/shop/diversity-and-equality-health-and-care 1 Med - Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Earth Science Research 1927-0542 http://www.ccsenet.org/journal/index.php/esr 0 Tekn - Geo- og petroleumsteknologi
Ikke godkjent East Asia Forum Quarterly 1837-5081 http://www.eastasiaforum.org/quarterly/ 0 Asiatiske og afrikanske studier
Ikke godkjent Eceee ... summer study proceedings 1653-7025 http://proceedings.eceee.org/vispanel.php?event=3 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent ECS Electrochemistry Letters 2162-8726 http://www.electrochem.org/dl/eel/ 1 Kjemi
Ikke godkjent Editions of the Holy Diocese of Mytilene [forlag] 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi [forlag] http://www.editura.uaic.ro/index.php 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Education 0013-1172 http://www.projectinnovation.biz/education 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Education & Learning 2001-4554 http://www.his.se/english/research/education-research/education-and-learning/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent EMERGING: The International Conference on Emerging Network Intelligence 2326-9383 http://www.iaria.org/conferences/EMERGING.html 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Environmental Development 2211-4645 http://www.journals.elsevier.com/environmental-development/ 1 Utviklingsstudier
Godkjent Environmental Pollution 1566-0745 http://www.springer.com/series/5929 1 Kjemi
Godkjent Epidemiology, Biostatistics and Public Health 2282-2305 http://ebph.it/ 1 Helse- og sosialfag
Ikke godkjent Etudes Caribéennes 1779-0980 http://etudescaribeennes.revues.org/ 0 Geografi
Ikke godkjent Europae Archaeologiae Consilium: EAC Occasional Paper [forlag] http://www.european-archaeological-council.org/6-0-Publications.html 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent European Association of Urology [forlag] http://www.uroweb.org/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent European biomass conference and exhibition proceedings 2282-5819 http://www.etaflorence.it/proceedings/ 0 Biologi
Godkjent European Food Issues 2033-7892 http://www.peterlang.com/index.cfm?cid=5&event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=38710&concordeid=EUA 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent European Journal of Business Research 1945-2977 http://www.iabe.org/domains/iabeX/journal.aspx?journalid=22 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent European Journal of Political Research: Political Data Yearbook 2047-8844 http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EPDY.html 0 Statsvitenskap
Ikke godkjent European Journal of Scientific Research 1450-216X http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/ 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent European Journal of Social Sciences 1450-2267 http://www.eurojournals.com/EJSS.htm 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Evolution: Education and Outreach 1936-6426 http://www.springer.com/life+sciences/evolutionary+%26+developmental+biology/journal/12052 1 Biologi
Godkjent Evolutionary Intelligence 1864-5909 http://www.springer.com/engineering/computational+intelligence+and+complexity/journal/12065 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Family Science 1942-4620 http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?journalCode=rfsc20 1 Geografi
Godkjent Final program and proceedings (Color and Imaging Conference) 2166-9635 http://www.imaging.org/ist/conferences/cic/ 1 Informatikk
Godkjent Food and Energy Security 2048-3694 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%292048-3694 1 Biologi
Ikke godkjent Foundations of Management 2080-7279 http://versita.com/fom/ 0 Ikke klassifisert
Ikke godkjent Friedrich-Ebert-Stiftung [forlag] http://www.fes.de/index_g.htm 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Frontiers in Energy 2095-1701 http://link.springer.com/journal/11708 1 Tekn - Energi- og miljøteknologi
Godkjent Frontiers in Genetics 1664-8021 http://www.frontiersin.org/genetics 1 Biologi
Godkjent Frontiers in Physics 2296-424X http://www.frontiersin.org/Physics 1 Fysikk
Ikke godkjent FUNCAMP - Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP [forlag] https://www.funcamp.unicamp.br/site/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Gauss-Gesellschaft. Mitteilungen 0435-1452 http://www.hs.uni-hamburg.de/DE/GNT/gauss/mitteil.html 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Genome Announcements 2169-8287 http://genomea.asm.org/ 0 Biologi
Ikke godkjent Geophysical Research Abstracts 1029-7006 http://www.geophys-res-abstr.net 0 Ikke klassifisert
Godkjent Geotechnique Letters 2045-2543 http://www.icevirtuallibrary.com/content/journals 1 Tekn - Geo- og petroleumsteknologi
Godkjent Global crime 1744-0572 http://www.tandfonline.com/loi/fglc20 1 Statsvitenskap
Godkjent Global Journal of Business Research 1931-0277 http://www.theibfr.com/gjbr.htm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Greenhouse Gas Measurement and Management 2043-0779 http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?journalCode=tgmm20#.Ua32cdj_g0o 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Gyldendal Undervisning [forlag] http://www.gyldendal.no/undervisning/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent HealthMed 1840-2291 http://www.healthmed.ba/ 1 Med - Generelle tidsskr
Godkjent Heritage Science 2050-7445 http://www.heritagesciencejournal.com/ 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent High Desert Linguistics Society Proceedings 2330-6076 http://books.google.no/books?id=BXwbAQAAIAAJ&redir_esc=y 0 Lingvistikk
Godkjent Homiletic 0738-0534 http://www.homiletic.net/index.php/homiletic/index 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Human Figurations 2166-6644 http://quod.lib.umich.edu/h/humfig 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Høst & Søn [forlag] http://www.hoest.dk/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent IAES International Journal of Robotics and Automation 2089-4856 http://iaesjournal.com/online/index.php/IJRA/index 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent IASPM Proceedings 2225-0301 http://www.iaspm.net/proceedings/ 0 Musikkvitenskap
Ikke godkjent IAWIS / AIRTI [forlag] http://iawis.org/iawisaierti-conference-proceedings-2/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Iberoamerican Journal of Development Studies 2254-2035 http://ried.unizar.es/index.php/revista/index 1 Utviklingsstudier
Godkjent ICON 1361-8113 http://www.icohtec.org/publications-icon.html 1 Historie
Godkjent ID&A Interaction design & architecture(s) 1826-9745 http://www.mifav.uniroma2.it/inevent/events/idea2010/index.php?s=102 1 Arkitektur og design
Godkjent IEEE International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications workshops 2166-9570 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1800198 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IEEE journal of biomedical and health informatics 2168-2194 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=6221020 1 Tekn - Medisinsk teknologi
Godkjent IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 2162-237X http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=5962385 1 Tekn - Elektronikk og elektroteknikk
Godkjent IEEE Workshop on Machine Learning for Signal Processing 2161-0363 http://www.conwiz.dk/cgi-all/mlsp2013/evaluationprocess.pl#.UcmcSZWKtUQ 1 Informatikk
Ikke godkjent Ikala: revista de lenguaje y cultura 0123-3432 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0123-3432&lng=en&nrm=iso 0 Lingvistikk
Godkjent Industrial Combustion 2075-3071 http://www.ifrf.net/page/online-journal 1 Tekn - Energi- og miljøteknologi
Ikke godkjent INEGI-Instituto de Engenbaria Mecanica e Gestao Industrial [forlag] http://www.inegi.up.pt 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Inquire: Journal of Comparative Literature 1923-5879 http://inquire.streetmag.org 0 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies [forlag] http://www.plaas.org.za 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent International Conference on Integrity, Reliability and Failure [forlag] http://paginas.fe.up.pt/clme/IRF2009/PROCEEDINGS/Home.htm 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent International Conference on Machine Learning [forlag] http://icml.cc/2013/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent International conference: Recent advances in natural language processing 1313-8502 http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/ranlp/ 0 Lingvistikk
Godkjent International Conferences on Advances in Computer-Human Interactions 2308-4138 http://www.iaria.org/conferences/ACHI.html 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International education research 2291-5273 http://www.todayscience.org 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Journal for Information Security Research 2042-4639 http://infonomics-society.org/IJISR/Published%20papers.htm 0 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal for Researcher Development 2048-8696 http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ijrd 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Journal of Advanced Research in Computer Science 0976-5697 http://www.ijarcs.info 0 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Applied Decision Sciences 1755-8077 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=IJADS 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Applied Management Science 1755-8913 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijams 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Architecture and Urban Development 2228-7396 http://ijaud.srbiau.ac.ir/ 0 Arkitektur og design
Godkjent International Journal of Biomaterials 1687-8787 http://www.hindawi.com/journals/ijbm/ 1 Tekn - Materialvitenskap og -teknologi
Godkjent International Journal of Biomedical Laboratory Science 2308-7706 http://www.ijbls.org 1 Med - Biomedisin
Godkjent International Journal of Biotechnology 0963-6048 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijbt 1 Biologi
Godkjent International Journal of Business and Finance Research 1931-0269 http://www.theibfr.com/ijbfr.htm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Business Strategy 1553-9563 http://www.iabe.org/domains/iabeX/journal.aspx?Journalid=7 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Child Care and Education Policy 1976-5681 http://icep.re.kr/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Journal of Chronic Diseases 2314-5749 http://www.hindawi.com/journals/ijcd/ 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent International Journal of Computational Economics and Econometrics 1757-1170 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijcee 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Computer and Communication Engineering 2010-3743 http://www.waset.org/journals/ijcce/ 0 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Concrete Structures and Materials 1976-0485 http://link.springer.com/journal/40069 1 Tekn - Bygg- og konstruksjonssystemer
Ikke godkjent International Journal of Criminology and Sociology 1929-4409 http://www.lifescienceglobal.com/independent-journals/international-journal-of-criminology-and-sociology 0 Sosiologi
Ikke godkjent International journal of current research 0975-833X http://www.journalcra.com/ 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent International Journal of Dental Clinics 2231-2285 http://intjdc.org/index.php/intjdc 0 Odontologi
Godkjent International Journal of Disaster Risk Reduction 2212-4209 http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-disaster-risk-reduction/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent International Journal of Disaster Risk Science 2095-0055 http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/natural+hazards/journal/13753 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Journal of Disclosure and Governance 1741-3591 http://www.palgrave-journals.com/jdg/index.html 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Energy and Environmental Engineering 2008-9163 http://link.springer.com/journal/40095 1 Tekn - Energi- og miljøteknologi
Godkjent International Journal of Intangible Heritage 1975-3586 http://www.ijih.org/mainMgr.ijih?cmd=mainPageView&manuType=00 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent International Journal of Internet Protocol Technology 1743-8209 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijipt 1 Informatikk
Ikke godkjent International Journal of Management Accounting Research 2163-3843 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?cPath=125&products_id=21344 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Management and Marketing Research 1933-3153 http://www.theibfr.com/ijmmr.htm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Materials Engineering Innovation 1757-2754 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmatei 1 Tekn - Materialvitenskap og -teknologi
Godkjent International Journal of Mentoring and Coaching in Education 2046-6854 http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ijmce 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Journal of Mining Science and Technology 2095-2686 http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-mining-science-and-technology 1 Tekn - Geo- og petroleumsteknologi
Ikke godkjent International Journal of Nursing and Midwifery 2141-2456 http://academicjournals.org/ijnm/ 0 Sykepleie
Godkjent International Journal of Ocean System Engineering 2233-7059 http://www.ijose.org/sub/main/main.html 1 Geofag
Godkjent International journal of orientation & mobility 1836-0254 http://www.ijorientationandmobility.com/ 1 Med - Øyesykdommer
Godkjent International Journal of Pedagogies and Learning 1833-4105 http://jpl.e-contentmanagement.com/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 2329-9096 http://www.omicsonline.org/jpmrhome.php 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent International Journal of Research Studies in Language Learning 2243-7754 http://www.consortiacademia.org/index.php/ijrsll/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent International Journal of Smart Grid and Clean Energy 2315-4462 http://www.ijsgce.com/ 1 Tekn - Energi- og miljøteknologi
Ikke godkjent International Journal of Social Science Studies 2324-8033 http://www.redfame.com/ijsss 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent International Journal of Sports Science and Engineering 1750-9823 http://www.worldacademicunion.com/journal/SSCI/default.htm 0 Idrettsforskning
Godkjent International Journal of Wellbeing 1179-8602 http://www.internationaljournalofwellbeing.org/index.php/ijow/about/editorialTeam 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering 2077-3528 http://www.iotpe.com 1 Tekn - Elektronikk og elektroteknikk
Ikke godkjent International Organization on Technical and Physical Problems of Engineering [forlag] http://www.iotpe.com 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent International Research Journal of Finance and Economics 1450-2887 http://www.eurojournals.com/finance.htm 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Review of Management and Business Research 2307-5953 http://irmbrjournal.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Society for the Study of Harmful Algae [forlag] http://www.issha.org/Welcome-to-ISSHA 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2299-5749 http://ikar.wz.uw.edu.pl/ 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Inter-Varsity Press [forlag] http://www.ivpbooks.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Interventions and Adaptive Reuse 2154-8498 http://intar-journal.risd.edu/about/ 0 Arkitektur og design
Godkjent Irish Journal of Applied Social Studies 1393-7022 http://arrow.dit.ie/ijass/ 1 Sosiologi
Ikke godkjent Istoriceskaâ informatika / Historical Information Science 2306-0891 http://kleio.asu.ru/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent JAMA pediatrics 2168-6203 http://archpedi.jamanetwork.com/issues.aspx 1 Med - Pediatri
Ikke godkjent James Clarke & Co [forlag] http://www.jamesclarke.co/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Japan Review 0915-0986 http://publications.nichibun.ac.jp/en/item/jare/2012-08-28/pub 1 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent JMIR mhealth and uhealth 2291-5222 http://mhealth.jmir.org/ 1 Tekn - Medisinsk teknologi
Godkjent Journal for Global Business Advancement 1746-966X http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=JGBA 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Advanced Studies in Finance 2068-8393 http://www.asers.eu/journals/jasf.html 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Advances in Information Fusion 1557-6418 http://www.isif.org/journal 1 Informatikk
Ikke godkjent Journal of Applied Business Research 2157-8834 http://journals.cluteonline.com/index.php/JABR 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Biomaterials and Tissue Engineering 2157-9083 http://www.aspbs.com/jbt.html 1 Tekn - Materialvitenskap og -teknologi
Ikke godkjent Journal of Business Administration Research 1927-9507 http://www.sciedu.ca/journal/index.php/jbar/index 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Journal of Business and Management 1535-668X http://www.chapman.edu/asbe/academics-and-research/journals-and-essays/ 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing 1073-6077 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291744-6171 1 Sykepleie
Godkjent Journal of Chinese Studies 1016-4464 http://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/eng/home.html 1 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent Journal of Cognitive Science 1598-2327 http://j-cs.org/index/index.php 1 Ikke klassifisert
Ikke godkjent Journal of Contemporary Issues in Business Research 2305-8277 http://jcibr.webs.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Crohn?s and Coltis Supplements 1873-9954 http://www.journals.elsevier.com/journal-of-crohns-and-colitis-supplements/ 1 Med - Gastro og hepatol
Godkjent Journal of Culinary Science & Technology 1542-8052 http://www.tandfonline.com/loi/wcsc20#.UlUlNaxBlhk 1 Helse- og sosialfag
Godkjent Journal of Dental Education 0022-0337 http://www.jdentaled.org/ 1 Odontologi
Godkjent Journal of Destination Marketing & Management 2212-571X http://www.journals.elsevier.com/journal-of-destination-marketing-and-management/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Journal of Diversity Management 1558-0121 http://journals.cluteonline.com/index.php/JDM 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Journal of Education and Training studies 2324-8068 http://redfame.com/journal/index.php/jets/index 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Journal of Evidence-Informed Social Work 1543-3714 http://www.tandfonline.com/loi/webs20#.UZ9e85ybH-4 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Exercise Science and Fitness 1728-869X http://www.elsevier.com/journals/journal-of-exercise-science-and-fitness/1728-869X 1 Idrettsforskning
Godkjent Journal of Failure Analysis and Prevention 1547-7029 http://www.springer.com/materials/surfaces+interfaces/journal/11668 1 Tekn - Materialvitenskap og -teknologi
Godkjent Journal of Family Law and Practice 2052-6598 http://www.londonmet.ac.uk/faculties/law-governance-and-international-relations/lgir-research/lgir-research-centres/centre-for-family-law-and-practice/our-online-journal/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Journal of Forensic Odonto-Stomatology 0258-414X http://www.iofos.eu/JFOSOnline2.html 1 Odontologi
Godkjent Journal of Futures Studies 1027-6084 http://www.jfs.tku.edu.tw 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of genetic syndrome & gene therapy 2157-7412 http://www.omicsonline.org/jgsgthome.php 0 Biologi
Godkjent Journal of Global Health 2047-2978 http://www.jogh.org/home.htm 1 Helse- og sosialfag
Ikke godkjent Journal of green engineering 1904-4720 http://riverpublishers.com/river_publisher/journal_details.php?book_id=67 0 Tekn - Energi- og miljøteknologi
Godkjent Journal of Homotopy and Related Structures 1512-2891 http://link.springer.com/journal/40062 1 Matematikk
Ikke godkjent Journal of Hospital Administration 1927-6990 http://www.sciedu.ca/journal/index.php/jha/index 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Injury and Violence Research 2008-2053 http://jivresearch.org/jivr/index.php/jivr/index 1 Helse- og sosialfag
Ikke godkjent Journal of International Doctoral Research 2328-0832 http://www.idrcentre.org/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of International Studies 2071-8330 http://www.jois.eu/ 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Journal of Irish and Scottish Studies 1753-2396 http://www.abdn.ac.uk/riiss/issjournal.shtml 0 Engelsk
Godkjent Journal of Land Use Science 1747-423X http://www.tandfonline.com/loi/tlus20 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Language Modelling 2299-856X http://nlp.ipipan.waw.pl/ojs/index.php/JLM/ 0 Lingvistikk
Godkjent Journal of Literary Studies 0256-4718 http://www.tandfonline.com/toc/rjls20/current 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Journal of Medical Radiation Sciences 2051-3909 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%292051-3909 1 Med - Radiol og bildediagn
Godkjent Journal of Multidisciplinary Research 1947-2900 http://jmrpublication.org 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Oral Health and Dental Management 1583-5588 http://www.oralhealth.ro/ 0 Odontologi
Godkjent Journal of Ornithology 2193-7192 http://www.springer.com/life+sciences/animal+sciences/journal/10336 1 Biologi
Godkjent Journal of Pacific Studies 1011-3029 http://www.usp.ac.fj/index.php?id=3015 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Parkinson's Disease 1877-7171 http://www.journalofparkinsonsdisease.com/JPD/About_JPD.html 1 Med - Psykiatri
Ikke godkjent Journal of Practical Ethics 2051-655X http://www.jpe.ox.ac.uk/ 0 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Journal of Service Science 1941-4722 http://journals.cluteonline.com/index.php/JSS 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Structural Fire Engineering 2040-2317 http://www.multi-science.co.uk/jsfe.htm 1 Tekn - Bygg- og konstruksjonssystemer
Ikke godkjent Journal of the International Society for Telemedicine and eHealth 2308-0310 http://journals.ukzn.ac.za/index.php/JISfTeH/about/editorialPolicies#focusAndScope 0 Tekn - Medisinsk teknologi
Godkjent Journal of Tissue Engineering 2041-7314 http://tej.sagepub.com/ 1 Biologi
Ikke godkjent Journal of Tourism Research & Hospitality 2324-8807 http://scitechnol.com/jtrhome.php 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Usability Studies 1931-3357 http://www.upassoc.org/upa_publications/jus/jus_home.html 1 Tekn - System- og teknologiutvikling
Godkjent Journal of Widening Participation and Lifelong Learning 1466-6529 http://wpll-journal.metapress.com/content/121777/offerings/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Juznosloveski filolog 0350-185X http://doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-185X 0 Slavisk-baltisk
Godkjent Kirkehistoriske samlinger 0450-3171 http://www.teol.ku.dk/afd/akh/SfDK/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Language and information society 1598-1886 http://linguistics.sogang.ac.kr/html/sub03_01.asp 0 Lingvistikk
Godkjent Large-scale Assessments in Education 2196-0739 http://www.largescaleassessmentsineducation.com/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Lecture Notes in Production Engineering 2194-0525 http://link.springer.com/bookseries/10642 1 Tekn - Materialvitenskap og -teknologi
Ikke godkjent LUMAT: Research and Practice in Math, Science and Technology Education 2323-7104 http://www.luma.fi/lumat-en/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent lumen vitae [forlag] http://www.lumenvitae.be 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Masculinities and social change 2014-3605 http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/mcs/index 1 Kjønnsforskning
Godkjent Mathematical and Computational Forestry & Natural Resource Sciences 1946-7664 http://mcfns.com/index.php/Journal 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Mechanical Engineering Research 1927-0607 http://www.ccsenet.org/journal/index.php/mer/index 0 Tekn - Materialvitenskap og -teknologi
Godkjent Media International Australia: Incorporating Culture & Policy 1329-878X http://www.uq.edu.au/mia/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Media studies 1847-9758 http://www.fpzg.unizg.hr/index.php?q=/izdavastvo/casopisi/media-studies 1 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent Message 1438-499X http://www.message-online.com/ 0 Medier og kommunikasjon
Godkjent Migration and Ethnic Themes 1333-2546 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=17 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Migration Studies 2049-5838 http://migration.oxfordjournals.org/ 1 Sosiologi
Ikke godkjent MLA news (Chicago) 0541-5489 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent Motivational Interviewing: Training, Research, Implementation, Practice 2160-584X http://www.mitrip.org/ojs/index.php/mitrip 0 Sosialantropologi
Godkjent Movement Ecology 2051-3933 http://www.movementecologyjournal.com/ 1 Biologi
Ikke godkjent Music + Practice 1893-9562 http://www.musicandpractice.org 0 Musikkvitenskap
Ikke godkjent Nematological Abstracts 0957-6797 0 Biologi
Ikke godkjent Neural Systems & Circuits 2042-1001 http://link.springer.com/journal/13232 0 Med - Nevrologi
Godkjent Neurodegenerative Diseases 1660-2854 http://www.karger.com/Journal/Home/229093 1 Med - Nevrologi
Ikke godkjent New Academic Press [forlag] http://www.newacademicpress.at/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent New Medieval Literatures 1465-3737 http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=NML 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Nicolaus Copernicus University Press [forlag] http://www.wydawnictwoumk.pl/index.php?lang=en 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Nordic Economic Policy Review 1904-4526 http://www.norden.org/no/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-oekonomi-og-finanspolitikk-mr-finans/nordic-economic-policy-review-nepr 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Nordina: Nordic studies in science education 1894-1257 https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/index 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Northern Ireland Legal Quarterly 0029-3105 http://www.heinonline.org/HOL/TitleSummary?index=journals/nilq&collection=journals 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent NSU Press [forlag] http://www.nsuweb.net/wb/pages/publikationer/publicera-pE5-nsu-press.php 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent NTTC Bulletin 2250-396X http://jipmer.edu.in/periodicals/nttc-bulletin/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Nutrition & Dietetics 1446-6368 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291747-0080 1 Helse- og sosialfag
Ikke godkjent NVC Nordens Välfärdcenter / Nordic Centre for Welfare and Social Issues [forlag] http://www.nordicwelfare.org/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent NWB Internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht 1868-288X http://shop.nwb.de/artikel/N/MODISWR.aspx 1 Rettsvitenskap
Godkjent Open Book Publishers [forlag] http://www.openbookpublishers.com 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Open Journal of Civil Engineering 2164-3164 http://www.scirp.org/open/tociej 0 Tekn - Bygg- og konstruksjonssystemer
Godkjent Oral & Craniofacial Tissue Engineering 2158-3722 http://www.quintpub.com/journals/octe/gp.php?journal_name=octe 1 Odontologi
Godkjent Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology 2212-4403 http://www.oooojournal.net 1 Odontologi
Ikke godkjent Organizaciju vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of organizations: systematic research 1392-1142 http://biblioteka.vdu.lt/en/sp-ovst.htm 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Orientalia Lovaniensia Periodica 0085-4522 http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=olp 0 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent Orthodontics 2160-2999 http://www.quintpub.com/journals/wjo/gp.php?journal_name=WJO 1 Odontologi
Ikke godkjent Oxford Today 0954-1306 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Pathogens and Disease 2049-632X http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%292049-632X 1 Med - Biomedisin
Godkjent Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Blå (rapport) 1458-7777 http://www.abo.fi/public/pf_definition_fak_serien 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent PhytoKeys 1314-2011 http://www.pensoft.net/journals/phytokeys 1 Biologi
Ikke godkjent Pirforlaget AS [forlag] http://www.pirforlaget.no/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Planum : The Journal of Urbanism 1723-0993 http://www.planum.net 0 Sosiologi
Godkjent Polhem: Tidskrift för teknikhistoria 1653-4964 http://www.sntv.kva.se/page7/page7.html 1 Historie
Ikke godkjent Polish Journal of Management Studies 2081-7452 http://www.pjms.zim.pcz.pl/home.php 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Politiques sociales et familiales 2101-8081 http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/Recommandations%20aux%20auteurs.pdf 1 Sosiologi
Ikke godkjent Présence Africaine [forlag] 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth 1045-988X http://www.tandfonline.com/loi/vpsf20 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Proceedings - EMAC 1027-3395 http://www.emac-online.org 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Proceedings - International Symposium on Software Reliability Engineering 1071-9458 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1000700 1 Tekn - Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Proceedings of IEEE International Conference on Ultra Wideband 2162-6596 http://www.icuwb2013.org/ 1 Tekn - Elektronikk og elektroteknikk
Ikke godkjent Proceedings of International Conference on Environmental Aspects of Bangladesh 2186-4330 http://benjapan.org/iceab12/ICEAB12proceedingFULL.pdf 0 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent Proceedings of the Annual International Conference on Journalism & Mass Communications 2301-3710 http://www.globalstf.org 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Proceedings of the International Mathematics Education and Society Conference 2077-9933 http://mescommunity.info/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Psychology and Behavioral Sciences 2328-7837 http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/archive.aspx?journalid=201&issueid=-1 0 Psykologi
Godkjent Psychology of Well-Being 2211-1522 http://www.springer.com/psychology/klinische+psychologie/journal/13612 1 Psykologi
Godkjent Public Communication Review 1837-0667 http://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/pcr/index 1 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent Publishers weekly 0000-0019 http://www.publishersweekly.com/ 0 Medier og kommunikasjon
Godkjent QA: rivista dell'Associazione Rossi-Doria 1971-4017 http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=25 1 Utviklingsstudier
Godkjent Race and Justice 2153-3687 http://raj.sagepub.com 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Rapport om svangerskapsavbrudd 1891-6392 http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6502&Main_6157=6246:0:25,5498&Content_6502=6259:106415:25,5498:0:6634:5:::0:0 0 Med - Obstetrikk og gynekologi
Godkjent Regional Science Policy & Practice 1757-7802 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291757-7802 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Res Militaris 2265-6294 http://resmilitaris.net/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Restorative Justice 2050-4721 http://www.hartjournals.co.uk/rj/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Review of Business and Finance Studies 2150-3338 http://www.theibfr.com/rbfcs.htm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Revista Chilena de Antropología Visual 0717-876X http://www.antropologiavisual.cl 1 Sosialantropologi
Godkjent Revista de Asistenta Sociala 1583-0608 http://www.revistadeasistentasociala.ro/index.pl/home_en 1 Sosiologi
Ikke godkjent Revista General de Derecho público Comparado 1988-5091 http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=14 0 Rettsvitenskap
Godkjent Risk Mangement and Healthcare Policy 1179-1594 http://www.dovepress.com/risk-management-and-healthcare-policy-journal 1 Helse- og sosialfag
Ikke godkjent Riss: Et arkeologisk tidsskrift 1503-7436 http://riss.uib.no/ 0 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent River Publishers [forlag] http://www.riverpublishers.com/about.html 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Romanticism and Victorianism on the Net 1916-1441 http://ravonjournal.org/ 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Royal Danish Defence College Publishing House [forlag] http://forsvaret.dk/FAK/ENG/PUBLICATIONS/Pages/default.aspx 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Science Education International 1450-104X http://www.icaseonline.net/seiweb/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Scottish Journal of Residential Child Care 1478-1840 http://www.celcis.org/resources/by/category/scottish_journal_of_residential_child_care 1 Helse- og sosialfag
Ikke godkjent Seltmann GmbH Druckeribetrieb [forlag] http://www.seltmann.de/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Skandinaviske Sprogstudier 1904-7843 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sss 1 Nordisk
Ikke godkjent Skrifter från Centrum för samisk forskning 1651-5455 http://www.umu.se/humfak/cesam/publikationer.html 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) 1893-3580 http://nmh.no/forskning/senter_for_musikk_og_helse/skriftserien_fra_senter_for_musikk_og_helse 1 Musikkvitenskap
Godkjent Sleep Science 1984-0659 http://www.sleepscience.com.br/cont_2.aspx 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Sociological Review 0350-154X http://hrcak.srce.hr/revija-za-sociologiju?lang=en 1 Sosiologi
Godkjent Somatechnics 2044-0138 http://www.euppublishing.com/journal/soma 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent South African Journal of Industrial Engineering 1012-277X 1 Ikke klassifisert
Ikke godkjent Space Research Today (COSPAR's Information Bulletin) 0045-8732 http://www.journals.elsevier.com/space-research-today/ 0 Geofag
Godkjent Spatial Statistics 2211-6753 http://www.journals.elsevier.com/spatial-statistics/ 1 Matematikk
Ikke godkjent Special Interest Group on Discourse and Dialogue [forlag] http://www.sigdial.org 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Springer Gabler [forlag] http://www.springer.com/springer+gabler?SGWID=0-1736613-0-0-0 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent SpringerPlus 2193-1801 http://www.springerplus.com/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Språkbruk 0358-9293 http://www.sprakbruk.fi/ 0 Lingvistikk
Godkjent St.Andrews Film Studies Publishing House [forlag] http://stafs.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Statistical analysis and data mining 1932-1864 1932-1872 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291932-1872 1 Matematikk
Godkjent Stem Cell Research & Therapy 1757-6512 stemcellres.com 1 Biologi
Ikke godkjent Studia commercialia Bratislavensia 1337-7493 http://versita.com/scb/ 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Studia pedagogiczne 0081-6795 http://spedagogiczne.ptp-pl.org/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Studies in neuroscience, consciousness and spirituality 2211-8918 http://www.springer.com/series/10195 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics 1081-1826 http://www.degruyter.com/view/j/snde?rskey=cRFpgH&result=1&q=Studies%20in%20Nonlinear%20Dynamics%20&%20Econometrics 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Studies in Slavic and General Linguistics 0169-0124 http://www.rodopi.nl/senj.asp?SerieId=SSGL 1 Slavisk-baltisk
Godkjent Studies zur interkulturellen Geschichte des Christentums 0170-9240 http://peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=98&cid=367&concordeid=IC 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Substance Abuse and Rehabilitation 1179-8467 http://www.dovepress.com/substance-abuse-and-rehabilitation-journal 1 Helse- og sosialfag
Godkjent Suomen Kirkkohistoriallinen Seura: Vuosikirja 0356-0767 http://www.skhs.fi/Editorial%20rules.pdf 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Suomen lakimiesyhdistys [forlag] http://www.lakimiesyhdistys.fi 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Sustainable Energy Technologies and Assessments 2213-1388 http://ees.elsevier.com/seta/ 1 Tekn - Energi- og miljøteknologi
Godkjent Symmetry: culture and science 0865-4824 http://symmetry.hu/aus_journal_content_abs.html 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Syntaxe et sémantique 1623-6742 http://www.unicaen.fr/services/puc/rubrique.php3?id_rubrique=55 1 Romansk
Godkjent Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied economics: systematic research 1822-7996 http://biblioteka.vdu.lt/en/sp-test.htm 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Technoetic Arts 1477-965X http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=142/view,page=0/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent The European Journal of Applied Linguistics and TEFL 2192-1032 http://www.theeuropeanjournal.eu/ 1 Lingvistikk
Ikke godkjent The European Network Against Racism [forlag] http://www.enar-eu.org/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent The International Journal of Organizational Innovation 1943-1813 http://www.ijoi-online.org/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent The International Journal of Sport and Society 2152-7857 http://sportandsociety.com/publications/journal 1 Idrettsforskning
Ikke godkjent The Journal of Analytic Theology 2330-2380 http://journalofanalytictheology.com/jat/index.php/jat/index 0 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent The Journal of Athletic Enhancement 2324-9080 http://www.scitechnol.com/jaehome.php 0 Idrettsforskning
Godkjent The Journal of Social Policy Studies 1727-0634 http://www.jsps.ru/ 1 Statsvitenskap
Godkjent The Journal of Solid Waste Technology and Management 1088-1697 http://solid-waste.org/journal/ 1 Tekn - Energi- og miljøteknologi
Godkjent The Mental Lexicon 1871-1340 http://www.benjamins.com/#catalog/journals/ml/main 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent The Microscope 0026-282X http://www.mcri.org/home/section/71-72/the-microscope-journal 0 Geofag
Ikke godkjent The Open Anatomy Journal 1877-6094 0 Biologi
Ikke godkjent The Open Sports Sciences Journal 1875-399X http://www.benthamscience.com/open/tossj/ 0 Idrettsforskning
Ikke godkjent The Sceptical inquirer 0194-6730 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology [forlag] http://www.saarmste.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent ThéoRèmes 1664-0136 http://theoremes.revues.org 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Tidsskrift for ungdomsforskning 1894-1036 http://www.nova.no/id/2393.0 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Tilburg Law Review 2211-0046 http://www.tilburguniversity.edu/about-tilburg-university/schools/law/about/tlr/ 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Timi?oara Journal of Economics and Business 2286-0991 http://www.tjeb.ro 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe 2222-2693 http://journals.uran.ua/tcphee 0 Helse- og sosialfag
Ikke godkjent Tokto Yeon'gu 1975-390X http://dokdo.yu.ac.kr/book/a_rule.php 0 Asiatiske og afrikanske studier
Ikke godkjent Tolkien Studies: An Annual Scholarly Review 1547-3155 http://muse.jhu.edu/journals/tolkien_studies/ 0 Engelsk
Godkjent Translation: Computation, Corpora, Cognition 2193-6986 http://www.t-c3.org/index.php/t-c3 1 Lingvistikk
Godkjent TRANSMODERNITY: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World 2154-1353 http://escholarship.org/uc/ssha_transmodernity 1 Kulturvitenskap
Godkjent United European Gastroenterology journal 2050-6406 http://ueg.sagepub.com/ 1 Med - Gastro og hepatol
Ikke godkjent University of Hertfordshire [forlag] http://www.herts.ac.uk/home-page.cfm 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Urban Planning and Design Research 2328-1715 http://www.seipub.org/updr/PageInfo.aspx?PARAMS=VGl0bGVeUmV2aWV3IFBvbGljeV5GaWxlTmFtZV5SZXZpZXdQb2xpY3kuaHRt 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Vetenskap för profession 1654-6520 http://bada.hb.se/handle/2320/2903 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Vita Traductiva 1927-7792 http://www.editionsquebecoisesdeloeuvre.ca/m_9.asp 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Volume! - La revue des musiques populaires 1950-568X http://volume.revues.org 0 Musikkvitenskap
Godkjent Voprosy Rossiiskogo i Mezhdunarodnogo Prava / Problems of Russian and International Law 2222-5129 http://publishing-vak.ru/english/law.htm 1 Rettsvitenskap
Godkjent Vulcan 2213-459X http://www.brill.com/publications/journals/vulcan 1 Ikke klassifisert
Godkjent Waste and Biomass Valorization 1877-2641 http://link.springer.com/journal/12649 1 Tekn - Energi- og miljøteknologi
Godkjent Water Resources and Industry 2212-3717 http://www.journals.elsevier.com/water-resources-and-industry/ 1 Geofag
Godkjent Water S.A. 0378-4738 http://www.wrc.org.za/Pages/KH_WaterSA.aspx?dt=5&ms=56; 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Whinstone Publishing [forlag] http://www.whinstone.net 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics 1939-5108 http://wires.wiley.com/WileyCDA/WiresJournal/wisId-WICS.html 1 Matematikk
Godkjent Women's History Magazine 1476-6760 http://www.womenshistorynetwork.org/whnmagazine/women%27s_history_magazine.html 1 Historie
Ikke godkjent World Aquaculture 1041-5602 https://www.was.org/View/Journal-of-the-World-Aquaculture-Society.aspx 0 Geofag
Ikke godkjent World Banking Abstracts 0265-9484 http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0265-9484 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent World Journal of Cardiology 1949-8462 http://www.wjgnet.com/1949-8462/ 1 Med - Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 1689-9024 http://www.yars.wz.uw.edu.pl/ 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Zeitschrift für Inklusion 1862-5088 http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion/index 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent ZTE Communications 1673-5188 http://wwwen.zte.com.cn/en/about/publications/ 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
[Min side] [Kontakt NSD]