English version

Forslag til vedtak av nye kanaler på nivå 1

Registeret over Publiseringskanaler er et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret. NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder forslag til vedtak for kanaler på nivå 1. NSD behandler forslagene i henhold til fastsatte vurderingskriterier basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler. Det nasjonale publiseringsutvalget har delegert til arbeidsutvalget (AU) å godkjenne nye forslag til registeret. De planlagte møtene i 2017 er 2. februar, 15. juni og 27. oktober.

Følgende forslagsliste fra NSD ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 15.06.2017. Etter møtet er nye publiseringskanaler godkjent og gjort tilgjengelig for CRIStin-systemet.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
UHR faginndeling:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå UHRs faginndeling
Godkjent 2D Materials 2053-1583 http://iopscience.iop.org/journal/2053-1583 1 Materialteknologi
Godkjent Academica Turistica - Tourism and Innovation Journal 1855-3303 2335-4194 http://academica.turistica.si/index.php/AT-TIJ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Advanced Structural and Chemical Imaging 2198-0926 http://ascimaging.springeropen.com/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Advances in Civil and Industrial Engineering (ACIE) 2326-6139 2326-6155 http://www.igi-global.com/book-series/advances-civil-industrial-engineering/73673 1 Marin og maritim teknologi
Ikke godkjent Advances in Economics, Business and Management Research 2352-5428 http://www.atlantis-press.com/publications/aisr/index_aisr.html?http%3A%2F%2Fwww.atlantis-press.com%2Fpublications%2Fproceedings%2Faebmr%2F= 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Advances in Genomics and Genetics 1179-9870 https://www.dovepress.com/advances-in-genomics-and-gene-expression-journal 1 Biomedisin
Ikke godkjent Advances in Mechanics 1000-0992 http://lxjz.cstam.org.cn/CN/volumn/home.shtml 0 Kjemi
Godkjent Advances in Nutrition 2161-8313 2156-5376 http://advances.nutrition.org/ 1 Generell medisin
Godkjent Age, Culture, Humanities 2375-8856 2373-5481 http://ageculturehumanities.org/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent AISHE-J: The All Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education 2009-3160 http://www.aishe-j.org/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Altrelettere 1664-6908 http://www.altrelettere.uzh.ch/ 0 Lingvistikk
Ikke godkjent American Journal of Engineering Education 2153-2516 2157-9644 https://www.cluteinstitute.com/journals/american-journal-of-engineering-education-ajee/ 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent American Journal of Medical and Biological Research 2328-4080 2328-4099 http://www.sciepub.com/journal/AJMBR 0 Generell medisin
Godkjent Anglistica AION 1125-1077 2035-8504 http://www.anglistica-aion-unior.org/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Annals of British Medical Sciences 2397-1762 http://jmaa.co.uk/ojs-2.4.7-1/index.php/abms/index 1 Generell medisin
Godkjent Annals of Economics and Statistics 2115-4430 1968-3863 https://annals.ensae.fr/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Annals of K-theory 2379-1683 2379-1691 http://msp.org/akt/about/cover/cover.html 1 Matematikk
Godkjent Annals of the International Communication Association 2380-8977 http://www.tandfonline.com/toc/rica20/current 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Antennae: The Journal of Nature in Visual Culture 1756-9575 http://www.antennae.org.uk 1 Kunsthistorie
Godkjent Anthropology Southern Africa 2332-3256 2332-3264 http://www.tandfonline.com/toc/rasa20/current 1 Sosialantropologi
Godkjent Arabian Humanities. International Journal of Archaeology and Social Sciences in the Arabian Peninsula 2308-6122 http://cy.revues.org 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Archives of Business Research 2054-7404 http://scholarpublishing.org/index.php/ABR/index 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Arnold Mathematical Journal 2199-6792 2199-6806 http://www.springer.com/mathematics/journal/40598 1 Matematikk
Godkjent Artivate: A Journal of Entrepreneurship in the Arts 2164-7747 http://artivate.hida.asu.edu/index.php/artivate/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Arts and International Affairs 2476-0390 https://theartsjournal.net/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Asian Journal of Medical and Pharmaceutical Researches 2322-4789 http://ajmpr.science-line.com/ 0 Generell medisin
Godkjent Asia-Pacific Journal of EU Studies 1598-8902 http://www.keusa.or.kr/ 1 Statsvitenskap
Godkjent BBR Brazilian Business Review 1808-2386 http://www.bbronline.com.br/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Bhutan Journal of Natural Resources and Development 2409-2797 2409-5273 http://www.bjnrd.org/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Biomedical engineering and physics express 2057-1976 http://iopscience.iop.org/journal/2057-1976 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Biomedical Reports 2049-9434 2049-9442 https://www.spandidos-publications.com/br 1 Biomedisin
Godkjent Biosensors 0265-928X 1873-4219 http://www.elsevier.com/locate/09565663 1 Biologi
Godkjent Border Crossing 2046-4436 2046-4444 http://www.tplondon.com/bordercrossing 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Brill Esotericism Reference Library 2468-3566 http://www.brill.com/products/series/brills-esotericism-reference-library 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent British Journal of General Practice Open 2398-3795 http://bjgp.org/bjgpopen 1 Generell medisin
Godkjent Bulgarian e-Journal of Archaeology 1314-5088 http://www.be-ja.org 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Bunron - Journal of Japanese Literary Studies 2199-2754 http://crossasia-journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/bunron/about 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent C.S. Nicol?escu-Plop?or? Institute for Research in Social Studies and Humanities Yearbook 1841-0898 2501-0468 https://npissh.ro/ 1 Historie
Godkjent Canadian-American Slavic Studies 0090-8290 2210-2396 http://www.brill.com/publications/journals/canadian-american-slavic-studies 1 Kulturvitenskap
Godkjent CardioRenal Medicine 1664-3828 1664-5502 http://www.karger.com/Journal/Home/254695 1 Generell medisin
Godkjent Case Studies in Mechanical Systems and Signal Processing 2351-9886 https://www.journals.elsevier.com/case-studies-in-mechanical-systems-and-signal-processing 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Chinese Journal of Urban and Environmental Studies 2345-7481 2345-752X http://www.worldscientific.com/worldscinet/cjues 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent CM: Communication and Media 2466-541X 2466-5452 http://aseestant.ceon.rs/index.php/comman/issue/current 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Collabra: Psychology 2474-7394 http://www.collabra.org/ 1 Psykologi
Ikke godkjent Conference proceedings : The Future of Eeducation 2384-9509 http://conference.pixel-online.net/FOE/index.php 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent COSMOS, the Journal of the Singapore National Academy of Science 0219-6077 1793-7051 http://www.worldscientific.com/page/cosmos/aims-scope 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Current Research in Systematic Musicology 2196-6966 http://link.springer.com/bookseries/11684 1 Musikkvitenskap
Godkjent Current Tropical Medicine Reports 2196-3045 http://link.springer.com/journal/40475 1 Generell medisin
Godkjent Dagstuhl Artifacts Series (DARTS) 2509-8195 http://www.dagstuhl.de/publikationen/darts/ 1 Informatikk
Godkjent Der moderne Staat 1865-7192 2196-1395 http://www.budrich-journals.de/index.php/dms 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent DIVAN journal for culture and psychoanalysis 1101-1408 http://divan.nu/ 0 Kulturvitenskap
Godkjent EAPRIL Conference Proceedings 2406-4653 https://www.eapril.org/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent East European Historical Bulletin 2519-058X http://ddpu.drohobych.net/ehbull/ 1 Historie
Godkjent eChallenges Conference 2166-1650 http://www.echallenges.org/e2015/ 1 Informatikk
Godkjent Econometrics and Statistics 2452-3062 https://www.journals.elsevier.com/econometrics-and-statistics/ 1 Matematikk
Godkjent Education In The North 0424-5512 2398-0184 http://www.abdn.ac.uk/eitn/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Electrical, Control and Communication Engineering The Journal of Riga Technical University 2255-9140 2255-9159 https://www.degruyter.com/view/j/ecce 1 Informatikk
Godkjent Entangled Religions: Interdisciplinary Journal for the Study of Religious Contact and Transfer 2363-6696 http://er.ceres.rub.de/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Epidemiologic Methods 2194-9263 2161-962X https://www.degruyter.com/view/j/em 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Espacio, Tiempo y Educación 2340-7263 http://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete 1 Historie
Godkjent Estudios del ISHiR 2250-4397 http://revista.ishir-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaISHIR/index 1 Historie
Godkjent EuroEconomica 1582-8859 2065-3883 http://journals.univ-danubius.ro/index.php/euroeconomica 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent European Accounting and Management Review 2385-3921 http://www.accid.org/eamr/index.php 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) 2510-3148 http://www.lexxion.de/en/zeitschriften/fachzeitschriften-englisch/core.html 1 Rettsvitenskap
Godkjent European Journal of Business and Economics 1804-5839 1804-9699 http://ojs.journals.cz/index.php/EJBE/issue/view/77 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention 2052-7764 2052-7772 https://www.elgaronline.com/view/journals/ejeep/ejeep-overview.xml 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship 2049-3983 2049-3991 http://www.emeraldinsight.com/loi/ebhrm 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Finance and Business 1814-4802 http://finbiz.spb.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Food Additives & Contaminants, Part B 1939-3210 1939-3229 http://www.tandfonline.com/toc/tfab20/current 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Forum of Mathematics, Pi 2050-5086 https://www.cambridge.org/core/journals/forum-of-mathematics-pi 1 Matematikk
Godkjent Frontiers in Applied Mathematics and Statistics 2297-4687 http://journal.frontiersin.org/journal/applied-mathematics-and-statistics 1 Matematikk
Godkjent Frontiers in Cell and Developmental Biology 2296-634X http://journal.frontiersin.org/journal/cell-and-developmental-biology 1 Biologi
Godkjent GEOMATIK 2564-6761 http://dergipark.gov.tr/geomatik 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Geosciences 2076-3263 http://www.mdpi.com/journal/geosciences/about 1 Geofag
Godkjent GL-Conference Series: Conference Proceedings 1386-2316 http://www.textrelease.com/publications/proceedings.html 1 Informatikk
Godkjent Global Challenges 2056-6646 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2056-6646 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Global Issues in Water Policy 2211-0631 2211-0658 http://www.springer.com/series/8877 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Global Social Welfare 2196-8799 http://www.springer.com/social+sciences/journal/40609 1 Sosialforskning
Godkjent Göç Dergisi [Migration Journal] 2054-7110 2054-7129 http://gocdergisi.com/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Hasanuddin Law Rev. 2442-9880 2442-9899 http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev 1 Rettsvitenskap
Godkjent Hematology & Medical Oncology 2398-8495 https://oatext.com/Hematology-Medical-Oncology-HMO.php 1 Hematologi
Godkjent Historical and social-educational ideas 2075-9908 2219-6048 http://www.hist-edu.ru/hist/index 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Idéias - Revista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP 0104-7876 2179-5525 http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ideias/pages/view/english 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent IEEE Conference on Control Technology and Applications (CCTA) 1066-033X http://ccta2017.ieeecss.org 1 Informatikk
Godkjent IEEE Power and Energy Technology Systems Journal 2332-7707 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=6687318 1 Marin og maritim teknologi
Godkjent IEEE Transactions on Computational Imaging 2333-9403 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6745852 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent IEEE Transactions on Transportation Electrification 2332-7782 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6687316 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent Indiana 0341-8642 2365-2225 http://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/indiana 1 Romansk
Ikke godkjent Informação em Pauta 2525-3468 http://www.periodicos.ufc.br/index.php/informacaoempauta/index 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Informatics 2227-9709 http://www.mdpi.com/journal/informatics 1 Informatikk
Godkjent Informatics and Mathematical Methods in Simulation 2223-5744 2226-1923 http://immm.opu.ua/index_en.html 1 Matematikk
Ikke godkjent Informing Science + IT Education Conference 1535-0703 https://www.informingscience.org/Conferences/InSITE2017/Overview 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Insolvensrättslig tidskrift 2002-3014 2002-6315 http://www.inrati.se 1 Rettsvitenskap
Godkjent Instructed Second Language Acquisition 2398-4155 2398-4163 https://journals.equinoxpub.com/index.php/ISLA/index 1 Lingvistikk
Ikke godkjent INTED proceedings 2340-1079 http://iated.org/publications 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent Interfaces: A Journal of Medieval European Literatures 2421-5503 http://riviste.unimi.it/interfaces 0 Litteraturvitenskap
Godkjent International Communication of Chinese Culture 2197-4233 2197-4241 http://www.springer.com/new+&+forthcoming+titles+(default)/journal/40636 1 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent International Conference on Advanced Mechatronic Systems, ICAMechS 2325-0682 http://web.tuat.ac.jp/~deng/icamechs2016/icamechs2016.html 1 Informatikk
Godkjent International Conference on Control, Automation and Systems 1598-7833 http://2017.iccas.org/ 1 Informatikk
Godkjent International Conference on Software Engineering Advances 2308-4235 https://www.iaria.org/conferences/ICSEA.html 1 Informatikk
Godkjent International Journal for transport and traffic engineering 2217-544X 2217-5652 http://www.ijtte.com 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent International Journal of Advanced Scientific Technologies, Engineering and Management Sciences 2454-356X http://www.ijastems.org/ 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent International Journal of Agile Systems and Management 1741-9174 1741-9182 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijasm 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research 2349-5677 http://ijbemr.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Core Engineering and Management 2348-9510 http://ijcem.in/ 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent International Journal of Economic Sciences 1804-9796 http://www.iises.net/international-journal-of-economic-sciences.html 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES 0975-1122 http://www.krepublishers.com/journals_educationalscience.html 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Journal of Engineering and Geosciences 2548-0960 http://dergipark.gov.tr/ijeg 0 Geografi
Godkjent International Journal of English Language and Translation Studies 2308-5460 http://www.eltsjournal.org/index.html 1 Lingvistikk
Godkjent International Journal of Export Marketing 2059-089X 2059-0903 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijexportm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Geoengineering Case Histories 1790-2045 http://casehistories.geoengineer.org/index.htm 1 Geofag
Godkjent International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 1753-8394 1753-8408 http://www.emeraldinsight.com/journal/imefm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Knowledge Content Development & Technology 2234-0068 2287-187X http://ijkcdt.net 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent International Journal of Philosophical Practice 1531-7900 http://npcassoc.org/journal/ 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent International Journal of Sport, Exercise and Training Sciences 2149-8229 http://dergipark.gov.tr/useeabd 1 Idrettsforskning
Godkjent International Journal of Tourism Cities 2056-5607 2056-5615 http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijtc 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Quarterly for Asian Studies 0020-9449 2365-0117 http://crossasia-journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/iaf/index 1 Asiatiske og afrikanske studier
Ikke godkjent IOSR Journal of Nursing and Health Science 2320-1940 2320-1959 http://www.iosrjournals.org/iosr-jnhs.html 0 Generell medisin
Ikke godkjent Iranian journal of health, safety and environment 2345-3206 2345-5535 http://www.ijhse.ir 0 Samfunnsmedisin
Godkjent Issues in Early Education 1734-1582 http://pwe.ug.edu.pl 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Italian Linguistic Studies 0085-6827 2281-9142 http://www.studiesaggilinguistici.it/index.php/ssl/pages/view/authorGuidelines 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Jacobs Journal of Physical Rehabilitation Medicine 2469-3103 http://physicalrehabilitation.jacobspublishers.com/ 0 Generell medisin
Godkjent Journal for Multicultural Education 2053-535X 2053-5368 http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=JME 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal for Research in Arts and Sports Education 2535-2857 https://jased.net/index.php/jased 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of advanced ceramics 2226-4108 2227-8508 http://link.springer.com/journal/40145 1 Materialteknologi
Godkjent Journal of Biomolecular Techniques 1524-0215 1943-4731 http://jbt.abrf.org/jbt-static/index.html 1 Biologi
Godkjent Journal of Causal Inference 2193-3677 2193-3685 https://www.degruyter.com/view/j/jci 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Clinical and Translational Endocrinology 2214-6237 http://www.jctejournal.com 1 Endokrinologi
Godkjent Journal of Clinical and Translational Research 2382-6533 2424-810X http://www.jctres.com/en/ 1 Biomedisin
Godkjent Journal of Clinical Optometry 1179-2752 https://www.dovepress.com/clinical-optometry-journal 1 Øyesykdommer
Godkjent Journal of combinatorial algebra 2415-6302 2415-6310 https://www.ems-ph.org/journals/journal.php?jrn=jca 1 Matematikk
Godkjent Journal of Computer and Education Research 2148-2896 http://www.joucer.com/home.html 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Creating Value 2394-9643 2454-213X https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-of-creating-value/journal202414 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Creative Music Systems 2399-7656 http://jcms.org.uk/index.html 1 Musikkvitenskap
Godkjent Journal of Critical Mixed Race Studies 2325-4521 http://escholarship.org/uc/ucsb_soc_jcmrs 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Daylighting 2383-8701 http://solarlits.com/jd 1 Arkitektur og design
Ikke godkjent Journal of Defense studies and resource management 2324-9315 https://www.scitechnol.com/defense-studies-resource-management.php 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Ecocriticism 1916-1549 https://ojs.unbc.ca/index.php/joe 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Journal of Ecohydraulics 2470-5357 2470-5365 http://www.tandfonline.com/toc/tjoe20/current 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Journal of Ecology and Environment 2287-8327 2288-1220 http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/41610 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent Journal of Environment and Health Science 2378-6841 http://www.ommegaonline.org/journal-details/Journal-of-Environment-and-Health-Science-/19 0 Generell medisin
Ikke godkjent Journal of Generalized Lie Theory and Applications 1736-5279 1736-4337 http://www.jglta.org/ 0 Matematikk
Godkjent Journal of Geriatric Cardiology 1671-5411 http://www.jgc301.com 1 Geriatri
Godkjent Journal of Global Slavery 2405-8351 2405-836X http://www.brill.com/products/journal/journal-global-slavery 1 Historie
Godkjent Journal of Home Language Research 2537-7043 http://jhlr.org.nz/ 1 Lingvistikk
Godkjent Journal of Intelligence 2079-3200 http://www.mdpi.com/journal/jintelligence 1 Psykologi
Godkjent Journal of International Humanitarian Action 2364-3412 2364-3404 http://jhumanitarianaction.springeropen.com/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Journal of Learning Analytics 1929-7750 http://learning-analytics.info/journals/index.php/JLA/about 1 Informatikk
Godkjent Journal of Management and Training for Industries 2188-8728 2188-2274 https://www2.ia-engineers.org/JMTI/index.php/jmti 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Media Critiques 2056-9785 2056-9793 http://mediacritiques.net/index.php/jmc 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Journal of Medical Education 1735-3998 1735-4005 http://journals.sbmu.ac.ir/jme 1 Generell medisin
Godkjent Journal of Namibian Studies: History Politics Culture 1863-5954 2197-5523 http://namibian-studies.com/index.php/JNS/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Ocean Engineering and Science 2468-0133 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-ocean-engineering-and-science 1 Marin og maritim teknologi
Godkjent Journal of Open Psychology Data 2050-9863 http://openpsychologydata.metajnl.com/ 1 Psykologi
Ikke godkjent Journal of Organisational Studies and Innovation 2056-9122 2056-9130 http://www.mbacademy.org.uk/index.php/home-josi 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Politics in Latin America 1866-802X 1868-4890 http://www.jpla.org 1 Statsvitenskap
Godkjent Journal of Poverty Alleviation and International Development 2233-6192 http://jpaid.yonsei.ac.kr/ 1 Utviklingsstudier
Ikke godkjent Journal of Process Management New Technologies International 2334-735X 2334-7449 http://www.japmnt.com 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering 2055-6683 http://journals.sagepub.com/home/jrt 1 Generell medisin
Godkjent Journal of Rehabilitation in Civil Engineering 2345-4415 2345-4423 http://civiljournal.semnan.ac.ir/ 1 Materialteknologi
Godkjent Journal of Risk and Financial Management 1911-8066 1911-8074 http://www.mdpi.com/journal/jrfm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Science and Cycling 2254-7053 http://www.jsc-journal.com/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 0976-6634 http://www.krepublishers.com/journalofsociologyandsocialanthropology.html 0 Sosialantropologi
Godkjent Journal of Survey Statistics and Methodology 2325-0984 2325-0992 https://academic.oup.com/jssam/pages/About 1 Matematikk
Ikke godkjent Journal of the Pancreas 1590-8577 http://www.serena.unina.it/index.php/jop/index 0 Gastroenterologi og hepatologi
Ikke godkjent Journal of Traffic and Transportation Engineering 2328-2142 http://www.davidpublisher.com/index.php/Home/Journal/detail?journalid=23&jx=jtte&cont=about 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Juvenis scientia 2414-3782 2414-3790 http://jscientia.org 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent KSII Transactions on Internet and Information Systems 1976-7277 2288-1468 http://www.itiis.org/ 1 Informatikk
Godkjent Kultura 0023-5164 2406-0372 http://zaprokul.org.rs/category/casopis-kultura/ 1 Kulturvitenskap
Godkjent Language Assessment Quarterly 1543-4303 1543-4311 http://www.tandfonline.com/loi/hlaq20 1 Lingvistikk
Godkjent Les Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs 1635-3544 2265-7762 https://cres.revues.org/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Life Course Research and Social Policies 2211-7776 2211-7784 http://www.springer.com/series/10158 1 Sosiologi
Godkjent London Review of International Law 2050-6325 2050-6333 https://academic.oup.com/lril 1 Rettsvitenskap
Godkjent Lund Archaeological Review 1401-2189 http://www.ark.lu.se/institutionen/publikationer/lund-archaeological-review/ 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Management & Marketing - Challenges for the Knowledge Society 1842-0206 2069-8887 http://www.degruyter.com/view/j/mmcks 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Management and Economics Research Journal 2469-4339 https://merj.scholasticahq.com/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Management Teaching Review 2379-2981 https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/management-teaching-review/journal202457 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Maritime Safety and Security Law Journal 2464-9724 http://www.marsafelawjournal.org/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Martial Arts Studies 2057-5696 http://martialartsstudies.org/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Mathematics Education Library 0924-4921 2214-983X http://www.springer.com/series/6276 1 Matematikk
Godkjent medienimpulse 1029-3825 2307-3187 http://www.medienimpulse.at 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy 2281-9177 http://www.metodo-rivista.eu/index.php/metodo/index 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Molecular and Integrative Toxicology 2168-4219 2168-4235 http://www.springer.com/series/8792 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Molecular Astrophysics 2405-6758 2405-674X http://www.elsevier.com/locate/issn/24056758 1 Fysikk
Godkjent Molecular Autism 2040-2392 https://molecularautism.biomedcentral.com/ 1 Psykiatri
Godkjent Montenegrin Journal of Economics 1800-5845 1800-6698 http://www.mnje.com/en 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Multiple Sclerosis and Demyelinating Disorders 2056-6115 https://msddjournal.biomedcentral.com 1 Biomedisin
Utsatt Música Popular em Revista 2316-7858 http://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/muspop -1 Musikkvitenskap
Godkjent Musicology 1450-9814 2406-0976 http://www.music.sanu.ac.rs/English/Muzikologija.htm 1 Musikkvitenskap
Godkjent NAIS Journal of the Native American and Indigenous Studies Association 2332-1261 2332-127X http://www.upress.umn.edu/journal-division/journals/nais 1 Slavisk-baltisk
Godkjent National Science Review 2095-5138 2053-714X http://nsr.oxfordjournals.org/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Nature Biomedical Engineering 2157-846X http://www.nature.com/natbiomedeng/ 1 Generell teknologi
Godkjent Necesse 2464-353X 2535-2903 https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2391663 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms 2451-9944 https://www.journals.elsevier.com/neurobiology-of-sleep-and-circadian-rhythms/ 1 Generell medisin
Godkjent New Perspectives - Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations 1210-762X http://perspectives.iir.cz/home/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Nordes 1604-9705 http://nordes.org/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Nordic journal of music therapy 0803-9828 http://www.njmt.no 1 Musikkvitenskap
Godkjent Nordic Texts and Studies 0280-9966 http://www.nordiska.uu.se/forskning/publikationsserier/nordiska-texter/ 1 Lingvistikk
Godkjent Norsk Lovkommentar 2387-3361 http://www.rettsdata.no 1 Rettsvitenskap
Godkjent Official Publication - EuroSDR 0257-0505 http://www.eurosdr.net/publications 1 Geografi
Godkjent OncoTargets and Therapy 1178-6930 https://www.dovepress.com/oncotargets-and-therapy-journal 1 Onkologi
Godkjent Palabra Clave 0122-8285 2027-534X http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/index 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Performance Philosophy 2057-7176 http://www.performancephilosophy.org/journal 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Pharmacology Research & Perspectives 2052-1707 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2052-1707/ 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Philologia Antiqua: An International Journal of Classics 1971-9078 2035-3561 https://www.libraweb.net/riviste.php?chiave=46 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Philosophical Practice: Journal of the APPA 1742-8173 1742-8181 https://www.appa.edu/journal.htm 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Phonology and Phonetics 1861-4191 https://www.degruyter.com/view/serial/16239 1 Lingvistikk
Godkjent Plants 2223-7747 http://www.mdpi.com/journal/plants 1 Biologi
Godkjent PNA: Revista de investigación en Didáctica de la Matemática 1886-1350 1887-3987 http://www.pna.es/index2Eng.html 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Pólemos Journal of Law, Literature and Culture 2035-5262 2036-4601 http://www.degruyter.com/view/j/pol 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Political life 2519-2949 2519-2957 http://jpl.donnu.edu.ua/index 0 Statsvitenskap
Godkjent Prior Learning Assessment Inside Out 2333-3588 http://www.plaio.org/index.php/home/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Proceedings of the [xx]th Conference of Open Innovations Association FRUCT 2305-7254 2343-0737 http://fruct.org/publication 1 Informatikk
Godkjent Proceedings of the International Symposium on Microelectronics 2380-4505 http://imapsource.org/loi/isom 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent PSL Quarterly Review 2037-3643 http://ojs.uniroma1.it/index.php/PSLQuarterlyReview/index 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Psychological services 1541-1559 1939-148X http://www.apa.org/pubs/journals/ser/ 1 Psykologi
Godkjent Quaderni di Sociologia 0033-4952 2421-5848 http://www.rosenbergesellier.it/le-riviste 1 Sosiologi
Godkjent Quaestiones Medii Aevi Novae 1427-4418 http://vistulana.pl/katalog/155/QUAESTIONES-MEDII-AEVI-NOVAE-VOL-16-Frontiers-and-Borderlands2.html 1 Historie
Ikke godkjent Quality in Primary Care 1479-1072 1479-1064 http://primarycare.imedpub.com/ 0 Samfunnsmedisin
Godkjent Quantitative Methods in Economics 2543-8565 http://qme.sggw.pl/en/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Quantitave Methods in Economics 2082-792X https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=745 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Remittances Review 2059-6588 2059-6596 http://www.tplondon.com/rem/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Reproductive Biology 1642-431X 2300-732X https://www.journals.elsevier.com/reproductive-biology/ 1 Generell medisin
Godkjent Revista da Associação Portuguesa de Linguística 2183-9077 http://ojs.letras.up.pt/index.php/APL/ 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Revista de Letras 0101-8051 2358-4793 http://www.periodicos.ufc.br/index.php/revletras 0 Lingvistikk
Godkjent SAIEE Africa Research Journal 1991-1696 http://www.saiee.org.za/DirectoryDisplay/DirectoryCMSPages.aspx?name=Publications 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent Scientific Data 2052-4463 http://www.nature.com/sdata/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent SIAM Journal on applied algebra and geometry 2470-6566 https://www.siam.org/journals/siaga.php 1 Matematikk
Utsatt Skatterett 0333-2810 1504-310X https://www.idunn.no/skatt -1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Socialist history 0969-4331 http://www.socialist-history-journal.org.uk/ 0 Historie
Godkjent Sport in Society 1743-0437 1743-0445 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14610981.asp 1 Idrettsforskning
Godkjent Sports Orthopaedics and Traumatology 0949-328X 1876-4339 https://www.journals.elsevier.com/sports-orthopaedics-and-traumatology 1 Idrettsforskning
Godkjent Springer Earth System Sciences 2197-9596 2197-960X http://link.springer.com/bookseries/10178 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent SpringerBriefs in Accounting 2196-7873 http://www.springer.com/series/11900 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent SpringerBriefs in Well-Being and Quality of Life Research 2211-7644 2211-7652 http://www.springer.com/series/10150 0 Sosiologi
Godkjent Street Art & Urban Creativity Scientific Journal 2183-3869 http://www.urbancreativity.org/ 1 Kunsthistorie
Godkjent Studies in Economic History 2364-1797 2364-1800 http://www.springer.com/series/13279 1 Historie
Godkjent Studies in Late Antiquity 2470-2048 http://sla.ucpress.edu/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Swiss Journal of Palaeontology 1664-2376 1664-2384 http://www.springer.com/birkhauser/geo+science/journal/13358 1 Geofag
Godkjent Tax law Quarterly 2280-1332 2421-6801 http://www.giappichelli.it/rivista_trimestrale_di_diritto_tributario 1 Rettsvitenskap
Godkjent Textiles and Clothing Sustainability 2197-9936 https://textclothsustain.springeropen.com/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent The CASE Journal 1544-9106 http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=tcj 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent The European Physical Journal Conferences 2101-6275 2100-014X http://www.epj-conferences.org/ 1 Fysikk
Godkjent The international journal of linguistics Kalbotyra 1392-1517 2029-8315 http://www.journals.vu.lt/kalbotyra/index 1 Lingvistikk
Godkjent The Journal of Accounting and Management 2284-9459 2392-8778 http://journals.univ-danubius.ro/index.php/jam 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent The Journal of e-Media Studies 1938-6060 http://journals.dartmouth.edu/joems/about/index.html 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent The journal of Nursing Home Research 2496-0799 http://www.jnursinghomeresearch.com/ 1 Sykepleie
Godkjent The Journal of the American Osteopathic Association 0098-6151 1945-1997 http://jaoa.org/ 1 Generell medisin
Godkjent The Minerals, Metals & Materials Series 2367-1181 http://www.springer.com/series/15240 1 Materialteknologi
Godkjent The Problems of Professiology 1895-197X http://www.problemy-profesjologii.uz.zgora.pl/ 1 Sosiologi
Godkjent The Scottish Journal of Performance 2054-1953 2054-1961 http://www.scottishjournalofperformance.org/ 1 Teatervitenskap og drama
Godkjent Third World Thematics: A TWQ Journal 2380-2014 2379-9978 http://tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rtwt20 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 0169-2216 2468-9424 https://www.tijdschriftvoorarbeidsvraagstukken.nl/ 1 Sosiologi
Utsatt Topos The Center for Philosophical Anthropology Topos 1815-0047 http://topos.ehu.lt/en/ -1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Transnational Marketing Journal 2041-4684 2041-4692 http://www.transnationalmarket.com 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Transnational Social Review 2193-1674 2196-145X http://www.tandfonline.com/rtsr 1 Sosialforskning
Godkjent Traumatology and Orthopedics of Russia 2311-2905 2542-0933 http://journal.rniito.org/jour/index 1 Kirurgiske fag
Godkjent Trends in Organic Chemistry 0972-4362 http://www.researchtrends.net/tia/title.asp?id=14 1 Kjemi
Godkjent Urban Planning 2183-7635 http://cogitatiopress.com/ojs/index.php/urbanplanning 1 Arkitektur og design
Ikke godkjent Vereinte Nationen - German review on the United Nations 0042-384X 2366-6773 http://www.dgvn.de/zeitschrift-vereinte-nationen/ 0 Statsvitenskap
Godkjent Video Journal of Education and Pedagogy 2364-4583 http://videoeducationjournal.springeropen.com/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik 0507-7230 http://hf.uni-koeln.de/32812https://www.schoeningh.de/katalog/reihe/vierteljahrsschrift_fuer_wisse.html 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Visions of Research in Music Education 1938-2065 http://www-usr.rider.edu/~vrme/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Wiley-ISTE [forlag] [forlag] http://www.wiley.com/go/iste 1 Blandet fag/disiplin
Utsatt World Sustainability Series 2199-7373 http://www.springer.com/series/13384 -1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Youth life 2445-5075 2445-5083 http://aauforlag.dk/Shop/skriftserier/ungdomsliv/default.aspx 1 Sosialforskning
Godkjent Zeitschrift für Religionskunde - Revue de didactique des sciences des religions 2297-6469 http://www.religionskunde.ch/ 1 Teologi og religionsvitenskap
[Min side] [Kontakt NSD]