English version

Forslag til vedtak av nye kanaler på nivå 1

Registeret over Publiseringskanaler er et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret. NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder forslag til vedtak for kanaler på nivå 1. NSD behandler forslagene i henhold til fastsatte vurderingskriterier basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler. Det nasjonale publiseringsutvalget har delegert til arbeidsutvalget (AU) å godkjenne nye forslag til registeret. De planlagte møtene i 2017 er 2. februar, 15. juni og 27. oktober.

Følgende forslagsliste fra NSD ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 27.10.2017. Etter møtet er nye publiseringskanaler godkjent og gjort tilgjengelig for CRIStin-systemet.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
UHR faginndeling:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå UHRs faginndeling
Godkjent Academy of Marketing [forlag] [forlag] https://www.academyofmarketing.org/about/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent ACM Transactions on Accessible Computing 1936-7228 1936-7236 http://www.rit.edu/gccis/taccess/index.html 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent ACS Central Science 2374-7943 http://pubs.acs.org/journal/acscii 1 Kjemi
Ikke godkjent ACS Omega 2470-1343 http://pubs.acs.org/journal/acsodf 0 Kjemi
Godkjent Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 0374-1036 1804-6487 http://www.aemnp.eu/ 1 Biologi
Godkjent Acta Iassyensia Comparationis 1584-6628 2285-3871 http://literaturacomparata.ro/aic/?page_id=157&lang=en 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 1217-8950 1588-2640 https://submit.akademiai.com/amicr/index.php/amicr 1 Biomedisin
Ikke godkjent Acta Universitatis Matthaei Belii [forlag] [forlag] http://www.pdf.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-vedu-vyskum-a-umenie/acta-universitatis-matthaei-belii/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Additive Manufacturing 2214-8604 2214-7810 https://www.journals.elsevier.com/additive-manufacturing 1 Maskinteknikk
Godkjent Adult education (Finnish) 0358-6197 http://www.aikuiskasvatus.fi/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Advances in Alzheimer's Disease 2210-5727 http://www.scirp.org/journal/aad/ 1 Nevrologi
Godkjent Advances in Eating Disorders: Theory, Research and Practice 2166-2630 2166-2649 http://www.tandfonline.com/loi/reat20 1 Sosialforskning
Godkjent Advances in Neural Information Processing Systems 1049-5258 http://nsd.no/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Advances in Radiation Oncology 2452-1094 http://www.advancesradonc.org/ 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent African Journal of Democracy and Governance / Revue africaine de la democratie et de la gouvernance 2313-6529 https://journals.co.za/content/journal/ajdg 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent AGATHÓN - International Journal of Architecture Art and Design 2464-9309 2532-683X http://www.agathon.it/ 0 Arkitektur og design
Godkjent AIMS Geosciences 2471-2132 http://www.aimspress.com/journal/geosciences 1 Geofag
Godkjent Alzheimer's and Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring 2352-8729 https://www.journals.elsevier.com/alzheimers-and-dementia-diagnosis-assessment-and-disease-monitoring/ 1 Geriatri
Godkjent American Journal of Health Economics 2332-3493 2332-3507 http://www.mitpressjournals.org/loi/ajhe 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent American Journal of Sports Science 2330-8559 2330-8540 http://www.sportssciencejournal.org 0 Idrettsforskning
Godkjent Analysis and Applications 0219-5305 1793-6861 http://www.worldscientific.com/worldscinet/aa 1 Matematikk
Ikke godkjent Annals of International Occupational Therapy 2476-1222 2476-1230 http://www.healio.com/promo/otannalssplashpage 0 Sosialforskning
Godkjent Annals of Work Exposures and Health 2398-7308 2398-7316 https://academic.oup.com/annweh 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent annual review of criminology 2572-4568 http://www.annualreviews.org/page/authors/general-information 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Anuario de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario 0327-215X 1853-8835 http://www.anuariodehistoria.unr.edu.ar/ojs/index.php/Anuario/index 1 Historie
Ikke godkjent Applied Mathematics 2152-7385 2152-7393 http://www.scirp.org/journal/am/ 0 Matematikk
Godkjent Archivos de Cardiologia de Mexico 1405-9940 1665-1731 http://www.elsevier.es/es-revista-archivos-cardiologia-mexico-293 1 Hjerte, kar og luftveier
Ikke godkjent Artois Presses Université [forlag] [forlag] http://www.univ-artois.fr/English/Research-at-Artois-University 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Asia in Focus 2446-0001 http://www.asiainfocus.dk/ 1 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal 1029-4414 http://dcidj.org/announcement/view/1 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Australian Journal of Forensic Sciences 0045-0618 http://www.tandfonline.com/toc/tajf20/current 1 Rettsvitenskap
Godkjent Behavioural Public Policy 2398-063X 2398-0648 https://www.cambridge.org/core/journals/behavioural-public-policy 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Utsatt Bentham Science [forlag] [forlag] http://benthamscience.com/ -1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Beyond Philology : An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching 1732-1220 2451-1498 http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/beyond 0 Lingvistikk
Godkjent Biosensors 2079-6374 http://www.mdpi.com/journal/biosensors 1 Biomedisin
Godkjent Biotribology 2352-5738 https://www.journals.elsevier.com/biotribology 1 Biomedisin
Godkjent Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego 0867-6143 http://biuletynpig.pl/resources/html/cms/MAINPAGE 1 Geofag
Godkjent Boletin de Investigaciones Marinas y Costeras 0122-9761 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0122-9761&lng=es 1 Marin og maritim teknologi
Godkjent Brazilian Journal of Research in Science Education 1806-5104 1984-2686 https://seer.ufmg.br/index.php/rbpec 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Canadian Journal of Infection Control 1183-5702 https://ipac-canada.org/canadian-journal-of-infection-control-3.php 0 Sykepleie
Godkjent Cell and Tissue Biology 1990-519X 1990-5203 http://www.springer.com/life+sciences/cell+biology/journal/11821 1 Biologi
Godkjent Cell Discovery 2056-5968 https://www.nature.com/celldisc/ 1 Biologi
Godkjent Central European Journal of Nursing and Midwifery 2336-3517 http://periodicals.osu.eu/cejnm/1_journal-information.html 1 Sykepleie
Godkjent Centre for the Study of Democracy and Culture [forlag] [forlag] http://www.cdk.cz 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Chemistry Journal of Moldova 1857-1727 2345-1688 http://www.cjm.asm.md/ 1 Kjemi
Godkjent Children's Literature in English Language Education 2195-5212 http://clelejournal.org/ 1 Engelsk
Ikke godkjent Chinese journal of infection control 1671-9638 http://www.oriprobe.com/journals/zggrkzzz.html 0 Infeksjoner
Godkjent Ciencia e Tecnologia dos Materiais 0870-8312 2183-0398 https://www.journals.elsevier.com/ciencia-and-tecnologia-dos-materiais 1 Materialteknologi
Godkjent CLACSO Latin American Council of Social Sciences [forlag] http://www.clacso.org.ar/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Complex Systems 0891-2513 http://www.complex-systems.com/index.html 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Computability - The Journal of the Assosiation 2211-3568 2211-3576 http://www.computability.de/journal/ 1 Matematikk
Godkjent Computational and Applied Mathemathics 0101-8205 1807-0302 https://link.springer.com/journal/40314 1 Matematikk
Godkjent Contemporary Levant 2058-1831 2058-184X http://www.tandfonline.com/toc/ycol20/current 1 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent CPT: Pharmacometrics and Systems Pharmacology 2163-8306 http://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10.1002/(ISSN)2163-8306/ 1 Biomedisin
Godkjent Criminology & Social Integration //// Criminology and Social Integration 1848-7963 http://hrcak.srce.hr/ksi?lang=en 1 Sosiologi
Godkjent Critical African Studies 2168-1392 2040-7211 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rcaf20 1 Utviklingsstudier
Godkjent Critical Housing Analyses 2336-2839 http://www.housing-critical.com/home-page-1/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Croatian Review of Rehabilitation Research 1331-3010 1848-7734 http://hrcak.srce.hr/hrzri 1 Sosialforskning
Godkjent Current Issues in Sport Science 2414-6641 http://ciss-journal.org 1 Idrettsforskning
Godkjent Current Opinion in Electrochemistry 2451-9103 https://www.journals.elsevier.com/current-opinion-in-electrochemistry 1 Energi
Godkjent Current Opinion in Psychology 2352-250X 2352-2518 https://www.journals.elsevier.com/current-opinion-in-psychology/ 1 Psykologi
Godkjent Current Opinion in Toxicology 2468-2020 2468-2934 https://www.journals.elsevier.com/current-opinion-in-toxicology 1 Biologi
Ikke godkjent Cyprus University of Technology [forlag] [forlag] http://www.cut.ac.cy/?languageId=2 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Departures in qualitative qualitative research 2333-9489 2333-9497 http://dcqr.ucpress.edu/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Diagnostyka 1641-6414 2449-5220 http://diagnostyka.net.pl/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Discontinuity, Nonlinearity, and Complexity 2164-6376 2164-6414 https://lhscientificpublishing.com/journals/DNC-Default.aspx 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Dnipropetrovsk University bulletin. History & archaeology series 2412-5334 2414-9578 http://via.dp.ua 0 Historie
Godkjent DobleLe. Revista de Lengua y Literatura 2462-3733 http://revistes.uab.cat/doblele 1 Lingvistikk
Ikke godkjent EAI Endorsed Transactions on e-Learning 2032-9253 http://eudl.eu/issue/el/4/13 0 Informatikk
Ikke godkjent Early Music Performer 1477-478X http://www.earlymusic.info/Performer.php 0 Musikkvitenskap
Godkjent Economic and Political Studies 2095-4816 2470-4024 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=reps20 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Economics and Environment 0867-8898 2300-6420 http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/index 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Economics and Statistics 0336-1454 1777-5574 https://www.insee.fr/fr/information/2410168 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Education & Time (A Finnish Publication) 1797-2299 http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=1 1 Historie
Godkjent Éducation et francophonie 0849-1089 1916-8659 http://www.acelf.ca/revue 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Éducation relative à l'environnement : Regards - Recherches - Réflexions 1373-9689 https://ere.revues.org/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Educational Research for Social Change 2221-4070 http://ersc.nmmu.ac.za/index.php?id=2 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Eighth world conference on Sampling and Blending [forlag] [forlag] http://www.ausimm.com.au 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Emergencias 1137-6821 2386-5857 http://nsd.no/ 1 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent Environment Protection Engineering 0324-8828 2450-260X http://epe.pwr.wroc.pl/ 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Epilepsia Open 2470-9239 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2470-9239 1 Nevrologi
Godkjent EPJ Data Science 2193-1127 https://epjdatascience.springeropen.com/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent ESMO Open Cancer Horizons 2059-7029 http://esmoopen.bmj.com 1 Onkologi
Godkjent Ethnography and Qualitative Research 1973-3194 https://www.mulino.it/riviste/issn/1973-3194 1 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Eugesta 2265-8777 http://eugesta.recherche.univ-lille3.fr/revue/eng/ 0 Gresk og latin
Godkjent Eurasip Journal on Information Security 2510-523X https://jis-eurasipjournals.springeropen.com/ 1 Informatikk
Godkjent Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, EG 3DOR 1997-0463 1997-0471 http://liris.cnrs.fr/eg3dor2017/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Euroheat and Power (English Edition) 1613-0200 https://www.euroheat.org/ 1 Energi
Godkjent European Annals of Allergy and Clinical Immunology 1764-1489 http://www.eurannallergyimm.com/ 1 Generell medisin
Ikke godkjent European Property Law Journal 2190-8273 2190-8362 http://www.degruyter.com/view/j/eplj 0 Rettsvitenskap
Godkjent European Solidarity Center [forlag] [forlag] http://www.ecs.gda.pl/Wydawnictwo 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Expert Review of Clinical Immunology 1744-666X 1744-8409 http://www.tandfonline.com/loi/IERM 1 Generell medisin
Ikke godkjent Expert Update 1465-4091 http://www.expertupdate.org 0 Informatikk
Ikke godkjent FIG Peer Review Journal 2412-916X http://www.fig.net/resources/publications/prj/ 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Foldtani Kozlony 0015-542X http://foldtan.hu/en/periodicals 1 Geofag
Godkjent Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse (FPPU) 2446-2810 https://tidsskrift.dk/index.php/FPPU/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Forum on Specification and Design Languages 1636-9874 https://ecsi.org/fdl 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Frame Publishers [forlag] [forlag] http://www.frameweb.com 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Frontiers in Synaptic Neuroscience 1663-3563 http://journal.frontiersin.org/journal/synaptic-neuroscience 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Futura (Finnish) 0785-5494 http://www.tutuseura.fi/julkaisut/futura/ 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent GaBI Journal 2033-6403 http://gabi-journal.net/ 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent GeroScience 2509-2715 2509-2723 https://link.springer.com/journal/11357 1 Geriatri
Godkjent GIM International 1566-9076 https://www.gim-international.com/ 1 Geografi
Godkjent Global Food History 2054-9547 2054-9555 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rfgf20 1 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Global Journal of Business & Social Science Review (GJBSSR) 2180-0421 2289-8506 http://gatrenterprise.com/GATRJournals/gjbssr_issues.html 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Gorodets [forlag] [forlag] http://gorodets.ru 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Gulf Journal of Mathematics 2309-4966 http://gjom.org/ 1 Matematikk
Godkjent Gut Pathogens 1757-4749 https://gutpathogens.biomedcentral.com/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Hand 1558-9447 1558-9455 http://journals.sagepub.com/home/han 1 Kirurgiske fag
Godkjent Heart International 1826-1868 2036-2579 http://www.heart-int.com/ 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Hemijska Industrija 0367-598X http://e.org.rs/HI/HI_gore.html 1 Kjemi
Godkjent Hemispheric & Polar Studies Journal 0718-9230 http://www.revistaestudioshemisfericosypolares.cl 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent HLA 2059-2302 2059-2310 http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-TAN.html 1 Biomedisin
Godkjent I.B.Tauris [forlag] [forlag] http://www.ibtauris.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent IAHR International Symposium on Ice [forlag] [forlag] https://www.iahr.org/site/cms/contentDocumentLibraryView.asp?chapter=65 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent IEEE [forlag] [forlag] http://www.ieee.org/index.html 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2159-6182 2159-6190 http://www.thecloudcomputing.org/2017/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDMW 2375-9232 2375-9259 http://nsd.no/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IEEE International Working Conference on Mining Software Repositories 2160-1852 2160-1860 http://2017.msrconf.org/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IEEE Sarnoff Symposium [forlag] [forlag] https://ewh.ieee.org/conf/sarnoff/2017/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems 2379-8920 2379-8939 http://cis.ieee.org/ieee-transactions-on-cognitive-and-developmental-systems.html 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent IEEE Transactions on Sustainable Computing 2377-3782 https://www.computer.org/web/tsusc 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Indian Journal of Rheumatology 0973-3698 0973-3701 https://www.journals.elsevier.com/indian-journal-of-rheumatology 1 Revmatologi
Ikke godkjent Indonesian journal of international law 1693-5594 2356-5527 http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/index 0 Rettsvitenskap
Godkjent Infectious Disease Reports 2036-7430 2036-7449 http://www.pagepress.org/journals/index.php/idr 1 Infeksjoner
Godkjent Inorganic Chemistry Frontiers 2052-1545 2052-1553 http://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/inorganic-chemistry-frontiers/ 1 Kjemi
Godkjent Interdisciplinary Toxicology 1337-6853 1337-9569 https://www.degruyter.com/view/j/intox 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) [forlag] [forlag] http://www.cimne.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent International Conference on Advanced Collaborative Networks, Systems and Applications (COLLA) 2308-4227 https://www.iaria.org/conferences2017/ComCOLLA17.html 1 Informatikk
Godkjent International Conference on Advanced Communication Technology, ICACT 1738-9445 http://www.icact.org/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Conference on Advances and Trends in Software Engineering (SOFTENG) 2519-8394 https://www.iaria.org/conferences2017/SOFTENG17.html 1 Informatikk
Godkjent International Conference on Smart Cities, Systems, Devices and Technologies (SMART) 2308-3727 https://www.iaria.org/conferences2017/SMART17.html 1 Informatikk
Godkjent International Design and Test Workshop 2162-0601 2162-061X http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1001579 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Care and Caring 2397-8821 2397-883X https://policypress.co.uk/journals/international-journal-of-care-and-caring 1 Sosialforskning
Godkjent International Journal of Coal Preparation and Utilization 1939-2699 1939-2702 http://www.tandfonline.com/toc/gcop20/current 1 Energi
Godkjent International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) 2334-847X 2334-8496 http://www.ijcrsee.com 1 Informatikk
Godkjent International Journal of Decision Support Systems 2050-6988 2050-6996 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=IJDSS 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Earthquake and Impact Engineering 2397-9372 2397-9380 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijeie 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent International Journal of Economics and Financial Issues 2146-4138 http://econjournals.com/index.php/ijefi 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Energy Economics and Policy 2146-4553 http://econjournals.com/index.php/ijeep 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent International journal of engineering pedagogy 2192-4880 http://online-journals.org/index.php/i-jep 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent International Journal of Environment, Workplace and Employment 1741-8445 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijewe 1 Psykologi
Godkjent International Journal of GEOMATE 2186-2982 2186-2990 http://www.geomatejournal.com/ 1 Geofag
Ikke godkjent International Journal of Information and Electronics Engineering 2010-3719 http://www.ijiee.org/ 0 Generell teknologi
Utsatt International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 1694-2116 http://www.ijlter.org/index.php/ijlter -1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Journal of Markets and Business Systems 2056-4112 2056-4120 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=IJMABS 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Multinational Corporation Strategy 2059-1047 2059-1055 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmcs 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Nursing Sciences 2352-0132 https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-nursing-sciences/ 1 Sykepleie
Godkjent International Journal of Space Science and Engineering 2048-8459 2048-8467 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijspacese 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent International Journal of Sports and Exercise Medicine 2469-5718 https://www.clinmedjournals.org/International-Journal-of-Sports-and-Exercise-Medicine.php?jid=ijsem 0 Idrettsforskning
Godkjent International Journal of Supply Chain and Operations Resilience 2052-868X 2052-8698 http://www.inderscience.com/ijscor 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Swarm Intelligence 2049-4041 2049-405X http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsi 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Virtual and Augmented Reality 2473-537X 2473-5388 http://www.igi-global.com/journal/international-journal-virtual-augmented-reality/145080 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Virtual Reality 1081-1451 http://www.ijvr.org/web/platform/home 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent International Review of Social Sciences and Humanities 2250-0715 2248-9010 http://www.irssh.com/home 0 Sosiologi
Ikke godkjent International Scientific Conference on Transformation Process in Sport ?Sport Performance? [forlag] [forlag] http://www.csakademija.me/conference/download/Book_of_Abstracts_2017.pdf 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent International Symposium on Project Approaches in Engineering Education 2183-1378 https://conferencealerts.com/show-event?id=96965 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent International Tinnitus Journal 0946-5448 http://www.tinnitusjournal.com/ 1 Øre-nese-hals
Ikke godkjent ja [forlag] [forlag] http://journal.frontiersin.org/journal/cell-and-developmental-biology 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent JACC: Basic to Translational Science 2452-302X http://www.basictranslational.onlinejacc.org/ 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Jacobs Journal of Physical Rehabilitation Medicine 2469-3103 http://physicalrehabilitation.jacobspublishers.com/ 1 Generell medisin
Godkjent JCI Insight 2379-3708 https://insight.jci.org/ 1 Biomedisin
Godkjent JMIR Diabetes 2371-4379 http://diabetes.jmir.org/ 1 Generell teknologi
Godkjent Journal for Comparative Government and European Policy 1610-7780 1612-7013 http://www.zse.nomos.de 1 Rettsvitenskap
Godkjent Journal of anthropology and archaeology 2334-2420 2334-2439 http://jaanet.info/ 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Journal of Big Data 2196-1115 https://journalofbigdata.springeropen.com/about 1 Informatikk
Ikke godkjent Journal of Business and Economics Review (JBER) 0128-259X http://gatrenterprise.com/GATRJournals/jber_issues.html 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Curatorial Studies 2045-5836 2045-5844 https://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=205/ 1 Kunsthistorie
Godkjent Journal of Disability and Religion 2331-2521 2331-253X http://www.tandfonline.com/loi/wrdh21 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Early Childhood Education Research 2323-7414 http://jecer.org 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Journal of Finance and Banking Review (JFBR) 0128-3103 http://gatrenterprise.com/GATRJournals/jfbr_issues.html 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Journal of Forensic Sciences & Criminal Investigation 2476-1311 https://juniperpublishers.com/jfsci/ 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Journal of Imaging 2313-433X http://www.mdpi.com/journal/jimaging 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Journal of Immersion and Content-Based Language Education 2212-8433 2212-8441 https://benjamins.com/catalog/jicb 1 Lingvistikk
Godkjent Journal of Information Security and Applications 2214-2134 2214-2126 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-information-security-and-applications 1 Informatikk
Godkjent Journal of Intensive Care 2052-0492 http://journals.sagepub.com/home/jic 1 Anestesi, intensiv, akutt
Ikke godkjent Journal of International Students 2162-3104 2166-3750 https://jistudents.org/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Laboratory and Precision Medicine 2519-9005 http://jlpm.amegroups.com/index 1 Biomedisin
Godkjent Journal of Linguistic Geography 2049-7547 https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-linguistic-geography/information 1 Lingvistikk
Godkjent Journal of Low Power Electronics and Applications 2079-9268 http://www.mdpi.com/about/announcements/588 1 Energi
Ikke godkjent Journal of Management and Marketing Review (JMMR) 0128-2603 http://gatrenterprise.com/GATRJournals/jmmr_issues.html 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Meteorological Research 2095-6037 2198-0934 https://link.springer.com/journal/13351 1 Geofag
Godkjent Journal of Narrative and Language Studies 2148-4066 http://www.nalans.com 1 Lingvistikk
Godkjent Journal of optometry 1888-4296 1989-1342 http://www.journalofoptometry.org/ 1 Øyesykdommer
Godkjent Journal of Pharmaceutical Analysis 2095-1779 2214-0883 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-pharmaceutical-analysis/ 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Journal of Research Design and Statistics in Linguistics and Communication Science 2052-417X 2052-4188 https://journals.equinoxpub.com/index.php/JRDS 1 Lingvistikk
Godkjent Journal of Self-Assembly and Molecular Electronics 2245-4551 2245-8824 http://www.riverpublishers.com/journal.php?j=JSAME%2F5%2F1 1 Materialteknologi
Godkjent Journal of Spirituality in Mental Health 1934-9637 1934-9645 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=wspi20 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Journal of Sport Sciences Researches 2548-0723 http://dergipark.gov.tr/jssr 0 Idrettsforskning
Godkjent Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems 1848-9257 http://www.sdewes.org/jsdewes/ 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Journal of the Belgian Society of Radiology 2514-8281 https://www.jbsr.be/ 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent Journal of the European Second Language Association 2399-9101 https://www.euroslajournal.org/ 1 Lingvistikk
Godkjent Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society 2048-7193 2048-7207 https://academic.oup.com/jpids 1 Pediatri
Ikke godkjent Journal of Verification, Validation and Uncertainty Quantification 2377-2158 2377-2166 http://verification.asmedigitalcollection.asme.org/journal.aspx?journalid=176 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Journal of Zhejiang University: Science A 1673-565X 1862-1775 https://link.springer.com/journal/11582 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journalism Education. Journal of the Association for Journalism Education 2050-3903 http://journalism-education.org/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 0920-380X http://www.koninklijkgenootschap.nl/publicaties/jaarboeken 1 Historie
Ikke godkjent Karnov Group [forlag] [forlag] https://www.karnovgroup.dk/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Kasmera 0075-5222 http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_serial&pid=0075-5222&lng=es&nrm=iso 0 Biomedisin
Godkjent Keikinzoku/Journal of Japan Institute of Light Metals 0451-5994 1880-8018 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jilm 1 Materialteknologi
Godkjent Kervan. International Journal of Afro-Asiatic Studies 1825-263X http://www.ojs.unito.it/index.php/kervan/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Kismet Press [forlag] [forlag] http://kismet.press 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Knowledge and Performance Management 2543-5507 https://kozmenkopublishing.com/journals/knowledge-and-performance-management-2?category_id=30 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent KOKALOS Studi di storia antica pubblicati dall'Università di Palermo 0392-0887 2035-276X https://www.libraweb.net/riviste.php?chiave=6 0 Historie
Godkjent Korean Social Science Journal 1225-0368 2196-4424 https://link.springer.com/journal/40483 1 Statsvitenskap
Godkjent Law and Politics in Africa, Asia, Latin America 0506-7286 http://www.vrue.nomos.de 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Les Cahiers de l'Asdifle 1159-604X http://asdifle.com/cahiers_asdifle 0 Lingvistikk
Godkjent Letters in Biomathematics 2373-7867 http://www.lettersinbiomath.org 1 Matematikk
Godkjent Linde Verlag [forlag] [forlag] http://www.lindeverlag.at 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Lithic Technology 0197-7261 2051-6185 http://www.maneyonline.com/LIT 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Low Countries Studies [forlag] [forlag] https://www.ivn.nu/over-lage-landen-studies-63 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Luther Publishing [forlag] [forlag] http://www.lutherforlag.no 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Management Teaching Review 2379-2981 https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/management-teaching-review/journal202457 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Masaryk University Press [forlag] [forlag] http://www.press.muni.cz/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Materials Today Chemistry 2468-5194 https://www.materialstoday.com/materials-chemistry/journals/materials-today-chemistry/ 1 Kjemi
Godkjent Materials Today Energy 2468-6069 https://www.journals.elsevier.com/materials-today-energy 1 Materialteknologi
Godkjent Matthes & Seitz Berlin [forlag] [forlag] http://www.matthes-seitz-berlin.de/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent MDPI [forlag] [forlag] http://www.mdpi.com/about 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Medical Decision Making Policy & Practice 2381-4683 http://journals.sagepub.com/home/mpp 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Medical Technologies Journal 2572-004X http://medtech.ichsmt.org 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Medicine and Sport Science 0254-5020 1662-2812 https://www.karger.com/BookSeries/Home/224005 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Metaphorik.de 1865-0716 1618-2006 http://www.metaphorik.de/en/journal/all 1 Lingvistikk
Godkjent Methodological Innovations 2059-7991 https://us.sagepub.com/en-us/nam/methodological-innovations/journal202509 1 Matematikk
Godkjent Monastery of Bose, Magnano: Edition Qiqajon [forlag] [forlag] https://www.monasterodibose.it/en/edizioni-qiqajon 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Monographs in Leadership and Management 1479-3571 http://www.emeraldinsight.com/series/mlm 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Mousaion 0027-2639 https://www.upjournals.co.za/index.php/LIS/index 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent mSphere 2379-5042 http://msphere.asm.org/ 1 Biologi
Godkjent Multimodal Technologies and Interaction 2414-4088 http://www.mdpi.com/journal/mti 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Musculoskeletal Science and Practice 2468-8630 2468-7812 https://www.journals.elsevier.com/musculoskeletal-science-and-practice 1 Sosialforskning
Godkjent Music & Science 2059-2043 http://journals.sagepub.com/loi/mnsa 1 Musikkvitenskap
Utsatt Música Popular em Revista 2316-7858 http://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/muspop -1 Musikkvitenskap
Godkjent NanoImpact 2452-0748 https://www.journals.elsevier.com/nanoimpact 1 Fysikk
Godkjent Nanophotonics 2192-8606 2192-8614 https://www.degruyter.com/view/j/nanoph 1 Fysikk
Ikke godkjent National Council of Teachers of Mathematics [forlag] [forlag] http://www.nctm.org/About/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Natural Resources 2158-706X 2158-7086 http://www.scirp.org/journal/NR/ 0 Generell teknologi
Godkjent Nature Human Behaviour 2397-3374 https://www.nature.com/nathumbehav/ 1 Psykologi
Godkjent Naval War College Review 0028-1484 2475-7047 https://www.usnwc.edu/Publications/Naval-War-College-Review.aspx 1 Statsvitenskap
Godkjent New Diversities 2199-8108 http://newdiversities.mmg.mpg.de 1 Sosiologi
Godkjent New microbes and new infections 2052-2975 http://www.newmicrobesnewinfections.com/ 1 Infeksjoner
Godkjent New Space 2168-0256 2168-0264 http://online.liebertpub.com/loi/SPACE 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Nineteenth-Century Music Review 1479-4098 2044-8414 https://www.cambridge.org/core/journals/nineteenth-century-music-review 1 Musikkvitenskap
Godkjent Nomos Verlagsgesellschaft [forlag] [forlag] http://www.nomos.de 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Nordic Journal of Educational Supervision 2535-3047 https://boap.uib.no/index.php/nordvei/index 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Nova Science Publishers, Inc. [forlag] http://www.novapublishers.com 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Nurse Researcher 1351-5578 2047-8992 http://journals.rcni.com/journal/nr 1 Sykepleie
Godkjent Octa journal of environmental research 2321-3655 http://www.sciencebeingjournal.com/octa-journal-environmental-research 1 Geofag
Godkjent One Health 2352-7714 https://www.journals.elsevier.com/one-health 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Ontario International Development Agency (OIDA) Conference Proceedings 1923-6670 http://www.ontariointernational.org/idchome.htm 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Open Cultural Studies 2451-3474 https://www.degruyter.com/view/j/culture 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Open Journal of Nursing 2162-5336 2162-5344 http://www.scirp.org/journal/ojn/ 0 Sykepleie
Godkjent Operative Neurosurgery 2332-4252 2332-4260 https://academic.oup.com/ons 1 Kirurgiske fag
Ikke godkjent Optometry: Open Access 2476-2075 https://www.omicsonline.org/optometry.php 0 Øyesykdommer
Godkjent Organic Chemistry Frontiers 2052-4110 2052-4129 http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/qo 1 Kjemi
Godkjent Osong Public Health and Research Perspectives 2210-9099 2210-9110 https://www.journals.elsevier.com/osong-public-health-and-research-perspectives/ 1 Samfunnsmedisin
Godkjent osteopathisch - Fachzeitschrift für Osteopathen 2510-4373 https://www.thieme.de/shop/Osteopathie--Manuelle-Verfahren/osteopathisch---Fachzeitschrift-fuer-Osteopathen-2510-4373/p/000000000022130101?backSummaryUrl= 1 Generell medisin
Godkjent Páginas. Revista Digital de la Escuela de Historia. Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario 1851-992X http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas 1 Historie
Godkjent Palaeoworld 1871-174X 1875-5887 http://nsd.no/ 1 Geofag
Godkjent Panoptikum 1730-7775 http://www.panoptikum.pl 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Parasite Epidemiology and Control 2405-6731 https://www.journals.elsevier.com/parasite-epidemiology-and-control/ 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Performativity in education: an international collection of ethnographic research on learners' experiences [forlag] [forlag] http://www.ethnographyandeducation.org/?page_id=160 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Physical Review Accelerators and Beams 2469-9888 https://journals.aps.org/prab/ 1 Fysikk
Godkjent Physical Review B 2469-9950 2469-9969 https://journals.aps.org/prb/issues 1 Fysikk
Godkjent Physical Review Physics Education Research 2469-9896 https://journals.aps.org/prper/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Proceedings of IEEE International Symposium on High Assurance Systems Engineering 1530-2059 https://www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/index.html?Conf_ID=39930 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data 0730-8078 https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3035918 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Proceedings of the Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society, PHM 2325-0178 https://www.phmsociety.org/events/conference/phm/17 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management 2169-8767 http://ieomsociety.org/ieom2017/ 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Proceedings on Privacy Enhancing Technologies 2299-0984 https://www.degruyter.com/view/j/popets 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Progress in Additive Manufacturing 2363-9512 2363-9520 https://link.springer.com/journal/40964 1 Maskinteknikk
Godkjent Progress in artificial intelligence 2192-6352 2192-6360 http://link.springer.com/journal/13748 1 Informatikk
Godkjent Prometheus: Rivista di studi classici 0391-2698 2281-1044 http://www.fupress.net/index.php/prometheus/ 1 Gresk og latin
Godkjent Psychological Topics 1332-0742 1849-0395 http://www.ffri.hr/psihologija/en/psychological-topics.html 1 Psykologi
Godkjent Publications of the International Cartographic Association (ICA) 2195-1705 2195-1713 http://www.springer.com/series/10036 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Punctum Books [forlag] [forlag] https://punctumbooks.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Quantum Studies: Mathematics and Foundations 2196-5609 2196-5617 http://www.springer.com/mathematics/physics/journal/40509 1 Fysikk
Godkjent RACSAM 1578-7303 1579-1505 https://link.springer.com/journal/13398 1 Matematikk
Godkjent Rassegna iberistica 0392-4777 2037-6588 http://www.edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/rassegna-iberistica/ 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Recent Researches in the Music of the Classical Era 0147-0086 http://www.areditions.com/publications/recent-researches-in-music/rr-classical.html 0 Musikkvitenskap
Godkjent Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory 2308-0906 2308-0914 http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/journals/rdsc/ 1 Statsvitenskap
Godkjent Renewable Energy Focus 1755-0084 1878-0229 https://www.journals.elsevier.com/renewable-energy-focus 1 Energi
Godkjent Restoration of Buildings and Monuments - Materials science, Conservation of architectural heritage, Sustainable construction 1864-7251 1864-7022 https://www.degruyter.com/view/j/rbm 1 Arkitektur og design
Godkjent Revista de Ciências Sociais 0041-8862 2318-4620 http://www.periodicos.ufc.br/index.php/revcienso/index 1 Sosiologi
Godkjent Revista de Historiografía 1885-2718 2445-0057 http://www.uc3m.es/revhisto 1 Historie
Godkjent Revista Espanola de Antropologia Fisica 2253-9921 http://www.seaf.net/index.php/revista-reaf 1 Geofag
Godkjent Revista Logos, Ciencia & Tecnología 2145-549X 2422-4200 http://revistalogos.policia.edu.co/index.php/rlct/index 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Revista Romana de Studii Baltice si Nordice. The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies 2067-1725 2067-225X http://arsbn.ro/rrsbn.htm 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Revue Internationale de Psychologie Sociale 0992-986X https://www.cairn.info/revue-internationale-de-psychologie-sociale.htm 1 Sosiologi
Ikke godkjent ROPI Publications [forlag] [forlag] http://www.ropipublications.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Royal Danish Academy of Sciences and Letters [forlag] [forlag] http://www.royalacademy.dk/da/Publikationer/Om-Forlaget/forlag-intro 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent SALAS Discovery 2472-5552 2472-5560 http://journals.sagepub.com/toc/jbxa/18/1 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Scholar Publishing House [forlag] [forlag] http://scholar.com.pl/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Scientia Danica Series H. Humanistica. 4 1904-5506 http://www.royalacademy.dk/da/Publikationer/Om-Forlaget/forlag-intro 1 Historie
Ikke godkjent Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies (SJASS) 2047-1270 http://scottishjournal.co.uk/Default.aspx 0 Sosiologi
Godkjent SESAR Innovation Days 0770-1268 http://www.sesarju.eu/sesarinnovationdays 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Sic - a journal of literature, culture and literary translation 1847-7755 http://www.sic-journal.org/ 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Skatterett 0333-2810 1504-310X https://www.idunn.no/skatt 1 Rettsvitenskap
Godkjent Springer [forlag] [forlag] http://www.springer.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Springer Polar Sciences 2510-0475 https://link.springer.com/bookseries/15180 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Utsatt Springer Proceedings in Energy 2352-2534 http://www.springer.com/series/13370 -1 Energi
Godkjent Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata (SILTA) 0390-6809 http://www.studitlinguisticateoricappl.it/ 1 Lingvistikk
Godkjent Studies in Biblical Literature 1089-0645 https://www.peterlang.com/view/serial/SBL?rskey=vt5MSV&result=1 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent SynOpen 2509-9396 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/journal/10.1055/s-00032269 0 Kjemi
Godkjent Talent Development and Excellence 1869-0459 1869-2885 http://www.iratde.org/journal 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Targets in Heterocyclic Systems 1724-9449 http://www.soc.chim.it 1 Kjemi
Ikke godkjent Technologica Acta 1840-0426 2232-7568 http://www.tf.untz.ba/casopis-tehnologica-acta 0 Kjemi
Godkjent Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury 0040-3601 2409-4234 http://nsd.no/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent TESL Reporter 0886-0661 https://tesol.byuh.edu/tesl_reporter 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent The Art, Science, and Engineering of Programming 2473-7321 http://programming-journal.org/ 1 Informatikk
Godkjent The Construction History Society [forlag] [forlag] http://www.constructionhistory.co.uk/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent The European Journal of Applied Economics 2406-2588 2406-3215 https://www.degruyter.com/view/j/sjas 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent The Federation Press [forlag] [forlag] http://www.federationpress.com.au/default.asp 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent The International Journal of Management 2278-5353 2277-5846 http://www.theijm.com/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent The International Journal of Multimedia & Its Applications 0975-5934 0975-5578 http://airccse.org/journal/ijma.html 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent The International Journal of the Platonic Tradition 1872-5082 1872-5473 http://www.brill.com/international-journal-platonic-tradition 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent The Journal of Religious and Political Practice 2056-6093 2056-6107 http://www.tandfonline.com/toc/rfrp20/current 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent The journal of the Safety and Reliability Society 0961-7353 2469-4126 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tsar20 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent The Lancet Public Health 2468-2667 http://www.thelancet.com/journals/lanpub/issue/current 1 Samfunnsmedisin
Godkjent The New Bioethics 2050-2877 2050-2885 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=ynbi20 1 Bioteknologi
Ikke godkjent The Raabe Society Yearbook 0075-2371 1865-8857 https://www.degruyter.com/view/j/jdrg 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Theoretical Practice 2081-8130 http://www.praktykateoretyczna.pl/ 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Third Sector Review 1323-9163 1839-5937 http://anztsr.org.au/third-sector-review/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Utsatt Topos The Center for Philosophical Anthropology Topos 1815-0047 http://topos.ehu.lt/en/ -1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Transactions of the International Society for Music Information Retrieval 2514-3298 http://transactions.ismir.net/ 1 Musikkvitenskap
Godkjent Transactions on Transport Sciences 1802-9876 https://tots.upol.cz 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Translational Cancer Research 2218-676X 2219-6803 http://tcr.amegroups.com/ 1 Onkologi
Godkjent Transnational Press London [forlag] [forlag] http://www.tplondon.com 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Turkish Journal of Engineering (TUJE) 2587-1366 http://dergipark.gov.tr/tuje 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent UCL Press [forlag] [forlag] http://www.ucl.ac.uk/ucl-press 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent UNI Magazin für Literatur und Politik 0931-2854 http://www.aisthesis.de/Programm/Periodica/JUNI-Magazin-fuer-Literatur-und-Kultur 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Universitätsverlag Webler UVW [forlag] [forlag] http://www.universitaetsverlagwebler.de/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent UPB Scientific Bulletin, Series B: Chemistry and Materials Science 1454-2331 2286-3680 http://nsd.no/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Urban Science 2413-8851 http://www.mdpi.com/journal/urbansci 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent USA 2475-9139 https://www.jscimedcentral.com/CommunicationDisorders/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Velbrück Wissenschaft [forlag] [forlag] http://www.velbrueck-wissenschaft.de 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Velfærd, professioner og hverdagsliv under forandring 2246-3623 https://www.frydenlund.dk/academic/velfaerd,-professioner-og-hverdagsliv-under-forandring.aspx 1 Sosialforskning
Ikke godkjent Vernon Press [forlag] [forlag] http://www.vernonpress.com 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports 2405-9390 https://www.journals.elsevier.com/veterinary-parasitology-regional-studies-and-reports/ 1 Veterinærmedisin
Ikke godkjent Vilnius University Press [forlag] [forlag] http://www.vu.lt/leidyba/en/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Visual Methodologies 2040-5456 http://journals.sfu.ca/vm/index.php/vm/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Vitasta [forlag] [forlag] http://www.vitastapublishing.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Voluntary Sector Review 2040-8056 2040-8064 https://policypress.co.uk/journals/voluntary-sector-review 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Wader Study 2058-8410 http://www.waderstudygroup.org/wader-study/ 1 Biologi
Godkjent Wellcome Open Research 2398-502X https://wellcomeopenresearch.org/about 1 Generell medisin
Godkjent Whitehall Papers 0268-1307 1754-5382 http://www.tandfonline.com/loi/rwhi20 1 Statsvitenskap
Godkjent Wire Journal International 0277-4275 http://www.wirenet.org/publications 1 Marin og maritim teknologi
Godkjent WIREs Water 2049-1948 http://wires.wiley.com/WileyCDA/WiresJournal/wisId-WAT2.html 1 Geofag
Godkjent World Social and Economic Review of Contemporary Policy Issues 2049-3517 http://wer.worldeconomicsassociation.org/ 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent World Sustainability Series 2199-7373 http://www.springer.com/series/13384 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent XXVIII ISPIM Conference Proceedings [forlag] [forlag] http://www.ispim-innovation-conference.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Yale Journal of Music & Religion 2377-231X http://elischolar.library.yale.edu/yjmr/ 1 Musikkvitenskap
Ikke godkjent Yayasan Obor Indonesia [forlag] [forlag] http://obor.or.id/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Zubaan Books [forlag] [forlag] http://zubaanbooks.com/ 1 Blandet fag/disiplin
[Min side] [Kontakt NSD]