English version

Forslag til vedtak av nye kanaler på nivå 1

Registeret over Publiseringskanaler er et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret. NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder forslag til vedtak for kanaler på nivå 1. NSD behandler forslagene i henhold til fastsatte vurderingskriterier basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler. Det nasjonale publiseringsutvalget har delegert til arbeidsutvalget (AU) å godkjenne nye forslag til registeret. De planlagte møtene i 2017 er 2. februar, 9. juni og 20. oktober.

Følgende forslagsliste fra NSD ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 02.02.2017. Etter møtet er nye publiseringskanaler godkjent og gjort tilgjengelig for CRIStin-systemet.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
UHR faginndeling:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå UHRs faginndeling
Ikke godkjent ACM SIGAPP Applied Computing Review 1559-6915 1931-0161 http://www.sigapp.org/acr.html 0 Medier og kommunikasjon
Godkjent Acta Biomaterialia Odontologica Scandinavica 2333-7931 http://www.tandfonline.com/toc/iabo20/current 1 Odontologi
Godkjent Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement 1899-2358 2082-7865 http://www.actaphys.uj.edu.pl/ 1 Fysikk
Godkjent Adolescent Research Review 2363-8346 2363-8354 http://link.springer.com/journal/40894 1 Psykologi
Godkjent Advanced Building Skins. ABS [forlag] [forlag] http://abs.green/home/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Advanced Materials Letters 0976-3961 0976-397X http://www.vbripress.com/aml 0 Materialteknologi
Godkjent Advances in Biological Regulation 2212-4926 http://www.journals.elsevier.com/advances-in-biological-regulation/ 1 Biologi
Ikke godkjent Advances in Environmental Biology 1995-0756 1998-1066 http://www.aensiweb.com/AEB/ 0 Biologi
Ikke godkjent Advances in Natural and Applied Sciences 1995-0772 1998-1090 http://www.aensionline.com/anas.html 0 Informatikk
Godkjent Advances in Polar Science 1674-9928 http://journal.polar.org.cn/EN/column/column79.shtml 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Advances in Public Relations and Communication Management 2398-3914 http://www.emeraldinsight.com/series/aprcm 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Advances in Science and Technology Research Journal 2299-8624 http://www.astrj.com/ 1 Maskinteknikk
Godkjent Advances in Simulation 2059-0628 https://advancesinsimulation.biomedcentral.com/ 1 Helse- og sosialfag
Godkjent Advancing Geographic Information Science: The Past and Next Twenty Years [forlag] [forlag] http://gsdiassociation.org/index.php/publications/publications.html 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Advancing Microelectronics 2222-8748 http://www.acics.us/publication.php 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Aegyptus et Nubia Christiana : The Wlodzimierz Godlewski jubilee volume on the occasion of his 70th birthday [forlag] [forlag] http://www.pcma.uw.edu.pl/en/publications/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent AES-ATEMA International Conference Series - Advances and Trends in Engineering Materials and their Applications 1924-3642 http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100197701&tip=sid&clean=0 1 Materialteknologi
Godkjent Africa Yearbook: Politics, Economy and Society South of the Sahara 1871-2525 1872-9037 http://www.brill.com/publications/africa-yearbook 1 Historie
Godkjent African Disability Rights Yearbook 2413-7138 http://www.adry.up.ac.za/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent Africa's Public Service Delivery and Performance Review (APSDPR) 2310-2195 2310-2152 http://www.apsdpr.co.za 1 Statsvitenskap
Godkjent Alexandria Engineering Journal 1110-0168 2090-2670 http://www.journals.elsevier.com/alexandria-engineering-journal 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Almagest: International Journal for the History of Scientific Ideas 1792-2593 http://www.brepolsonline.net/loi/almagest 1 Historie
Ikke godkjent al-ra?fida?n Journal of western Asiatic studies 0285-4406 http://ancientworldonline.blogspot.se/2015/11/open-access-journal-al-rafidan-journal.html?m=1 0 Arkeologi og konservering
Godkjent American Academy of Orthopaedic Surgeons [forlag] [forlag] http://www.aaos.org 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent American Journal of Cancer Research 2156-6976 http://www.ajcr.us/ 1 Onkologi
Godkjent American Journal of Engineering and Applied Sciences 1941-7020 1941-7039 http://thescipub.com/journals/ajeas 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent American Society of Mechanical Engineers, Fluids Engineering Division (Publication) FEDSM 0888-8116 https://www.asme.org/events/fedsm 1 Materialteknologi
Ikke godkjent American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture 1995-0748 1998-1074 http://www.aensionline.com/aejsa.html 0 Biologi
Ikke godkjent Amity Journal of Economics (AJECO) 2455-9733 2456-155X http://amity.edu/admaa/ajeco/ 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Animal Sentience 2377-7478 http://animalstudiesrepository.org/animsent/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Annals of Burns and Fire Disasters 1121-1539 1592-9558 http://www.medbc.com/annals/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent Annual Review of Marine Science 1941-1405 1941-0611 http://www.annualreviews.org/journal/marine 1 Geofag
Ikke godkjent Antisemitism Studies 2474-1809 2474-1817 http://www.iupress.indiana.edu/pages.php?pID=115&CDpath=4 0 Historie
Godkjent Anuario Español de Derecho internacional privado 1578-3138 http://www.aedipr.com 1 Rettsvitenskap
Godkjent AOSIS [forlag] [forlag] http://www.aosis.co.za 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Applied Analysis and Optimization 2189-1664 http://www.ybook.co.jp/aao.html 0 Matematikk
Ikke godkjent Applied Economics and Finance 2332-7308 2332-7294 http://redfame.com/journal/index.php/aef 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent ARAM 0959-4213 1783-1342 http://www.aramsociety.com 1 Historie
Godkjent Archives and Manuscripts 0157-6895 2164-6058 http://www.archivists.org.au/learning-publications/archives-and-manuscripts 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent Arctic and International Relations Series 2470-7414 https://jsis.washington.edu/arctic/research/arctic-and-international-relations-series/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Arctic XXI Century 2310-5453 http://arcticjournal.s-vfu.ru/site/arktikagumnauki 1 Lingvistikk
Godkjent Arkiv 2000-6225 2000-6217 http://www.tidskriftenarkiv.se 1 Sosiologi
Godkjent ASDIWAL: Revue genevoise d?anthropologie et d?histoire des religions 1662-4653 http://www.asdiwal.ch/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent AUB Press [forlag] [forlag] http://www.aub.edu.lb/aubpress/Pages/index.aspx 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Barnläkaren 1651-0534 http://www.tandf.co.uk/journals/titles/16510534.asp 1 Pediatri
Godkjent Bautechnik 0932-8351 1437-0999 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1437-0999 1 Arkitektur og design
Godkjent Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie 0084-5396 https://www.degruyter.com/view/serial/36293 1 Lingvistikk
Godkjent Beilstein Journal of Nanotechnology 2190-4286 http://www.beilstein-journals.org/bjnano/home/home.htm 1 Materialteknologi
Godkjent Bibliothek und Wissenschaft (BuW) 0067-8236 http://www.harrassowitz-verlag.de/category_367.ahtml 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Biomass Conversion and Biorefinery 2190-6815 2190-6823 http://link.springer.com/journal/13399 1 Biologi
Ikke godkjent Bishen Singh Mahendra Pal Singh [forlag] [forlag] http://www.nhbs.com/publisher/3094/bishen-singh-mahendra-pal-singh 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent BMC Zoology 2056-3132 https://bmczool.biomedcentral.com/ 1 Biologi
Godkjent BMJ Global Health 2059-7908 http://gh.bmj.com/content/about-us 1 Helse- og sosialfag
Godkjent Bone and Joint Research 2046-3758 http://www.bjr.boneandjoint.org.uk/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent Botanica Serbica 1821-2158 1821-2638 http://botanicaserbica.bio.bg.ac.rs 1 Biologi
Godkjent Brazilian Journal of Latin American Studies 1676-6288 http://www.revistas.usp.br/prolam/index 1 Romansk
Godkjent Briefings in Functional Genomics 2041-2649 2041-2657 http://bfg.oxfordjournals.org/ 1 Biologi
Godkjent British Journal of Psychotherapy 0265-9883 1752-0118 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1752-0118 1 Psykiatri
Godkjent Brodogradnja 0007-215X 1845-5859 http://www.hrbi.hr/brodogradnja 1 Marin og maritim teknologi
Godkjent Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles 1958-9271 https://crcv.revues.org 1 Historie
Godkjent Bulletin of Geography. Socio-economic Series 1732-4254 2083-8298 https://www.degruyter.com/view/j/bog 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Business and Human Rights Journal 2057-0198 2057-0201 https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal 1 Rettsvitenskap
Godkjent Business, Peace and Sustainable Development 2059-1586 2051-8757 https://www.greenleaf-publishing.com/journals/business-peace-sustainable-development 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Buske [= Helmut Buske Verlag] [forlag] [forlag] https://buske.de 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Bärenreiter Verlag [forlag] [forlag] https://www.baerenreiter.com/en/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Calambur editorial [forlag] [forlag] http://www.calambureditorial.com 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Cancer research and treatment : official journal of Korean Cancer Association 1598-2998 2005-9256 http://e-crt.org/ 1 Generell medisin
Godkjent Caribbean Studies 0008-6533 1940-9095 http://iec-ics.uprrp.edu/?cat=152 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Casa de Velazquez Editions [forlag] [forlag] https://www.casadevelazquez.org/en/publications/online-bookshop/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Case Reports in Dermatology 1662-6567 http://www.karger.com/Journal/Home/239060 1 Dermatologi og venerologi
Godkjent Case Reports in Oncological Medicine 2090-6706 2090-6714 https://www.hindawi.com/journals/crionm/ 1 Onkologi
Godkjent Case Studies in Business, Industry and Government Statistics 2152-372X http://www.bentley.edu/centers/csbigs 1 Matematikk
Ikke godkjent CEAS Reprint Series for Rare and Out of Print Publication [forlag] [forlag] http://ttp://elischolar.library.yale.edu/ceas_reprint_series/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Cell Chemical Biology 2451-9456 2451-9448 http://nsd.no/ 1 Kjemi
Godkjent Cellular Oncology 2211-3428 2211-3436 http://link.springer.com/journal/13402 1 Onkologi
Ikke godkjent Center on International Cooperation [forlag] [forlag] http://peaceoperationsreview.org/global-peace-operations-review/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent CENTRIC. International Conference on Advances in Human-oriented and Personalized Mechanisms, Technologies, and Services 2308-3492 http://www.iaria.org/conferences/CENTRIC.html 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Cerebellum & ataxias 2053-8871 http://cerebellumandataxias.biomedcentral.com/ 1 Nevrologi
Godkjent Cerebrovascular Diseases Extra 1664-5456 http://www.karger.com/Journal/Home/254735 1 Nevrologi
Godkjent ChemElectroChem 2196-0216 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2196-0216 1 Kjemisk teknologi
Godkjent ChemistryOpen 2191-1363 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2191-1363 1 Kjemi
Ikke godkjent Childhood Studies 2379-934X 2379-9358 https://www.peterlang.com/view/serial/CHDS?rskey=wwnVsn&result=1 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent CHIMERA: Romance Corpora and Linguistic Studies 2386-2629 https://revistas.uam.es/chimera 1 Lingvistikk
Ikke godkjent China Alliance Press [forlag] [forlag] http://www.cap.org.hk 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent China Tibetology 1671-6043 http://www.china-tibetology.com 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Chinese Geographical Science 1002-0063 1993-064X http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geography/journal/11769 1 Geografi
Ikke godkjent Chronique Arche?ologique en Syrie - ??????? ??????? ?? ????? 2156-2253 http://ancientworldonline.blogspot.se/2013/10/newly-open-access-journal-chronique.html 0 Arkeologi og konservering
Godkjent Cilia 2046-2530 https://ciliajournal.biomedcentral.com/ 1 Biologi
Ikke godkjent Circuits and Systems 2153-1285 2153-1293 http://www.scirp.org/journal/cs/ 0 Informatikk
Godkjent Clinica Terapeutica 0009-9074 1972-6007 http://nsd.no/ 1 Biomedisin
Godkjent Clinical medicine insights. Pathology 1179-5557 http://www.la-press.com/clinical-medicine-pathology-journal-j54 1 Generell medisin
Godkjent Clinical sarcoma research 2045-3329 http://clinicalsarcomaresearch.biomedcentral.com/ 1 Biomedisin
Godkjent Cliodynamics 2373-7530 https://escholarship.org/uc/irows_cliodynamics 1 Sosialantropologi
Ikke godkjent Cognitive Science ? New Media ? Education 2543-506X http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/CSNME/about 0 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent Communicare - a teaching methodology journal from the Norwegian National Centre for Foreign Languages in Education 1893-1499 1893-1502 http://www.fremmedspraksenteret.no/communicare 0 Lingvistikk
Godkjent Communication Design. 2055-7132 2055-7140 http://www.tandfonline.com/toc/rfcd20/current 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Conference on Control and Fault-Tolerant Systems (SysTol) 2162-1195 2162-1209 http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=1800243 1 Informatikk
Godkjent Conflict and society: Advances in research 2164-4543 2164-4551 http://journals.berghahnbooks.com/conflict-and-society/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Construção Magazine - Revista Técnico-Científica de Engenharia Civil 1645-1767 1647-9904 http://www.construcaomagazine.pt/scid/webCM/default.asp 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Construction Robotics 2509-811X 2509-8780 http://www.springer.com/engineering/robotics/journal/41693 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Contemporary History 1210-7050 2336-3134 http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/casopis-soudobe-dejiny 0 Historie
Godkjent Counterpress [forlag] [forlag] http://counterpress.org.uk/about/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Crossroads of Knowledge 2197-9634 http://www.springer.com/series/11893 1 Kulturvitenskap
Godkjent Cuadernos de Turismo 1139-7861 1989-4635 http://revistas.um.es/turismo/about 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent curach bhán publications - Wissenschaft & Kunst [forlag] [forlag] http://www.curach-bhan.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Curationis 0379-8577 2223-6279 http://www.curationis.org.za 1 Sykepleie
Godkjent Current hypertension reviews 1875-6506 1573-4021 http://www.eurekaselect.com/598/journal/current-hypertension-reviews 1 Generell medisin
Godkjent Current Oral Health Reports 2196-3002 http://link.springer.com/journal/40496 1 Odontologi
Godkjent Current protocols in stem cell biology 1941-7322 1938-8969 http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470151808 1 Biologi
Ikke godkjent Current Sleep Medicine Reports 2198-6401 http://link.springer.com/journal/40675 0 Generell medisin
Godkjent Czech Journal of Food Sciences 1212-1800 1805-9317 http://www.agriculturejournals.cz/web/cjfs.htm 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Debater a Europa 1647-6336 https://impactum.uc.pt/en/revista?id=103172&sec=5 1 Historie
Godkjent Demens & Alderspsykiatri 1890-4130 http://www.aldringoghelse.no/tidsskrift-da 1 Psykiatri
Godkjent Dementia e Neuropsychologia 1980-5764 http://www.demneuropsy.com.br/ 1 Psykologi
Godkjent Democracy and Education 1085-3545 2164-7992 http://democracyeducationjournal.org/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Diagnostics (Basel) 2075-4418 http://www.mdpi.com/journal/diagnostics 1 Generell medisin
Ikke godkjent Diversity and equality in health and care 2049-5471 2049-548X http://www.radcliffehealth.com/shop/diversity-and-equality-health-and-care 0 Samfunnsmedisin
Godkjent DLR Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e.V. - Forschungsberichte 1434-8454 0944-744X http://www.dlr.de/me/Desktopdefault.aspx/tabid-2019/2940_read-4509/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal 2182-5580 http://www.dosalgarves.com/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Drug Designing: Open Access 2169-0138 http://www.omicsgroup.org/journals/drug-designing.php 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Drugs - real world outcomes 2199-1154 2198-9788 http://link.springer.com/journal/40801 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent E3S Web of Conferences 2267-1242 http://www.e3s-conferences.org/ 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Earth System Dynamics 2190-4979 2190-4987 http://www.earth-system-dynamics.net/ 1 Geofag
Godkjent Eastern Mediterranean Health Journal 1020-3397 1687-1634 http://www.emro.who.int/EMHJ.htm 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Ecologica Montenegrina 2337-0173 2336-9744 http://biotaxa.org/em 1 Biologi
Godkjent Econometrics 2225-1146 http://www.mdpi.com/journal/econometrics 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Economics & Finance Review 2047-0401 http://www.efr.businessjournalz.org/ 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Economics and Management 2080-9646 2300-0813 http://jem.pb.edu.pl/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Economics Management Innovation 1804-1299 1805-353X http://www.emijournal.cz 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Editorial Antropofagia [forlag] [forlag] http://www.antropofagia.com.ar 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Education Applications & Developments 2183-2978 http://insciencepress.org/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent EG Press [forlag] [forlag] http://www.egpress.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Einsicht 1868-4211 http://www.fritz-bauer-institut.de/einsicht.html?Fsize=%25F%25FL%25D%25F%25F%25F%25F??&L=0 1 Historie
Godkjent EJNMMI Physics 2197-7364 http://ejnmmiphys.springeropen.com/ 1 Fysikk
Godkjent Electronics 1450-5843 http://www.electronics.etfbl.net/ 1 Elektronikk og kybernetikk
Ikke godkjent Embla Forlag [forlag] [forlag] http://emblaforlag.no 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Emerging Adulthood 2167-6968 2167-6984 https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/emerging-adulthood/journal202127 1 Psykologi
Godkjent Energy Procedia 1876-6102 http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/718157/description 1 Energi
Godkjent Engineering Solid Mechanics 2291-8744 2291-8752 http://growingscience.com/esm/esm.html 1 Materialteknologi
Ikke godkjent Entangled Religions: Interdisciplinary Journal for the Study of Religious Contact and Transfer 2363-6696 http://er.ceres.rub.de/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Environmental History 2211-9019 2211-9027 http://www.springer.com/series/10168 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Environmental Philosophy 1718-0198 2153-8905 https://www.pdcnet.org/envirophil/environmental-philosophy 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Environmental Technology & Innovation 2352-1864 http://www.journals.elsevier.com/environmental-technology-and-innovation 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent epodium [forlag] [forlag] http://www.epodium.de 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Ergo - An Open Access Journal of Philosophy 2330-4014 http://www.ergophiljournal.org/ 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Ergoscience 1861-6348 1861-6356 http://www.schulz-kirchner.de/ergotherapie/zeitschrift_ergoscience.htm 1 Helse- og sosialfag
Godkjent ERS Monograph 2312-508X 2312-5098 http://erspublications.com/titles 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Ethics: Contemporary Perspectives 2201-3563 http://atfpress.com/ethics-contemporary-perspectives.html?limit=24 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Etudes Lawrenciennes 2272-4001 https://lawrence.revues.org/ 1 Engelsk
Godkjent Études Phénoménologiques - Phenomenological Studies 0773-7912 2033-656X http://www.marquette.edu/pheno-studies/index.php 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent EU-ret & Menneskeret 1395-220X https://www.djoef-forlag.dk/da/tidsskrifter/euret 0 Rettsvitenskap
Godkjent European Conference on e-Learning 2048-8637 2048-8645 http://www.academic-conferences.org/conferences/ecel/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent European Journal for Security Research 2365-0931 2365-1695 http://www.springer.com/law/international/journal/41125 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent European Journal of Nutrition and Food Safety 2347-5641 http://www.sciencedomain.org/journal/30 0 Helse- og sosialfag
Godkjent European Papers 2499-8249 http://europeanpapers.eu/en 1 Rettsvitenskap
Godkjent European Spatial Research and Policy 1231-1952 1896-1525 http://www.degruyter.com/view/j/esrp 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent European State Aid Law Quarterly 1619-5272 2190-8184 http://www.estal.de/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent European Stroke Journal 2396-9873 2396-9881 http://eso.sagepub.com/ 1 Nevrologi
Godkjent Extreme Physiology and Medicine 2046-7648 https://extremephysiolmed.biomedcentral.com/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Eye and vision 2326-0254 http://eandv.biomedcentral.com/ 1 Øyesykdommer
Godkjent Family Medicine and Primary Care Review 1734-3402 2449-8580 http://www.termedia.pl/Journal/Family_Medicine_amp_Primary_Care_Review-95 1 Generell medisin
Godkjent Fatigue : biomedicine, health & behavior 2164-1846 2164-1862 http://www.tandfonline.com/toc/rftg20/current 1 Biomedisin
Ikke godkjent FILLM Studies in Languages and Literatures 2213-428X https://benjamins.com/ 0 Lingvistikk
Godkjent Folia Cryptogamica Estonica 1406-2070 1736-7786 http://www.ut.ee/ial5/fce/ 1 Biologi
Godkjent Folia Orientalia 0015-5675 http://fo.czasopisma.pan.pl/ 1 Historie
Ikke godkjent Foreign Affairs 1395-3818 http://udenrigs.dk/udenrigs/ 0 Statsvitenskap
Godkjent Forlaget Spring [forlag] [forlag] http://www.forlagetspring.dk/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Forum Scientiae Oeconomia 2300-5947 2353-4435 http://www.wsb.edu.pl/index.php?idg=f 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Foundations of Materials Science and Engineering 2297-8143 2297-816X http://www.scientific.net/FoMSE 0 Materialteknologi
Godkjent Frankfurter Zeitschrift für Islamisch-Theologische Studien [forlag] [forlag] https://www.uni-frankfurt.de/45178293/zeitschrift 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Frascati Physics Series 1122-5157 https://www.lnf.infn.it/sis/frascatiseries/volumes.html 1 Fysikk
Ikke godkjent Frontiers in Education 2504-284X http://journal.frontiersin.org/journal/education 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Frontiers in Materials 2296-8016 http://journal.frontiersin.org/journal/materials 1 Bioteknologi
Godkjent Frontiers of Business Research in China 1673-7326 1673-7431 http://fbr.rbs.org.cn/index.php 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent GACETA SANITARIA JOURNAL 0213-9111 1578-1283 http://gacetasanitaria.org/en/ 1 Helse- og sosialfag
Ikke godkjent Gaudeamus, University of Hradec Králové [forlag] [forlag] https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Nakladatelstvi-Gaudeamus 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Genomics, proteomics & bioinformatics 1672-0229 2210-3244 http://www.sciencedirect.com/science/journal/16720229 1 Biologi
Godkjent GEO: connexion 1476-8941 1748-5487 http://nsd.no/ 1 Geofag
Godkjent Geological Society Memoir 0435-4052 2041-4722 http://www.geolsoc.org.uk/publications 1 Geofag
Godkjent Geomechanics and Engineering 2005-307X 2092-6219 http://technopress.kaist.ac.kr/ 1 Materialteknologi
Ikke godkjent GeoScape 1802-1115 https://www.degruyter.com/view/j/geosc 0 Geografi
Godkjent German Journal of Human Resource Management 2397-0022 2397-0030 https://us.sagepub.com/en-us/nam/german-journal-of-human-resource-management/journal202540 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Gerontology and geriatric medicine 2333-7214 http://us.sagepub.com/en-gb/nam/journal/gerontology-and-geriatric-medicine 1 Geriatri
Godkjent Giornale Italiano di Endodonzia 1121-4171 1971-1425 https://www.journals.elsevier.com/giornale-italiano-di-endodonzia/ 1 Odontologi
Godkjent Global Health Governance 1939-2389 http://blogs.shu.edu/ghg/ 1 Helse- og sosialfag
Godkjent Global Pediatric Health 2333-794X http://gph.sagepub.com/ 1 Pediatri
Godkjent Glänta 1104-5205 http://www.glanta.org 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Goettingen Journal of International Law 1868-1581 http://www.gojil.eu 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Goldsmiths Press [forlag] [forlag] http://www.gold.ac.uk/goldsmiths-press/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Gramsciana. Rivista Internazionale di Studi su Antonio Gramsci 2421-3799 2499-8583 http://www.mucchieditore.it/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&category_id=23&product_id=2234&Itemid=4&lang=it 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Greenland Perspective, University of Copenhagen [forlag] [forlag] http://greenlandperspective.ku.dk 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Health (Irvine, Calif.) 1949-4998 1949-5005 http://www.scirp.org/journal/health 0 Generell medisin
Godkjent Health Psychology Research 2420-8124 http://www.healthpsychres.org/ 1 Psykologi
Godkjent Healthcare technology letters 2053-3713 http://digital-library.theiet.org/content/journals/htl 1 Bioteknologi
Ikke godkjent helden. heroes. héros. E-Journal zu Kulturen des Heroischen 2198-4662 http://www.helden-heroes-heros.de 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Hesperia Culturas del Mediterráneo 1698-8795 http://www.revistasculturales.com/revistas/140/hesperia-culturas-del-mediterraneo/ 0 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Higer Education Pedagogies 2375-2696 http://www.tandfonline.com/toc/rhep20/current 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Historia Agraria 1139-1472 2340-3659 http://www.historiaagraria.com/ 1 Historie
Godkjent Historical Life Course Studies 2352-6343 http://www.ehps-net.eu/content/about-0 1 Historie
Godkjent Historical Sociolinguistics 2296-1909 2297-1467 https://www.peterlang.com/view/serial/HSL 1 Lingvistikk
Ikke godkjent History & Warfare 0018-2583 http://www.vhu.cz/veda/zakladni-informace-o-hav/ 0 Historie
Godkjent Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation 1868-1883 1868-1891 https://www.degruyter.com/view/j/hmbci 1 Biomedisin
Godkjent Horti Hesperidum 2239-4141 http://www.horti-hesperidum.com 1 Kunsthistorie
Ikke godkjent HTS Teologiese studies 0259-9422 2072-8050 http://www.hts.org.za 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Human Kinetics [forlag] [forlag] http://www.humankinetics.com 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent HumaNetten 1403-2279 https://open.lnu.se/index.php/hn/about 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Humus Editions [forlag] [forlag] http://www.almedina.net/catalog/index.php?editoras_id=561 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent I Tatti Studies 0393-5949 2037-6731 http://itatti.harvard.edu/journal 1 Historie
Ikke godkjent Idéias - Revista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP 0104-7876 2179-5525 http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ideias/pages/view/english 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent IEEE International Conference on High Performance Switching and Routing, HPSR 2325-5595 2325-5609 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1000327 1 Informatikk
Godkjent IEEE Transactions on Big Data 2332-7790 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=6687317 1 Informatikk
Godkjent IEEE Workshop on Local and Metropolitan Area Networks 1944-0367 1944-0375 http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IEEJ Journal of Industry Applications 2187-1094 2187-1108 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ieejjia 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent IJCAI International Joint Conference on Artificial Intelligence 1045-0823 http://www.aaai.org/Press/Proceedings/proceedings.php 1 Informatikk
Ikke godkjent IMLI RAN [forlag] [forlag] https://www.livelib.ru/publisher/6383/books 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Indo-European linguistics and classical philology 2306-9015 https://tronsky.iling.spb.ru/en/index.html 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Indremedisineren 1891-1617 1893-1197 http://www.indremedisineren.no/ 0 Generell medisin
Godkjent Infectious Diseases and Therapy 2193-8229 2193-6382 http://www.springer.com/springer+healthcare/journal/40121 1 Helse- og sosialfag
Godkjent Innovation and the Public Sector 1871-1073 1879-8454 http://ebooks.iospress.nl/bookseries/innovation-and-the-public-sector 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent Institute for Contemporary History, Academy of Sciences of the Czech Republic [forlag] [forlag] http://www.usd.cas.cz/?ml_pref_lang=en 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent INTELEC, International Telecommunications Energy Conference (Proceedings) 0275-0473 2158-5210 http://www.intelec.org/ 1 Nett og nettverksfunksjonalitet
Godkjent International Archives of Otorhinolaryngology 1809-9777 1809-4864 http://www.thieme.com/books-main/otolaryngology/product/2200-international-archives-of-otorhinolaryngology 1 Øre-nese-hals
Ikke godkjent International Association for Hydro-Environment Engineering and Research 2414-6331 https://www.iahr.org/site/cms/contentChapterView.asp?chapter=1 0 Marin og maritim teknologi
Godkjent International Conference on Cyber Conflict, CYCON 2325-5366 2325-5374 https://ccdcoe.org/cycon/frontpage.html 1 Informatikk
Godkjent International Conference on Digital Society and eGovernments 2308-3956 http://www.iaria.org/conferences2016/ICDS16.html 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent International Conference on Heating by Electromagnetic Sources 2385-2933 http://hes16.dii.unipd.it/ 0 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications 2161-9646 2161-9654 http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/index.html?Conf_ID=38708 1 Informatikk
Ikke godkjent International Culture Centre [forlag] [forlag] http://mck.krakow.pl/en 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent International Journal of 3-D Information Modeling (IJ3DIM) 2156-1710 2156-1702 http://www.igi-global.com/journal/international-journal-information-modeling-ij3dim/41967 0 Medier og kommunikasjon
Godkjent International Journal of Ambient Energy 0143-0750 2162-8246 http://www.tandfonline.com/toc/taen20/current 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent International Journal of Analysis 2314-498X 2314-4998 https://www.hindawi.com/journals/ijanal/ 1 Matematikk
Godkjent International Journal of Applied Ceramic Technology 1546-542X 1744-7402 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1744-7402 1 Kjemisk teknologi
Godkjent International Journal of Astronomy and Astrophysics International Journal of Astronomy and Astrophysics 2161-4717 2161-4725 http://www.scirp.org/journal/ijaa/ 1 Fysikk
Godkjent International Journal of Automation and Control 1740-7516 1740-7524 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijaac 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent International Journal of Bias, Identity and Diversities in Education 2379-7363 2379-7355 http://www.igi-global.com/journal/international-journal-bias-identity-diversities/125026 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Journal of Biochemistry Research & Review 2231-086X http://www.sciencedomain.org/journal/3 0 Biologi
Godkjent International journal of bipolar disorders 2194-7511 http://journalbipolardisorders.springeropen.com/ 1 Psykiatri
Godkjent International journal of corporate social responsibility 2366-0074 http://jcsr.springeropen.com/about 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent International Journal of Data Mining and Bioinformatics 1748-5673 1748-5681 http://www.inderscience.com/ijdmb 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent International Journal of Economic Behavior 2069-5756 2285-0430 http://ijeb.faa.ro/en/home.html 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning 2010-3654 http://www.ijeeee.org/ 0 Informatikk
Godkjent International Journal of Engineering and Technology Innovation 2223-5329 2226-809X http://sparc.nfu.edu.tw/~ijeti/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent International Journal of Entrepreneurial Knowledge 2336-2952 2336-2960 http://ijek.org/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Exercise Science 1939-795X http://digitalcommons.wku.edu/ijes/ 1 Idrettsforskning
Godkjent International Journal of Human Factors and Ergonomics 2045-7804 2045-7812 http://www.inderscience.com/ijhfe 1 Arkitektur og design
Ikke godkjent International Journal of Information and Education Technology 2010-3689 http://www.ijiet.org/ 0 Informatikk
Ikke godkjent International Journal of Information Research and Review 2349-9141 http://www.ijirr.com/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Journal of Intelligent Unmanned Systems 2049-6427 2049-6435 http://www.emeraldinsight.com/loi/ijius 1 Generell teknologi
Godkjent International Journal of Language Translation and Intercultural Communication 2241-4304 2241-7214 http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/latic/issue/view/632 1 Lingvistikk
Godkjent International Journal of Literary Linguistics 2194-5594 http://www.ijll.uni-mainz.de 1 Lingvistikk
Ikke godkjent International Journal of Management and Marketing Research 1933-3153 2157-0205 http://www.theibfr.com/ijmmr.htm 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Marine Science 1927-6648 http://ijms.biopublisher.ca 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent International Journal of Masonry Research and Innovation 2056-9459 2056-9467 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=IJMRI 0 Materialteknologi
Godkjent International Journal of Public Leadership 2056-4929 2056-4937 http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijpl 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Journal of Surface Science and Engineering 1749-785X 1749-7868 http://www.inderscience.com/ijsurfse 1 Materialteknologi
Godkjent International Journal of Sustainable Design 1743-8284 1743-8292 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=IJSDES 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent International Network for Didactic Research in University Mathematics 2496-1027 https://indrum2016.sciencesconf.org/ 0 Matematikk
Godkjent International symposium of product innovation management [forlag] [forlag] http://ispim.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent International Symposium on Turbo Codes and Iterative Information Processing, ISTC 2165-4700 2165-4719 https://conferences.telecom-bretagne.eu/turbocodes/ 1 Informatikk
Godkjent International Wireless Communications & Mobile Computing Conference 2376-6506 http://dblp.uni-trier.de/db/conf/iwcmc/index.html 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Internationales Jahrbuch des Deutschen Idealismus / International Yearbook of German Idealism 1613-0472 1613-0480 https://www.degruyter.com/view/serial/17062 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Investigacion Operacional 0257-4306 2224-5405 https://rev-inv-ope.univ-paris1.fr/ 1 Matematikk
Godkjent Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2008-3866 2008-3874 http://ijbms.mums.ac.ir/ 1 Generell medisin
Godkjent Iranian Journal of Pathology 1735-5303 2345-3656 http://ijp.iranpath.org 1 Generell medisin
Ikke godkjent ISIMU: Revista sobre Oriente Pro?ximo y Egipto en la antigu?edad 1575-3492 http://ancientworldonline.blogspot.se/search?q=Isimu 0 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Italian Journal of Computational Linguistics 2499-4553 http://www.aaccademia.it/elenco-libri?aaidriv=3 0 Lingvistikk
Godkjent IZVESTIA Ural Federal University Journal Series 2 Humanities and Arts 2227-2283 http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2/index 1 Historie
Godkjent Jahrbuch zur Kultur und Literatur der Weimarer Republik 1618-2464 https://etk-muenchen.de/search/SeriesDetails.aspx?SeriesID=X-1009-2571-3 1 Litteraturvitenskap
Godkjent JAMA cardiology 2380-6583 2380-6591 http://jamanetwork.com/journals/jamacardiology 1 Generell medisin
Godkjent JAMA Oncology 2374-2437 2374-2445 http://jamanetwork.com/journals/jamaoncology 1 Onkologi
Godkjent Jordan Medical Journal 0446-9283 https://journals.ju.edu.jo/JMJ 1 Generell medisin
Godkjent Journal for the History of Astronomy 0021-8286 1753-8556 http://www.shpltd.co.uk 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Journal of Abbasid Studies 2214-2363 2214-2371 http://www.brill.com/products/journal/journal-abbasid-studies 1 Historie
Godkjent Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice 2213-2198 2213-2201 http://www.jaci-inpractice.org/ 1 Generell medisin
Godkjent Journal of Ancient Egyptian Interconnections 1944-2815 https://journals.uair.arizona.edu/index.php/jaei/index 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Journal of Applied Cosmetology 0392-8543 http://nsd.no/ 1 Dermatologi og venerologi
Godkjent Journal of Business Models 2246-2465 http://www.journalofbusinessmodels.com/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Cardiology & Clinical Research 2333-6676 https://www.jscimedcentral.com/Cardiology/ 1 Hjerte, kar og luftveier
Ikke godkjent Journal of Child and Adolescent Behaviour 2375-4494 http://www.esciencecentral.org/journals/archive-child-and-adolescent-behaviour-open-access.php 0 Psykologi
Godkjent Journal of Chinese Governance 2381-2346 2381-2354 http://tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rgov20 1 Statsvitenskap
Godkjent Journal of Community Genetics 1868-310X 1868-6001 http://www.springer.com/biomed/human+genetics/journal/12687 1 Biomedisin
Godkjent Journal of Conventional Weapons Destruction 2469-7575 2469-7605 http://www.jmu.edu/cisr/journal/about.shtml 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Journal of Co-operative Organization and Management 2213-297X 2213-2988 http://www.journals.elsevier.com/journal-of-co-operative-organization-and-management/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of correctional health care 1078-3458 1940-5200 http://jcx.sagepub.com/ 1 Helse- og sosialfag
Ikke godkjent Journal of Ecohydraulics 2470-5357 2470-5365 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tjoe20 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent Journal of Economics Bibliography 2149-2387 http://www.kspjournals.org/index.php/JEB/index 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Journal of Education for Sustainable Development 0973-4082 0973-4074 http://jsd.sagepub.com/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity (JEOD) 2281-8642 http://www.jeodonline.com/ 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Journal of Environmental Protection and Ecology 1311-5065 http://www.gen.teithe.gr/~bena/b_en_a_.htm 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Journal of ERW and Mine Action 2154-1469 2154-1485 http://maic.jmu.edu/journal/index/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of FisheriesSciences.com 1307-234X http://www.fisheriessciences.com/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Geomatics 0976-1330 http://www.isgindia.org/journal_of_geomatics.php 1 Geofag
Godkjent Journal of Gerontology and Geriatrics 2499-6564 http://www.jgerontology-geriatrics.com/ 1 Geriatri
Ikke godkjent Journal of Health Inequalities 2450-5927 2450-5722 http://www.termedia.pl/Journal/Journal_of_Health_Inequalities-100 0 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Journal of Healthcare Informatics Research 2509-4971 2509-498X http://www.springer.com/computer/information+systems+and+applications/journal/41666 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Journal of Language Aggression and Conflict 2213-1272 2213-1280 https://www.benjamins.com/ 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Journal of Language Evolution 2058-458X http://jole.oxfordjournals.org 0 Lingvistikk
Godkjent Journal of Marketing Behavior 2326-568X 2326-5698 http://nowpublishers.com/journals/JMB 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality 2373-6992 2373-700X http://www.tandfonline.com/loi/hmme21?open=32&year=2017&repitition=0 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Journal of Neolithic Archaeology 2197-649X http://www.jungsteinsite.de/ 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Journal of Neurology & Neurophysiology 2155-9562 http://www.omicsonline.org/archive-neurology-neurophysiology-open-access.php 1 Nevrologi
Ikke godkjent Journal of neurology and neurobiology 2379-7150 http://www.sciforschenonline.org/journals/neurology/index.php 0 Nevrologi
Ikke godkjent Journal of neurology and psychology 2332-3469 http://www.avensonline.org/medical/journal-of-neurology-and-psychology/home-13/ 0 Nevrologi
Godkjent Journal of Ocean University of China 1672-5182 1993-5021 http://www2.ouc.edu.cn/xbywb/ 1 Geofag
Godkjent Journal of Operations and Supply Chain Management (JOSCM) 1984-3046 http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/joscm/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Oral and Facial Pain and Headache 2333-0384 http://www.quintpub.com/journals/ofph/gp.php?journal_name=JOP&name_abbr=JOP 1 Odontologi
Godkjent Journal of Pharmaceutical Policy and Practice 2052-3211 http://joppp.biomedcentral.com/ 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Journal of Philosophical Hispanism. History of Ibero-American Thought 1136-8071 http://ahf-filosofia.es/ 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Journal of Philosophy of Life 2185-4505 http://www.philosophyoflife.org 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Journal of Plant Hydraulics 2268-4565 http://jplanthydro.org/indexub 0 Biologi
Godkjent Journal of Problem Based Learning in Higher Education 2246-0918 https://journals.aau.dk/index.php/pbl/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of research in science and technology education 2110-6460 2271-5649 http://rdst.revues.org/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Journal of signal transduction 2090-1739 2090-1747 https://www.hindawi.com/journals/jst/ 0 Generell medisin
Godkjent Journal of Sonic Studies 2212-6252 http://sonicstudies.org/ 1 Musikkvitenskap
Godkjent Journal of Spectroscopy 2314-4920 2314-4939 http://www.hindawi.com/journals/spectroscopy/ 1 Fysikk
Godkjent Journal of Sport for Development 2330-0574 https://jsfd.org/ 1 Idrettsforskning
Godkjent Journal of sports medicine (Hindawi Publishing Corporation) 2356-7651 2314-6176 https://www.hindawi.com/journals/jsm/contents/ 1 Idrettsforskning
Ikke godkjent Journal of the association for consumer research 2378-1815 2378-1823 http://www.journals.uchicago.edu/toc/jacr/current 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 1792-2720 http://www.jhvms.com/ 1 Veterinærmedisin
Godkjent Journal of the History of Ideas in East Asia 2303-9205 http://jhiea.nccu.edu.tw 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Journal of the Indian Institute of Science 0970-4140 http://journal.library.iisc.ernet.in/index.php/iisc 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures 1028-365X 1996-9015 https://www.iass-structures.org/index.cfm/journal.home 1 Arkitektur og design
Godkjent Journal of the Royal Army Medical Corps 0035-8665 2052-0468 http://jramc.bmj.com/ 1 Generell medisin
Godkjent Journal of the South African Veterinary Association 1019-9128 2224-9435 http://www.jsava.co.za 1 Veterinærmedisin
Godkjent Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition) 2095-7564 http://zzs.chd.edu.cn/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of transplantation 2090-0007 2090-0015 https://www.hindawi.com/journals/jtrans/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent Journal of Urban Cultural Studies 2050-9790 2050-9804 http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=225/ 1 Kulturvitenskap
Godkjent Journal of Vascular Diagnostics and Interventions 2463-5618 https://www.dovepress.com/journal-of-vascular-diagnostics-journal 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Ikke godkjent Journal of virus eradication 2055-6640 2055-6659 http://viruseradication.com/index.php 0 Generell medisin
Godkjent Journal of World Literature 2405-6472 2405-6480 http://www.brill.com/products/journal/journal-world-literature 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Journal on Migration and Human Security 2331-5024 2330-2488 http://jmhs.cmsny.org/index.php/jmhs/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal on the Use of Force and International Law 2053-1702 2053-1710 http://www.tandfonline.com/loi/rjuf20 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent JUNI - Magazin für Literatur und Kultur 0931-2854 http://www.aisthesis.de/Programm/Periodica/JUNI-Magazin-fuer-Literatur-und-Kultur 0 Kulturvitenskap
Godkjent Kapon editions, Athens [forlag] [forlag] http://www.kaponeditions.gr 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Karib - Nordic Journal for Caribbean Studies 1894-8421 2387-6743 http://www.karib.no 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Karl F. Haug Verlag [forlag] [forlag] https://www.thieme.de/de/haug-405.htm 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent KBJ: The Journal of the Kenneth Burke Society 1930-0026 http://www.kbjournal.org/ 1 Litteraturvitenskap
Godkjent KinoKultura 1478-6567 http://www.kinokultura.com 1 Teatervitenskap og drama
Godkjent Koedoe 0075-6458 2071-0771 http://www.koedoe.co.za 1 Biologi
Godkjent Kriterium 2002-2131 http://www.kriterium.se/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent La Comunitá Internazionale 0010-5066 https://www.sioi.org/attivita/rivista-e-pubblicazioni/la-comunita-internazionale/ 1 Rettsvitenskap
Godkjent labrys, études féministes/ estudos feministas 1676-9651 http://www.labrys.net.br 1 Kjønnsforskning
Godkjent Language and Social Life 2364-4303 2364-4311 https://www.degruyter.com/view/serial/460693 1 Lingvistikk
Godkjent Language, Cognition and Neuroscience 2327-3798 2327-3801 http://www.tandfonline.com/toc/plcp21/current 1 Psykologi
Godkjent Langaa RPCIG [forlag] [forlag] http://www.langaa-rpcig.net/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Law and humanities 1752-1483 1752-1491 http://www.tandfonline.com/loi/rlah20 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Le modèle nordique en période de crise : est-il toujours capable de s?adapter ? 0035-2985 2111-4358 http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RFAS_161_0111 1 Sosiologi
Godkjent Learning Disability Practice journal 1465-8712 2047-8968 http://journals.rcni.com/journal/ldp 1 Helse- og sosialfag
Godkjent Lege Artis Medicinae 0866-4811 2063-4161 http://www.magyarorvos.hu 1 Generell medisin
Godkjent Leisure/ Loisir 1492-7713 2151-2221 http://www.tandfonline.com/toc/rloi20/current 1 Helse- og sosialfag
Godkjent Light: Science & Applications 2095-5545 2047-7538 http://www.nature.com/lsa/index.html 1 Fysikk
Godkjent Limina: A Journal of Historical and Cultural Studies 1324-4558 1833-3419 http://www.limina.arts.uwa.edu.au/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent L'information dentaire 0297-8350 http://www.information-dentaire.fr/ 1 Odontologi
Godkjent LingVaria 1896-2122 2392-1226 http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/ 1 Lingvistikk
Godkjent lo Squaderno - explorations in space and society 1973-9141 http://www.losquaderno.professionaldreamers.net/?page_id=2 1 Kulturvitenskap
Godkjent Logos (Russian Federation) 0869-5377 2499-9628 http://www.logosjournal.ru/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Low Countries Journal of Social and Economic History 1572-1701 http://www.tseg.nl/ 1 Historie
Godkjent LUMAT: Research and Practice in Math, Science and Technology Education 2323-7104 2323-7112 http://www.luma.fi/lumat-en/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Malta Journal of Health Sciences 2313-0768 2312-5705 https://www.um.edu.mt/healthsciences/mjhs 0 Helse- og sosialfag
Ikke godkjent Mamluk Studies Review 1086-170X 1947-2404 http://mamluk.uchicago.edu/msr.html 0 Historie
Godkjent Management of Biological Invasions 1989-8649 http://www.reabic.net/journals/mbi/Default.aspx 1 Biologi
Godkjent Managing Sport and Leisure 2375-0472 2375-0480 http://www.tandfonline.com/loi/rmle20 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Mapping and Image Science 1651-8705 1651-792X http://www.kartografiska.se/publikationer 1 Geografi
Godkjent Materia socio-medica 1512-7680 1986-597X http://www.scopemed.org/?jid=16 1 Generell medisin
Ikke godkjent Mathematical Morphology - Theory and Applications 2353-3390 https://www.degruyter.com/view/j/mathm 0 Matematikk
Ikke godkjent Mathematics and Statistics 2332-2071 2332-2144 http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=34 0 Matematikk
Ikke godkjent Médias 19 1927-0178 http://www.medias19.org/index.php?id=165 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Medical Radiology 0942-5373 2197-4187 http://www.springer.com/series/174 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent Medical science monitor basic research 2325-4416 http://www.basic.medscimonit.com/ 1 Generell medisin
Godkjent Microbial Risk Analysis 2352-3522 2352-3530 http://www.journals.elsevier.com/microbial-risk-analysis 1 Biologi
Godkjent Microbiology spectrum 2165-0497 http://www.asmscience.org/content/journal/microbiolspec 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Microscopy 2050-5698 2050-5701 http://jmicro.oxfordjournals.org/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Militärhistorisk Tidskrift 0283-8400 http://www.fhs.se/sv/forskning/forskningsomraden/militarhistoria/militarhistorisk-tidskrift/om-militarhistorisk-tidskrift/ 1 Historie
Godkjent Milli mála - Journal of Languages and Culture 2298-1918 2298-7215 http://vigdis.hi.is/node/1021/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Mitochondrial DNA. Part A, DNA mapping, sequencing, and analysis 2470-1394 2470-1408 http://www.tandfonline.com/toc/imdn21/current 1 Biomedisin
Godkjent Modeling Earth Systems and Environment 2363-6203 2363-6211 http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/earth+system+sciences/journal/40808 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Molecular and clinical oncology 2049-9450 2049-9469 https://www.spandidos-publications.com/mco 1 Onkologi
Ikke godkjent Molecular Systems Design & Engineering 2058-9689 http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/me 0 Kjemi
Godkjent Molecular Therapy - Oncolytics 2372-7705 http://www.cell.com/molecular-therapy-family/home 1 Generell medisin
Godkjent Molecular therapy. Methods & clinical development 2399-6951 2329-0501 http://www.nature.com/mtm/ 1 Biologi
Godkjent Monde(s) Histoire, Espaces, Relations 2261-6268 2260-7927 http://www.monde-s.com 1 Historie
Godkjent Monoclonal antibodies in immunodiagnosis and immunotherapy 2167-9436 http://www.liebertpub.com/mab 1 Biomedisin
Ikke godkjent Monumenta Iuris Canonici, series C [forlag] [forlag] http://www.vaticanlibrary.va 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Moravian Geographical Reports 1210-8812 2199-6202 https://www.degruyter.com/view/j/mgr 1 Geografi
Godkjent MRS Advances 2059-8521 https://www.cambridge.org/core/journals/mrs-advances 1 Materialteknologi
Godkjent MRS Communications 2159-6859 2159-6867 https://www.cambridge.org/core/journals/mrs-communications 1 Materialteknologi
Ikke godkjent Música Popular em Revista 2316-7858 http://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/muspop 0 Musikkvitenskap
Godkjent MVM: Cuadernos de Estudios Manuel Vázquez Montalbán 2014-0525 https://www.journals.uio.no/index.php/MVM 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Mycotoxin Research 0178-7888 1867-1632 http://www.springer.com/life+sciences/microbiology/journal/12550 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Nature Microbiology 2058-5276 http://www.nature.com/nmicrobiol/ 1 Biologi
Godkjent Nature Reviews Disease Primers 2056-676X http://www.nature.com/nrdp/ 1 Generell medisin
Godkjent Nederlands Theologisch Tijdschrift (NTT) 0028-212X http://www.ntt-online.nl/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent New Perspectives on Turkey 0896-6346 1305-3299 http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=NPT 1 Historie
Godkjent Niederdeutsches Jahrbuch 0083-5617 http://www.wachholtz-verlag.de/periodika/niederdeutsches-jahrbuch.html 1 Tysk og nederlandsk
Godkjent Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research 2464-4161 https://www.idunn.no/nordisk_valfardsforskning 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Norsk Lovkommentar 2387-3361 http://www.rettsdata.no/norsk-lovkommentar/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 0809-781X http://www.nta.atferd.no/ 1 Psykologi
Godkjent Norwegian Journal of nutrition 1503-5034 http://www.ntfe.no 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Norwegian Military Journal 0029-2028 http://www.nor-miltids.com/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent npj Systems Biology and Applications 2056-7189 http://www.nature.com/npjsba/ 1 Biologi
Godkjent Nuclear Materials and Energy 2352-1791 http://www.journals.elsevier.com/nuclear-materials-and-energy/ 1 Fysikk
Godkjent OASE : journal for architecture 0169-6238 http://oasejournal.nl 1 Arkitektur og design
Ikke godkjent Ocean & Coastal Law Journal 1073-8843 http://digitalcommons.mainelaw.maine.edu/oclj/ 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Old English Newsletter 0030-1973 http://www.oenewsletter.org/OEN/index.php 0 Historie
Godkjent Open Library of Humanities 2056-6700 https://olh.openlibhums.org/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Open Petroleum Engineering Journal 1874-8341 http://www.bentham.org/open/topej/ 1 Anvendt geologi og petroleumsfag
Godkjent Optics InfoBase Conference Papers 2162-2701 http://www.osa.org/en-us/publications/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Orages : litte?rature et culture 1760-1830 1635-5202 http://orages.eu/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Orientalia Lovaniensia Analecta 0777-978X http://www.peeters-leuven.be/search_serie_book.asp?nr=93 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Pain Reports 2471-2531 http://journals.lww.com/painrpts/pages/default.aspx 0 Anestesi, intensiv, akutt
Ikke godkjent Pakistan Journal of Historical Studies 2412-611X 2470-8518 http://www.iupress.indiana.edu/pages.php?cPath=4&pID=97 0 Historie
Godkjent Particle Acceleration and Detection 1611-1052 http://www.springer.com/series/5267 1 Fysikk
Godkjent Pathophysiology 0928-4680 1873-149X http://www.pathophysiologyjournal.com/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Periodica Polytechnica Transportation Engineering 0303-7800 1587-3811 https://pp.bme.hu/tr 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Petroleum and Chemical Industry Conference Europe Conference Proceedings, PCIC EUROPE 2166-949X 2166-9503 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1001816 1 Kjemi
Godkjent Pharmacy 2226-4787 http://www.mdpi.com/journal/pharmacy 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Philosophy of Mathematics Education Journal 1465-2978 http://socialsciences.exeter.ac.uk/education/research/centres/stem/publications/pmej/ 1 Matematikk
Godkjent Physical Review Fluids 2469-990X https://journals.aps.org/prfluids/ 1 Fysikk
Godkjent Pisa University Press [forlag] [forlag] http://www.pisauniversitypress.it/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Plasma Medicine 1947-5764 1947-5772 http://www.begellhouse.com/journals/plasma-medicine.html 1 Generell medisin
Godkjent Poblacion y Sociedad 0328-3445 1852-8562 http://www.poblacionysociedad.org.ar/ 1 Lingvistikk
Godkjent Politica y Sociedad 1130-8001 1988-3129 https://revistas.ucm.es/index.php/POSO 1 Statsvitenskap
Godkjent Postcolonial Text 1705-9100 http://postcolonial.org/index.php/pct 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Prensa Medica Argentina 0032-745X http://www.prensamedica.com.ar/ 1 Generell medisin
Godkjent Presses universitaires Blaise Pascale (Université de Clermont-Ferrand) [forlag] [forlag] http://pubp.univ-bpclermont.fr/public/18e_19e_siecles.php 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Problemy Endokrinologii 0375-9660 2308-1430 https://www.mediasphera.ru/journals/prendokr 1 Endokrinologi
Godkjent Procedia Environmental Sciences 1878-0296 http://www.journals.elsevier.com/procedia-environmental-sciences/ 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Proceedings of IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing, VL/HCC 1943-6092 1943-6106 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1001007 1 Informatikk
Godkjent PROCEEDINGS OF THE THIRTIETH AAAI CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE TWENTY-EIGHTH INNOVATIVE APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONFERENCE 2159-5399 2374-3468 http://www.aaai.org/Press/Proceedings/aaai16.php 1 Informatikk
Ikke godkjent Proceedings of the 21ST International Conference on Science and Technology Indicators The contents [forlag] [forlag] http://www.sti2016.org 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Proceedings of the Association for Information Science and Technology 2373-9231 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2373-9231;jsessionid=15C91BA715F9E9C3F9991BE20074CE7D.f02t03 1 Informatikk
Godkjent Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE 2049-1050 2049-1069 http://www.academic-conferences.org/conferences/ecie/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Proceedings of the European Conference on IS Management and Evaluation, ECIME 2048-8912 2048-8920 http://nsd.no/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Proceedings of the IEEE International Symposium on Computer-Aided Control System Design 2165-3011 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1000119 1 Informatikk
Godkjent Proceedings of the International Conference on Information Visualisation 1093-9547 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1000371 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Proceedings of the International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning, ICICKM 2048-9803 http://www.academic-conferences.org/conferences/icickm/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Proceedings of the International Conference on Structural Dynamic , EURODYN 2311-9020 http://paginas.fe.up.pt/~eurodyn2014/CD/program.html 1 Energi
Godkjent Proceedings of the International Symposium on Wireless Communication Systems 2154-0217 2154-0225 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1001380 1 Informatikk
Ikke godkjent Proceedings of the XVII EURALEX International Congress 0786-3276 http://euralex2016.tsu.ge/publication.html 0 Lingvistikk
Godkjent Processes 2227-9717 http://www.mdpi.com/journal/processes 1 Kjemisk teknologi
Godkjent Progress in Earth and Planetary Science 2197-4284 http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/journal/40645 1 Geofag
Godkjent Psychiatrie 1614-4864 http://www.schattauer.de/de/magazine/uebersicht/zeitschriften-a-z/die-psychiatrie.html 1 Psykiatri
Godkjent Psychology and Neuroscience 1984-3054 1983-3288 http://www.psycneuro.org/ 1 Psykologi
Godkjent Quaestiones Geographicae 2082-2103 2081-6383 https://www.degruyter.com/view/j/quageo 1 Geografi
Godkjent Quality - Access to Success 1582-2559 2069-2242 http://www.srac.ro/calitatea/en/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Quality and User Experience 2366-0139 2366-0147 http://www.springer.com/engineering/signals/journal/41233 0 Nett og nettverksfunksjonalitet
Godkjent Quaternary Studies 0874-0801 2182-8660 http://www.apeq.pt/ojs/index.php/apeq/index 1 Arkeologi og konservering
Godkjent Questions and Answers in Linguistics 2299-8942 http://www.degruyter.com/view/j/qal 1 Lingvistikk
Godkjent Race and Social Problems 1867-1748 http://link.springer.com/journal/12552 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Region Direct 1337-8473 https://www.degruyter.com/view/j/regd 1 Geografi
Godkjent Rendiconti Lincei SCIENZE FISICHE E NATURALI 2037-4631 1720-0776 http://link.springer.com/journal/12210 1 Biologi
Godkjent Rendiconti Online Societa Geologica Italiana 2035-8008 http://rendiconti.socgeol.it/ 1 Geofag
Godkjent Research in the Sociology of Organizations 0733-558X http://www.emeraldinsight.com/series/rso 1 Statsvitenskap
Godkjent Research Involvement and Engagement 2056-7529 https://researchinvolvement.biomedcentral.com/about 1 Helse- og sosialfag
Ikke godkjent Retinal cases & brief reports 1935-1089 1937-1578 http://journals.lww.com/retinalcases/pages/default.aspx 0 Øyesykdommer
Godkjent Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 0037-8682 1678-9849 http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0037-8682/lng_pt/nrm_iso 1 Generell medisin
Ikke godkjent Revista de la Universidad de Mexico 0185-1330 1605-4067 http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/5008/ 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Revista española de cardiología (English ed.) 1885-5857 http://www.sciencedirect.com/science/journal/18855857 0 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Revue de Micropaleontologie 0035-1598 1873-4413 http://www.journals.elsevier.com/revue-de-micropaleontologie 1 Geofag
Godkjent Revue du Rhumatisme (Edition Francaise) 1169-8330 1768-3130 http://www.elsevier.com/locate/issn/11698330 1 Revmatologi
Ikke godkjent Russian Journal of Earth Science 1681-1178 1681-1208 http://rjes.wdcb.ru/ 0 Geofag
Godkjent SA Journal of Industrial Psychology 0258-5200 2071-0763 http://www.sajip.co.za 1 Psykologi
Godkjent SA Journal of Radiology 1027-202X 2078-6778 http://www.sajr.org.za 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent Safety 2313-576X http://www.mdpi.com/journal/safety 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Scandinavian Journal of Vocations in Development 2464-4153 https://journals.hioa.no/index.php/yrke 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Scandinavian Poetry. Journal of Poetry Research 2464-4137 https://www.idunn.no/nordisk_poesi 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 1236-9675 http://blogs.helsinki.fi/luther-agricola-seura/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Science and medicine in football 2473-3938 2473-4446 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rsmf20 1 Idrettsforskning
Godkjent Science and technologies of Oil and Oil Products Pipeline Transportation 2221-2701 http://en.pipeline-science.ru/ 1 Marin og maritim teknologi
Godkjent Science and Technology for the Built Environment 2374-4731 2374-474X http://www.tandfonline.com/loi/uhvc21 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent Scientia Danica. Series H. Humanistica 4 1904-5506 http://www.royalacademy.dk/da 0 Historie
Godkjent Scientia Forestalis/Forest Sciences 1413-9324 2318-1222 http://editora.ipef.br/ojs/index.php/scientia 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Scientia Militaria 2309-9682 2224-0020 http://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Scientific Visualization 2079-3537 http://sv-journal.org/ 1 Fysikk
Godkjent Scottish History Society 1748-538X 1755-1749 http://www.euppublishing.com/journal/jshs 1 Historie
Ikke godkjent Seachange: Art, Communication, Technology 1923-3582 http://www.seachangejournal.ca/ 0 Kulturvitenskap
Godkjent Self & Society 0306-0497 2374-5355 http://www.tandfonline.com/toc/rsel20/current 1 Psykologi
Godkjent Seoul National University Press [forlag] [forlag] http://eng.snupress.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Services in Russia and abroad 1995-042X http://service-rusjournal.ru/index.php 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Servis plus 1993-7768 2413-693X http://philosoph.su/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Shetland Heritage Publications [forlag] [forlag] http://www.shetlandamenity.org/shetland-heritage-publications 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Shiraz E Medical Journal 1735-1391 http://emedicalj.com/?page=home 1 Generell medisin
Godkjent Signal Processing - Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications Conference Proceedings, SPA 2326-0262 2326-0319 https://meetings.vtools.ieee.org/m/39401 1 Informatikk
Ikke godkjent Skatterett 0333-2810 1504-310X http://www.idunn.no/ts/skatt 0 Rettsvitenskap
Godkjent Slavonic Review 0037-6922 http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/slovansky-prehled.ep/ 1 Historie
Godkjent Slovak Ethnology 1335-1303 1339-9357 http://www.uet.sav.sk/?q=en%2Fslovak-ethnology 1 Sosialantropologi
Godkjent South African Journal of Communication Disorders 0379-8046 2225-4765 http://www.sajcd.org.za 1 Øre-nese-hals
Godkjent South African Journal of Physiotherapy 0379-6175 2410-8219 http://www.sajp.co.za 1 Helse- og sosialfag
Godkjent South African Journal of Psychiatry 1608-9685 2078-6786 http://www.sajp.org.za/ 1 Psykiatri
Godkjent South Asian Journal of Global Business Research 2045-4457 2045-4465 http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/SAJGBR-05-2015-0036 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Southern African Journal of HIV Medicine 1608-9693 2078-6751 http://www.sajhivmed.org.za/index.php/hivmed 1 Infeksjoner
Godkjent Special Matrices 2300-7451 http://www.degruyter.com/view/j/spma 1 Matematikk
Godkjent Sports 2075-4663 http://www.mdpi.com/journal/sports 1 Idrettsforskning
Godkjent Springer briefs in education 2211-1921 2211-193X http://www.springer.com/series/8914 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Stockholm Studies in Comparative Religion 0562-1070 http://www.stockholmuniversitypress.se 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Studi di estetica 0585-4733 1825-8646 http://mimesisedizioni.it/journals/index.php/studi-di-estetica/index 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent Studi mediolatini e volgari 0585-4962 http://www.pacinieditore.it/periodici/periodici-poesia-e-critica-letteraria/studi-mediolatini-e-volgari/ 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Studia Informatica 1642-0489 http://studiainformatica.polsl.pl/index.php/SI 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Studien zur Deutschen Sprache 0949-409X http://pub.ids-mannheim.de/laufend/studien/ 1 Tysk og nederlandsk
Godkjent Studies in East European Cinema 2040-350X 2040-3518 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=reec20 1 Teatervitenskap og drama
Godkjent Studies in Language, Culture and Society 2195-7479 https://www.peterlang.com/view/serial/SLCS 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Studies on the Religious Historyof the North 1 2002-1984 http://www.idesam.umu.se/forskning/forskningsprojekt/rehn/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Styles of Communication 2065-7943 2067-564X http://stylesofcomm.fjsc.unibuc.ro/home 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Subterranean Biology 1768-1448 1314-2615 http://subtbiol.pensoft.net/ 1 Biologi
Godkjent Surgical Pathology Clinics 1875-9181 1875-9157 http://www.surgpath.theclinics.com/ 1 Biologi
Godkjent Sustainability: The Journal of Record 1937-0695 1937-0709 http://www.liebertpub.com/sus 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Sustainable Multilingualism 2335-2019 2335-2027 http://uki.vdu.lt/sm 1 Lingvistikk
Godkjent Swedish Journal of Sport Research 2001-6018 http://www.svebi.se 1 Idrettsforskning
Godkjent Systematic and Applied Acarology 1362-1971 2056-6069 http://www.biotaxa.org/saa/index2 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent TechConnect [forlag] [forlag] http://www.techconnect.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Tervix AB [forlag] [forlag] http://tervix.se/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent The Bulletin of Chuvash Psychiatry and Psychology 1993-1298 http://vppc.chuvsu.ru/doku.php?id=en%3Astart 1 Psykiatri
Ikke godkjent The Columbia Science and Technology Law Review (STLR) 1938-0976 http://stlr.org/ 0 Rettsvitenskap
Godkjent The Enabling Power of Assessment 2198-2643 2198-2651 http://link.springer.com/bookseries/13204 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent The European Journal of Philosophy in Arts Education 2002-4665 http://www.ejpae.com/index.php/EJPAE 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent The International Conference on Alkali-Aggregate Reaction in Concrete 2525-4189 2525-3247 http://www.iccr2016.org/ 0 Materialteknologi
Godkjent The International Journal of Social, Political, and Community Agendas in the Arts 2326-9960 2327-2104 http://artsinsociety.com/journals 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent The International Lawyer 0020-7810 2169-6578 https://people.smu.edu/ilra/ 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent The International Statistical Institute [forlag] [forlag] https://www.isi-web.org/index.php 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent The Journal of Home Language Research 2537-7043 http://jhlr.org.nz/ 0 Lingvistikk
Godkjent The Journal of Law and Religion 0748-0814 2163-3088 https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-law-and-religion 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent The journal of pathology. Clinical research 2056-4538 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1096-9896 1 Generell medisin
Godkjent The Korean Journal of International and Comparative Law 2213-4476 2213-4484 http://www.brill.com/publications/journals/korean-journal-international-and-comparative-law 1 Rettsvitenskap
Godkjent The Lancet Gastroenterology and Hepatology 2468-1253 http://www.thelancet.com/journals/langas/onlineFirst 1 Gastroenterologi og hepatologi
Godkjent The Lancet HIV 2405-4704 2352-3018 http://www.thelancet.com/journals/lanhiv/issue/current 1 Generell medisin
Godkjent The Neurohospitalist 1941-8744 1941-8752 http://nsd.no/ 1 Nevrologi
Godkjent The Southern African Journal of African and Renaissance Studies 1017-3455 http://sasmarsnewsletter.blogspot.no/ 1 Litteraturvitenskap
Godkjent The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management 1015-3977 2071-3185 http://www.sajesbm.co.za/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent The Teacher Education Advancement Network Journal 2054-5266 http://194.81.189.19/ojs/index.php/TEAN/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Therapeutic Advances in Psychopharmacology 2045-1253 2045-1261 http://journals.sagepub.com/home/tpp 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Tobacco Regulatory Science 2333-9748 https://www.tobreg.org/ 1 Generell medisin
Ikke godkjent Toronto Slavic Quarterly 1708-3885 http://www.utoronto.ca/tsq/ 0 Lingvistikk
Godkjent Transnational Environmental Law 2047-1025 2047-1033 https://www.cambridge.org/core/journals/transnational-environmental-law 1 Rettsvitenskap
Godkjent Transplantation direct 2373-8731 http://journals.lww.com/transplantationdirect/pages/default.aspx 1 Kirurgiske fag
Godkjent Transylvanian Review of Administrative Sciences 1842-2845 2247-8310 http://rtsa.ro/tras/index.php/tras 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Trends in Mathematics 2297-0215 2297-024X http://www.springer.com/series/4961 1 Matematikk
Godkjent Tropical Ecology 0564-3295 http://www.tropecol.com/journal/default.htm 1 Biologi
Godkjent Tuberculosis research and treatment 2090-150X 2090-1518 https://www.hindawi.com/journals/trt/ 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent U Press (Copenhagen) [forlag] [forlag] http://upress.dk/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent UBICOMM, International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies 2308-4278 http://www.iaria.org/conferences2016/UBICOMM16.html 1 Informatikk
Ikke godkjent Universal Journal of Materials Science 2331-6691 2331-6705 http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=62 0 Materialteknologi
Ikke godkjent University of Iowa Press [forlag] [forlag] http://www.uiowapress.org/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent University of Tokyo Press [forlag] [forlag] http://www.utp.or.jp/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Universus Academic Press [forlag] [forlag] http://www.universus.se 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Vehicular Communications 2214-2096 2214-210X https://www.journals.elsevier.com/vehicular-communications/ 1 Generell teknologi
Godkjent Vietnam Journal of Earth Sciences 0866-7187 http://vjs.ac.vn/index.php/jse 1 Geofag
Godkjent Vietnam Journal of Mathematics 2305-221X 2305-2228 http://www.springer.com/mathematics/journal/10013 1 Matematikk
Godkjent Warburg Institute Colloquia 1352-9986 http://warburg.sas.ac.uk/publications/colloquia/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology 1939-5116 1939-0041 http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-WNA3.html 1 Biomedisin
Godkjent World Automation Congress Proceedings 2154-4824 2154-4832 http://www.wacong.org/WAC2016/index.html 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent World journal of gastrointestinal pharmacology and therapeutics 2150-5349 http://www.wjgnet.com/2150-5349/index.htm 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Wuhan Ligong Daxue Xuebao (Jiaotong Kexue Yu Gongcheng Ban)/Journal of Wuhan University of Technology (Transportation Science and Engineering) 2095-3844 http://www.jwuttse.net:8080/tse/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Yearbook of International Private Law 1566-6352 https://www.degruyter.com/view/serial/179674 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Zeitschrift für Inklusion 1862-5088 http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion/index 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Zeitschrift für medienwissenschaft 1869-1722 2296-4126 http://zfmedienwissenschaft.de/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Zhongguo Jiguang/Chinese Journal of Lasers 0258-7025 http://www.opticsjournal.net/Journals/zgjg.htm 1 Fysikk
Ikke godkjent Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 1893-1944 0808-0402 http://www.uib.no/universitetsmuseet/63945/%C3%A5rbok-universitetsmuseet 0 Historie
[Min side] [Kontakt NSD]