English version

Forslag til vedtak av nye kanaler på nivå 1

Registeret over Publiseringskanaler er et autoritativt register over samtlige forlag og tidsskrift der publikasjoner kan gi utelling i form av publiseringspoeng i finansieringssystemet. NSD er ansvarlig for drift og vedlikehold av registeret. NSD mottar forslag til kanaler fra institusjoner og enkeltforskere, og saksforbereder forslag til vedtak for kanaler på nivå 1. NSD behandler forslagene i henhold til fastsatte vurderingskriterier basert på UHRs rapport "Vekt på forskning" fra 2004.

Det nasjonale publiseringsutvalget har faglig ansvar for System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, herunder - Godkjenne nye vitenskapelige publiseringskanaler. Det nasjonale publiseringsutvalget har delegert til arbeidsutvalget (AU) å godkjenne nye forslag til registeret.

De planlagte møtedatoene for 2018 er:

Følgende forslagsliste fra NSD ble lagt frem for Det nasjonale publiseringsutvalget sitt arbeidsutvalg 19.01.2018. Etter møtet er nye publiseringskanaler godkjent og gjort tilgjengelig for CRIStin-systemet.

Møtedato:
Vedtak arbeidsutvalget Nivå:
UHR faginndeling:
Søk i tekst:
Vedtak arbeidsutvalget Tittel ISSN eISSN URL Nivå UHRs faginndeling
Ikke godkjent @ulaMEdieval 2340-3748 http://parnaseo2.uv.es/AulaMedieval/AulaMedieval.php?valor=monografias&lengua=es 0 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent ab-Original: Journal of Indigenous Studies and First Nations and First Peoples´Cultures 2471-0938 2470-6221 http://www.psupress.org/Journals/jnls_ab-Original.html 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent ABRALIC 0103-6963 http://www.abralic.org.br/ 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Academy of Management. Annual Meeting Proceedings 2151-6561 http://www.aomonline.org/aom.asp?id=156 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Accounting and Financial Control 2543-5485 2544-1450 https://kozmenkopublishing.com/journals/j-accounting-and-financial-control?category_id=30 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Achieving sustainable production of poultry meat Volume 3 [forlag] [forlag] https://shop.bdspublishing.com/checkout/Store/bds/Detail/WorkGroup/3-190-52853 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Acoustic Space 1407-2858 http://acousticspacejournal.com 1 Kunsthistorie
Godkjent ACS Omega 2470-1343 http://pubs.acs.org/journal/acsodf 1 Kjemi
Godkjent Acta Crystallographica Section D: Structural Biology 2059-7983 https://journals.iucr.org/d/ 1 Biologi
Godkjent Acta Didactica Napocensia 2065-1430 http://adn.teaching.ro/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Acta Mathematica Vietnamica 0251-4184 2315-4144 https://link.springer.com/journal/40306 1 Matematikk
Godkjent Adicciones 0214-4840 http://www.adicciones.es/index.php/adicciones 1 Psykiatri
Ikke godkjent Adorno Studies 1927-8748 http://adornostudies.org/ojs/index.php/as/index 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Advanced Materials Interfaces 2196-7350 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2196-7350 1 Materialteknologi
Godkjent Advances in Airline Economics 2212-1609 http://www.emeraldinsight.com/series/aiae 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Advances in business strategy and competitive advantage book series 2327-3429 2327-3437 https://www.igi-global.com/book-series/advances-business-strategy-competitive-advantage/73672 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Advances in Computer Science Research 2352-538X http://atlantis-press.com/proceedings/series/acsr 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Advances in Computer Vision and Pattern Recognition 2191-6586 2191-6594 http://www.springer.com/series/4205 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Advances in E-Business Research 1935-2700 1935-2719 https://www.igi-global.com/book/apps-management-commerce-transactions-real/175801 1 Informatikk
Ikke godkjent Advances in Economics, Business and Management Research 2352-5428 https://www.atlantis-press.com/proceedings/series/aebmr 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Advances in Education in Diverse Communities: Research, Policy and Praxis 1479-358X http://www.emeraldinsight.com/series/aedc 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Advances in Engineering Research 2352-5401 http://www.atlantis-press.com/proceedings/series/aer 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Advances in logistics, operations, and management science book series (ALOMS) 2327-350X 2327-3518 https://www.igi-global.com/book-series/advances-logistics-operations-management-science/37170 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Advances in mental health 1838-7357 1837-4905 http://www.tandfonline.com/loi/ramh20 1 Psykiatri
Ikke godkjent Advances in Neurodevelopmental Disorders 2366-7532 2366-7540 https://link.springer.com/journal/41252 0 Psykologi
Godkjent Advances in Public Relations and Communication Management 2398-3914 2398-3922 http://www.emeraldinsight.com/series/aprcm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Advances in Respiratory Medicine 2451-4934 https://journals.viamedica.pl/advances_in_respiratory_medicine 1 Hjerte, kar og luftveier
Ikke godkjent Advances in Science and Technology 1662-8969 1662-0356 https://www.scientific.net/AST/details 0 Materialteknologi
Ikke godkjent Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal (ASTESJ) 2415-6698 https://astesj.com/ 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Advances in Statistical Climatology, Meteorology and Oceanography (ASCMO) 2364-3579 2364-3587 https://advances-statistical-climatology-meteorology-oceanography.net/index.html 1 Matematikk
Godkjent Advances in Volcanology 2364-3277 http://www.springer.com/series/11157 1 Geofag
Ikke godkjent AFFRIKA 1998-4936 2075-6534 http://adonisandabbey.com/show_journal1.php?list_journals=18 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Africa Review 0974-4053 0974-4061 http://www.tandfonline.com/toc/rafr20/current 1 Utviklingsstudier
Ikke godkjent African Journal of Business and Economic Research 1750-4562 1750-4554 http://adonisandabbey.com/edition_menu.php?edition_id=169 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent African Journal of Health Professions Education 2078-5127 http://www.ajhpe.org.za 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent African Renaissance 1744-2532 http://adonisandabbey.com/edition_menu.php?edition_id=173 0 Statsvitenskap
Godkjent AFRICAN SUN MeDIA [forlag] [forlag] http://www.sun.ac.za/university/sunmedia.html 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent AIDS Research and Treatment 2090-1240 http://www.hindawi.com/journals/art 1 Generell medisin
Godkjent AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference - Proceedings 2155-7195 https://www.ieee.org/about/index.html 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Aktuell Nordisk odontologi 1902-3545 2058-7538 https://www.idunn.no/aktuel_nordisk_odontologi 0 Odontologi
Godkjent Aligning Perspectives on Health, Safety and Well-Being 2213-0497 2213-0470 http://www.springer.com/series/10757 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Allergy & rhinology (Providence, R.I.) 2152-6567 http://allergyandrhinology.com 1 Generell medisin
Ikke godkjent Alma Talent [forlag] [forlag] http://pro.almatalent.fi 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Amaltea, journal of myth criticism 1989-1709 http://revistas.ucm.es/index.php/AMAL/ 1 Kulturvitenskap
Ikke godkjent American Journal of Engineering and Applied Sciences 1941-7020 1941-7039 http://thescipub.com/journals/ajeas 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent American Journal of Information Technology 1943-7498 http://www.intl-academy.org/journals/american-journal-of-information-technology/ 1 Informatikk
Godkjent American studies journal 1433-5239 2199-7268 http://www.asjournal.org 1 Statsvitenskap
Godkjent AMPS PROCEEDINGS SERIES 2398-9467 http://architecturemps.com/proceedings/ 1 Arkitektur og design
Godkjent Anais do Colóquio de Moda 1982-0941 http://www.coloquiomoda.com.br 1 Arkitektur og design
Godkjent Analysis of literary texts of diffent genres 1593-4861 2279-7513 https://www.pensamultimedia.it/pensa/categoria-prodotto/riviste/per-leggere/ 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Analytic Methods in Accident Research 2213-6657 https://www.journals.elsevier.com/analytic-methods-in-accident-research/ 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Anesthesia & analgesia case reports 2325-7237 http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=toc&D=ovft&AN=01720097-000000000-00000 0 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent Animal Nutrition 2405-6545 http://www.keaipublishing.com/en/journals/animal-nutrition/ 1 Veterinærmedisin
Ikke godkjent Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse 0240-2963 2258-7519 http://afst.cedram.org 0 Matematikk
Godkjent Annals of Applied Sport Science 2476-4981 2322-4479 https://aassjournal.com/ 1 Idrettsforskning
Ikke godkjent Annals of Palliative Medicine 2224-5820 2224-5839 http://apm.amegroups.com/about 0 Sykepleie
Godkjent Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 2529-7856 http://www.sesarju.eu/sesarinnovationdays 1 Biomedisin
Godkjent Ante Portas 2353-6306 http://anteportas.pl/en/ 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent antiAtlas Journal 2495-7100 https://www.antiatlas-journal.net/en/ 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Antioxidants 2076-3921 http://www.mdpi.com/journal/antioxidants 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent APJRBM 2229-4104 http://www.skirec.org 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Applied Analysis and Optimization 2432-1656 2189-1664 http://www.ybook.co.jp/aao.html 0 Matematikk
Ikke godkjent Applied Physics Research 1916-9639 1916-9647 http://www.ccsenet.org/journal/index.php/apr 0 Fysikk
Godkjent APSIPA Transactions on Signal and Information Processing 2048-7703 https://www.cambridge.org/core/journals/apsipa-transactions-on-signal-and-information-processing 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent APTA Conference Proceeding 2092-5549 2092-5557 http://apta.asia/2015-conference-4 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Arachnology Letters 1018-4171 2199-7233 https://arages.de/en/journal/arachnology-letters.html 1 Biologi
Ikke godkjent Archaeological Review from Cambridge 0261-4332 http://www.societies.cam.ac.uk/arc/ 0 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Archives of Psychology 2573-7899 2573-7902 http://www.archivesofpsychology.org/index.php/aop 0 Psykologi
Godkjent Archives of Scientific Psychology 2169-3269 http://www.apa.org/pubs/journals/arc/ 1 Psykologi
Godkjent Arctic Science 2368-7460 http://www.nrcresearchpress.com/journal/as 1 Biologi
Godkjent Arquipélago. Life and marine sciences 0873-4704 2182-9799 http://www.arquipelago.info/ 1 Biologi
Godkjent ARYA Atherosclerosis 1735-3955 2251-6638 http://www.arya.mui.ac.ir/index.php/arya 1 Infeksjoner
Ikke godkjent ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems. Part A: Civil Engineering 2376-7642 http://ascelibrary.org/journal/ajrua6 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings 2153-5965 http://www.asee.org/conferences/index.cfm 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Asian Biotechnology and Development Review 0972-7566 http://www.ris.org.in/publications/journals/asian-biotechnology-development-review.html 1 Bioteknologi
Ikke godkjent Asian Economic and Financial Review 2305-2147 2222-6737 http://www.aessweb.com/journals/5002/info/ir 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Asian Journal of Sports Medicine 2008-000X 2008-7209 http://asjsm.com 0 Idrettsforskning
Ikke godkjent Asia-Pacific Journal 1557-4660 http://apjjf.org/About 0 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Athens Journal of Social Sciences 2241-7737 https://www.athensjournals.gr/ajss 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Australasian Journal of Information Systems 1449-8618 2207-1792 http://journal.acs.org.au/index.php/ajis 1 Informatikk
Godkjent Australasian Palaeontological Memoirs 2205-8877 https://www.gsa.org.au/Public/Publications/Australasian_Palaeontological_Memoirs/Public/Journals_Publications/Australasian_Palaeontological_Memoirs.aspx?hkey=36a51684-422a-4a68-bb05-4ccfd3a688c0 1 Geofag
Ikke godkjent Australian Journal of Business & Management Research 1839-0846 http://www.ajbmr.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Australian Journal of Career Development 1038-4162 2200-6974 https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/australian-journal-career-development 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Austrian Journal of Historical Studies 1016-765X http://www.univie.ac.at/oezg/ 1 Historie
Godkjent Balkan Medical Journal 2146-3123 http://www.balkanmedicaljournal.org/eng/Anasayfa 1 Generell medisin
Godkjent BANTAO Journal 1312-2517 http://www.bantao.org 1 Generell medisin
Godkjent Batteries 2313-0105 http://www.mdpi.com/journal/batteries 1 Materialteknologi
Ikke godkjent Bentham Science [forlag] [forlag] http://benthamscience.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Berlin Studies in Knowledge Research 2365-1601 2365-6573 https://www.degruyter.com/view/serial/129539 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Beyond Philology : An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching 1732-1220 2451-1498 http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/beyond 1 Lingvistikk
Godkjent Bibliothèque d'études coptes (BEC). 1110-0001 http://www.ifao.egnet.net/publications/catalogue/BEC/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent Big Data and Cognitive Computing ? Open Access Journal 2504-2289 http://www.mdpi.com/journal/BDCC 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Bio-protocol 2331-8325 http://www.bio-protocol.org/ 1 Biologi
Godkjent Biosystems and Biorobotics 2195-3562 2195-3570 http://www.springer.com/series/10421 1 Bioteknologi
Godkjent BJ Psych Advances 2056-4678 2056-4686 http://apt.rcpsych.org/ 1 Psykiatri
Ikke godkjent BMC Rheumatology 2520-1026 https://bmcrheumatol.biomedcentral.com/about 0 Revmatologi
Ikke godkjent BMJ Leader 2398-631X http://bmjleader.bmj.com 0 Samfunnsmedisin
Godkjent BMJ open gastroenterology 2054-4774 http://bmjopengastro.bmj.com/ 1 Gastroenterologi og hepatologi
Godkjent Bolletino dell Unione Matematica Italiana 1972-6724 http://www.springer.com/mathematics/journal/40574 1 Matematikk
Godkjent Books Now. Gdansk Journal of Humanities 2353-4699 http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JednakKsiazki 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Botanical Sciences 2007-4298 2007-4476 http://www.botanicalsciences.com.mx/index.php/botanicalSciences 1 Biologi
Godkjent British Gestalt journal 0961-771X http://www.britishgestaltjournal.com/ 1 Psykologi
Godkjent British Journal of Anaestetic and Recovery Nursing 1742-6456 1744-2192 https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-anaesthetic-and-recovery-nursing 1 Sykepleie
Godkjent Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantastico/Research Journal on the Fantastic 2014-7910 http://revistes.uab.cat/brumal/ 1 Romansk
Godkjent Bucknell University Press [forlag] [forlag] http://www.bucknell.edu/UniversityPress/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis 1978-2993 http://bcrec.undip.ac.id 1 Kjemi
Ikke godkjent Bulletin Polish Economic Society 1507-1383 http://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.html 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Burleigh Dodds Science Publishing Limited [forlag] [forlag] http://www.bdspublishing.com 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Business Strategy and Development 2572-3170 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2572-3170 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Cahiers Chronos 1384-5357 1875-3043 http://www.brill.com/products/series/cahiers-chronos 1 Lingvistikk
Godkjent Cambridge Scholars Publishing [forlag] [forlag] http://www.c-s-p.org 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Canadian Journal of Infection Control 1183-5702 https://ipac-canada.org/canadian-journal-of-infection-control-3.php 1 Sykepleie
Godkjent Cancer immunology research 2326-6066 2326-6074 http://cancerimmunolres.aacrjournals.org 1 Onkologi
Ikke godkjent Cancer Reports and Reviews 2513-9290 http://www.oatext.com/Cancer-Reports-and-Reviews-CRR.php 0 Biomedisin
Godkjent Cancer Treatment and Research Communications 2468-2942 https://www.journals.elsevier.com/cancer-treatment-and-research-communications 1 Onkologi
Godkjent Cardiac failure review 2057-7540 2057-7559 https://www.cfrjournal.com 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Cardiology Letters 1338-3655 1338-3760 http://sks.webcentrum.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=8 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Catalysis, Structure & Reactivity 2055-0758 http://www.tandfonline.com/toc/ycsr20/current 1 Kjemi
Godkjent Cell death discovery 2058-7716 https://www.nature.com/cddiscovery/ 1 Biologi
Ikke godkjent Cell Medicine 2155-1790 http://www.ingentaconnect.com/content/cog/cm 0 Biologi
Godkjent Cell Systems 2405-4712 2405-4720 http://www.sciencedirect.com/journal/cell-systems 1 Biologi
Ikke godkjent Central European Journal of International and Security Studies 1802-548X 1805-482X http://www.cejiss.org/ 0 Statsvitenskap
Ikke godkjent Changing Societies & Personalities 2587-6104 2587-8964 https://changing-sp.com/ojs/index.php/csp/issue/view/2 0 Statsvitenskap
Ikke godkjent Chilean Journal of Statistics 0718-7912 0718-7920 http://chjs.mat.utfsm.cl/index.html 0 Matematikk
Godkjent Chinese Journal of Pharmaceutical Biotechnology 1005-8915 http://ywswjs.periodicals.net.cn/ 1 Biomedisin
Ikke godkjent Circuits and Systems 2153-1285 2153-1293 http://www.scirp.org/journal/cs/ 0 Informatikk
Godkjent CLAD [forlag] [forlag] http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent CLARA Architecture/Recherche 2295-3671 https://clararevue.ulb.be/OJS/index.php/CLARA 1 Arkitektur og design
Godkjent CLARA Classical Art and Archaeology 2464-3726 https://journals.uio.no/index.php/CLARA 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Claroscuro 1666-1842 2314-0542 http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/claroscuro/index 0 Kulturvitenskap
Godkjent Clinical and translational imaging 2281-5872 2281-7565 https://link.springer.com/journal/40336 1 Biomedisin
Godkjent Clinical and Translational Radiation Oncology 2405-6308 https://www.journals.elsevier.com/clinical-and-translational-radiation-oncology 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent Clinical Medicine Insights: Case Reports 1179-5476 http://la-press.com/journal.php?journal_id=91 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Clinical pharmacology in drug development 2160-763X 2160-7648 http://accp1.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10.1002/(ISSN)2160-7648/ 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Ikke godkjent Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health 1745-0179 http://benthamopen.com/cpemh/home 0 Psykiatri
Godkjent Clinical Social Work and Health Intervention 2222-386X 2076-9741 http://www.clinicalsocialwork.eu 1 Sosialforskning
Godkjent Cogent Biology 2331-2025 https://www.cogentoa.com/journal/biology 1 Biologi
Godkjent Cogent Chemistry 2331-2009 https://www.cogentoa.com/journal/chemistry 1 Kjemi
Godkjent Cogent Environmental Science 2331-1843 https://www.cogentoa.com/journal/environmental-science 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Cogent Geoscience 2331-2041 https://www.cogentoa.com/journal/geoscience 1 Geofag
Godkjent Cognitive Semantics 2352-6408 2352-6416 http://www.brill.com/products/journal/cognitive-semantics 1 Lingvistikk
Godkjent College Teaching 8756-7555 1930-8299 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=vcol20 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Commentaria Classica 2283-5652 http://www.commentariaclassica.altervista.org/Commentaria_Classica/Home.html 1 Gresk og latin
Godkjent Comparative Legal History 2049-677X 2049-6788 http://www.tandfonline.com/toc/rclh20/current 1 Historie
Godkjent Complex Systems 0891-2513 http://www.complex-systems.com/index.html 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Comprehensive Results in Social Psychology 2374-3603 2374-3611 http://www.tandfonline.com/loi/rrsp20 1 Psykologi
Godkjent CONCAWE Review 1027-7358 http://www.concawe.be 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Contemporary Educational Leadership 2391-4572 2391-8829 http://www.isp.uj.edu.pl/en_GB/contemporary-educational-leadership-cel- 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Contemporary Engineerng Sciences 1313-6569 1314-7641 http://www.m-hikari.com/ces/index.html 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Contemporary Readings in Law and Social Justice 1948-9137 2162-2752 http://www.addletonacademicpublishers.com/contemporary-readings-in-law-and-social-justice 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Contemporary School Psychology 2159-2020 2161-1505 https://link.springer.com/journal/40688 1 Psykologi
Godkjent Con-textos kantianos. International Journal of Philosophy 2386-7655 http://con-textoskantianos.net/index.php/revista 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Contributions to Conflict Management, Peace Economics and Development 1572-8323 http://www.emeraldinsight.com/series/ccmped 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Controlling & Management Review 2195-8262 2195-8270 http://link.springer.com/journal/12176 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Corpus pragmatics: International Journal of Corpus Linguistics and Pragmatics 2509-9507 2509-9515 http://www.springer.com/education+&+language/linguistics/journal/41701 0 Lingvistikk
Godkjent Corvinus journal of sociology and social policy 2061-5558 2062-087X http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/ 1 Sosiologi
Ikke godkjent Cracow Indological Studies 1732-0917 2449-8696 http://www.indologia.io.filg.uj.edu.pl/en_GB/badania/cracow-indological-studies 0 Asiatiske og afrikanske studier
Ikke godkjent Crisis and Critique 2311-5475 http://crisiscritique.org/ 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Critical Finance Review 2164-5744 2164-5760 http://www.nowpublishers.com/CFR 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Critical Military Studies 2333-7486 2333-7494 http://www.tandfonline.com/loi/rcms20 1 Statsvitenskap
Godkjent Critical Studies in Men's Fashion 2050-070X 2050-0718 https://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=223/ 1 Kulturvitenskap
Godkjent Croatian Medical Journal 0353-9504 1332-8166 http://www.cmj.hr/ 1 Generell medisin
Godkjent Cuadernos de Investigación Geográfica 0211-6820 1697-9540 http://publicaciones.unirioja.es/revistas/cig 1 Geografi
Godkjent Current Climate Change Reports 2198-6061 http://www.springer.com/environment/global+change+-+climate+change/journal/40641 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Current Heart Failure Reports 1546-9530 1546-9549 https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11897 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Current Opinion in Behavioral Sciences 2352-1546 2352-1554 http://www.elsevier.com/locate/issn/23521546 1 Psykologi
Ikke godkjent Current Politics and Economics of Europe 1057-2309 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?cPath=125&products_id=1705 0 Statsvitenskap
Godkjent Current Protocols in Protein Science 1934-3655 1934-3663 http://cda.currentprotocols.com/WileyCDA/CPTitle/isbn-0471111848.html 1 Biologi
Godkjent Current treatment options in gastroenterology 1534-309X https://link.springer.com/journal/11938 1 Gastroenterologi og hepatologi
Ikke godkjent Cursor Mundi: Viator Studies of the Medieval and Early Modern World 2034-1660 2565-943X http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=CURSOR 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Data in Brief 2352-3409 https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent De Beeldenaar 0165-8654 http://debeeldenaar.nl/ 0 Historie
Ikke godkjent Der Pharma Chemica 0975-413X http://www.derpharmachemica.com/ 0 Kjemi
Ikke godkjent Design for Health 2473-5132 http://tandfonline.com/loi/rfdh20 0 Arkitektur og design
Godkjent Design Science 2053-4701 https://www.cambridge.org/core/journals/design-science 1 Maskinteknikk
Godkjent Designs 2411-9660 http://www.mdpi.com/journal/designs 1 Informatikk
Godkjent DGMK Tagungsbericht 1433-9013 http://www.dgmk.de/upstream/fbag_tag_berichte.html 1 Anvendt geologi og petroleumsfag
Ikke godkjent Diabetes in America [forlag] [forlag] https://www.niddk.nih.gov/about-niddk/strategic-plans-reports/Pages/diabetes-america-3rd-edition.aspx 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Diablotexto Digital. Revista de crítica literaria 2530-2337 https://ojs.uv.es/index.php/diablotexto 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Dialogic Pedagogy: An International Online Journal 2325-3290 http://dpj.pitt.edu/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Dianzi Yu Xinxi Xuebao/Journal of Electronics and Information Technology 1009-5896 http://jeit.ie.ac.cn/ 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Die Unternehmung. Swiss Journal of Business Research and Practice 0042-059X http://www.unternehmung.nomos.de/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Digital Communications and Networks 2468-5925 2352-8648 https://www.journals.elsevier.com/digital-communications-and-networks 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Digital Culture & Society 2364-2122 https://www.degruyter.com/view/j/dcs 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Digital Experiences in Mathematics Education 2199-3246 2199-3254 http://www.springer.com/education+&+language/mathematics+education/journal/40751 1 Matematikk
Ikke godkjent Dignity Press [forlag] [forlag] http://dignitypress.org 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Discourse and Communication for Sustainable Education 1691-6301 2255-7547 https://www.degruyter.com/view/j/dcse 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Dobras 1982-0313 2358-0003 https://dobras.emnuvens.com.br/dobras/index 1 Arkitektur og design
Godkjent Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 0973-614X 0975-1912 http://www.dsjuog.com/ 1 Gynekologi og obstetrikk
Godkjent Dotawo. A Journal of Nubian Studies 2373-2571 http://digitalcommons.fairfield.edu/djns/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Dr. Ludwig Reichert Verlag [forlag] [forlag] http://www.reichert-verlag.de/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Drevnejs?ie gosudarstva Vostoc?noj Evropy : materialy i issledovanija Moskva : Nauka, 1994- . 1560-1382 http://indrik.ru/product/drevneyshie-gosudarstva-vostochnoy-evropy-2009-transkontinentalnye-i-lokalnye-puti-kak-sotsiokulturnyy-fenomen 0 Historie
Godkjent Drug Metabolism and Personalized Therapy 2363-8907 2363-8915 http://www.degruyter.com/view/j/dmdi 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Dynamic Games and Applications 2153-0785 2153-0793 http://www.springer.com/mathematics/applications/journal/13235 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Dynamics and Statistics of the Climate System 2059-6987 https://academic.oup.com/climatesystem 1 Geofag
Godkjent E&D Vision Publishing [forlag] [forlag] http://edvisionpublishing.co.tz/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent EAI Endorsed Transactions on e-Learning 2032-9253 http://hthttp://eudl.eu/issue/el/4/14 0 Informatikk
Godkjent EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems 2410-0218 http://eudl.eu/issue/inis/4/10 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent EC Gastroenterology and Digestive System 2276-1209 2453-188X https://www.ecronicon.com/ECGDS.php 0 Gastroenterologi og hepatologi
Godkjent Ecological Processes 2192-1709 http://www.ecologicalprocesses.com/ 1 Biologi
Godkjent Ecology and control of vector-borne diseases 1875-0699 http://www.wageningenacademic.com/series/227-1875-0699 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Economic Annals-XXI/??????i???? ???????-??I 1728-6220 1728-6239 http://soskin.info/ea/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Economy of Region 2072-6414 2411-1406 http://economyofregion.ru/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent ECONSPEAK: A JOURNAL OF ADVANCES IN MANAGEMENT IT & SOCIAL SCIENCES 2231-4571 http://www.skirec.org 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Éditions de l'Herne [forlag] [forlag] http://www.editionsdelherne.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Editorial de la Universidad de Cantabria [forlag] [forlag] http://www.editorialuc.es 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Edizioni Ca? Foscari [forlag] [forlag] http://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/collane/filologie-medievali-e-moderne/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Educational Measurement: Issues and Practice 0731-1745 1745-3992 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1745-3992 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Educational Studies Moscow 1814-9545 2412-4354 http://vo.hse.ru/en/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent EDULEARN Proceedings 2340-1117 http://iated.org/edulearn/publications 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent EFSA Journal 1831-4732 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/about.htm 1 Bioteknologi
Godkjent Electronic Journal of Foreign Language Teaching 0219-9874 http://e-flt.nus.edu.sg/ 1 Lingvistikk
Godkjent ELIA: Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada 1576-5059 2253-8283 http://editorial.us.es/en/elia 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Empirical Pedagogigs 0931-5020 http://www.vep-landau.de/ep.html 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Engineering Management in Production and Services 2543-6597 2543-912X http://www.empas.pb.edu.pl/ 1 Industriell økonomi
Ikke godkjent Environmental Disease 2468-5690 http://www.environmentmed.org/ 0 Biologi
Godkjent Environmental Science: Nano 2051-8153 2051-8161 http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/en 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Erich Schmidt Verlag [forlag] [forlag] http://www.esv.info/homepage.html 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Essachess - Journal for Communication Studies 2066-5083 1775-352X http://www.essachess.com/index.php/jcs/index 1 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent Ethiopian journal of applied sciences and technology 2220-5802 2220-9328 https://ju.edu.et/ejast/ 0 Biologi
Godkjent Eugesta 2265-8777 http://eugesta.recherche.univ-lille3.fr/revue/eng/ 1 Gresk og latin
Godkjent European Journal of Analytic Philosophy 1845-8475 1849-0514 https://www.ffri.hr/phil/casopis/index.html 1 Filosofi og idéhistorie
Ikke godkjent European Journal of Business and Economics 1804-5839 1804-9699 http://ojs.journals.cz/index.php/EJBE/issue/view/77 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent European Journal of Cross-Cultural Competence and Management 1758-1508 1758-1516 http://www.inderscience.com/ejccm 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent European Journal of Mathematics 2199-675X 2199-6768 http://www.springer.com/mathematics/algebra/journal/40879 1 Matematikk
Godkjent European Journal of Rheumatology 2147-9720 2148-4279 http://www.eurjrheumatol.org/eng/Anasayfa 1 Revmatologi
Godkjent European Journal of Workplace Innovation 2387-4570 http://ejwi.eu 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent European Mineralogical Union Notes in Mineralogy 1417-2917 http://www.minersoc.org/EMU-notes.html 1 Geofag
Ikke godkjent European Scientific Journal 1857-7881 1857-7431 http://eujournal.org/index.php/esj/index 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent European View 1781-6858 1865-5831 http://www.springer.com/political+science/journal/12290 1 Statsvitenskap
Godkjent European Water 1105-7580 1792-085X http://www.ewra.net/ew/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent European Workshop on Visual Information Processing 2471-8963 2164-974X http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1800259 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent European Yearbook of International Economic Law 2364-8392 http://www.springer.com/gp/book/9783319588315 1 Rettsvitenskap
Godkjent Evolutionary Psychology 2197-9898 2197-9901 http://www.springer.com/series/10583 1 Psykologi
Ikke godkjent FACETS 2371-1671 http://facetsjournal.com/ 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Faculty of Agriculture, University of Beograde [forlag] [forlag] http://www.agrif.bg.ac.rs/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Fashion and Textiles. International Journal of Interdisciplinary Research 2198-0802 http://www.springer.com/materials/journal/40691 1 Arkitektur og design
Godkjent Feminist Encounters: A Journal of Critical Studies in Culture and Politics 2468-4414 http://www.lectitopublishing.nl/dutch-journal-of-feminist-studies 1 Kjønnsforskning
Godkjent Feminist Media Histories 2373-7492 http://fmh.ucpress.edu/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent FIG Peer Review Journal 2412-916X http://www.fig.net/resources/publications/prj/index.asp 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent FIIB Business Review 2319-7145 2455-2658 http://fiib.edu.in/faculty-research/Journal-FIIB-Business-Review.php 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Finance and Business 1814-4802 http://finbiz.spb.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Fluids 2311-5521 http://www.mdpi.com/journal/fluids 1 Fysikk
Godkjent FOG - Freiberg Online Geoscience 1434-7512 http://www.geo.tu-freiberg.de/fog/ 1 Geofag
Godkjent Food Bioscience 2212-4292 2212-4306 http://www.elsevier.com/locate/issn/22124292 1 Biologi
Ikke godkjent Food protection trends 1541-9576 https://www.foodprotection.org/publications/food-protection-trends/ 0 Bioteknologi
Godkjent Forestry sciences 0924-5480 1875-1334 http://www.springer.com/series/5991 1 Biologi
Ikke godkjent Fransk [forlag] [forlag] https://www.editionsducerf.fr/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Fronteiras 2238-8869 http://revistas.unievangelica.edu.br/index.php/fronteiras 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Frontiers in Communication 2297-900X https://www.frontiersin.org/journals/communication 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Frontiers in ICT 2297-198X https://www.frontiersin.org/journals/ict 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Frontiers in medicine 2296-858X http://journal.frontiersin.org/journal/medicine 0 Generell medisin
Godkjent Frontiers in Nutrition 2296-861X http://journal.frontiersin.org/journal/nutrition 1 Sosialforskning
Godkjent Frontiers in pediatrics 2296-2360 https://www.frontiersin.org/journals/pediatrics 1 Pediatri
Godkjent Genetika 0534-0012 http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0534-0012 1 Biologi
Godkjent Genueve Ediciones [forlag] [forlag] http://www.g9ediciones.com 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Geografie-Sbornik CGS 1212-0014 http://www.geography.cz/SBORNIK/index.php 1 Geografi
Godkjent Geoinformation Issues 1689-6440 2300-4916 http://www.igik.edu.pl/en/geoinformation-issues 1 Geofag
Godkjent Geomechanics and Tunneling 1865-7362 1865-7389 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1865-7389 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder 2172-3958 2172-7155 http://revistas.ucm.es/index.php/GEOP 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Geospatial Health 1827-1987 1970-7096 http://www.geospatialhealth.net/index.php/gh 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Gerontologia 0784-0039 2489-494X https://journal.fi/gerontologia 1 Biologi
Godkjent GigaScience 2047-217X https://academic.oup.com/gigascience 1 Biologi
Godkjent Ginekologia Polska 0017-0011 2543-6767 https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska 1 Gynekologi og obstetrikk
Ikke godkjent Gli spazi della musica 2240-7944 http://www.ojs.unito.it/index.php/spazidellamusica/index 0 Musikkvitenskap
Ikke godkjent Global Environment: A Journal of Transdisciplinary History 1973-3739 2053-7352 http://www.whpress.co.uk/GE.html 0 Historie
Godkjent Global Media and China 2059-4372 2059-4364 https://us.sagepub.com/en-us/nam/global-media-and-china/journal202494 1 Medier og kommunikasjon
Ikke godkjent Hamburg University of Technology. Institute of Geotechnical Engineering and Construction Management [forlag] [forlag] https://www.tuhh.de/gbt/publikationen/veroeffentlichungsreihe.html 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Hanul M-Plus [forlag] [forlag] http://www.hanulmplus.kr/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Health and Primary Care 2515-107X http://www.oatext.com/Health-and-Primary-Care-HPC.php 0 Samfunnsmedisin
Godkjent Health Informatics Series 1431-1917 2197-3741 http://www.springer.com/series/1114 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent Hepatitis Monthly 1735-143X 1735-3408 http://www.hepmon.ir 0 Infeksjoner
Godkjent High Voltage 2397-7264 http://digital-library.theiet.org/content/journals/hve 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Ikke godkjent Historische Archäologie 1869-4276 http://www.histarch.uni-kiel.de/ 0 Arkeologi og konservering
Godkjent HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science 2152-5188 2156-6240 http://www.journals.uchicago.edu/toc/hopos/current 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Hormones & cancer 1868-8497 1868-8500 https://link.springer.com/journal/12672 1 Onkologi
Godkjent HTS Theological Studies 0259-9422 2072-8050 http://www.hts.org.za 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Human Pathology: Case Reports 2214-3300 http://www.humanpathologycasereports.com 1 Generell medisin
Godkjent Hydrology 2306-5338 http://www.mdpi.com/journal/hydrology 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent IAFOR Journal of the Social Sciences 2187-0640 https://iafor.org/journal/iafor-journal-of-the-social-sciences/ 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent Iberoamericana / Vervuert [forlag] [forlag] https://www.iberoamericana-vervuert.es/politica.aspx 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent ICERI proceedings 2340-1095 http://library.iated.org/publication_series/ICERI 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent ICSOBA TRAVAUX 2518-332X 0350-7548 https://icsoba.org/ 0 Materialteknologi
Ikke godkjent Idrottsjuridisk skriftserie 1403-8781 http://www.idrottsjuristerna.se/ 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent IE 2017 Conference Proceedings 2251-2039 2251-2047 http://ie-conf.org/ 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent IEEE Circuits and Systems Magazine 1531-636X 1558-0830 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=7384 0 Elkraft og elektrotekniske fag
Ikke godkjent IEEE Communications Standards Magazine 2471-2825 http://www.comsoc.org/comstandardsmag 0 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IEEE computer architecture letters 1556-6056 1556-6064 http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=10208 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent IEEE International Annual Systems Conference 2472-9647 http://2017.ieeesyscon.org 0 Industriell økonomi
Godkjent IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS), 2325-2936 2325-2944 http://ieeexplore.ieee.org/browse/conferences/title//?queryText=International+Conference+on+Distributed+Computing+in+Sensor+Systems 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent IEEE International Inter-Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support 2379-1667 2379-1675 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1800338 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility 1077-4076 https://www.ieee.org/about/index.html 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IEEE International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG) 2329-5759 2329-5767 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1800105 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Godkjent IEEE Latin American Symposium on Circuits and Systems 2330-9954 2473-4667 http://ieee-cas.org/pubs/tcas1/lascas-2018 1 Elektronikk og kybernetikk
Ikke godkjent IEEE Reviews in Biomedical Engineering 1941-1189 1937-3333 http://rbme.embs.org/ 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent IEEE Transactions on Cloud Computing 2168-7161 https://www.computer.org/web/tcc 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks 2373-7778 2373-776X http://signalprocessingsociety.org/publications-resources/ieee-transactions-signal-and-information-processing-over-networks 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Immersive Learning Research Network 2415-1475 http://road.issn.org/issn/2415-1475-workshop-short-paper-and-poster-proceedings-of-immersive-learning-research-network-conference 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent ImmunoHorizons 2573-7732 http://www.immunohorizons.org/ 0 Infeksjoner
Ikke godkjent Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 0250-474X 1998-3743 http://www.ijpsonline.com/ 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Ikke godkjent Indian Journal of Weed Science 0253-8040 0974-8164 http://isws.org.in/IJWSn/Journal.aspx 0 Biologi
Godkjent Indonesian journal of international law 1693-5594 2356-5527 http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/index 1 Rettsvitenskap
Godkjent Industrial and Commercial Training 0019-7858 1758-5767 http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ict 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Infant Observation 1369-8036 1745-8943 http://www.tandfonline.com/toc/riob20/current 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Informatika i ee Primeneniya 1992-2264 2310-9912 http://www.ipiran.ru/english/journal.asp 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Innovation in aging 2399-5300 https://academic.oup.com/innovateage 0 Biologi
Godkjent Innovation, Technology, and Knowledge Management 2197-5698 http://www.springer.com/series/8124 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Institute for the Study of Human Rights [forlag] [forlag] http://humanrightscolumbia.org/about/about-our-institute 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent INTED2017 Proceedings 2340-1079 https://library.iated.org/publications/INTED2017 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Interdisciplinary research foundatiion [forlag] [forlag] http://www.irf-network.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Interface: a journal for and about social movements 2009-2431 http://www.interfacejournal.net/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent InternaInternational Journal of 3-D Information Modeling 2156-1710 2156-1702 https://www.igi-global.com/journal/international-journal-information-modeling-ij3dim/4196 0 Medier og kommunikasjon
Godkjent International conference on information networking (ICOIN) 1976-7684 http://icoin.org/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent International Journal In Management & Social Science 2321-1784 http://www.ijmr.net.in 0 Industriell økonomi
Godkjent International Journal of Abrasive Technology 1752-2641 1752-265X http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijat 1 Generell teknologi
Godkjent International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation 1740-8008 1740-8016 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijaape 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent International Journal of Advanced Computer Science and Applications 2158-107X 2156-5570 http://thesai.org/Publications/IJACSA 0 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence (IJARAI) 2165-4050 2165-4069 http://thesai.org/Publications/IJARAI 0 Informatikk
Godkjent International Journal of Advanced Research in Mathematics 2297-6213 https://www.scipress.com/IJARM 1 Matematikk
Ikke godkjent International Journal of Advanced Science and Technology 2005-4238 http://www.sersc.org/journals/IJAST/ 0 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent International Journal of Applied Economics 1548-0003 https://www2.southeastern.edu/orgs/ijae/index.htm 1 Samfunnsøkonomi
Godkjent International Journal of Asian Christianity 2542-4238 2542-4246 http://www.brill.com/products/journal/international-journal-asian-christianity 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent International Journal of Astronomy and Astrophysics International Journal of Astronomy and Astrophysics 2161-4717 2161-4725 http://www.scirp.org/journal/ijaa/ 0 Fysikk
Godkjent International Journal of Automotive Composites 2051-8218 2051-8226 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=IJAUTOC 1 Materialteknologi
Ikke godkjent International Journal of Business & Management 2336-2197 http://hhttp://iises.net/international-journal-of-business-management.html 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT RESEARCH 2229-4848 http://www.skirec.org 0 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent International Journal of Child Health and Human Development 1939-5965 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?cPath=125&products_id=6196 0 Pediatri
Godkjent International Journal of Civil Engineering 1735-0522 2383-3874 http://www.springer.com/engineering/civil+engineering/journal/40999 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching 2155-7098 2155-7101 http://www.igi-global.com/ijcallt 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent International Journal of Construction Management 1562-3599 2331-2327 http://www.tandfonline.com/toc/tjcm20/current 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent International Journal of Dairy Science 1811-9743 1811-9751 http://www.academicjournalsinc.com/current.php?jid=1811-9743 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent International Journal of Diplomacy and Economy 2049-0887 2049-0895 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijdipe 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Economics and Business 1948-5166 http://www.intl-academy.org/journals/international-journal-of-economics-business/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Educational Psychology 2014-3591 http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/ijep/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Journal of Electronics Letters 2168-1724 2168-1732 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tetl20 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent International Journal of Energy Technology and Policy 1472-8923 1741-508X http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijetp 1 Energi
Godkjent International Journal of Engineering & Technology 2227-524X https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent International Journal of Engineering and Geosciences 2548-0960 http://dergipark.gov.tr/ijeg 0 Geografi
Godkjent International Journal of Engineering and Technologies 2297-623X https://www.scipress.com/IJET 1 Materialteknologi
Ikke godkjent International Journal of Engineering and Technology 1793-8236 1793-8244 http://www.ijetch.org/ 0 Maskinteknikk
Godkjent International Journal of Engineering Business Management 1847-9790 https://us.sagepub.com/en-us/nam/international-journal-of-engineering-business-management/journal202568 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Engineering Research and Applications 2248-9622 http://www.ijera.com/index.html 0 Materialteknologi
Godkjent International journal of engineering research and technology 0974-3154 https://www.ripublication.com/irph/ijert.htm 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent International Journal of Ethics 1526-422X 1937-433X https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=1676 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent International Journal of Fashion Design, Technology and Education 1754-3266 1754-3274 http://www.tandfonline.com/loi/tfdt20 1 Arkitektur og design
Godkjent International Journal of Financial Innovation in Banking 2055-6780 2055-6799 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijfib 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Fisheries and Aquatic Studies 2394-0506 2347-5129 http://www.fisheriesjournal.com/ 0 Biologi
Ikke godkjent International Journal of Fluid Engineering 0974-3138 https://www.ripublication.com/irph/ijfe.htm 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent International Journal of Functional Informatics and Personalised Medicine 1756-2104 1756-2112 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijfipm 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent International Journal of Gender Studies in Developing Societies 2052-0352 2052-0360 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijgsds 1 Kjønnsforskning
Godkjent International Journal of Geo-Engineering 2092-9196 2198-2783 http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/engineering+geology/journal/40703 1 Geofag
Godkjent International journal of geosciences 2156-8359 2156-8367 http://www.scirp.org/journal/ijg/ 1 Geofag
Godkjent International Journal of Gerontology 1873-9598 1873-958X https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-gerontology/ 1 Geriatri
Ikke godkjent International Journal of Grid and Distributed Computing 2005-4262 http://www.sersc.org/journals/IJGDC/ 0 Informatikk
Godkjent International Journal of Health Sciences and Research 2249-9571 http://www.ijhsr.org/index.html 1 Generell medisin
Godkjent International Journal of Human Factors Modelling and Simulation 1742-5549 1742-5557 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijhfms 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent International Journal of Human Sciences 1303-5134 http://www.insanbilimleri.com/en 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent International Journal of Hybrid Information Technology 1738-9968 http://www.sersc.org/journals/IJHIT/ 0 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent International Journal of Image Mining 2055-6039 2055-6047 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijim 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent International journal of industrial engineering and technology 0974-3146 https://www.ripublication.com/irph/ijiet.htm 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent International Journal of Information Engineering and Electronic Business 2074-9023 2074-9031 http://www.mecs-press.org/ijieeb/index.html 0 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent International Journal of Information, Business and Management 2076-9202 2218-046X http://ijibm.site666.com/index.htm 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Islamic Marketing and Branding 2055-0952 2055-0944 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijimb 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Journal of Language and Linguistics 2374-8850 2374-8869 http://www.ijllnet.com 0 Litteraturvitenskap
Godkjent International Journal of Learning, Teaching and Educational Research : IJLTER 1694-2116 http://www.ijlter.org/index.php/ijlter 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent International Journal of Linguistics 1948-5425 http://www.macrothink.org/journal/index.php/ijl 1 Lingvistikk
Ikke godkjent International Journal of Machine Learning and Computing 2010-3700 http://www.ijmlc.org/index.htm 0 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent INTERNATIONAL JOURNAL OF MARKETING AND MANAGEMENT RESEARCH 2229-6883 http://www.skirec.org 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent International Journal of Masonry Research and Innovation 2056-9459 2056-9467 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=IJMRI 1 Materialteknologi
Godkjent International Journal of Mechanisms and Robotic Systems 2047-7244 2047-7252 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmrs 1 Maskinteknikk
Godkjent International Journal of Mobile Network Design and Innovation 1744-2869 1744-2850 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmndi 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent International Journal of Modeling and Optimization 2010-3697 http://www.ijmo.org/ 0 Informatikk
Ikke godkjent International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering 1975-0080 http://www.sersc.org/journals/IJMUE/ 0 Informatikk
Godkjent International Journal of Music and Performing Arts 2374-2690 2374-2704 http://ijmpa.com/ 1 Musikkvitenskap
Ikke godkjent International Journal of Nanomedicine 1176-9114 1178-2013 http://dovepress.com/articles.php?journal_id=66 0 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent International Journal of NanoScience and Nanotechnology 0974-3081 http://irphouse.com/sci/ijnn.htm 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent International Journal of Nephrology 2090-2158 http://www.hindawi.com/journals/ijn/ 1 Nefrologi
Godkjent International Journal of Petroleum Engineering 1754-8888 1754-8896 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijpe 1 Energi
Godkjent International Journal of Pharmacology, Phytochemistry and Ethnomedicine 2297-6922 https://www.scipress.com/IJPPE 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent International Journal of Powertrains 1742-4267 1742-4275 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijpt 1 Maskinteknikk
Godkjent International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage 2009-7379 http://arrow.dit.ie/ijrtp/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent International Journal of Renewable Energy Research 1309-0127 http://www.ijrer.org/index.php/ijrer 1 Maskinteknikk
Ikke godkjent International Journal of Research Studies in Education 2243-7703 2243-7711 http://www.consortiacademia.org/index.php/ijrse/about 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent International Journal of Security and Its Applications 1738-9976 http://www.sersc.org/journals/IJSIA/ 0 Informatikk
Godkjent International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering 1748-0698 1748-0701 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsise 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition 2005-4254 http://www.sersc.org/journals/IJSIP/ 0 Informatikk
Ikke godkjent International Journal of Smart Home 1975-4094 http://www.sersc.org/journals/IJSH/ 0 Nett og nettverksfunksjonalitet
Ikke godkjent International Journal of Social Sciences & Humanities 2545-420X http://ijssh.ielas.org/index.php/ijssh 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering 2010-376X 2070-3740 https://www.waset.org/journal/Social 0 Generell teknologi
Ikke godkjent International Journal of Software Engineering and Its Applications 1738-9984 http://www.sersc.org/journals/IJSEIA/ 0 Informatikk
Godkjent International Journal of Sport Management, Recreation and Tourism 1791-874X http://www.ijsmart.eu/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics 2054-5819 2054-5827 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=IJSAMI 1 Geofag
Godkjent International Journal of Sustainable Aviation 2050-0467 2050-0475 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsa 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent International Journal of Telemedicine and Clinical Practices 2052-8434 2052-8442 http://www.inderscience.com/ijtmcp 1 Biomedisin
Ikke godkjent International Journal of u- and e- Service, Science and Technology 2005-4246 http://www.sersc.org/journals/IJUNESST/ 0 Informatikk
Godkjent International Journal of Virtual Worlds and Human Computer Interaction 2368-6103 http://vwhci.avestia.com/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent International Journal of Web Engineering and Technology 1476-1289 1741-9212 http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijwet 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent International Journal on Advances in Life Sciences 1942-2660 http://www.iariajournals.org/life_sciences/ 0 Biologi
Ikke godkjent International Journal on Biomedicine and Healthcare 1805-8698 http://www.ijbh.org/ 0 Bioteknologi
Godkjent International Journal on Electrical Engineering and Informatics 2085-6830 http://www.ijeei.org 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Ikke godkjent International Proceedings of Economics Development and Research 2010-4626 http://www.ipedr.com/ 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent International Relations and Diplomacy 2328-2134 http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/IRD 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent International Research Journal of Public and Environmental Health 2360-8803 https://www.journalissues.org/IRJPEH/ 1 Samfunnsmedisin
Godkjent International Soil and Water Conservation Research 2095-6339 http://www.waser.cn/journal/journal-main.asp 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Ikke godkjent International Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Conference 2167-0013 2167-0021 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1000712 0 Elektronikk og kybernetikk
Ikke godkjent International Workshop on Atmospheric Icing of Structures 2413-4597 http://iwais.org/ 0 Tverrfaglig teknologi
Godkjent International Workshops on Image Processing Theory, Tools, and Applications 2154-5111 2154-512X http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1002574 1 Datateknikk og datavitenskap
Ikke godkjent Investment Management and Financial Innovations 1810-4967 1812-9358 http://businessperspectives.org/component/option,com_journals/task,journal/id,4/Itemid,74/ 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Italian Journal of Educational Technology 2532-4632 2532-7720 http://ijet.itd.cnr.it/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent IUCrData 2414-3146 http://iucrdata.iucr.org/x/ 1 Kjemi
Godkjent IZA Journal of Labor Policy 2193-9004 https://izajolp.springeropen.com/ 1 Samfunnsmedisin
Godkjent Izdatelstvo IMLI RAN [forlag] [forlag] http://imli.ru/index.php/redaktsionno-izdatelskij-otdel 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent IZPP 1869-6880 http://izpp.de 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent JANUS. Estudios sobre el Siglo de Oro 2254-7290 http://www.janusdigital.es 1 Romansk
Godkjent Japanese Journal of Northern European Studies 1880-2834 2433-4596 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/janes/-char/en 1 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent JBJS Case Connector 2160-3251 http://caseconnector.jbjs.org 1 Kirurgiske fag
Godkjent JBJS Open Access 2472-7245 http://journals.lww.com/jbjsoa/pages/default.aspx 1 Kirurgiske fag
Ikke godkjent JBMRPlus 2473-4039 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2473-4039 0 Endokrinologi
Ikke godkjent JCharlton Publishing Ltd. [forlag] [forlag] https://www.jcharltonpublishing.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent JCO Clinical Cancer Informatics 2473-4276 http://ascopubs.org/journal/cci/ 0 Onkologi
Godkjent JEEMS. Journal of East European Management Studies 0949-6181 1862-0019 http://www.jeems.nomos.de/ 1 Slavisk-baltisk
Ikke godkjent JELE (Journal Of English Language and Education) 2460-7142 2541-6421 http://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/jele 0 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent JGIDA 2050-4276 2050-4284 http://adonisandabbey.com/show_journal1.php?list_journals=19 0 Kjønnsforskning
Godkjent JMM case reports 2053-3721 http://jmmcr.microbiologyresearch.org/content/journal/jmmcr 1 Infeksjoner
Godkjent JoAFA 2056-564X 2056-5658 http://adonisandabbey.com/show_journal1.php?list_journals=21 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Jounal of Hispanic Modernism 1945-2721 http://jhm.magazinemodernista.com/about/ 1 Romansk
Godkjent Journal of Accessibility and Design for All 2013-7087 https://www.jacces.org/index.php/jacces/index 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Journal of African Union Studies 2050-4292 2050-4306 http://adonisandabbey.com/show_journal1.php?list_journals=15 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Agricultural Extension and Rural Development 2141-2170 http://www.academicjournals.org/journal/JAERD 0 Utviklingsstudier
Godkjent Journal of alternative and community media 2206-5857 https://joacm.org/index.php/joacm/index 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Journal of Animal Science and Biotechnology 1674-9782 http://www.jasbsci.com 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Journal of Anthropological Films 2535-437X https://boap.uib.no/index.php/jaf 1 Sosialantropologi
Godkjent Journal of Anthropological Sciences 1827-4765 2037-0644 http://www.isita-org.com/jass/ 1 Sosialantropologi
Ikke godkjent Journal of Applied and Computational Topology 2367-1726 2367-1734 http://www.springer.com/mathematics/geometry/journal/41468 0 Matematikk
Godkjent Journal of Baltic Security 2382-9222 2382-9230 http://www.baltdefcol.org/?id=691 1 Statsvitenskap
Godkjent Journal of Bio- and Tribo-Corrosion 2198-4220 2198-4239 http://www.springer.com/materials/surfaces+interfaces/journal/40735 1 Bioteknologi
Godkjent Journal of cardiovascular computed tomography 1934-5925 1876-861X http://www.journalofcardiovascularct.com 1 Hjerte, kar og luftveier
Godkjent Journal of Chinese Medicine 0143-8042 2398-161X http://www.jcm.co.uk/ 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Journal of Climatology & Weather Forecasting 2332-2594 https://www.omicsonline.org/climatology-weather-forecasting.php 0 Geofag
Godkjent Journal of clinical medicine 2077-0383 http://www.mdpi.com/journal/jcm 1 Generell medisin
Godkjent Journal of Clinical Medicine Research 1918-3003 1918-3011 http://www.jocmr.org/index.php/JOCMR/index 1 Generell medisin
Godkjent Journal of Computational Dynamics 2158-2505 https://aimsciences.org/journals/homejcd.jsp?journalID=24 1 Matematikk
Ikke godkjent Journal of Computer Applications in Archaeology 2514-8362 https://journal.caa-international.org/ 0 Arkeologi og konservering
Godkjent Journal of Computer Science 1549-3636 1552-6607 http://thescipub.com/journals/jcs/ 1 Informatikk
Godkjent Journal of Contemporary Educational Studies 0038-0474 http://www.sodobna-pedagogika.net/en/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Journal of Corpora and Discourse Studies 2515-0251 https://publications.cardiffuniversitypress.org/index.php/JCaDS/index 0 Lingvistikk
Godkjent Journal of creative communications 0973-2586 0973-2594 http://journals.sagepub.com/home/crc 1 Sosialforskning
Godkjent Journal of Criminological Research, Policy and Practice 2056-3841 2056-385X http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=JCRPP 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Cyber Policy 2373-8871 2373-8898 http://www.tandfonline.com/toc/rcyb20/current 1 Statsvitenskap
Godkjent Journal of Cybersecurity 2057-2093 https://academic.oup.com/cybersecurity/pages/About 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Deafblind studies on Communication 2589-3424 http://jdbsc.rug.nl/index/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Depression and Anxiety 2167-1044 http://www.omicsonline.org/editorialboard-depression-and-anxiety-open-access.php 1 Psykologi
Godkjent Journal of Drugs in Dermatology 1545-9616 http://jddonline.com/ 1 Dermatologi og venerologi
Godkjent Journal of Dynamic Behavior of Materials 2199-7446 http://www.springer.com/materials/special+types/journal/40870 1 Materialteknologi
Godkjent Journal of Economic Development 0254-8372 http://jed.econ.cau.ac.kr 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Journal of Education and Training Studies 2324-805X 2324-8068 http://redfame.com/journal/index.php/jets/about/editorialTeam 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences 2141-7024 http://jetems.scholarlinkresearch.org/index.php# 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of eScience Librarianship 2161-3974 http://escholarship.umassmed.edu/jeslib/ 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Journal of Extreme Anthropology 2535-3241 https://www.journals.uio.no/index.php/JEA/index 1 Sosialantropologi
Godkjent Journal of Extreme Events 2345-7376 2382-6339 http://www.worldscientific.com/worldscinet/joee 1 Geografi
Ikke godkjent Journal of FisheriesSciences.com 1307-234X http://www.fisheriessciences.com/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of global sport management 2470-4067 2470-4075 http://www.tandfonline.com/loi/rgsm20 1 Idrettsforskning
Ikke godkjent Journal of Health Science 2328-7136 http://www.davidpublishing.org/journals_info.asp?jId=1885 0 Samfunnsmedisin
Godkjent Journal of Iberian Women Writers 2340-9029 http://revistas.uned.es/index.php/REI 1 Romansk
Godkjent Journal of Industrial Information Integration 2467-964X 2452-414X https://www.journals.elsevier.com/journal-of-industrial-information-integration/ 1 Informatikk
Godkjent Journal of Innovative Education Strategies 1555-5429 http://www.intl-academy.org/journals/journal-of-innovative-education-strategies/ 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Insects as Food and Feed 2352-4588 http://wageningenacademic.metapress.com/content/122903/?sortorder=asc 1 Biologi
Godkjent Journal of Integrated Care 1476-9018 2042-8685 http://www.emeraldinsight.com/loi/jica 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of International and Intercultural Communication 1751-3057 1751-3065 http://www.tandfonline.com/toc/rjii20/current 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Journal of Law and Courts 2164-6570 2164-6589 http://www.journals.uchicago.edu/toc/jlc/current 1 Statsvitenskap
Godkjent Journal of Law, Finance, and Accounting 2380-5005 2380-5013 http://www.nowpublishers.com/LFA 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction 1943-4162 1943-4170 http://ascelibrary.org/journal/jladah 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Journal of Manufacturing Processes 1526-6125 2212-4616 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-manufacturing-processes/ 1 Industriell økonomi
Godkjent Journal of Mediterranean Earth Sciences 2037-2272 http://ojs.uniroma1.it/index.php/JMES 1 Geofag
Godkjent Journal of Micro and Nano-Manufacturing 2166-0468 2166-0476 http://micronanomanufacturing.asmedigitalcollection.asme.org/journal.aspx 1 Materialteknologi
Godkjent Journal of Narrative Politics 2368-2507 http://jnp.journals.yorku.ca/index.php/default 1 Statsvitenskap
Godkjent Journal of Neurogastroenterology and Motility 2093-0879 2093-0887 http://www.jnmjournal.org/about/sub06.html 1 Gastroenterologi og hepatologi
Godkjent Journal of Neuromuscular Diseases 2214-3599 2214-3602 http://www.iospress.nl/journal/journal-of-neuromuscular-diseases/ 1 Psykiatri
Ikke godkjent Journal of Nursing Education and Practice 1925-4040 1925-4059 http://www.sciedu.ca/journal/index.php/jnep/index 0 Sykepleie
Godkjent Journal of Optics (India) 0972-8821 0974-6900 http://www.springer.com/physics/journal/12596 1 Fysikk
Ikke godkjent Journal of Paleolithic Archaeology 2520-8217 http://www.springer.com/social+sciences/anthropology+&+archaeology/journal/41982 0 Arkeologi og konservering
Godkjent Journal of Patient Experience 2374-3735 2374-3743 http://journals.sagepub.com/home/jpx?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Journal+of+Patient+Experience&utm_campaign=702003&utm_term= 1 Sykepleie
Godkjent Journal of Pediatric Intensive Care 2146-4618 2146-4626 http://childscience.org/jpic/index.html 1 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent Journal of Pharmacy Practice and Research 1445-937X http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2055-2335 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Journal of Philology and Hispanic Literature 1591-2922 https://riviste.edizioniets.com/rfli/index.php/rfli/index 1 Romansk
Ikke godkjent Journal of Physical Education and Sports Management 2373-2156 2373-2164 http://jpesm.com/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of Recovery in Mental Health 2371-2376 http://jps.library.utoronto.ca/index.php/rmh/index 1 Psykologi
Godkjent Journal of Security and Sustainability Issues 2029-7017 2029-7025 http://www.lka.lt/index.php/lt/251672 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Selling 2329-7751 http://www.cob.niu.edu/departments/marketing/sales/journal-of-selling/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Shipping and Trade 2364-4575 http://jshippingandtrade.springeropen.com/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal of Social Sciences Naresuan University 1686-9192 http://www.jssnu.socsci.nu.ac.th/ 1 Sosialforskning
Godkjent Journal of Space Syntax 2044-7507 http://joss.bartlett.ucl.ac.uk/journal/index.php/joss/about 1 Arkitektur og design
Godkjent Journal of Sports Analytics 2215-020X 2215-0218 http://www.iospress.nl/journal/journal-of-sports-analytics/ 1 Idrettsforskning
Godkjent Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering 2180-1843 http://jtec.utem.edu.my/ 1 Elektronikk og kybernetikk
Godkjent Journal of the American Academy of Special Education Professionals (JAASEP) 2325-7466 http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Journal of the American Philosophical Association 2053-4477 2053-4485 https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-american-philosophical-association 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Journal of the Association for Consumer Research 2378-1815 2378-1823 http://www.journals.uchicago.edu/journals/jacr/about 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Journal of the Endocrine Society 2472-1972 https://academic.oup.com/jes/pages/About 0 Endokrinologi
Godkjent Journal of the Institution of Engineers (India) Series C 2250-0545 2250-0553 https://link.springer.com/journal/40032 1 Maskinteknikk
Godkjent Journal of The Institution of Engineers (India): Series A 2250-2149 2250-2157 http://www.springer.com/engineering/civil+engineering/journal/40030 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art 2190-3328 http://www.riha-journal.org/ 1 Kunsthistorie
Ikke godkjent Journal of the Philosophy of Games 2535-4388 https://www.journals.uio.no/index.php/JPG/index 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Journal of the Ural State University of Economics (Izvestia Uralskogo gosudardstvennogo ekonomicheskogo universiteta) 2073-1019 http://izvestia.usue.ru/en 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent Journal of Trauma and Treatment 2167-1222 https://www.omicsgroup.org/journals/trauma-treatment.php 0 Psykologi
Ikke godkjent Journal of wetlands biodiversity 2247-0506 https://journalofwetlandsbiodiversity.wordpress.com/despre/ 0 Biologi
Ikke godkjent JOURNAL ON BANKING FINANCIAL SERVICE & INSURANCE RESEARCH 2231-4288 http://www.skirec.org 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Journal Protección Vegetal 1010-2752 2224-4697 http://www.censa.edu.cu/index.php/2015/12/01/revista-de-proteccion-vegetal/?lang=en 1 Biologi
Godkjent JRSM cardiovascular disease 2048-0040 http://journals.sagepub.com/home/cvd 1 Hjerte, kar og luftveier
Ikke godkjent Juris Publishing [forlag] [forlag] http://www.jurispub.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Jurnalul de Chirurgie (Journal of Surgery) 1584-9341 http://www.jurnaluldechirurgie.ro/jurnal/ 0 Kirurgiske fag
Ikke godkjent JAAOS: Global Research & Reviews 2474-7661 http://journals.lww.com/jaaosglobal/pages/default.aspx 0 Generell medisin
Ikke godkjent Karnov Group [forlag] [forlag] https://www.karnovgroup.dk/ 0 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Kidney international reports 2468-0249 http://www.kireports.org 0 Nefrologi
Godkjent KOKALOS Studi di storia antica pubblicati dall'Università di Palermo 0392-0887 2035-276X http://www.libraweb.net/riviste.php?chiave=6 1 Historie
Ikke godkjent Kontur Journal 1503-9226 1502-8755 http://1-urlm.no/www.konturtidsskrift.no 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent KonturMedia [forlag] [forlag] https://issuu.com/cas.cha/docs/gentrifiseringskrefter_i_oml__p_av_ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Kult 1904-1594 http://www.postkolonial.dk/KULT_Publikationer 1 Kulturvitenskap
Ikke godkjent Kyrkjefag Profil 1502-7929 https://www.norskeserier.no/serie/Kyrkjefag%20profil 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Land Ownership and Land Use Development [forlag] [forlag] https://vdf.ch/index.php?route=product%2Fcollection%2Fproduct&collection_id=31 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Language Science Press [forlag] [forlag] http://langsci-press.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Laryngoscope Investigative Otolaryngology 2378-8038 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2378-8038 1 Generell medisin
Godkjent Law and Method 2212-2508 2212-2516 http://www.lawandmethod.nl/home 1 Rettsvitenskap
Godkjent LAWS 2075-471X http://www.mdpi.com/journal/laws 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi. 2445-7981 2445-6810 http://laeremiddel.dk/tidsskriftet-learning-tech/ 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Legume Research An International Journal 0250-5371 0976-0571 http://www.arccjournals.com/journals/legume-research-an-international-journal 1 Biologi
Godkjent Letters on Materials 2218-5046 http://nsd.no/ 1 Materialteknologi
Godkjent LGBT Health 2325-8292 2325-8306 http://online.liebertpub.com/loi/LGBT 1 Generell medisin
Godkjent Libellarium: journal for the research of writing, books, and cultural heritage institutions 1846-8527 1846-9213 http://www.libellarium.org/index.php/libellarium/about 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Godkjent Life Span and Disability 2035-5963 http://www.lifespan.it 1 Psykiatri
Godkjent Limnology and Oceanography Letters 2378-2242 http://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10.1002/(ISSN)2378-2242/ 1 Geofag
Godkjent Ljubljana University Press, Faculty of Arts [forlag] [forlag] http://www.ff.uni-lj.si/an/books/academic_publishing_division_faculty_arts 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent L'orientation scolaire et professionnelle 0249-6739 2104-3795 https://osp.revues.org/ 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Lumen 2343-2837 http://www.lumenlehti.fi 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Lumen Vitae 0024-7324 http://secure.peeters-leuven.be/content.php?url=journal.php&journal_code=LV 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Magnetohydrodynamics 0024-998X 1574-0579 http://www.mhd.sal.lv 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Ikke godkjent Mankind Quarterly 0025-2344 http://www.mankindquarterly.org/ 0 Sosialantropologi
Godkjent Marine Fisheries Review 0090-1830 http://spo.nwr.noaa.gov/mfr.html 1 Marin og maritim teknologi
Ikke godkjent Market and Competition Law Review 2184-0008 http://www.mclawreview.com/ 0 Rettsvitenskap
Ikke godkjent MATEC Web of Conferences 2261-236X http://www.matec-conferences.org 0 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Materials Today 1369-7021 1873-4103 https://www.journals.elsevier.com/materials-today 1 Materialteknologi
Ikke godkjent Materials today physics 2542-5293 http://www.sciencedirect.com/science/journal/25425293 0 Fysikk
Godkjent Mathematics 2227-7390 http://www.mdpi.com/journal/mathematics 1 Matematikk
Ikke godkjent Mechanical Technology and Structural Materials 1847-7917 http://www.nsd.no 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Mémoires publiés par les membres de l?Institut français d?archéologie orientale (MIFAO) 0257-411X http://www.ifao.egnet.net/publications/catalogue/MIFAO/ 1 Arkeologi og konservering
Godkjent MENON: Journal of Educational Research 1792-8494 http://www.edu.uowm.gr/site/menon 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Mental health & prevention 2212-6570 http://www.sciencedirect.com/science/journal/aip/22126570 1 Psykologi
Godkjent Metallomics 1756-5901 1756-591X http://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/metallomics/ 1 Biomedisin
Ikke godkjent Methodology of Educational Measurement and Assessment 2367-170X 2367-1718 http://www.springer.com/series/13206 0 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Metron 0026-1424 2281-695X http://www.springer.com/statistics/journal/40300 1 Matematikk
Godkjent Microorganisms 2076-2607 http://www.mdpi.com/journal/microorganisms 1 Biologi
Godkjent Middle East Conference on Biomedical Engineering, MECBME 2165-4247 2165-4255 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1800336 1 Biomedisin
Godkjent Millennial Asia 0976-3996 2321-7081 http://www.sagepub.in/journals/Journal202217 1 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent Mineralogia 1899-8291 1899-8526 http://www.mineralogia.pl 1 Geofag
Godkjent Minerva Stomatologica 0026-4970 1827-174X https://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-stomatologica/ 1 Generell medisin
Godkjent Minimax Theory and its Applications 2199-1413 2199-1421 http://www.heldermann.de/MTA/mtacover.htm 1 Matematikk
Godkjent Modernist Cultures 2041-1022 1753-8629 http://www.euppublishing.com/loi/mod 1 Engelsk
Godkjent Monographs and research notes in mathematics 2469-6838 2372-9309 https://www.crcpress.com/Chapman--HallCRC-Monographs-and-Research-Notes-in-Mathematics/book-series/CRCMONRESNOT 1 Matematikk
Godkjent Motorik: Zeitschrift fuer Psychomotorik in Entwicklung, Bildung und Gesundheit 0170-5792 http://www.reinhardt-journals.de/index.php/mot 1 Pedagogikk og utdanning
Ikke godkjent Movements: JOURNAL FOR CRITICAL MIGRATION AND BORDER REGIME STUDIES 2509-8322 http://movements-journal.org 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Multi Conference on Computer Science and Information Systems [forlag] [forlag] http://smartcities-conf.org 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance 2083-8530 2300-7605 https://www.degruyter.com/view/j/mstap 1 Litteraturvitenskap
Godkjent Museums Worlds: Advances in Research 2049-6729 2049-6737 http://www.berghahnjournals.com/view/journals/museum-worlds/museum-worlds-overview.xml 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Music and Practice 1893-9562 http://www.musicandpractice.org/ 1 Musikkvitenskap
Godkjent Música Popular em Revista 2316-7858 http://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/muspop 1 Musikkvitenskap
Godkjent Nanomaterials 2079-4991 http://www.mdpi.com/journal/nanomaterials 1 Materialteknologi
Godkjent Nanoscale Horizons 2055-6756 2055-6764 http://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/nanoscale-horizons/ 1 Materialteknologi
Ikke godkjent Narendra Publishing House [forlag] [forlag] http://www.nphindia.com/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent National Council of Teachers of Mathematics [forlag] [forlag] http://www.nctm.org/About/ 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Nature and Science of Sleep 1179-1608 http://www.dovepress.com/nature-and-science-of-sleep-journal 0 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Nature Ecology & Evolution 2397-334X https://www.nature.com/natecolevol/ 0 Biologi
Godkjent Nature NPJ Schizophrenia 2334-265X https://www.nature.com/npjschz/ 1 Psykiatri
Ikke godkjent Nature Reviews Chemistry 2397-3358 http://www.nature.com/natrevchem/ 0 Kjemi
Godkjent Network for comfort and energy use in buildings [forlag] [forlag] http://nceub.org.uk 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Neurologie und Rehabilitation 0947-2177 1869-7003 http://www.hippocampus.de/Neurologie--Rehabilitation.11986.html 1 Psykiatri
Ikke godkjent New Economic Windows 2039-411X 2039-4128 http://www.springer.com/series/6901 0 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent New England Historical and Genealogical Register 0028-4785 https://www.americanancestors.org/browse/publications/the-register 0 Historie
Godkjent New Global Studies 1940-0004 https://www.degruyter.com/view/j/ngs 1 Historie
Godkjent New Historical Perspectives [forlag] [forlag] http://royalhistsoc.org/publications/new-historical-perspectives/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent New Perspectives 2336-825X http://perspectives.iir.cz/ 1 Statsvitenskap
Godkjent Nordic Design Research [forlag] [forlag] http://nordes.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2535-4051 http://nordiccie.org 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Nordic Journal of STEM Education 2535-4574 https://www.ntnu.no/ojs/index.php/njse 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Nordic Journal on Law and Society 2002-7788 https://journals.ub.umu.se/njolas/issue/view/2 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Nordica Helsingiensia 1795-4428 https://shop.unigrafia.fi/series/nordica-helsingiensia/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent NPJ breast cancer 2374-4677 https://www.nature.com/npjbcancer/ 1 Onkologi
Ikke godkjent npj Climate and Atmospheric Science 2397-3722 https://www.nature.com/npjclimatsci/ 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent NPJ GENOMIC MEDICINE 2056-7944 https://www.nature.com/npjgenmed/ 1 Biomedisin
Ikke godkjent npj Materials degradation 2397-2106 http://www.nature.com/npjmatdeg/ 0 Materialteknologi
Godkjent Nurse Media Journal of Nursing 2087-7811 2406-8799 http://ejournal.undip.ac.id/index.php/medianers/index 1 Sykepleie
Godkjent OASIS Journal 1657-7558 2346-2132 http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Octa journal of environmental research 2321-3655 http://www.sciencebeingjournal.com/octa-journal-environmental-research 0 Geofag
Godkjent Ocular Oncology and Pathology 2296-4681 2296-4657 https://www.karger.com/Journal/Home/261183 1 Øyesykdommer
Ikke godkjent Old English Newsletter 0030-1973 http://www.oenewsletter.org/OEN/index.php 0 Historie
Ikke godkjent Old Herborn University Seminar Monograph 1431-6579 http://www.old-herborn-university.de/publications/ 0 Biomedisin
Godkjent OncoTarget 1949-2553 http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget 1 Onkologi
Godkjent ONdrugDelivery 2049-145X http://www.ondrugdelivery.com 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Online Journal of Animal and Feed Research 2228-7701 http://www.ojafr.ir/main/ 1 Biologi
Ikke godkjent OnLine Journal of Biological Sciences 1608-4217 http://www.scipub.org/scipub/c4p.php?j_id=ojbs 0 Biologi
Ikke godkjent Open AIDS Journal 1874-6136 https://benthamopen.com/TOAIDJ/home/ 0 Generell medisin
Godkjent Open Book Publishers [forlag] [forlag] https://www.openbookpublishers.com/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Open Construction & Building Technology Journal 1874-8368 http://whttps://benthamopen.com/TOBCTJ/ 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Ikke godkjent Open Dentistry Journal 1874-2106 http://www.benthamscience.com/open/todentj/ 0 Odontologi
Ikke godkjent Open Information Science 2451-1781 https://www.degruyter.com/view/j/opis 0 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent Open Journal of Political Science 2164-0505 2164-0513 http://www.scirp.org/journal/ojps/ 0 Statsvitenskap
Ikke godkjent Open Journal of Social Sciences 2327-5960 http://www.scirp.org/journal/jss/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent Open Journal of Statistics 2161-718X 2161-7198 http://www.scirp.org/journals/ojs/ 0 Matematikk
Godkjent Open Microbiology Journal 1874-2858 https://www.benthamopen.com/TOMICROJ/ 1 Biologi
Ikke godkjent Open Petroleum Engineering Journal 1874-8341 http://www.bentham.org/open/topej/ 0 Anvendt geologi og petroleumsfag
Godkjent Oriental Journal of Chemistry 0970-020X 2231-5039 http://www.orientjchem.org/ 1 Kjemi
Godkjent Ornithological science 1347-0558 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/osj/ 1 Biologi
Ikke godkjent Oxidative Medicine and Cellular Longevity 1942-0900 1942-0994 https://www.hindawi.com/journals/omcl/ 0 Generell medisin
Godkjent Pain Reports 2471-2531 http://journals.lww.com/painrpts/pages/default.aspx 1 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent PapyRossa [forlag] [forlag] http://www.papyrossa.de 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Passive & Low Energy Architecture [forlag] [forlag] http://www.plea-arch.org/index.php/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Past Imperfect [forlag] [forlag] https://arc-humanities.org/our-series/pi/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Pathogens 2076-0817 http://www.mdpi.com/journal/pathogens 1 Biologi
Godkjent Periodica polytechnica. Civil engineering 0553-6626 1587-3773 https://pp.bme.hu/ci/ 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Perspectives on Public Management and Governance 2398-4910 2398-4929 https://academic.oup.com/ppmg 1 Statsvitenskap
Godkjent Pharmacological Reports 1734-1140 2299-5684 https://www.journals.elsevier.com/pharmacological-reports/ 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Philosophical Studies Series 0921-8599 2542-8349 http://www.springer.com/series/6459 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Photonics 2304-6732 http://www.mdpi.com/journal/photonics 1 Fysikk
Ikke godkjent PHYSICAL REVIEW MATERIALS 2475-9953 https://journals.aps.org/prmaterials/ 0 Fysikk
Ikke godkjent Phytobiomes 2471-2906 https://apsjournals.apsnet.org/page/aboutphytobiomes 0 Biologi
Ikke godkjent Pipeline Science and Technology 2514-541X http://en.niitn.transneft.ru/ 0 Maskinteknikk
Godkjent Planext: Next Generation Planning 2468-0648 http://journals.aesop-planning.eu/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Plasma Science and Technology 1009-0630 http://iopscience.iop.org/1009-0630/ 1 Kjemi
Ikke godkjent Policy Design and Practice 2574-1292 http://tandfonline.com/action/showAxaArticles?journalCode=rpdp20 0 Statsvitenskap
Godkjent Polish Archives of Internal Medicine 0032-3772 1897-9483 http://tip.org.pl/pamw 1 Generell medisin
Godkjent Porcine Health Management 2055-5660 https://porcinehealthmanagement.biomedcentral.com/ 1 Veterinærmedisin
Godkjent Pragmatism Today 1338-2799 http://www.pragmatismtoday.eu/ 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Presence of pyrophosphate in bone from an atypical femoral fracture site: A case report 2352-1872 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5365312/ 1 Kirurgiske fag
Godkjent Presses universitaires de la Méditerranée [forlag] [forlag] https://www.pulm.fr 1 Blandet fag/disiplin
Ikke godkjent Problems and Perspectives in Management 1727-7051 1810-5467 http://businessperspectives.org/component/option,com_journals/task,journal/id,3/Itemid,74/ 0 Økonomisk-administrative fag
Godkjent Proceeding Series 2535-4523 http://arkitekturforskning.net/na/issue/publishing 1 Arkitektur og design
Godkjent Proceedings - Applied Imagery Pattern Recognition Workshop 2164-2516 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1000046 1 Informatikk
Godkjent Proceedings - International Carnahan Conference on Security Technology 1071-6572 http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Proceedings of ... International Joint Conference on Neural Networks 2161-4393 2161-4407 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1000500 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent Proceedings of research papers PKB Agreokonomik 0354-1320 http://mradivojevic.freeoda.com/subs/zbornici.html 0 Biologi
Ikke godkjent Proceedings of the 11th International Space Syntax Symposium [forlag] [forlag] http://www.11ssslisbon.pt/proceedings/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Proceedings of the 37th IAHR World Congress 2521-7119 2521-716X https://www.iahr.org/worldcongress2017 1 Marin og maritim teknologi
Ikke godkjent Proceedings of the ACM on Programming Languages (PACMPL) 2475-1421 http://pahttp://pacmpl.acm.org 0 Informatikk
Godkjent Proceedings of the Annual Meetings on Phonology 2377-3324 http://journals.linguisticsociety.org/proceedings/index.php/amphonology 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Proceedings of the Asia Multi Conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation 2376-1164 2376-1172 https://www.ieee.org 0 Matematikk
Godkjent Proceedings of the Eighth International Seminar on Fire and Explosion Hazards [forlag] [forlag] http://www.isfeh.org.cn/dct/page/70009 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Proceedings of the Enterprise Systems Conference 2377-8636 2572-6609 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1803117 1 Informatikk
Ikke godkjent Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics 2365-4430 2365-5070 https://hicl.org/ 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Proceedings of the IAHR International Symposium on ice 2414-6331 https://www.iahr.org/site/cms/contentviewarticle.asp?article=658 1 Marin og maritim teknologi
Godkjent Proceedings of the IEEE Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop 1551-2282 2151-870X https://www.ieee.org/about/index.html 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Ground improvement 1755-0750 1755-0769 http://www.icevirtuallibrary.com/journal/jgrim 1 Bygg og konstruksjonsteknikk
Godkjent Proceedings of the International Conference on Autonomic Computing 2474-0764 2474-0756 http://icac2017.ece.ohio-state.edu/ 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent Proceedings of the International Conference on Progress in Additive Manufacturing 2424-8967 http://www.pro-am2016.com/ 1 Materialteknologi
Godkjent Proceedings of the Nordic Insulation Symposium 2535-3969 https://www.ntnu.no/ojs/index.php/nordis/index 1 Elkraft og elektrotekniske fag
Ikke godkjent Prognostics and Health Management Society [forlag] [forlag] http://www.phmsociety.org 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Progress in transplantation 1526-9248 2164-6708 http://journals.sagepub.com/home/pit 1 Generell medisin
Godkjent Propulsion and Power Research 2212-540X http://ppr.buaa.edu.cn 1 Generell teknologi
Godkjent Psiholo?ka istra?ivanja 0352-7379 2560-306X http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0352-7379&lang=en 1 Psykologi
Ikke godkjent Psychology 2152-7180 2152-7199 http://www.scirp.org/journal/psych/ 0 Psykologi
Ikke godkjent PTechnische Universität Hamburg-Harburg [forlag] [forlag] https://www.tuhh.de/alt/ssi/research/projects/publisher-schriftenreihe-schiffbau.html 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Public Administration and Information Technology 2512-1812 http://www.springer.com/series/10796 1 Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Ikke godkjent Publications of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society ? New Series 2191-8449 2198-2325 https://www.degruyter.com/view/serial/207855 0 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Puls - journal for ethnomusicology and ethnochoreology 2002-2972 http://musikverket.se/puls/ 1 Musikkvitenskap
Godkjent Qualitative Research in Medicine & Healthcare 2532-2044 http://www.pagepressjournals.org/index.php/qrmh 1 Samfunnsmedisin
Ikke godkjent Questiones de Ruptura. Revista Interdisciplinar de las Ciencias Sociales Latinoamericanas 2538-9645 2500-7092 http://www.inprosistemas.edu.co/es/index.php/presentacion 0 Statsvitenskap
Godkjent Radiography Open 2387-3345 https://journals.hioa.no/index.php/radopen/index 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent Recherches et applications - Le francais dans le monde 0994-6632 http://www.fdlm.org/supplements/recherches-et-applications/ 1 Romansk
Ikke godkjent Réforme, Humanisme, Renaissance 1771-1347 1969-654X http://www.rhr16.fr/revue 0 Litteraturvitenskap
Godkjent Reichert Verlag [forlag] [forlag] https://reichert-verlag.de/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent REID 1989-2446 http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/index 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Renæssanceforum. Tidsskrift for renæssanceforskning 1902-5041 http://www.renaessanceforum.dk/rf_om_tidskriftet.htm 1 Historie
Ikke godkjent REPLIKK - Journal of Social Sciences and Humanities 0806-8593 0806-9689 https://replikk.w.uib.no/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Reports of Biochemistry and Molecular Biology 2322-3480 http://www.rbmb.net/ 1 Biomedisin
Godkjent Res Rhetorica 2392-3113 http://www.resrhetorica.com/index.php/RR 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis 2475-0379 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2475-0379 0 Hematologi
Godkjent Research in Contemporary Religion 2198-7556 2197-1145 http://www.v-r.de/de/research_in_contemporary_religion_rcr/sd-0/681 1 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Research in Design Series 1569-7258 1879-8233 http://ebooks.iospress.nl/bookseries/research-in-design-series 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Research in Music Education 0937-3993 https://www.waxmann.com/waxmann-reihen/?no_cache=1&tx_p2waxmann_pi2%5Breihe%5D=REI100273&tx_p2waxmann_pi2%5Baction%5D=show&tx_p2waxmann_pi2%5Bcontroller%5D=Reihe 1 Pedagogikk og utdanning
Godkjent Research in Social Sciences and Technology 2468-6891 http://ressat.org/index.php/ressat 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Research in the History of Economic Thought and Methodology 0743-4154 http://www.emeraldinsight.com/series/rhet 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent Resilience: A Journal of the Environmental Humanities 2330-8117 http://www.resiliencejournal.org/ 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Review of Japanese Society and Culture 0913-4700 2329-9770 http://www.josairjcs.com/ 0 Asiatiske og afrikanske studier
Godkjent Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 2330-8249 2330-8257 http://www.tandfonline.com/toc/brfs21/current 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Revija za Kriminalistiko in Kriminologijo 0034-690X http://www.mnz.si 1 Rettsvitenskap
Godkjent Revista Brasileira de Pesquisa 2525-426X https://www.revistas.uneb.br/index.php/rbpab/index 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Revista Electrónica de LEEME 1575-9563 http://musica.rediris.es/leeme 1 Musikkvitenskap
Godkjent Revista Espanola de Quimioterapia 0214-3429 1988-9518 http://www.seq.es/revista-de-la-seq 1 Generell medisin
Godkjent Revista internacional de lenguas extranjeras 2014-8100 http://revistes.publicacionsurv.cat/index.php/rile/index 1 Romansk
Ikke godkjent Revista Scientific 2542-2987 http://www.indtec.com.ve 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Revue Négociations 1780-9231 1782-1452 http://www.cairn-int.info/journal-negociations.htm 1 Statsvitenskap
Godkjent Rheumatology and therapy 2198-6576 2198-6584 https://link.springer.com/journal/40744 1 Revmatologi
Godkjent RIEM 0718-8838 0719-1790 http://revistariem.cl/index.php/riem/index 1 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent ROOM the space journal 2412-4311 https://room.eu.com/ 0 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent RS&A 1782-1592 2033-7485 http://rsa.revues.org/?lang=en 0 Sosiologi
Godkjent Ruralia 2565-8883 http://www.ruralia.cz/ruralia_publicatins.html 1 Arkeologi og konservering
Ikke godkjent Rutgers Race & Law 1524-847X https://www.rutgersracelawreview.org/about 0 Rettsvitenskap
Godkjent S+F. Sicherheit und Frieden. Security and Peace 0175-274X http://www.sicherheit-und-frieden.nomos.de/index.php?id=2226&L=1 1 Statsvitenskap
Godkjent Sage Open Nursing 2377-9608 http://journals.sagepub.com/home/son/ 1 Sykepleie
Godkjent Sapienza Università Editrice [forlag] [forlag] http://www.editricesapienza.it/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology 2002-2867 https://www.sjwop.com/ 1 Psykologi
Godkjent Scandinavian Philology 0202-2532 http://scandphil.spbu.ru/en/main/ 1 Lingvistikk
Godkjent Scholarpedia 1941-6016 http://www.scholarpedia.org/ 1 Generell teknologi
Ikke godkjent Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege [forlag] [forlag] http://www.volkverlag.de 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent Science immunology 2470-9468 http://immunology.sciencemag.org 1 Biologi
Godkjent Scientia Danica, Series B, Biologica 1904-5484 http://www.royalacademy.dk/en/Publikationer/Scientia-Danica/Series-B 1 Biologi
Godkjent Scientific Phone Apps and Mobile Devices 2364-4958 https://scientificphoneapps.springeropen.com/ 1 Informatikk
Godkjent SCM. Studies in Communication and Media 2192-4007 http://www.scm.nomos.de/en/ 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Scopus 0250-4162 http://www.naturekenya.org/content/scopus 1 Biologi
Ikke godkjent Second Language Learning and Teaching 2193-7648 2193-7656 http://www.springer.com/series/10129 0 Lingvistikk
Ikke godkjent SEER. Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe. Journal of the European Trade Union Institute 1435-2869 http://www.seer.nomos.de/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent SEMA SIMAI Springer Series 2199-3041 http://www.springer.com/series/10532 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Series on Technology Management 0219-9823 http://www.worldscientific.com/series/stm 0 Generell teknologi
Ikke godkjent Signal Processing for Security Technologies 2510-1498 2510-1501 http://www.springer.com/series/13765 0 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent SINTEF proceedings 2387-4287 2387-4295 https://www.sintef.no/byggforsk/sintef-akademisk-forlag2/ 1 Anvendt geologi og petroleumsfag
Godkjent Slavia Orientalis 0037-6744 http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95038 1 Slavisk-baltisk
Godkjent Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism 0799-0537 1534-6714 http://smallaxe.dukejournals.org 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Social Sciences 2326-9863 2326-988X http://www.socialsciencesjournal.org/index 0 Sosialforskning
Godkjent Sociological Focus 0038-0237 2162-1128 http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=usfo20 1 Sosiologi
Godkjent Solar Heating and Cooling 2194-0665 http://www.iea-shc.org/ 1 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent Sound Studies: An Interdisciplinary Journal 2055-1940 2055-1959 http://www.tandfonline.com/toc/rfso20/current 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent South African Journal of Bioethics and Law 1999-7639 http://www.sajbl.org.za 1 Rettsvitenskap
Godkjent South African Journal of Obstetrics and Gynaecology 0038-2329 2305-8862 http://www.sajog.org.za/index.php/SAJOG 1 Gynekologi og obstetrikk
Godkjent Southern African Journal of Critical Care 1562-8264 2078-676X http://www.sajcc.org.za 1 Generell medisin
Godkjent Spanish Labour Law and Employment Relations Journal (SLLERJ) 2255-2081 http://www.uc3m.es/sllerj 1 Rettsvitenskap
Ikke godkjent Spool 2215-0897 2215-0900 http://spool.tudelft.nl 0 Arkitektur og design
Godkjent Sports Medicine International Open 2367-1890 http://www.thieme.com/books-main/sports-medicine-main/product/3596-sports-medicine-international-open 1 Idrettsforskning
Godkjent Springer INdAM Series 2281-518X 2281-5198 http://www.springer.com/series/10283 1 Matematikk
Godkjent Springer Nature [forlag] [forlag] http://www.springernature.com/gp/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Springer Proceedings in Energy 2352-2534 http://www.springer.com/series/13370 1 Energi
Godkjent SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology 2191-530X http://www.springer.com/series/8884 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent SpringerBriefs in Complexity 2191-5326 2191-5334 https://www.springer.com/series/8907 1 Tverrfaglig teknologi
Ikke godkjent SpringerBriefs in Psychology 2192-8363 2192-8371 http://www.springer.com/series/10143 0 Psykologi
Ikke godkjent SpringerBriefs in Safety Management 2520-8004 2520-8012 http://www.springer.com/series/15119 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent Stauffenburg Linguistik 1430-4139 http://www.stauffenburg.de/asp/reihe.asp?id=43 1 Lingvistikk
Godkjent Steel Construction 1867-0520 http://www.ernst-und-sohn.de/zeitschriften/bestellcoupon_en.php?zs=9 1 Materialteknologi
Godkjent Stem Cells International 1687-966X 1687-9678 https://www.hindawi.com/journals/sci/2017/9275248/abs/ 1 Biologi
Godkjent Studia Aurea 2462-6813 1988-1088 http://studiaaurea.com/index 1 Romansk
Godkjent Studia Iberica et Americana. Journal of Iberian and Latin American Literary and Cultural Studies 2327-4751 2327-476X http://www.studia-iberica-americana.com/highlights.html 1 Romansk
Ikke godkjent Studia Theologica Practica Umensia 2002-777X http://www.idesam.umu.se/forskning/skriftserier/studia-theologica-practica-umensia/ 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Studies in Contemporary Poetry 2445-7086 http://aauforlag.dk/Shop/skriftserier/studies-in-contemporary-poetry-studier-i-samt/default.aspx 1 Nordisk
Godkjent Studies in history, archives and cultural heritage 2246-2023 http://aauforlag.dk/Shop/skriftserier/studier-i-historie-arkiver-og-kulturarv/default.aspx 1 Historie
Ikke godkjent Studies in Philosophy of Language and Linguistics 2363-7242 https://www.peterlang.com/view/serial/SPLL 0 Lingvistikk
Ikke godkjent Studies on Cultural Transfer & Transmission 1879-7350 http://www.barkhuis.nl/product_info.php?cPath=19&products_id=107 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Ikke godkjent Studies on Religion and Memory 2342-7159 https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/relmem/issue/view/147 0 Teologi og religionsvitenskap
Godkjent Sudebno-meditsinskaia ekspertiza 0039-4521 2309-5326 https://www.mediasphera.ru/journal/sudebno-meditsinskaya-ekspertiza?expanded=true&tab=about-journal 1 Generell medisin
Godkjent Sur le journalisme / About journalism / Sobre journalismo 2295-0710 2295-0729 http://surlejournalisme.com/rev/index.php/slj 1 Medier og kommunikasjon
Godkjent Sustainable Materials and Technologies 2214-9937 http://www.journals.elsevier.com/sustainable-materials-and-technologies/ 1 Materialteknologi
Godkjent Sustainable Water Resources Management 2363-5037 2363-5045 https://link.springer.com/journal/40899 1 Geofag
Godkjent SynOpen 2509-9396 https://www.thieme.de/de/synopen/journal-information-102839.htm 1 Kjemi
Godkjent Södertörn Rhetorical Studies 2002-8083 http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent=&key=om_amnet_1299234127665 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Saarbrücker Schriften zu Linguistik und Fremdsprachendidaktik [forlag] [forlag] https://sites.google.com/site/linguistikunddidaktik/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Tamesis Books [forlag] [forlag] https://boydellandbrewer.com/tamesis-books 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Techne: Research in Philosophy and Technology 0161-7249 http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/SPT/ 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Terrain 0760-5668 1777-5450 http://terrain.revues.org 1 Sosialantropologi
Godkjent The Asian Journal of Shipping and Logistics 2092-5212 2352-4871 https://www.journals.elsevier.com/the-asian-journal-of-shipping-and-logistics/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent The Data Envelopment Analysis Journal 2161-1823 2161-1815 http://www.nowpublishers.com/DEA 0 Samfunnsøkonomi
Godkjent THE INTERNATIONAL JOURNAL OF AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF CULTURE 2501-9929 http://filosofie.unibuc.ro/ 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent The International Journal of Arabic Linguistics 2421-9835 http://arabic-linguistics.com/ 1 Lingvistikk
Ikke godkjent The International Journal of Environmental Science & Sustainable Development 2357-0849 2357-0857 http://ierek.com/press/index.php/ESSD 0 Miljøteknologi og industriell økologi
Godkjent The International Journal of Management Science and Business Administration 1849-5419 1849-5664 https://researchleap.com/category/international-journal-of-management-science-and-business-administration/ 1 Økonomisk-administrative fag
Ikke godkjent The International journal of Open Youth Work 2514-1813 2514-1821 http://www.newman.ac.uk/research-centres/4802/international-journal-of-open-youth-work 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent The International Journal of Rope Science and Technology 1997-6461 http://www.oipeec.org 1 Materialteknologi
Godkjent The International Sports Law Journal 1567-7559 2213-5154 http://www.springer.com/law/international/journal/40318 1 Rettsvitenskap
Godkjent The Italian Journal of Pediatrics 1720-8424 1824-7288 https://ijponline.biomedcentral.com/ 1 Pediatri
Godkjent The Journal of Education and Science ?ISTORIYA? 2079-8784 http://history.jes.su/?sl=EN 1 Historie
Godkjent The Journal of Hand Surgery (Asian-Pacific Volume) 2424-8355 2424-8363 http://www.worldscientific.com/worldscinet/jhs 1 Kirurgiske fag
Godkjent The Journal of Open Source Software 2475-9066 http://joss.theoj.org/about 1 Informatikk
Ikke godkjent The Journal of World's Poultry Research 2322-455X http://jwpr.science-line.com/ 0 Biologi
Ikke godkjent The King's Review 2397-2602 2397-2610 http://kingsreview.co.uk 0 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent The Library of New Testament studies 2513-8790 https://www.bloomsbury.com/us/series/the-library-of-new-testament-studies/ 1 Teologi og religionsvitenskap
Ikke godkjent The Norwegian Concrete Association [forlag] [forlag] http://nordicconcrete.net/ 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent The ocular surface 1542-0124 1937-5913 http://www.theocularsurfacejournal.com 1 Øyesykdommer
Ikke godkjent The Online Journal of Applied Knowledge Management 2325-4688 http://www.iiakm.org/ojakm/ 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Ikke godkjent The Open Fish Science Journal 1874-401X http://www.bentham.org/open/tofishsj/ 0 Biologi
Ikke godkjent The Open Neuroimaging Journal 1874-4400 http://www.bentham.org/open/tonij/index.htm 0 Psykologi
Ikke godkjent The Open Sports Sciences Journal 1875-399X http://www.benthamscience.com/open/tossj/ 0 Idrettsforskning
Godkjent The ORBIT Journal 2515-8562 https://www.orbit-rri.org/ojs/ 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent The Plant Pathology Journal 1598-2254 2093-9280 http://www.ppjonline.org/main.html 1 Biologi
Ikke godkjent The Sociological Review Monographs 0081-1769 2059-7932 http://journals.sagepub.com/home/som 0 Sosiologi
Ikke godkjent The Winnover 2373-146X https://thewinnower.com/ 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Ikke godkjent Thermal and Fluids Engineering Summer Conference 2379-1748 2379-173X http://www.begellhouse.com/references/tfesc.html 0 Materialteknologi
Ikke godkjent Thermal Science and Engineering Progress 2451-9049 https://www.journals.elsevier.com/thermal-science-and-engineering-progress 0 Energi
Ikke godkjent Tibetan Studies 1000-0003 http://www.xzass.org 0 Asiatiske og afrikanske studier
Ikke godkjent Tietolipas 0562-6129 https://skskirjat.pikakirjakauppa.fi/tuoteryhma/tietolipas/634524 0 Sosialantropologi
Godkjent TOAEP - Torkel Opsahl Academic EPublisher [forlag] [forlag] http://www.toaep.org 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Topos The Center for Philosophical Anthropology Topos 1815-0047 http://topos.ehu.lt/en/ 1 Filosofi og idéhistorie
Godkjent Toxics 2305-6304 http://www.mdpi.com/journal/toxics 1 Farmasi, farmakologi og toksikologi
Godkjent Tradução em Revista 1808-6195 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/rev_trad.php?strSecao=index 1 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Transactions of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences 1997-3217 2312-4504 http://transactions.krc.karelia.ru/index.php?plang=e 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Transactions of Tianjin University 1006-4982 http://xbywb.tjujournals.com/ 1 Tverrfaglig teknologi
Godkjent Transtext(e)s Transcultures Journal of Global Cultural Studies 2105-2549 http://transtexts.revues.org 1 Kulturvitenskap
Godkjent Tremor and Other Hyperkinetic Movements 2160-8288 http://www.tremorjournal.org/ 1 Psykiatri
Godkjent Trends in the History of Science 2297-2951 2297-296X http://www.springer.com/series/11668 1 Matematikk
Ikke godkjent TrOPICS 2271-3131 http://tropics.univ-reunion.fr/accueil/ 0 Litteraturvitenskap
Ikke godkjent Ubuntu Journal 2078-760X 2050-4950 http://adonisandabbey.com/show_journal1.php?list_journals=16 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent UCL Press [forlag] [forlag] http://www.ucl.ac.uk/ucl-press 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Ultrasound 1742-271X http://www.uk.sagepub.com/journals/Journal202202 1 Radiologi og billeddiagnostikk
Godkjent University of Alaska Press [forlag] [forlag] https://www.alaska.edu/uapress/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent University of Rochester Press [forlag] [forlag] https://boydellandbrewer.com/university-of-rochester-press 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent University of Warmia and Mazury in Olsztyn Press [forlag] [forlag] http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/2/wydawnictwo.html 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent UPRAVLENETS (THE MANAGER) 2218-5003 http://upravlenets.usue.ru/ 1 Økonomisk-administrative fag
Godkjent USFQ Press [forlag] [forlag] http://www.editorial.usfq.edu.ec 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Verlag Traugott Bautz [forlag] [forlag] http://www.bautz.de/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Vernon Press [forlag] [forlag] https://vernonpress.com/home 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Visceral Medicine 2297-4725 http://www.karger.com/Journal/Home/223970 1 Generell medisin
Ikke godkjent VKM report 2535-4019 http://www.vkm.no 0 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent voice and speech review 2326-8263 2326-8271 http://www.tandfonline.com/toc/rvsr20/current 1 Teatervitenskap og drama
Godkjent Voluntaris. Zeitschrift für Freiwilligendienste. Journal of Vounteer Services 2196-3886 http://www.voluntaris.nomos.de/ 1 Sosialforskning
Godkjent Walking Tree Publishers [forlag] [forlag] http://www.walking-tree.org/ 1 Blandet fag/disiplin
Godkjent Waste Forum 1804-0195 http://www.wasteforum.cz 1 Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Godkjent Water and Landscape 2340-8472 2340-7743 http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/index 1 Kulturvitenskap
Godkjent Weather 0043-1656 1477-8696 http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-WEA,subjectCd-EN10.html 1 Geofag
Godkjent Wiener Slavistisches Jahrbuch Neue Folge 0084-0041 2224-8846 https://slawistik.univie.ac.at/wiener-slavistisches-jahrbuch/alle-ausgaben/2016/ 1 Slavisk-baltisk
Godkjent Work, Aging and Retirement 2054-4642 2054-4650 http://workar.oxfordjournals.org/ 1 Psykologi
Godkjent Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing, Evolution in Remote Sensing 2158-6276 http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 1 Datateknikk og datavitenskap
Godkjent World Journal of Emergency Surgery 1749-7922 https://wjes.biomedcentral.com/ 1 Anestesi, intensiv, akutt
Godkjent World Journal of Hepatology 1948-5182 http://www.wjgnet.com/1948-5182/e-journal.htm 1 Generell medisin
Godkjent World of Mining - Surface and Underground 1613-2408 http://www.world-of-mining.de 1 Geofag
Godkjent Wounds UK 1746-6814 http://www.wounds-uk.com/ 1 Generell medisin
Godkjent Writing Visual Culture 2049-7180 http://www.herts.ac.uk/research/centres-and-groups/tvad-theorising-visual-art-and-design/writing-visual-culture 1 Arkitektur og design
Ikke godkjent www.forebygging.no 2535-4000 http://www.forebygging.no/artikler 0 Tverrfaglig samfunnsforskning
Godkjent Yearbook for Studies on Liberalism 0937-3624 https://www.freiheit.org/liberalismusgeschichte 1 Tverrfaglig humanistisk forskning
Godkjent Yearbook of the Poznan Linguistic Meeting 2449-7525 http://www.degruyter.com/view/j/yplm 1 Lingvistikk
Ikke godkjent Ymer 0044-0477 http://ssag.se/publikationer/ymer/ 0 Geografi
Ikke godkjent Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FAMRZ) 0044-2410 http://www.famrz.de 0 Rettsvitenskap
Godkjent ZFlucht. Zeitschrift für Flüchtlingsforschung. The German Journal for Refugee Studies 2509-9485 http://www.zflucht.nomos.de/index.php?id=6114&L=1 1 Statsvitenskap
Ikke godkjent Zhongxi book company [forlag] [forlag] http://www.zxpress.com.cn/Index.aspx 0 Blandet fag/disiplin
Godkjent ZögU. Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen. Journal for Public and Nonprofit Services 0344-9777 http://www.zoegu.nomos.de/ 1 Samfunnsøkonomi
Ikke godkjent ???? 2199-4374 2199-4382 https://www.degruyter.com/view/j/glochi 0 Lingvistikk
Ikke godkjent ?????? 2096-1014 http://yyzlyj.cp.com.cn/CN/volumn/home.shtml 0 Lingvistikk
[Min side] [Kontakt NSD]