NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om hele den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler. Datatilbudet er åpent tilgjengelig. [MER...]

Statistikk fordelt etter område

Studenter

studenter

Søkere, opptak, studenttall, eksamener, studiepoengproduksjon, kandidater, studietilbud

Vitenskapelig publisering

publisering

Publikasjonspoeng, forfatterandeler, artikler, monografier

Økonomi

okonomi

Regnskap, budsjett, økonomidokumenter

Internasjonalisering

internasjonalisering

Utvekslingsstudenter, studenter med utenlandsk statsborgerskap

Doktorgrader

doktorgrader

Avlagte doktorgrader, personer i organisert doktorgradsutdanning, gjennomstrømning

Tilsatte

tilsatte

Antall årsverk, gjennomsnittsalder, aldersintervaller

Arealer

areal

Arealer, leieforhold

Andre data

andre data

Studentsamskipnader, Rapport og planer, universitetsmuseer, mottatte forretningsideer

 

Oppdager du feil eller er det informasjon du ikke finner, vil vi gjerne ha melding om dette til dbh@nsd.no, eller per telefon til 55 58 21 17.