Årsregnskap for selskapet med styrets årsberetning og revisors beretning

InstitusjonskodeInstitusjon2016
Revidert årsregnskap
135 Nordland kunst- og filmfagskole
142 Kunstskolen i Bergen
15 Fabrikken Asker Kunstfagskole
36 Hald Internasjonale Senter
85 Fagskolen for bokbransjen
89 Det tverrfaglige kunstinstitutt