Revisorrapport til Helsedirektoratet

InstitusjonskodeInstitusjon2016
108 Fagskolen i Kristiansund
111 Lukas fagskole og kurssenter
120 Stavanger offshore tekniske skole
127 AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
130 Fagskolen Oslo Akershus
147 Fagskolen i Østfold
149 Folkeuniversitetets helsefagskole
165 Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
18 Norges Yrkesakademi
180 Chr. Thams fagskole
183 Fagskolen i Vestfold
184 Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
185 Fagskole Helse og miljø
197 AOF Østfold
201 AOF Norge
27 Sørlandets fagskole
40 Høyskolen Kristiania - fagskolestudier
42 Hordaland helsefagskole
44 NKI AS
47 Fagskolen i Kristiansand
61 AOF Haugaland
70 Fagskolen Telemark
72 Fagskolen Aldring og helse
80 Nordland fagskole i helse-og sosialfag
95 Fagskolen Innlandet