Revisorrapport til Helsedirektoratet

InstitusjonskodeInstitusjon2017
108 Fagskolen i Kristiansund
111 Lukas fagskole og kurssenter
120 Stavanger offshore tekniske skole
127 AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
147 Fagskolen i Østfold
149 Folkeuniversitetets helsefagskole
165 Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
18 Norges Yrkesakademi
180 Chr. Thams fagskole
183 Fagskolen i Vestfold
184 Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
185 Fagskole Helse og miljø
197 AOF Østfold
201 AOF Norge
27 Sørlandets fagskole
42 Hordaland helsefagskole
44 NKI Fagskoler AS
47 Fagskolen i Kristiansand
61 AOF Haugaland
70 Fagskolen Telemark
72 Fagskolen Aldring og helse
95 Fagskolen Innlandet