Årsregnskap for fagskoler med styrets årsberetning og revisors beretning

InstitusjonskodeInstitusjon2017
Revidert årsregnskap
135 Nordland kunst- og filmfagskole
142 Kunstskolen i Bergen
15 Fabrikken Asker Kunstfagskole
157 Einar Granum Kunstfagskole
17 Designinstituttet
174 Menighetsbibelskolen
182 Ålesund kunstfagskole
36 Hald Internasjonale Senter
84 Bårdar Akademiet AS
85 Fagskolen for bokbransjen
89 Det tverrfaglige kunstinstitutt
91 Frelsesarmeens offiserskole
92 Kunstskolen i Rogaland
95 Fagskolen Innlandet