Årsregnskap for fagskoler med styrets årsberetning og revisors beretning

InstitusjonskodeInstitusjon2016
Revidert årsregnskap
15 Fabrikken Asker Kunstfagskole
36 Hald Internasjonale Senter
89 Det tverrfaglige kunstinstitutt
91 Frelsesarmeens offiserskole
95 Fagskolen Innlandet