Statistikk for fagskoler

Ved å velge blant kategoriene nedenfor får man frem ulike typer fagskolestatistikk. Sidene er lagt opp slik at man kan skreddersy tabellene til å vise det man er ute etter ved å velge blant de ulike alternativene som er tilgjengelige øverst på hver side.

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) vil statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018. Eventuelle spørsmål vedrørende dette sendes dbh@nsd.no.

Rapporter i kursiv er under anonymisering, og midlertidig utilgjengelige.

Aktive studenter

 1. Kjønn
 2. Opptaksgrunnlag
 3. Alder
 1. Utdanningsform
 2. Finansieringsform

Eksamen og gjennomføring av fagskolepoeng

 1. Avsluttende vurdering

Fullføring

 1. Bestått utdanningstilbud
 1. Fullføringsgrad

Søknadsdata

 1. Søknadsdata

Utdanningstilbud og emne

Økonomi

Helsedirektoratet

 1. Revisorrapport til Helsedirektoratet
 2. Finansiering fra Helsedirektoratet