Skoletilbyder - NKI AS

Tilbydernummer: 270
Organisasjonsnummer: 990481652
Postnummer: 0129
Postadresse: Postboks 6674 St. Olavs Plass
Telefon: 67588800
E-post: post@nki.no
Nettside: http://www.nki.no/

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
NKI AS 44 NKI AS 40