Skoletilbyder - Sykehuset i Vestfold HF, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Tilbydernummer: 268
Organisasjonsnummer: 981683153
Postnummer: 3103
Postadresse: Psykiatrien i Vestfold HF Aldring og helse Postboks 2136 3103 Tønsberg
Telefon: 33341950
E-post: post@aldringoghelse.no
Nettside: http://aldringoghelse.no/

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Fagskolen Aldring og helse 72 Fagskole i demensomsorg og alderspsykiatri 78
Lakselv 418
Alta 419
Bergen 423
Hallingdal 424