Skoletilbyder - Fagskolane i Hordaland

Tilbydernummer: 240
Organisasjonsnummer: 938626367
Postnummer: 5020
Postadresse: Hordaland fylkeskommune opplæringsavdelinga
Telefon: 55239400
E-post: Postmottak.Opplaering@post.hfk.no
Nettside: http://www.hordaland.no/Fagskule

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Hordaland helsefagskole 42 Nordnes 41
Fusa 263
Fitjar 264
Stend 266
Odda 351
Voss 413
Knarvik 414
Stord 415
Kvinnherad 417
Fagskolen i Hordaland 207 Nordnes 407
Nygård 408
Hjeltnes 409
Voss 410
Austevoll 411
Fusa 412
Stord 416